System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Grzegorz Dudarski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 87 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Analiza zagrożeń na stanowiskach pracy osób niewidomych w odniesieniu do subiektywnych odczuć pracownika, Grzegorz Dudarski, Iga Brzezińska
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa, 2017. / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, s. 201--216, ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19858] [data modyf: 28-05-2019 18:26]
[2] Ocena poziomu przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, w wybranych zakładach przemysłowych w województwie lubuskim, Dariusz Królik, Remigiusz Aksentowicz, Grzegorz Dudarski
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa, 2017. / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, s. 27--37, ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19844] [data modyf: 28-05-2019 18:25]
[3] Warunki techniczne budynków w zakresie ochrony akustycznej, Marcin Topczak, Hanna Łosyk, Maria Kowal, Grzegorz Dudarski
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa, 2017. / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, s. 83--93, ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19851] [data modyf: 23-08-2019 12:10]
[4] Wykorzystanie nanotechnologii w przemyśle, Dariusz Królik, Remigiusz Aksentowicz, Grzegorz Dudarski
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa, 2017. / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, s. 111--121, ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19853] [data modyf: 28-05-2019 18:26]
[5] Znaczenie świadomości BHP wśród pracowników budowlanych małych i średnich przedsiębiorstw, Grzegorz Dudarski, Karolina Kluba, Dariusz Królik
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa, 2017. / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, s. 11--25, ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19843] [data modyf: 28-05-2019 18:25]
[6] Biological hazards during metal machining using metalworking fluids, Remigiusz Aksentowicz, Grzegorz Dudarski, Dariusz Królik
// W: Scientific and practical aspects of safety engineering, 2016. / sci. eds. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 17--26, ISBN: 9788394231361
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18903] [data modyf: 31-03-2017 11:30]
[7] Adaptacja akustyczna pomieszczeń edukacyjnych, Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski, Magdalena Inków
// W: Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník, 2015. / ed. M. Čulík, Zvolen : Technická Univerzita vo Zvolene, s. 47--54, ISBN: 9788022827591
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17292] [data modyf: 16-11-2015 08:37]
[8] Kultura korzystania z obiektów rekreacji wodnej w aspekcie bezpieczeństwa pracy, Grzegorz Dudarski, Karina Wójtowicz, Katarzyna Zielińska
// W: Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy, 2015. / red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 81--88, ISBN: 9788394231309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17941] [data modyf: 07-06-2016 09:33]
[9] Ocena poziomu technicznego bezpieczeństwa pracy w sektorze budownictwa w województwie lubuskim, Dariusz Królik, Grzegorz Dudarski, Remigiusz Aksentowicz, Jacek Partyka
// W: Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy, 2015. / red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 171--179, ISBN: 9788394231309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17944] [data modyf: 07-06-2016 09:41]
[10] Wpływ hałasu na sprawność psychofizyczną człowieka, Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski
// W: Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník, 2015. / ed. M. Čulík, Zvolen : Technická Univerzita vo Zvolene, s. 37--45, ISBN: 9788022827591
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17291] [data modyf: 06-11-2015 16:34]
[11] Wpływ znaczenia wyrazów bliskoznacznych na bezpieczeństwo pracy w aspekcie użytkowania pojazdów specjalistycznych, Dariusz Królik, Monika Królik, Grzegorz Dudarski
// W: Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy, 2015. / red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 125--132, ISBN: 9788394231309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17943] [data modyf: 07-06-2016 09:37]
[12] Zagrożenia biologiczne w medycznych procesach pracy i prewencja zagrożeń, Magda Kowalska, Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny], 2015. / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman . T. 1, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 87--105, ISBN: 9788394151607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16964] [data modyf: 27-08-2015 12:25]
[13] Analiza i ocena hałasu w kabinie sterowniczej lokomotyw spalinowych, Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski
// W: Nové trendy akustického spektra = New trends of acoustic spectrum, 2014. / eds. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec, Zvolen : Technická Univerzita vo Zvolene, s. 53--57, ISBN: 9788022826471
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16328] [data modyf: 18-08-2015 09:55]
[14] Hluk a vibrácie - významné faktory ovplyvňujúce pracovný výkon a zdravie človeka, Anna Danihelová, Martin Zachar, Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski
// W: Nové trendy akustického spektra = New trends of acoustic spectrum, 2014. / eds. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec, Zvolen : Technická Univerzita vo Zvolene, s. 197--200, ISBN: 9788022826471
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16330] [data modyf: 18-08-2015 09:56]
[15] Ergonomic assessment of driver's pressure on foot pedals while steering the city bus, Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski, Paweł Bachman
// W: Modern trends in ergonomics and occupational safety : selected problems : scientific monograph, 2013. / red. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, s. 11--24, ISBN: 9788378420866
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15508] [data modyf: 05-08-2015 09:41]
[16] Exposure to noise and vibrations in machines and construction vehicles, Czesław Częstochowski, Grzegorz Dudarski, Marek Rybakowski
// W: Nové trendy akustického spektra = New trends of acoustic spectrum, 2013. / eds. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec, Zvolen : Technická Univerzita vo Zvolene, s. 21--25, ISBN: 9788022825313
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15682] [data modyf: 11-08-2015 09:36]
[17] Research on exposure to dust in the working environment on mechanical wood processing, Remigiusz Aksentowicz, Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski
// W: Modern trends in ergonomics and occupational safety : selected problems : scientific monograph, 2013. / red. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, s. 99--110, ISBN: 9788378420866
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15512] [data modyf: 02-09-2013 15:01]
[18] The assessment of noise emission in wood bucking, Czesław Częstochowski, Grzegorz Dudarski
// W: Nové trendy akustického spektra = New trends of acoustic spectrum, 2013. / eds. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec, Zvolen : Technická Univerzita vo Zvolene, s. 27--30, ISBN: 9788022825313
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15683] [data modyf: 11-08-2015 09:36]
[19] Zasadnicze uwarunkowania wypadków przy pracy i ich koszty w wybranym zakładzie produkcyjnym, Grzegorz Dudarski, Edward Kowal, Marek Rybakowski
// W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2013 roku, 2013. / red. nauk. J. Charytonowicz, Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg (Zastosowania Ergonomii), s. 145--150, ISBN: 9788392663096
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15422] [data modyf: 26-08-2015 13:59]
[20] The formation of acoustic conditions on the machines for the plastic processing of metals, Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski
// W: Nové trendy akustického spectra = New trends of acoustic spectrum, 2012. / ed. M. Čulík, A. Danihelová, M. Němec, Zvolen : Technická Univerzita vo Zvolene, s. 157--160, ISBN: 9788022823715
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14873] [data modyf: 23-10-2013 12:41]
[21] Zmiany sprawności psychomotorycznej i zmęczenia zależnie od zmiany roboczej, Edward Kowal, Grzegorz Dudarski
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2012. / red. R. Knosala, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 725--732, ISBN: 9788393039944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14423] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[22] Analiza poziomu hałasu emitowanego przez pojazdy samochodowe w zależności od typu nawierzchni drogowej i prędkości jazdy, Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak
// W: Współczesne i przyszłe wyzwania ergonomii : monografia, 2011. / red. nauk. E. Górska, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, s. 337--346, ISBN: 9788393098316
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14428] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[23] Podstawowe determinanty sprawności psychofizycznej kierowców, Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak
// W: Współczesne i przyszłe wyzwania ergonomii : monografia, 2011. / red. nauk. E. Górska, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, s. 154--164, ISBN: 9788393098316
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14427] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[24] Analiza parametrów mikroklimatu na stanowisku operatora elektronowego mikroskopu skaningowego wraz z planem poprawy komfortu cieplnego, Grzegorz Dudarski, Małgorzata Derezińska
// W: Edukacja ergonomiczna : problemy i materiały, 2009. / red. J. Janiga, I. Nijaki, Żary : Wydaw. Naukowe Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J. B. Solfy w Żarach, s. 79--86, ISBN: 9788360143087
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12356] [data modyf: 03-11-2010 12:12]
[25] Ocena hałasu na stanowisku maszynisty lokomotyw spalinowych, Grzegorz Dudarski, Paweł Nowak
// W: Edukacja ergonomiczna : problemy i materiały, 2009. / red. J. Janiga, I. Nijaki, Żary : Wydaw. Naukowe Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J. B. Solfy w Żarach, s. 87--95, ISBN: 9788360143087
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12357] [data modyf: 03-11-2010 12:14]
[26] Efektywność zadaniowa operatorów wozu dowodzenia zależnie od warunków pracy, Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak
// W: Wpływ warunków pracy na sprawność psychomotoryczną, 2008. / red. E. Kowal, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Inżynieria Ergonomii t. 4), s. 55--68, ISBN: 9788374811613
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10950] [data modyf: 05-03-2009 15:39]
[27] Ergonomiczne kształtowanie warunków mikroklimatu na stanowiski pracy, Grzegorz Dudarski, Małgorzata Derezińska
// W: Różne aspekty ergonomii, 2008. / red. E. Kowal, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Inżynieria Ergonomii t. 5), s. 29--35, ISBN: 9788374812238
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10992] [data modyf: 24-03-2009 15:39]
[28] Komfort akustyczny podróżowania autobusami międzymiastowymi, Kamil Bazan, Grzegorz Dudarski
// W: Ergonomia w zarządzaniu warunkami pracy, 2008. / red. E. Kowal, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Inżynieria Ergonomii t. 1), s. 21--28, ISBN: 9788374811606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10585] [data modyf: 07-11-2008 14:12]
[29] Ocena hałasu na stanowisku maszynisty lokomotyw spalinowych, Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak, Paweł Nowak
// W: Różne aspekty ergonomii, 2008. / red. E. Kowal, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Inżynieria Ergonomii t. 5), s. 37--45, ISBN: 9788374812238
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10993] [data modyf: 24-03-2009 15:44]
[30] Ocena zmian sprawności psychofizycznej u osób narażonych na hałas w warunkach testów laboratoryjnych, Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak
// W: Modelowanie i inżynieria produkcji w ekorozwoju, 2008. / red. S. Szymura, Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej (Studia i Monografie/Politechnika Opolska z. 236), s. 20--30, ISBN: 9788360691427
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10941] [data modyf: 21-05-2009 10:31]
[31] Testy sprawności psychofizycznej w ocenie uciążliwości wynikających z nieergonomicznych warunków pracy, Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak, Dominik Szymczyszyn
// W: Wpływ warunków pracy na sprawność psychomotoryczną, 2008. / red. E. Kowal, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Inżynieria Ergonomii t. 4), s. 7--16, ISBN: 9788374811613
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10945] [data modyf: 05-03-2009 14:50]
[32] Wpływ czynników zewnętrznych i wieku na sprawność psychomotoryczną, Paweł Kaźmierczak, Edward Kowal, Grzegorz Dudarski
// W: Wpływ warunków pracy na sprawność psychomotoryczną, 2008. / red. E. Kowal, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Inżynieria Ergonomii t. 4), s. 37--47, ISBN: 9788374811613
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10948] [data modyf: 05-03-2009 15:01]
[33] Analiza oferty Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych, Grzegorz Dudarski
// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. II, 2006. / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 321--329, ISBN: 8373087273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8969] [data modyf: 28-01-2008 16:40]
[34] Hałas infradźwiękowy i niskoczęstotliwościowy. Podstawowe problemy i oddziaływanie na człowieka w świetle literatury, Grzegorz Dudarski
// W: Zarządzanie ryzykiem zawodowym w miejscu pracy, 2006. / red. A. Rabenda, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 73--84, ISBN: 9788374810678
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8867] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Hałas infradźwiękowy w autobusach komunikacji miejskiej i międzymiastowej, Edward Kowal, Grzegorz Dudarski
// W: Opieka zdrowotna nad pracującymi : wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy, 2006. / red. E. Kowal, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 73--85, ISBN: 8374810475
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8530] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Hałas w środkach komunikacji, Grzegorz Dudarski
// W: Zarządzanie ryzykiem zawodowym w miejscu pracy, 2006. / red. A. Rabenda, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 85--103, ISBN: 9788374810678
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8868] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Bariery techniczne na Uniwersytecie Zielonogórskim, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marek Kokot, Grzegorz Dudarski
// W: Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej, 2005. / pod red. Heleny Ochonczenko i Grażyny Miłkowskiej, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 119--144, ISBN: 8373085254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7711] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Narażenie na hałas infradźwiękowy w autobusach komunikacji miejskiej, Grzegorz Dudarski
// W: Promocja zdrowia w środowisku pracy, 2005. / red. E. Kowal, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 27--36, ISBN: 838971292X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7757] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Ocena hałasu niskoczęstotliwościowego w samochodach osobowych, Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak
// W: Inżynierowie nowej ery wobec problemów eksploatacji i konstrukcji pojazdów, 2004. / red. Z. Kiernicki, Lublin : Liber Duo Kolor (Monografia), s. 38--44, ISBN: 8389868024
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6994] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Ocena parametrów hałasów infradźwiękowych w kabinach przemysłowych, Grzegorz Dudarski
// W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe, 2002. , Zielona Góra : Instytut Podstaw Techniki UZ, Centrum Zastosowań Ergonomii, s. 89--97, ISBN: 8389044455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5115] [data modyf: 03-06-2002 10:06]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dust explosion hazard in wood processing / Grzegorz Dudarski, Maria Kowal, Czesław Częstochowski, 2015. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 90, 61--65, ISSN: 1898-5912, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: explosion hazard, occupational safety, wood dust
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19364] [data modyf: 05-10-2015 14:22]
[2] Dynamics examination of selected properties for wood materials varying their humidity / Maria Kowal, Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski, 2015. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 90, 113--118, ISSN: 1898-5912, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: humidity, swelling, water absorption, wood, wood materials
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19365] [data modyf: 05-10-2015 14:25]
[3] Inhibition of fiber crosswise swelling in two simultaneous anatomic directions for scots pine humidified sapwood / Czesław Częstochowski, Maria Kowal, Grzegorz Dudarski, 2015. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 90, 29--33, ISSN: 1898-5912, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: scientific workstation, wood anatomic directions, wood swelling pressure
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19363] [data modyf: 05-10-2015 14:20]
[4] Research and analysis of noise emitted by vehicles according to the type of surface roads and driving speed / Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski, Edward Kowal, 2014. European Journal of Environmental and Safety Sciences Vol. 2, iss. 2, 71--78, ISSN: 0301-2115, bibliogr. fot. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: motor vehicles, noise, road surface, survey, work and life safety
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18790] [data modyf: 21-07-2015 10:13]
[5] Analysis of noise emission in wood bucking / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski, 2013. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 83, 78--81, ISSN: 1898-5912, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: noise, wood bucking
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19378] [data modyf: 06-10-2015 10:01]
[6] Assessment of the fire risk and thermal resistance of tyres / Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski, Alena Očkajová, Ján Stebila, 2013. Advanced Materials Research [online] Vols. 805-806, 1771--1774, ISSN: 1662-8985, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: burning of tyres, combustion products of tyres, fire characteristics of tyres, fire risk of tyres, thermal degradation of tyres, thermogravimetric analysis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.805-806.1771         Cytowania wg Scopus: 2 [24-02-2020]
[AWCZ-17567] [data modyf: 20-08-2015 09:49]
[7] Efficiency rating of vision in terms of prevention of road accidents at work / Ivana Turekova, Marek Rybakowski, Zuzana Szabova, Grzegorz Dudarski, 2013. Advanced Materials Research [online] Vols. 734-737, 1613--1616, ISSN: 1662-8985, bibliogr. rys. summ. .- ISSN 1662-8985
Słowa kluczowe: assessment, driver's safety at work, visual perception
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.734-737.1613         Cytowania wg Scopus: 1 [24-02-2020]
[AWCZ-17307] [data modyf: 28-07-2015 12:32]
[8] Subiektywna ocena ergonomiczności stanowiska pracy kierowcy zawodowego / Edward Kowal, Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski, 2013. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, nr 5, 15--18, ISSN: 0137-7043, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17389] [data modyf: 20-08-2015 08:44]
[9] The impact of beech lumber open air storage on kiln drying. Part I / Maria Kowal, Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski, 2013. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 83, 63--65, ISSN: 1898-5912, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: beech timber drying, drying chamber, natural drying
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19374] [data modyf: 06-10-2015 09:44]
[10] The impact of beech lumber open air storage on kiln drying. Part II / Maria Kowal, Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski, 2013. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 83, 66--72, ISSN: 1898-5912, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: kiln drying, lumber beech, moisture content
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19375] [data modyf: 06-10-2015 09:46]
[11] The impact of beech lumber open air storage on kiln drying. Part III / Maria Kowal, Grzegorz Dudarski, Czesław Częstochowski, 2013. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, No. 83, 73--77, ISSN: 1898-5912, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: savings, storage, timber beech
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19376] [data modyf: 06-10-2015 09:48]
[12] Infradźwięki na stanowisku pracy kierowcy autobusu / Dominik Szymczyszyn, Grzegorz Dudarski, 2008. Biuletyn Komunikacji Miejskiej, nr 99, 56--59 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13415] [data modyf: 02-12-2008 09:28]
[13] Przestrzeń do zabawy / Renata Cebernik, Grzegorz Dudarski, 1999. Edukacja i Dialog, nr 6, 53--55, ISSN: 0866-952X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7349] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ocena sprawności psychomotorycznej z wykorzystaniem aplikacji komputerowej / Patryk Krupa, Edward Kowal, Grzegorz Dudarski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2015, Nr 67, s. 55--68, ISSN: 0239-9415, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: computer studies, czas reakcji, komputerowe badania, psychomotor performance, reaction time, sprawność psychomotoryczna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10351] [data modyf: 19-04-2016 14:25]
[2] Ocena izolacyjności akustycznej kabin dźwiękoizolacyjnych w zakresie hałasu infradźwiękowego i niskoczęstotliwościowego / Grzegorz Dudarski // W: Zastosowania Ergonomii .- 2000, nr 1-2, s. 81--87 bibliogr. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5292] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Źródła i skutki oddziaływania infradźwięków / Edward Kowal, Grzegorz Dudarski // W: Zastosowania Ergonomii .- 1999, nr 1, s. 109--113 bibliogr. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5273] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Explosion risk at sugar storage and transport facility, 2015. Grzegorz Dudarski // W: Advances in Fire and Safety Engineering : zborník príspevkov z IV. medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen, Słowacja Zvolen : Techická Univerzita, 2015, s. 60--68, ISBN: 9788022828239
Słowa kluczowe: dust explosion, explosive zone, pneumatic transport, storage

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21953] [data modyf: 04-11-2015 12:43]
[2] Technical and organizational measures of protection of the workplace from an explosion - selected issues of good practice implementation, 2014. Grzegorz Dudarski, Marek Rybakowski // W: Advances in Fire and Safety Engineering : III. medzinárodná vedecká konferencia. Trnava, Słowacja Trnava - Bratislava : Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, 2014, s. 38--43, ISBN: 9788080962029
Słowa kluczowe: assessment of the risk of explosion, explosion protection, explosive atmosphere, risk of explosion, safety culture

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21533] [data modyf: 25-08-2015 12:27]
[3] Badania hałasu i oświetlenia, jako podstawa ciągłej modernizacji ergonomicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy, 2013. Grzegorz Dudarski, Marek Rybakowski, Maria Suska // W: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2013. Ostrava, Czechy Ostrava : Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava, 2013, s. 17--21, ISBN: 9788073851255 .- +CD-ROM
Słowa kluczowe: ergonomia stanowiska pracy, natężenie oświetlenia, poziom hałasu, zarządzanie bezpieczeństwem pracy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20823] [data modyf: 29-07-2015 11:36]
[4] Subjective assessment of work safety of fire-fighters in rescue - extinguishing actions, 2013. Marek Rybakowski, Andrzej Kochański, Grzegorz Dudarski // W: Advances in Fire & Safety Engineering 2013 : II. medzinárodná vedecká konferencia. Žilina, Słowacja Žilina : Fakulta Špeciálneho Inžinierstva Žilinskiej Univerzity w Žilinie, 2013, s. 199--202, ISBN: 9788088829805
Słowa kluczowe: hazard, risk assessment, safety of fire-fighters

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20992] [data modyf: 25-08-2015 10:17]
[5] Assessment of the driver's safety in road transport in the context of noise hazards, 2012. Grzegorz Dudarski, Marek Rybakowski // W: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2012 : XII. ročnik mezinárodni konference. Ostrava, Czechy Ostrava : Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava, 2012, s. 7--14, ISBN: 978802482670 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: exposure to noise, road transport, work safety

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20343] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Poprawa warunków akustycznych na stanowiskach pracy w hali pras mechanicznych, 2012. Grzegorz Dudarski, Marek Rybakowski // W: Celoživotne vzdelávanie v oblasti BOZP : zbornik príspevkov. Nitra, Słowacja Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2012, s. 41--48 [CD-ROM], ISBN: 9788055800721
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20344] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Rated duty impact on psychomotoric fitness of electric power systems administrators, 2012. Edward Kowal, Grzegorz Dudarski // W: 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics - AHFE 2012. San Francisco, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 3541--3549, ISBN: 9780979643552
Słowa kluczowe: crossover test, fatigue, fatigue index CFI, psychomotoric fitness, rated duty

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20442] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Wpływ indywidualnej sprawności kierowców na ryzyko występowania drogowych wypadków przy pracy, 2012. Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski // W: Celoživotne vzdelávanie v oblasti BOZP : zbornik príspevkov. Nitra, Słowacja Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2012, s. 252--260 [CD-ROM], ISBN: 9788055800721
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20346] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Wypadki przy pracy a kultura bezpieczeństwa, 2012. Edward Kowal, Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak // W: Celoživotne vzdelávanie v oblasti BOZP : zbornik príspevkov. Nitra, Słowacja Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2012, s. 109--117 [CD-ROM], ISBN: 9788055800721
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20345] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] The noise caused by dropping the working air from the pneumatic actuators and its reduction - research and technological solution concept, 2011. Grzegorz Dudarski, Marek Rybakowski // W: Material - Acoustics - Place 2011 : proceedings of the 6th international conference. Zvolen, Słowacja Zvolen : Technical University Press, 2011, s. 71--74, ISBN: 9788022822589
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20118] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Analiza hałasu w autobusach komunikacji miejskiej, 2008. Grzegorz Dudarski, Edward Kowal // W: Materiały XXXVI Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych. Gliwice - Wisła, Polska Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne - Oddział Górnośląski, 2008, s. 15--24
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19045] [data modyf: 20-01-2009 13:19]
[12] Rozpoznanie i niejednoznaczne skutki oddziaływania maszyn i urządzeń na człowieka, 2006. Edward Kowal, Grzegorz Dudarski // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, T. 2, s. 257--261, ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18030] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Pomiary poziomu hałasu realizowane w ramach monitoringu środowiska, 2005. Paweł Kaźmierczak, Grzegorz Dudarski // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2005 : technicka a informacni vychova. Cervna, Czechy Olomouc : Univerzita Palackeho v Olomouci, 2005, s. 453--455, ISBN: 8072202278 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: hałas, monitoring środowiska

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17257] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Projektowanie oświetlenia. Ćwiczenia laboratoryjne na kierunku Inżynieria Środowiska Pracy, 2005. Grzegorz Dudarski // W: XVIII. DIDMATTECH 2005. Presov, Słowacja Presov : Presovska Univerzita, 2005, s. 41--43 [CD-ROM], ISBN: 8080684243
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17701] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Walka z hałasem w środowisku - ćwiczenia laboratoryjne dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska Pracy, 2005. Grzegorz Dudarski, Paweł Kaźmierczak // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2005 : technicka a informacni vychova. Cervna, Czechy Olomouc : Univerzita Palackeho v Olomouci, 2005, s. 43--46, ISBN: 8072202278 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: hałas, metody nauczania, ćwiczenia laboratoryjne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17254] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Hałas infradżwiękowy i niskoczęstotliwościowy w komunikacji samochodowej, 2004. Edward Kowal, Grzegorz Dudarski // W: Materiały XXXII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych. Gliwice-Szczyrk, Polska Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne - Oddział Górnośląski, 2004, s. 73--79, ISBN: 8391974413
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16258] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Narażenie na hałas niskoczęstotliwościowy w pojazdach mechanicznych, 2004. Grzegorz Dudarski // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2004 : technicka a informacni vychova : mezinarodni vedecko-odborna konference. Cervna, Czechy Olomouc : Votobia Praha, 2004, s. 399--403, ISBN: 8072201824
Słowa kluczowe: ekspozycja na hałas, hałas niskoczęstotliwościowy, pojazdy samochodowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16966] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Ergonomiczna pracownia komputerowa a komfort i efektywność pracy, 2001. Czesław Częstochowski, Grzegorz Dudarski // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2001 : Sbornik mezinarodni konference. Olomouc, Czechy Olomouc : Univerzita Palackeho v Olomouci, 2001, s. 294--299
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13483] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Występowanie hałasów niskoczęstotliwościowych i infradźwięków w środowisku, 2000. Edward Kowal, Grzegorz Dudarski // W: Hałas - Profilaktyka - Zdrowie 2000 : IV Koszalińska Konferencja Naukowo-Techniczna. Kołobrzeg, Polska Koszalin : [brak wydawcy], 2000, s. 114--120
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13602] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Wpływ hałasu na skuteczność wykonania zadania, 1998. Grzegorz Dudarski, Edward Kowal // W: Ergonomiczne kształtowanie środowiska : XII Konferencja Naukowa : studia i materiały. Drzonków k. Zielonej Góry, Polska Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1998, s. 95--100
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13480] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa / (Red.) Remigiusz Aksentowicz, Czesław Częstochowski, Grzegorz Dudarski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- ISBN: 9788395044403
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5687] [data modyf: 28-05-2019 18:27]
[2] Scientific and practical aspects of safety engineering / (Red.) Grzegorz Dudarski, Jozef Martinka, Marek Rybakowski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2016, 201 s. .- ISBN: 9788394231361
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5543] [data modyf: 30-01-2017 13:56]
[3] Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy / (Red.) Renata Kasperska, Andrzej Lasota, Grzegorz Dudarski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015, 192 s. .- ISBN: 9788394231309
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5455] [data modyf: 07-06-2016 09:09]
[4] Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii / (Red.) Grzegorz Dudarski, Izabela Gabryelewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 214 s. .- ISBN: 9788378421641
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5272] [data modyf: 11-09-2015 11:31]
[5] Modern trends in ergonomics and occupational safety / (Red.) Grzegorz Dudarski, Jozef Martinka, Marek Rybakowski, Ivana Tureková .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 237 s. .- ISBN: 9788378420866
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5138] [data modyf: 02-09-2015 16:40]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Edukacja dla bezpieczeństwa. Interdyscyplinarne konteksty i dylematy / / Zbigniew Dziemianko, Andrzej Kasztelak (red. nauk.) .- Poznań : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu , 2010 (Rec.) Grzegorz Dudarski // Problemy Profesjologii .- 2010, nr 1, s. 201--204
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski