System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. zw. dr hab. inż. Joachim Kozioł
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 39 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Innowacyjne metody zarządzania w energetyce komunalnej : monografia, 2018. Piotr Ziembicki, Joachim Kozioł, Barbara Mendecka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 168 s. , ISBN: 9788393761975, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-W1    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14359] [data modyf: 24-05-2019 15:28]
[32,8] [0,41]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Circular Economy - Challenges for Mining and Power Generation as Exemplified by Poland, Michał Kozioł, Joachim Kozioł
// W: New trends in production Engineering, 2020. , Warszawa : De Gruyter Poland - Sciendo(Vol. 3, iss. 1), s. 56--68, ISBN: 9788366675001
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.2478/ntpe-2020-0006   (pkt: 20)
[WZCZ-21835] [data modyf: 17-12-2020 16:25]
[14,2] [0,71]
[2] Czynniki decydujące o energetycznym wykorzystaniu węgla, Joachim Kozioł
// W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji, 2016. / red. nauk. H. Badura, A. Michna, S. Czerwiński, Gliwice-Rybnik : Wydaw. PA NOVA (Górnictwo - perspektywy i zagrożenia z. 1(13)), s. 73--83, ISBN: 9788365265036
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18015] [data modyf: 29-06-2016 13:10]
[3] Przegląd możliwości brykietowania miałów węglowych z substancjami odpadowymi przy wykorzystaniu lepiszczy pochodzenia organicznego, Joachim Kozioł, Anna Z. Wandrasz
// W: Paliwa z odpadów : badania i rozwiązania praktyczne, 2015. / pod red. M. Landrata, Gliwice : KTiUZO Politechniki Śląskiej, s. 210--216, ISBN: 9788393023271
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18016] [data modyf: 04-07-2016 10:45]
[4] Bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe jako element zrównoważonej jakości życia, Joachim Kozioł
// W: Polska w Unii Europejskiej : gospodarka - energetyka - region, 2014. / red. E. Jakubowski, W. Sługocki, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 169--187, ISBN: 9788380170254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16493] [data modyf: 27-08-2015 12:07]
[5] Wybrane problemy węglowej polityki energetycznej, Joachim Kozioł(*)
// W: Górnictwo - perspektywy, zagożenia : BHP oraz ochrona i rekultywacja powierzchni, 2014. / red. J. Białek, R. Mielimąka, A. Czerwińska-Lubszczyk, Gliwice : Wydaw. PA NOVA, s. 163--170, ISBN: 9788393784578
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18014] [data modyf: 29-06-2016 12:46]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Generalized Energy and Ecological Characteristics of the Process of Co-Firing Coal with Biomass in a Steam Boiler / Joachim Kozioł, Joanna Czubala, Michał Kozioł, Piotr Ziembicki, 2020. Energies Vol. 13, iss. 10, 1--12, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: GHG emissions, biomass, boiler efficiency, characteristics, co-firing, decision parameters, result parameters, steam boilers, structural parameters
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en13102634         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25303] [data modyf: 26-05-2020 10:37]
[70] [0,5]
[2] Probabilistic multi-criteria analysis for evaluation of biodiesel production technologies from used cooking oil / Barbara Mendecka, Lidia Lombardi, Joachim Kozioł, 2020. Renewable Energy Vol. 147, part 1, 2542--2553, ISSN: 0960-1481, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biodiesel, life cycle assessment, stochastic multi-criteria analysis, used cooking oil
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.renene.2017.05.037         Cytowania wg Scopus: 12 [01-03-2021]
[AWCZ-21564] [data modyf: 12-03-2020 11:31]
[140] [1]
[3] Determining operating characteristics of co-firing processes in grate furnaces / Joachim Kozioł, Michał Kozioł, 2019. Fuel Vol. 258, 1--7, ISSN: 0016-2361, , eISSN: 1873-7153, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: airflow distribution, designing research experiments, grate furnaces, process characteristics
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.fuel.2019.116164         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-24357] [data modyf: 18-09-2019 14:05]
[140] [1]
[4] Innovative System for Heat Recovery and Combustion Gas Cleaning / Piotr Ziembicki, Joachim Kozioł, Jan Bernasiński, Ireneusz Nowogoński, 2019. Energies Vol. 12, iss. 22, 1--13, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: combustion gas cleaning, energy efficiency, fuel combustion, heat recovery
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en12224255
[AWCZ-24785] [data modyf: 10-01-2020 09:32]
[46,67] [0,33]
[5] Właściwości węgla kamiennego i określające je wskaźniki przydatności / Joachim Kozioł, Michał Kozioł, 2019. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol. 8, iss. 1, 96--102, ISSN: 2391-9361, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: fuel properties, suitability indicators, wskaźniki przydatności, właściwości paliwa
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24092] [data modyf: 10-10-2019 09:57]
[2,5] [0,5]
[6] Wykorzystanie odpadów, w tym odpadów powęglowych, do wytwarzania paliw alternatywnych / Joachim Kozioł, Michał Kozioł, 2018. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol. 7, iss. 1, 350--359, ISSN: 2391-9361, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: alternative fuels, coal waste, odpady, odpady powęglowe, paliwa alternatywne, waste
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22748] [data modyf: 14-05-2018 13:54]
[3] [0,5]
[7] Zastosowanie turbiny rozprężonej w ziębiarkowym obiegu sprężarkowym CO2 jako czynnikiem chłodniczym / Joachim Kozioł, Remigiusz Pach, 2016. Chłodnictwo, 1-2, 24--27, ISSN: 0009-4919, , eISSN: 2449-9390, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.15199/8.2016.1-2.3
[AWCZ-20145] [data modyf: 10-06-2016 14:47]
[8] Application of the method of data reconciliation for minimizing uncertainty of the weight function in the multicriteria optimization model / Barbara Mendecka, Joachim Kozioł(*), 2015. Archives of Thermodynamics Vol. 36, no. 1, 83--92, ISSN: 1231-0956, , eISSN: 2083-6023, bibliogr. tab.
Słowa kluczowe: multicriteria optimization, photovoltaics, weight uncertainty
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.1515/aoter-2015-0006         Cytowania wg Scopus: 8 [01-03-2021]
[AWCZ-20207] [data modyf: 28-06-2016 11:48]
[9] Evaluation of Economic, Energy-environmental and Sociological Effects of Substituting Non-renewable Energy with Renewable Energy Sources / Joachim Kozioł(*), Barbara Mendecka, 2015. Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems Vol. 3, iss. 4, 333--343, eISSN: 1848-9257, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: domestic hot water, economic effects, energy substitution, energy-environmental effects, non-renewable energy sources, renewable energy sources
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.13044/j.sdewes.2015.03.0025         Cytowania wg Scopus: 17 [01-03-2021]
[AWCZ-20211] [data modyf: 28-06-2016 12:23]
[10] Nowe aplikacyjne propozycje w zakresie chłodnictwa / Joachim Kozioł(*), Wiesław Gazda, 2015. Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach, nr 2, 54--57, ISSN: 1640-8160, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: air blast-cryogenic cooling, owiewowo-kriogeniczne chłodzenie, periodyczne oziębianie, peroidycal cooling, walls of the chamber, właściwości ściany komory
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20208] [data modyf: 28-06-2016 11:44]
[11] Ocena efektów ekologicznych substancji paliw nieodnawialnych przez odnawialne źródła energii / Barbara Mendecka, Joachim Kozioł(*), 2014. Rynek Energii, nr 6, 100--104, ISSN: 1425-5960, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: koszt społeczny, koszt termoekologiczny, odnawialne źródła energii, substytucja paliwa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20209] [data modyf: 28-06-2016 11:42]
[12] An optimisation strategy using probabilistic and heuristic input data for fuel feeding boilers with regard to the trading effects of CO2 allowances / Joachim Kozioł(*), Joanna Czubala, 2013. Energy Vol. 62, 82--87, ISSN: 0360-5442, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CO2 emission, Heuristic and probabilistic data, Optimisation criteria
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)
[AWCZ-20970] [data modyf: 03-02-2017 10:27]
[13] Ocena warunków przepływu ciepła przez ściany komory chłodniczej / Joachim Kozioł(*), Agnieszka Markwicka, 2013. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, nr 12, 537--539, ISSN: 1231-188X, bibliogr. rys.
Słowa kluczowe: barrier construction, przegrody budowlane, przenikanie ciepła, the heat source, transfer of heat, źródła ciepła
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20973] [data modyf: 03-02-2017 12:19]
[14] Określenie czynników determinujących nieustalony przepływ ciepła w ścianach komór chłodniczych o nieznanych rozmiarach i właściwościach materiałowych / Joachim Kozioł(*), Barbara Mendecka, Wiesław Gazda, 2013. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, nr 12, 534--536, ISSN: 1231-188X, bibliogr. rys.
Słowa kluczowe: cold rooms, heat flow, komory chłodnicze, przepływ ciepła, rozkład temperatury, temperature distribution
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20974] [data modyf: 03-02-2017 12:24]
[15] Sprawność a efektywność ekonomiczna agregatów chłodniczych / Joachim Kozioł(*), 2013. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, nr 12, 531--533, ISSN: 1231-188X, bibliogr. rys.
Słowa kluczowe: agregaty chłodnicze, air conditioning equipment, energy efficiency, refrigeration unit, sprawność energetyczna, urządzenia klimatyzacyjne
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20975] [data modyf: 03-02-2017 12:28]
[16] The estimation of energy efficiency for hybrid refrigeration system / Wiesław Gazda, Joachim Kozioł, 2013. Applied Energy Vol. 101, 49--57, ISSN: 0306-2619, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Air blast-cryogenic freezing, Coefficients of performance, Hybrid refrigeration system, Primary energy ratio
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1016/j.apenergy.2012.05.006         Cytowania wg Scopus: 14 [01-03-2021]
[AWCZ-20971] [data modyf: 03-02-2017 10:46]
[17] Wpływ strat ciśnienia w chłodniczych wymiennikach ciepła na efekty eksploatacyjne obiegu chłodziarek / Joachim Kozioł(*), Maciej Kanadys, 2013. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, nr 12, 540--543, ISSN: 1231-188X, bibliogr. rys.
Słowa kluczowe: compressor, driving power, moc napędowa, obieg chłodniczy, parowniki chłodnicze, refrigeration circuit, refrigeration evaporators, sprężarki
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20976] [data modyf: 03-02-2017 12:32]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wpływ monitorowania na zużycie wody i energii elektrycznej w obiektach komunalnych / Joachim Kozioł, Tomasz Skoczowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2018, z. 113, s. 211--218, ISSN: 1641-3466, bibliogr. summ. .- Nr kol. 1994
Słowa kluczowe: monitoring, water and electricity consumption, zużycie wody i energii elektrycznej,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWI-10672] [data modyf: 08-05-2018 14:12]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The production of chilled water from a low-temperature medium of district heating systems, 2019. Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński, Joachim Kozioł // W: Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems - ECOS 2019. Wrocław, Polska Gliwice : Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, 2019, s. 4647--4659, ISBN: 9788361506515
Słowa kluczowe: Adsorption chiller, Buildings cooling, Cogeneration power plant, Computer simulation, District heating system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[KONF-23483] [data modyf: 06-08-2019 13:17]
[0] [0]
[2] Determination of the operation characteristics for cofiring processes in grate furnaces, 2018. Joachim Kozioł, Michał Kozioł // W: Contemporary Problems of Thermal Engineering - CPOTE 2018 : proceedings of the 5th International Conference. Gliwice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2018, s. 1275--1288, ISBN: 9788361506461
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23232] [data modyf: 04-10-2018 15:30]
[0] [0]
[3] Innovative system for heat recovery and combustion gas cleaning, 2018. Piotr Ziembicki, Joachim Kozioł, Jan Bernasiński // W: Contemporary Problems of Thermal Engineering - CPOTE 2018 : proceedings of the 5th International Conference. Gliwice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2018, s. 1299--1307, ISBN: 9788361506461
Słowa kluczowe: combustion gas cleaning, energy efficiency, fuel combustion, heat recovery

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[KONF-23234] [data modyf: 04-10-2018 15:44]
[0] [0]
[4] Testing the reduction properties of coke produced from a mixture of hard coal and rubber wastes, 2018. Piotr Matusiak, Joachim Kozioł // W: Mineral Engineering Conference - MEC 2018. Zawiercie, Polska Bristol : IOP Publishing, 2018, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 427, s. 1--8
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/427/1/012024   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-23369] [data modyf: 24-06-2020 14:21]
[7,5] [0,5]
[5] Multi-criteria analysis of biodiesel production technology from used cooking oil, 2016. Barbara Mendecka, Lidia Lombardi, Joachim Kozioł // W: Contemporary Problems of Thermal Engineering - CPOTE 2016 : proceedings of the 4th international conference. Gliwice - Katowice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2016, s. 729--742, ISBN: 9788361506362
Słowa kluczowe: biodiesel, multi-criteria analysis, used cooking oil

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22391] [data modyf: 20-12-2016 10:17]
[6] Evaluation of energetic, economical, ecological and social effects non-renewable energy substitution with renewable energy sources, 2013. Joachim Kozioł(*), Barbara Mendecka // W: 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. Dubrovnik, Chorwacja - : Swedes.org, 2013, s. 1
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22491] [data modyf: 03-02-2017 12:20]
[7] Odzysk energii odpadowej oraz wody ze spalin odpływających z kotła elektrociepłowni zasilanej biopaliwem, 2013. Joachim Kozioł(*), Mateusz Tkocz // W: Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne : III konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska Kraków : Politechnika Krakowska, 2013, s. 1
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22492] [data modyf: 03-02-2017 12:19]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Urządzenie do regulacji rozdziału strumienia powietrza pierwotnego w palenisku rusztowym / Joachim Kozioł, Michał Kozioł .- Numer : P.432320 .- Data zgłoszenia : 20-12-2019
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[2] Układ lewobieżnego obiegu sprężarkowego z turbiną rozprężną / Joachim Kozioł, Remigiusz Pach .- Numer : P.415756 .- Data zgłoszenia : 11-01-2016
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[3] Układ sprężarkowego lewobieżnego obiegu z turbiną rozprężną / Joachim Kozioł, Remigiusz Pach .- Numer : P.415755 .- Data zgłoszenia : 11-01-2016
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[4] Sposób i instalacja do oszczędzania paliwa, oczyszczania spalin oraz odzysku wody ze spalin w komorach spalania / Joachim Kozioł, Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński .- Numer : EP15460107 .- Data zgłoszenia : 01-12-2015 .- zgłoszenie patentowe w European Patent Office
Kod: ROZ-9    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Sposób i instalacja do oszczędzania paliwa, oczyszczania spalin oraz odzysku wody ze spalin w komorach spalin / Joachim Kozioł, Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński .- Numer : P.415055 .- Data zgłoszenia : 01-12-2015
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[6] Sprężarkowa maszyna ziębno-grzejna / Joachim Kozioł, Wiesław Gazda, Barbara Mendecka, Robert Gładysz .- Numer : P.412141 .- Data zgłoszenia : 27-04-2015 .- Data udzielenia : 24-11-2016
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[7] Sprężarkowa maszyna ziębno-grzejna z bezdławieniowym systemem naprężania czynnika obiegowego / Joachim Kozioł(*), Wiesław Gazda, Barbara Mendecka, Robert Gładysz .- Numer : P.412141 .- Data zgłoszenia : 27-04-2015 .- Zgłaszający: Politechnika Śląska, Gliwice
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[8] Sposób wytwarzania koksu / Joachim Kozioł, Piotr Matusiak .- Numer : P.401441 .- Data zgłoszenia : 31-10-2012 .- Data udzielenia : 11-05-2016
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski