System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Adam Józef Jarosz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o polityce i administracji (100 %)
Jednostka: Instytut Politologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 62 pozycji bibliograficznych
34 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Democratic Changes in Retrospect: Poland, Central and Eastern Europe / Anna Ratke-Majewska, Adam Ilciów, Adam Józef Jarosz, Beata Springer, Jacek Wojnicki .- Zielona Góra : Wydawnictwo Morpho; Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi UZ, 2018 .- 197 s. .- ISBN: 9788362352494
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14779] [data modyf: 19-06-2019 11:21]
[2] Samorząd miejski jako sfera podmiotów politycznych w procesie transformacji ustrojowej : Rostock i Toruń w ujęciu porównawczym (1990-2014) / Adam Józef Jarosz .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015 .- 337 s. - (Samorząd Terytorialny w XXI wieku) .- ISBN: 9788380190610
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12831] [data modyf: 19-11-2015 13:33]
[3] Polscy kandydaci w wyborach komunalnych w niemieckim powiecie Uecker-Randow w 2009 roku = Polnische Kandidaten zur Kommunalwahl 2009 im Landkreis Uecker-Randow / Adam Józef Jarosz .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010 .- 160 s. .- ISBN: 9878376118673
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11929] [data modyf: 19-03-2014 14:09]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Powiat w Polsce - dysfunkcjonalne rozwiązania i propozycje zmian / Adam Józef Jarosz
// W: 20 lat reformy samorządu terytorialnego. Próba ewaluacji / pod red. Arkadiusza Fordońskiego, Arkadiusza Lewandowskiego, Grzegorza Radomskiego .- Płock : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2019 - s. 95--122 .- ISBN: 9788361601951
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20856] [data modyf: 28-05-2019 11:45]
[2] Federacja, konfederacja / Adam Józef Jarosz
// W: Leksykon wiedzy politologicznej / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - s. 118--119 .- ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20784] [data modyf: 04-06-2019 11:45]
[3] Federalizm / Adam Józef Jarosz
// W: Leksykon wiedzy politologicznej / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - s. 119--121 .- ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20785] [data modyf: 04-06-2019 11:45]
[4] Głowa państwa / Adam Józef Jarosz
// W: Leksykon wiedzy politologicznej / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - s. 138--139 .- ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20786] [data modyf: 04-06-2019 11:45]
[5] Granice modernizacji. Jak długo polskie miasta mogą inwestować? / Adam Józef Jarosz
// W: Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie / pod red. Adama Jarosza i Beaty Springer .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego, 2018 - (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji ; T. 4) - s. 353--366 .- ISBN: 9788378423522
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20858] [data modyf: 23-05-2019 12:14]
[6] Miasto na prawach powiatu - analiza porównawcza w perspektywie europejskiej / Adam Józef Jarosz
// W: Lokalny samorząd terytorialny w aspekcie międzynarodowym / red. nauk. Stanisław Faliński .- Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018 - s. 71--102 .- ISBN: 9788370518806
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20566] [data modyf: 04-06-2019 11:57]
[7] Regionalizm / Adam Józef Jarosz
// W: Leksykon wiedzy politologicznej / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - s. 400--403 .- ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20787] [data modyf: 04-06-2019 11:45]
[8] Resort / Adam Józef Jarosz
// W: Encyklopedia administracji publicznej / red. nauk. Jolanta Itrich-Drabarek .- Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2018 - s. 182 .- ISBN: 9788380171824
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20395] [data modyf: 04-06-2019 11:41]
[9] Separatyzm / Adam Józef Jarosz
// W: Leksykon wiedzy politologicznej / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - s. 422--423 .- ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20788] [data modyf: 04-06-2019 11:45]
[10] The Formation of Urban Political Scenes in Poland and the Former GDR in a Comparative Perspective / Adam Józef Jarosz
// W: Models of European Civil Society : Transnational Perspectives on Forming Modern Societies / ed. by Adam Jarosz, Katarzyna Kącka . vol. 7 .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2018 - (Copernicus Graduate School Studies (CGS Studies)) - s. 251--275 .- ISBN: 978152751635
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20567] [data modyf: 04-06-2019 11:57]
[11] Urząd / Adam Józef Jarosz
// W: Encyklopedia administracji publicznej / red. nauk. Jolanta Itrich-Drabarek .- Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2018 - s. 218--219 .- ISBN: 9788380171824
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20396] [data modyf: 04-06-2019 11:41]
[12] Urzędnik / Adam Józef Jarosz
// W: Encyklopedia administracji publicznej / red. nauk. Jolanta Itrich-Drabarek .- Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2018 - s. 219--220 .- ISBN: 9788380171824
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20397] [data modyf: 04-06-2019 11:41]
[13] Wspólnota lokalna / Adam Józef Jarosz
// W: Encyklopedia administracji publicznej / red. nauk. Jolanta Itrich-Drabarek .- Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2018 - s. 227--228 .- ISBN: 9788380171824
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20398] [data modyf: 04-06-2019 11:41]
[14] Zadania powierzone / Adam Józef Jarosz
// W: Encyklopedia administracji publicznej / red. nauk. Jolanta Itrich-Drabarek .- Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2018 - s. 235--236 .- ISBN: 9788380171824
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20399] [data modyf: 04-06-2019 11:41]
[15] Zadania zlecone / Adam Józef Jarosz
// W: Encyklopedia administracji publicznej / red. nauk. Jolanta Itrich-Drabarek .- Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2018 - s. 238 .- ISBN: 9788380171824
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20400] [data modyf: 04-06-2019 11:41]
[16] Zrównoważony rozwój / Adam Józef Jarosz
// W: Encyklopedia administracji publicznej / red. nauk. Jolanta Itrich-Drabarek .- Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2018 - s. 251--252 .- ISBN: 9788380171824
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20401] [data modyf: 04-06-2019 11:41]
[17] Powiat w Polsce na tle rozwiązań europejskich / Adam Józef Jarosz
// W: Powiat w Polsce. Problemy i wyzwania szczebla ponadgminnego / red. nauk. Adam Jarosz i Beata Springer . t. 3 .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwesytetu Zielonogórskiego, 2017 - (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji) - s. 183--206 .- ISBN: 9788378423102
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19940] [data modyf: 03-06-2019 11:34]
[18] The local dimension of politics: How much politics and how much management? / Adam Józef Jarosz
// W: The Process of Politicization: How Much Politics Does a Society Need? / eds. Wiesław Wacławczyk, Adam Jarosz .- Wielka Brytania : Cambridge Scholars Publishing, 2017 .- vol. 5 - s. 101--129 .- ISBN: 9781443896283
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19411] [data modyf: 05-06-2019 11:42]
[19] Regionale politische Kultur in Polen / Adam Józef Jarosz
// W: Regionale politische Kultur in Deutschland : Fallbeispiele und vergleichende Aspekte / Nikolaus Werz, Martin Koschkar (Hrsg.) .- Wiesbaden : Springer VS, 2016 - s. 271--299 .- ISBN: 9783658104672
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17274] [data modyf: 29-10-2015 14:35]
[20] Samorząd terytorialny w okresie transformacji ustrojowej w Polsce i byłej NRD w ujęciu porównawczym / Adam Józef Jarosz
// W: Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie / pod red. Adama Jarosza i Olgierda Kieca .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji ; 2) - s. 63--88 .- ISBN: 9788378422280
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18308] [data modyf: 24-10-2016 11:45]
[21] Die Ansiedlung der Polen im Landkreis Uecker-Randow als eine neue Form der Migration / Adam Józef Jarosz(*)
// W: Deutsche und polnische Migrationserfahrungen : Vergangenheit und Gegenwart / Dorota Praszałowicz, Anna Sosna-Schubert (Hrsg.) .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2014 - (Migration - Ethnicity - Nation: Studies in Culture, Society and Politics ; Vol. 2) - s. 333--352 .- ISBN: 9783631647882
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17273] [data modyf: 29-10-2015 14:03]
[22] Jednostki pomocnicze w miastach województwa kujawsko-pomorskiego / Adam Józef Jarosz
// W: Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania / pod red. Adama Jarosza i Beaty Springer .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji ; t. 1) - s. 125--147 .- ISBN: 9788378421726
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17657] [data modyf: 29-02-2016 12:14]
[23] The Governance Model in the Post-Socialist City: Necessity or Natural Development? / Adam Józef Jarosz
// W: Good Governance and Civil Society : Selected Issues on the Relations between State, Economy and Society / ed. by Adam Jarosz .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014 - (Copernicus Graduate School Studies (CGS Studies) ; Vol. 3) - s. 171--190 .- ISBN: 9781443870504
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17276] [data modyf: 30-10-2015 13:28]
[24] Auxiliary Units of Municipial Governments in Poland: An Unexploited Chance for Social Paricipation / Adam Józef Jarosz
// W: Questions of Civil Society: Category - Position - Functionality / ed. by Ralph Schattkowsky and Adam Jarosz .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013 - s. 303--320 .- ISBN: 9781443852944
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16185] [data modyf: 24-07-2014 10:39]
[25] Od państwa unitarnego do krajów związkowych w ramach federacji. Rozwój samorządu terytorialnego i procesy decentralizacji w byłej NRD / Adam Józef Jarosz
// W: Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej / red. nauk. Alfred Lutrzykowski .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012 - (Samorząd Terytorialny w XXI wieku) - s. 261-280 .- ISBN: 9788377803493
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16183] [data modyf: 21-07-2014 12:14]
[26] Polskie obawy dotyczące gazociągu północnego. Komentarze w prasie polskiej i niemieckiej / Adam Józef Jarosz(*)
// W: Niemcy, Austria, Szwajcaria. Wyzwania z przełomu XX/XXI wieku / pod red. Ernesta Kuczyńskiego, Michała Tomczyka .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012 - s. 154--174 .- ISBN: 9788375256888 .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16184] [data modyf: 04-02-2015 11:02]
[27] Życie codzienne w obszrze przygranicznym - Polacy w powiecie Uecker-Randow / Adam Józef Jarosz
// W: Granice i ich pokonywanie w przestrzeni polsko-niemiecko-rosyjskiej / red. Jurij Kostiašov, Olga Kurilo, Piotr Zariczny .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012 - s. 103--12 .- ISBN: 9788377801888
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15932] [data modyf: 20-03-2014 09:35]
[28] Polska w procesie ratyfikacji Traktatu lizbońskiego / Adam Józef Jarosz
// W: Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie : Koncepcje, bezpieczeństwo, kwestrie prawne i polonijne / pod red. Adama Jarosza, Krzysztofa Olszewskiego . t. 1 .- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011 - s. 351--371 .- ISBN: 9788323126058
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16181] [data modyf: 21-07-2014 10:14]
[29] Wojciech Jaruzelski - pierwszy prezydent III RP. Rola w okresie przejściowym / Adam Józef Jarosz(*)
// W: Okrągły Stół - dwadzieścia lat później / pod red. Wojciecha Polaka, Jakuba Kufla, Marty Chechłowskiej, Pawła Nowakowskiego, Damiana Chrula .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009 - s. 174--194 .- ISBN: 9788376114071
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16180] [data modyf: 21-07-2014 09:04]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Die Selbstverwaltungswahlen 2018 - alle haben gewonnen und alle verloren / Adam Józef Jarosz // Polen - Analysen .- 2018, nr 226, s. 2--16, ISSN: 1863-9712, : bibliogr.mapy.tab.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23358] [data modyf: 26-11-2018 09:04]
[2] The Formation of Local Self-government During the System Transformation Period in Poland and the Former GDR: A Comparative Study / Adam Józef Jarosz // Polish Political Science Yearbook .- 2018, vol 47, issue 4, s. 679--693, ISSN: 0208-7375, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Germany, Poland, local self-government, post-communist transormation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-23775] [data modyf: 08-03-2019 13:20]
[3] Konferencje Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczące samorządu terytorialnego w latach 2014-2016 / Adam Józef Jarosz // Samorząd Terytorialny .- 2016, 11, s. 89--93, ISSN: 0867-4973,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21119] [data modyf: 01-03-2017 09:44]
[4] Polska lokalna - aktorzy i działanie samorządu terytorialnego / Adam Józef Jarosz // Wiadomości Historyczne .- 2016, nr 4, s. 33--36, ISSN: 0511-9162, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20525] [data modyf: 24-10-2016 12:03]
[5] Polska lokalna - struktury samorządu terytorialnego / Adam Józef Jarosz // Wiadomości Historyczne .- 2016, nr 3, s. 34--39, ISSN: 0511-9162, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20526] [data modyf: 24-10-2016 12:06]
[6] Teilnahme der deutschen Minderheit an den polnischen Kommunalwahlen 1990 bis 2014 / Adam Józef Jarosz // Zeitschrift für Parlamentsfragen .- 2016, 47, 4, s. 831--850, ISSN: 0340-1758, : tab.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21118] [data modyf: 01-03-2017 09:26]
[7] Aktywność mniejszości niemieckiej w polskich wyborach samorzadowych / Adam Józef Jarosz // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities: Mniejszość niemiecka .- 2015, nr 4, s. 69--89, ISSN: 2084-848X, : rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: German minority in Poland, Local elections, Local self-government, mniejszość niemiecka w Polsce, wybory samorządowe, władze lokalne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19244] [data modyf: 08-01-2016 12:04]
[8] Wolne wybory parlamentarne w Polsce / Adam Józef Jarosz // Wiadomości Historyczne: z Wiedzą o Społeczeństwie .- 2015, nr 3, s. 18--25, ISSN: 0511-9162, : fot.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19469] [data modyf: 30-10-2015 13:25]
[9] Die Wahlen zur kommunalen Selbstverwaltung 2014 im Schatten eines Skandals / Adam Józef Jarosz // Polen - Analysen .- 2014, Nr. 155, s. 2--10, ISSN: 1863-9712, : mapy.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19468] [data modyf: 29-10-2015 13:23]
[10] Kształtowanie się miejskich scen politycznych w Polsce i byłej NRD w ujęciu porównawczym / Adam Józef Jarosz // Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne .- 2012, vol. 35, s. 236--258, ISSN: 1505-2192,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18018] [data modyf: 27-03-2014 11:32]
[11] Alltag im Grenzraum. Pollen im Landkreis Uecker-Randow / Adam Józef Jarosz // Inter Finitimos: Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte .- 2011, 9, s. 159--167
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21117] [data modyf: 01-03-2017 09:16]
[12] Rola Unii Europejskiej w sporze o gazociąg północny. Komentarze w prasie polskiej i niemieckiej / Adam Józef Jarosz // Rocznik Polsko-Niemiecki .- 2011, nr 19, s. 146--167, ISSN: 1230-4360, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18308] [data modyf: 23-07-2014 09:32]
[13] Gazociąg północny - inwestycja ekonomiczna czy polityczna? Komentarze w prasie polskiej i niemieckiej / Adam Józef Jarosz // Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym .- 2010, nr 2-3 (2009-2010), s. 274--295, ISSN: 1899-5160,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-18302] [data modyf: 21-07-2014 08:57]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Models of European Civil Society : Transnational Perspectives on Forming Modern Societies / (Red.) Adam Józef Jarosz, Katarzyna Kącka .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2018, vol. 7, 431 s. .- ISBN: 9781527516359 .- (Copernicus Graduate School)
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5770] [data modyf: 29-05-2019 13:51]
[2] Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie / (Red.) Adam Józef Jarosz, Beata Springer .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 384 s. .- ISBN: 9788378423522
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5817] [data modyf: 29-05-2019 13:32]
[3] Powiat w Polsce. Problemy i wyzwania szczebla ponadgminnego / (Red.) Adam Józef Jarosz, Beata Springer .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, t. 3, 206 s. .- ISBN: 9788378423102
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5702] [data modyf: 31-05-2019 11:48]
[4] The Process of Politicization: How Much Politics Does a Society Need? / (Red.) Wiesław Wacławczyk, Adam Józef Jarosz .- Wielka Brytania : Cambridge Scholars Publishing, 2017 .- ISBN: 9781443896283
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5634] [data modyf: 31-05-2019 11:37]
[5] Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie / (Red.) Adam Józef Jarosz, Olgierd Kiec .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 345 s. .- ISBN: 9788378422280
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5503] [data modyf: 24-10-2016 11:41]
[6] Good Governance and Civil Society : Selected Issues on the Relations between State, Economy and Society / (Red.) Adam Józef Jarosz .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014, 364 s. .- ISBN: 9781443870504
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5370] [data modyf: 29-10-2015 13:50]
[7] Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania / (Red.) Adam Józef Jarosz, Beata Springer .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 273 s. .- ISBN: 9788378421726
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5425] [data modyf: 01-03-2016 11:46]
[8] Questions of Civil Society: Category - Position - Functionality / (Red.) Ralph Schattkowsky, Adam Józef Jarosz .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013, 320 s. .- ISBN: 9781443852944
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5221] [data modyf: 02-09-2015 16:20]
[9] Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie : Koncepcje, bezpieczeństwo, kwestie prawne i polonijne, t. 1 / (Red.) Adam Józef Jarosz, Krzysztof Olszewski .- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011, 503 s. .- ISBN: 9788323126058
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5220] [data modyf: 21-07-2014 10:39]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski