System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. Federico Morelli
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki biologiczne (100 %)
Jednostka: Katedra Ochrony Przyrody
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 61 pozycji bibliograficznych
34 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Spatial associations among avian diversity, regulating and provisioning ecosystem services in Italy / Yanina Benedetti, Federico Morelli(*), Michele Munafo, Francesca Assennato, Andrea Strollo, Riccardo Santolini, 2020. Ecological Indicators Vol. 108, 1--12, ISSN: 1470-160X, , eISSN: 1872-7034, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Evolutionary uniqueness, Functional dispersion, Functional diversity, Functional evenness, Landscape heterogeneity, Phylogenetic diversity
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.ecolind.2019.105742         Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-24497] [data modyf: 29-10-2019 08:54]
[140] [1]
[2] Biodiversity within the city: Effects of land sharing and land sparing urban development on avian diversity / Juan Diego Ibánez-Álamo, Federico Morelli(*), Yanina Benedetti, Enrique Rubio, Jukka Jokimäki, Tomás Pérez-Contreras, Philipp Sprau, Jukka Suhonen, Piotr Tryjanowski, Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki, Anders Pape Moller, Mario Díaz, 2019. Science of the Total Environment, 1, ISSN: 0048-9697, , eISSN: 1879-1026, bibliogr. rys. summ. .- [in press]
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.135477         Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-24637] [data modyf: 27-11-2019 09:41]
[200] [1]
[3] Bird response to woody pastoral management of ancient chestnut orchards: A case study from the southern Alps / Federico Morelli, Anita Python, Gianni Boris Pezzatti, Marco Moretti, 2019. Forest Ecology and Management Vol. 453, 1--10, ISSN: 0378-1127, , eISSN: 1872-7042, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Chestnut groves, Forest management, Indicator species, Resilience to disturbance, Species diversity, Woody pastoral landscapes
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.foreco.2019.117560         Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-24340] [data modyf: 12-09-2019 12:11]
[200] [1]
[4] Congruence between breeding and wintering biodiversity hotspots: A case study in farmlands of Western Poland / Federico Morelli, Zbigniew Kwieciński, Piotr Indykiewicz, Łukasz Jankowiak, Paweł Szymański, Petra Šimová, Piotr Tryjanowski, 2019. European Journal of Ecology Vol. 4, no. 2, 75--83, ISSN: 1339-8474, , eISSN: 1339-8474, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Avian communities, Evolutionary distinctiveness, Farmland, Protected areas, Seasonality, Spatial congruence
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/eje-2018-0014         Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-24544] [data modyf: 08-11-2019 12:59]
[2,86] [0,14]
[5] Contagious fear: Escape behavior increases with flock size in European gregarious birds / Federico Morelli(*), Yanina Benedetti, Mario Díaz, Tomas Grim, Juan Diego Ibánez-Álamo, Jukka Jokimäki, Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki, Kunter Tätte, Gabor Markó, Yiting Jiang, Piotr Tryjanowski, Anders Pape Moller, 2019. Ecology and Evolution Vol. 9, 6096--6104, ISSN: 2045-7758, , eISSN: 2045-7758, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FID, birds, dilution effect, fear response, gregariousness, human disturbance, social interactions, vigilance
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1002/ece3.5193         Cytowania wg Scopus: 1 [24-02-2020]
[AWCZ-24638] [data modyf: 27-11-2019 10:27]
[100] [1]
[6] Human-Leopard (Panthera pardus fusca) Co-Existence in Jhalana Forest Reserve, India / Swapnil Kumbhojkar, Reuven Yosef, Yanina Benedetti, Federico Morelli, 2019. Sustainability Vol. 11, 1, ISSN: 2071-1050, , eISSN: 2071-1050, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Jhalana forest reserve, Panthera pardus fusca, attitude, coexistence, human-wildlife interaction, leopard
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/su11143912         Cytowania wg Scopus: 1 [24-02-2020]
[AWCZ-24547] [data modyf: 08-11-2019 14:47]
[35] [0,5]
[7] Measuring avian specialization / Federico Morelli, Yanina Benedetti, Anders Pape Moller, Richard A. Fuller, 2019. Ecology and Evolution Vol. 9, 8378--8386, ISSN: 2045-7758, , eISSN: 2045-7758, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: animal specialization, bird, conservation ecology, generalist, phylogenetic signal, trait-based approach
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1002/ece3.5419         Cytowania wg Scopus: 1 [24-02-2020]
[AWCZ-24545] [data modyf: 08-11-2019 13:50]
[100] [1]
[8] The Holy Grail is just a myth! Response to Haest 2019 : Letter to the Editor / Federico Morelli, Piotr Tryjanowski, Yanina Benedetti, Wei Liang, Anders Pape Moller, 2019. Ecological Indicators Vol. 101, 720--724, ISSN: 1470-160X, , eISSN: 1872-7034, bibliogr. summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1016/j.ecolind.2019.01.078         Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-24542] [data modyf: 07-11-2019 14:38]
[0] [0]
[9] Associations among taxonomic diversity, functional diversity and evolutionary distinctiveness vary among environments / Federico Morelli, Yanina Benedetti, Paolo Perna, Riccardo Santolini, 2018. Ecological Indicators Vol. 88, 8--16, ISSN: 1470-160X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Bioindicator, Bird assemblages, Community metrics, Diversity metrics, Environment, Evolutionary distinctiveness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.ecolind.2018.01.022         Cytowania wg Scopus: 7 [24-02-2020]
[AWCZ-22537] [data modyf: 23-03-2018 08:56]
[35] [1]
[10] Cemeteries support avian diversity likewise urban parks in European cities: Assessing taxonomic, evolutionary and functional diversity / Federico Morelli, Peter Mikula, Yanina Benedetti, Raphaël Bussiere, Piotr Tryjanowski, 2018. Urban Forestry & Urban Greening Vol. 36, 90--99, ISSN: 1618-8667, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bird diversity, Cemeteries, Evolutionary distinctiveness, Functional diversity, Urban green areas
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.ufug.2018.10.011         Cytowania wg Scopus: 6 [24-02-2020]
[AWCZ-24541] [data modyf: 07-11-2019 14:25]
[40] [1]
[11] Cuckoos host range is associated positively with distribution range and negatively with evolutionary uniqueness / Federico Morelli, Yanina Benedetti, Anders Pape Moller, Wei Liang, Luis M. Carrascal, 2018. Journal of Animal Ecology, 1--9, ISSN: 0021-8790, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Cuculidae, distribution range, evolutionary uniqueness, host species richness, world-wide distribution
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1111/1365-2656.12797         Cytowania wg Scopus: 1 [24-02-2020]
[AWCZ-22536] [data modyf: 22-03-2018 18:06]
[45] [1]
[12] Effects of habitat and time of day on flock size of Turkey Vultures in Cuba (Cathartes aura) / Piotr Tryjanowski, Federico Morelli, 2018. ZooKeys Vol. 726, 79--86, ISSN: 1313-2989, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Cuba, large-scale survey, roadside, scavenger, vulture
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.3897/zookeys.726.14581         Cytowania wg Scopus: 1 [24-02-2020]
[AWCZ-22538] [data modyf: 23-03-2018 09:19]
[17,68] [0,71]
[13] Escape behaviour of birds in urban parks and cemeteries across Europe: Evidence of behavioural adaptation to human activity / Federico Morelli, Peter Mikula, Yanina Benedetti, Raphaël Bussiere, Leszek Jerzak, Piotr Tryjanowski, 2018. Science of the Total Environment Vol. 631-632, 803--810, ISSN: 0048-9697, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bird species, Flight initiation distance, Graveyard, Human disturbance, Pedestrians speed, Urban habitat
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.03.118         Cytowania wg Scopus: 9 [24-02-2020]
[AWCZ-22512] [data modyf: 19-03-2018 13:18]
[20] [0,5]
[14] High nature value farmland increases taxonomic diversity, functional richness and evolutionary uniqueness of bird communities / Federico Morelli, 2018. Ecological Indicators Vol. 90, 540--546, ISSN: 1470-160X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Biodiversity, Conservation, Evolutionary uniqueness, Functional diversity, HNV farmland, Species richness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.ecolind.2018.03.035         Cytowania wg Scopus: 6 [24-02-2020]
[AWCZ-22616] [data modyf: 09-04-2018 11:43]
[35] [1]
[15] Pattern of evolutionary distinct species among four classes of animals and their conservation status: a comparison using evolutionary distinctiveness scores / Federico Morelli, Anders Pape Moller, 2018. Biodiversity and Conservation Vol. 27, iss. 2, 381--394, ISSN: 0960-3115, , eISSN: 1572-9710, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Conservation, Evolutionary distinctiveness, IUCN status, Species uniqueness, Taxa
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s10531-017-1441-6         Cytowania wg Scopus: 3 [24-02-2020]
[AWCZ-21727] [data modyf: 23-03-2018 09:36]
[30] [1]
[16] Bird diversity in urban green space: a large-scale analysis of differences between parks and cemeteries in Central Europe / Piotr Tryjanowski, Federico Morelli, Peter Mikula, Anton Krištin, Piotr Indykiewicz, Grzegorz Grzywaczewski, Jakub Kronenberg, Leszek Jerzak, 2017. Urban Forestry & Urban Greening, 264--271, ISSN: 1618-8667, bibliogr. summ. .- A.Morelli afiliacja również 2Czech University of Life Sciences Prague
Słowa kluczowe: Europe, bird communities, mapping method, refuge, urbanization, wildlife
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.ufug.2017.08.014         Cytowania wg Scopus: 15 [24-02-2020]
[AWCZ-21642] [data modyf: 08-11-2019 14:26]
[20] [0,5]
[17] Cuckoo folklore and human well-being: Cuckoo calls predict how long farmers live / Anders Pape Moller, Federico Morelli, Piotr Tryjanowski, 2017. Ecological Indicators Vol. 72, 766--768, ISSN: 1470-160X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Biodiversity, Cuculus canorus, Farming, Folklore, Longevity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.ecolind.2016.09.006         Cytowania wg Scopus: 9 [24-02-2020]
[AWCZ-20419] [data modyf: 23-03-2018 12:18]
[35] [1]
[18] Cuckoos vs. top predators as prime bioindicators of biodiversity in disturbed environments / Federico Morelli, Timothy A. Mousseau, Anders Pape Moller, 2017. Journal of Environmental Radioactivity Vol. 177, 158--164, ISSN: 0265-931X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Background radiation, Bioindicator, Cuculus spp., Species richness hotspots, Top predators
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.jenvrad.2017.06.029         Cytowania wg Scopus: 3 [24-02-2020]
[AWCZ-21540] [data modyf: 05-07-2017 11:06]
[30] [1]
[19] Global loss of avian evolutionary uniqueness in urban areas / Juan Diego Ibánez-Álamo, Enrique Rubio, Yanina Benedetti, Federico Morelli, 2017. Global Change Biology Vol. 23, iss. 8, 2990--2998, ISSN: 1354-1013, , eISSN: 1365-2486, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biodiversity, biotic homogenization, birds, evolutionary distinctiveness, human-induced environmental change, urban ecology
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 50)    DOI: 10.1111/gcb.13567         Cytowania wg Scopus: 33 [24-02-2020]
[AWCZ-20963] [data modyf: 01-03-2019 11:08]
[50] [1]
[20] Multiple species of cuckoos are superior predictors of bird species richness in Asia / Anders Pape Moller, Federico Morelli, Yanina Benedetti, Timothy A. Mousseau, Tongping Su, Bo Zhou, Piotr Tryjanowski, Wei Liang, 2017. Ecosphere Vol. 8, 1--8, ISSN: 2150-8925,
Słowa kluczowe: bioindicators, birds, brood parasite, diversity, multiple cuckoos
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1002/ecs2.2003         Cytowania wg Scopus: 3 [24-02-2020]
[AWCZ-22540] [data modyf: 23-03-2018 11:16]
[30] [1]
[21] Neglected effects of transport corridors: attractiveness to wildlife and role in conservation planning / Federico Morelli, 2017. Animal Conservation Vol. 20, 401--402, ISSN: 1367-9430, bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1111/acv.12372         Cytowania wg Scopus: 1 [24-02-2020]
[AWCZ-22539] [data modyf: 23-03-2018 09:32]
[35] [1]
[22] Social media and scientific research are complementary - YouTube and shrikes as a case study / Łukasz Dylewski, Peter Mikula, Piotr Tryjanowski, Federico Morelli, Reuven Yosef, 2017. The Science of Nature Vol. 104, iss. 5-6, 1--7, ISSN: 0028-1042, , eISSN: 1432-1904, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Behaviour, Citizen science limits, Shrikes, Social media
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1007/s00114-017-1470-8         Cytowania wg Scopus: 15 [24-02-2020]
[AWCZ-21433] [data modyf: 01-06-2017 11:58]
[35] [1]
[23] Spatial covariance between ecosystem services and biodiversity pattern at a national scale (France) / Federico Morelli, Frederic Jiguet, Rodolphe Sabatier, Camille Dross, Karine Princé, Piotr Tryjanowski, Muriel Tichit, 2017. Ecological Indicators Vol. 82, 574--586, ISSN: 1470-160X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bird community, Ecosystem services, Evolutionary distinctiveness, Functional diversity, Multifunctionality, Spatial mismatch, Taxonomic diversity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.ecolind.2017.04.036         Cytowania wg Scopus: 13 [24-02-2020]
[AWCZ-22545] [data modyf: 23-03-2018 12:17]
[35] [1]
[24] Spatial mismatch analysis among hotspots of alien plant species, road and railway networks in Germany and Austria / Yanina Benedetti, Federico Morelli, 2017. PLoS One Vol. 12, 1--13, ISSN: 1932-6203, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1371/journal.pone.0183691         Cytowania wg Scopus: 4 [24-02-2020]
[AWCZ-22541] [data modyf: 23-03-2018 11:26]
[40] [1]
[25] Taxonomic diversity, functional diversity and evolutionary uniqueness in bird communities of Beijing's urban parks: Effects of land use and vegetation structure / Federico Morelli, Yanina Benedetti, Tongping Su, Bo Zhou, David Moravec, Petra Šimová, Wei Liang, 2017. Urban Forestry & Urban Greening Vol. 23, 84--92, ISSN: 1618-8667, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Biodiversity, Evolutionary distinctiveness, Functional diversity, Species richness, Urban parks, Vegetation structure
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.ufug.2017.03.009         Cytowania wg Scopus: 24 [24-02-2020]
[AWCZ-21345] [data modyf: 23-03-2018 12:21]
[40] [1]
[26] The common cuckoo is an effective indicator of high bird species richness in Asia and Europe / Federico Morelli, Anders Pape Moller, Emma Nelson, Yanina Benedetti, Wei Liang, Petra Šimová, Marco Moretti, Piotr Tryjanowski, 2017. Scientific Reports Vol. 7, 1--8, ISSN: 2045-2322, , eISSN: 2045-2322, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1038/s41598-017-04794-3         Cytowania wg Scopus: 9 [24-02-2020]
[AWCZ-22542] [data modyf: 23-03-2018 11:52]
[40] [1]
[27] Water on the Fen Mire as a Problem in the Protection of Globally Threatened Species: Long-Term Changes in Aquatic Warbler Numbers / Grzegorz Grzywaczewski, Andrzej Bochniak, Jarosław Wiącek, Paweł Łapiński, Federico Morelli, 2017. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 26, no. 2, 613--618, ISSN: 1230-1485, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Acrocephalus paludicola, aquatic warbler, ecology of wetland birds, fen mires, water level
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.15244/pjoes/65268         Cytowania wg Scopus: 1 [24-02-2020]
[AWCZ-24546] [data modyf: 08-11-2019 14:38]
[3] [0,2]
[28] Bats as prey of diurnal birds: a global perspective / Peter Mikula, Federico Morelli, Radek K. Lučan, Daryl N. Jones, Piotr Tryjanowski, 2016. Mammal Review Vol. 46, iss. 3, 160--174, ISSN: 0305-1838, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: avian predation hypothesis, bats, diurnal birds, nocturnality, predation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 50)    DOI: 10.1111/mam.12060         Cytowania wg Scopus: 29 [24-02-2020]
[AWCZ-20964] [data modyf: 22-03-2018 18:11]
[29] Differences between niches of anthropocentric and biocentric conservationists: Wearing old clothes to look modern? / Federico Morelli, Piotr Tryjanowski, Yanina Benedetti, 2016. Journal for Nature Conservation Vol. 34, 101--106, ISSN: 1617-1381, bibliogr. rys.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)
[AWCZ-20966] [data modyf: 22-03-2018 18:11]
[30] Evidence of evolutionary homogenization of bird communities in urban environments across Europe / Federico Morelli, Yanina Benedetti, Juan Diego Ibánez-Álamo, Jukka Jokimäki, Raivo Mänd, Piotr Tryjanowski, Anders Pape Moller, 2016. Global Ecology and Biogeography Vol. 25, 1284--1293, ISSN: 1466-822X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Biotic homogenization, bird species richness, conservation, evolutionary distinctiveness, evolutionary homogenization, urbanization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 50)    DOI: 10.1111/geb.12486         Cytowania wg Scopus: 64 [24-02-2020]
[AWCZ-20418] [data modyf: 22-03-2018 18:12]
[31] Habitat structure, breeding stage and sex affect hunting success of breeding Red-backed Shrike (Lanius collurio) / Federico Morelli, E. Mróz, Fabio Pruscini, Riccardo Santolini, Artur Goławski, Piotr Tryjanowski, 2016. Ethology Ecology & Evolution Vol. 28, iss. 2, 136--147, ISSN: 0394-9370, , eISSN: 1828-7131, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/03949370.2015.1022907         Cytowania wg Scopus: 10 [24-02-2020]
[AWCZ-19115] [data modyf: 28-02-2017 12:37]
[32] Seasonal changes in avian communities living in an extensively used farmland of Western Poland / Zbigniew Kwieciński, Federico Morelli, Marcin Antczak, Martin Hromada, Paweł Szymański, Marcin Tobolka, Łukasz Jankowiak, Piotr Tryjanowski, 2016. European Journal of Ecology Vol. 2, no. 2, 9--18, ISSN: 1339-8474, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Poland, birds, dominant species, farmland, seasonality, trend
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1515/eje-2016-0012         Cytowania wg Scopus: 4 [24-02-2020]
[AWCZ-22548] [data modyf: 23-03-2018 12:34]
[33] The dark side of the "redundancy hypothesis" and ecosystem assessment / Federico Morelli, Piotr Tryjanowski, 2016. Ecological Complexity Vol. 28, 222--229, ISSN: 1476-945X, bibliogr. rys. tab. summ. .- [F. Morelli - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: Complexity, Ecosystem stability, Environmental goods, Heterospecific interactions, Species redundancy, Species role
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.ecocom.2016.07.005         Cytowania wg Scopus: 7 [24-02-2020]
[AWCZ-20296] [data modyf: 23-02-2017 12:30]
[34] The number of syllables in Chernobyl cuckoo calls reliably indicate habitat, soil and radiation levels / Anders Pape Moller, Federico Morelli, Timothy A. Mousseau, Piotr Tryjanowski, 2016. Ecological Indicators Vol. 66, 592--597, ISSN: 1470-160X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Advertisement calls, Chernobyl, Cuckoo, Cuculus canorus, Habitat quality, Radioactivity, Species richness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.ecolind.2016.02.037         Cytowania wg Scopus: 16 [24-02-2020]
[AWCZ-20417] [data modyf: 22-03-2018 18:13]
[35] Urbanization affects neophilia and risk-taking at bird-feeders / Piotr Tryjanowski, Anders Pape Moller, Federico Morelli, Waldemar Biaduń, Tomasz Brauze, Michał Ciach, Paweł Czechowski(*), Stanisław Czyż, Beata Dulisz, Artur Goławski, Tomasz Hetmański, Piotr Indykiewicz, Cezary Mitrus, Łukasz Myczko, Jacek J. Nowakowski, Michał Polakowski, Viktoria Takacs, Dariusz Wysocki, 2016. Scientific Reports Vol. 6, 1--7, ISSN: 2045-2322, , eISSN: 2045-2322, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- [F. Morelli - podwójna afiliacja]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1038/srep28575         Cytowania wg Scopus: 32 [24-02-2020]
[AWCZ-20416] [data modyf: 23-03-2018 10:51]
[36] Cuckoo and biodiversity: Testing the correlation between species occurence and bird species richness in Europe / Federico Morelli, Frederic Jiguet, Jiri Reif, Sofia Plexida, Andrea Suzzi Valli, Piotr Indykiewicz, Petra Šimová, Muriel Tichit, Marco Moretti, Piotr Tryjanowski, 2015. Biological Conservation Vol. 190, 123--132, ISSN: 0006-3207, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Biodiversity, Bird species richness, Citizen programs, Cuculus canorus, Predictivity, Spatial pattern
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.biocon.2015.06.003         Cytowania wg Scopus: 21 [24-02-2020]
[AWCZ-19114] [data modyf: 22-03-2018 18:13]
[37] No species is an island: testing the effects of biotic interactions on models of avian niche occupation / Federico Morelli, Piotr Tryjanowski, 2015. Ecology and Evolution Vol. 5, no. 3, 759--768, ISSN: 2045-7758, .- [F. Morelli - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: Avian niche, biotic interactions, red-backed shrike, species association, species distribution models
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1002/ece3.1387         Cytowania wg Scopus: 19 [24-02-2020]
[AWCZ-19113] [data modyf: 23-02-2017 09:43]
[38] Presence of Cuckoo reliably indicates high bird diversity: A case study in a farmland area / Piotr Tryjanowski, Federico Morelli, 2015. Ecological Indicators Vol. 55, 52--58, ISSN: 1470-160X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bioindicators, Cuculus canorus, Species richness hotspots, Top predators
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.ecolind.2015.03.012         Cytowania wg Scopus: 26 [24-02-2020]
[AWCZ-19117] [data modyf: 22-03-2018 18:14]
[39] Testing bird response to roads on a rural environment: A case study from Central Italy / Federico Morelli, Leszek Jerzak, Fabio Pruscini, Riccardo Santolini, Yanina Benedetti, Piotr Tryjanowski, 2015. Acta Oecologica : International Journal of Ecology Vol. 69, 146--152, ISSN: 1146-609X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bird, Ecological planning, Effects, Roads, Urban ecology
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.actao.2015.10.006         Cytowania wg Scopus: 4 [24-02-2020]
[AWCZ-19512] [data modyf: 13-11-2015 15:25]
[40] The vulture in the sky and the hominin on the land: three million years of human-vulture interaction / Federico Morelli, Anna Maria Kubicka, Piotr Tryjanowski, Emma Nelson, 2015. Anthrozoös Vol. 28, no. 3, 449--468, ISSN: 0892-7936, , eISSN: 1753-0377, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Homo, hunting strategy, interspecies interactions, scavengers
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/08927936.2015.1052279         Cytowania wg Scopus: 11 [24-02-2020]
[AWCZ-19414] [data modyf: 14-10-2015 14:23]
[41] Who started first? Bird species visiting novel birdfeeders / Piotr Tryjanowski, Federico Morelli, Piotr Skórka, Artur Goławski, Piotr Indykiewicz, Anders Pape Moller, Cezary Mitrus, Dariusz Wysocki, Piotr Zduniak, 2015. Scientific Reports Vol. 5, 1--6, ISSN: 2045-2322, , eISSN: 2045-2322, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- [F. Morelli - podwójna afiliacja]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1038/srep11858         Cytowania wg Scopus: 17 [24-02-2020]
[AWCZ-19151] [data modyf: 23-02-2017 10:03]
[42] Associations between species can influence the goodness of fit of species distribution models: The case of two passerine birds / Federico Morelli, Piotr Tryjanowski, 2014. Ecological Complexity Vol. 20, 208--212, ISSN: 1476-945X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Buntings, Goodness of fit, SDMs, Shrikes, Species-associations, Species-specific model
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.ecocom.2014.01.002         Cytowania wg Scopus: 11 [24-02-2020]
[AWCZ-18440] [data modyf: 03-09-2015 10:15]
[43] Breeding passerines communities in the Valdes Peninsula (Patagonia, Argentina) / Fabio Pruscini, Federico Morelli, Davide Sisti, Paolo Perna, Andrea Catorci, Marcelo Bertellotti, Marco B. L. Rocchi, Riccardo Santolini, 2014. Ornitologia Neotropical Vol. 25, 13--23, ISSN: 1075-4377,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18429] [data modyf: 20-08-2015 12:38]
[44] Buntings (Emberizidae) as indicators of HNV of farmlands: a case of study in Central Italy / Federico Morelli, M. Girardello, 2014. Ethology Ecology & Evolution Vol. 26, no. 4, 405--412, ISSN: 0394-9370, , eISSN: 1828-7131,
Słowa kluczowe: HNV indicators, agroecosystem, farmland birds, landscape heterogeneity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/03949370.2013.852140         Cytowania wg Scopus: 3 [24-02-2020]
[AWCZ-18418] [data modyf: 20-08-2015 14:37]
[45] Can roads, railways and related structures have positive effects on birds? - a review / Federico Morelli, Michał Beim, Leszek Jerzak, Darryl Jones, Piotr Tryjanowski, 2014. Transportation Research . Part D Vol. 30, 21--31, ISSN: 1361-9209, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bird species, landscape planning, positive effects, road structures, scavenging, urban ecology
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.trd.2014.05.006         Cytowania wg Scopus: 77 [24-02-2020]
[AWCZ-18365] [data modyf: 21-07-2015 10:13]
[46] Habitat preferences and spatial overlap between three species of bunting (Emberiza hortulana, Emberiza cirlus, Miliaria calandra) in farmlands of Central Italy / Federico Morelli, Fabio Pruscini, Riccardo Santolini, 2014. Polish Journal of Ecology Vol. 62, no. 2, 361--371, ISSN: 1505-2249,
Słowa kluczowe: Emberiza cirlus, Emberiza hortulana, Miliaria calandra, crop types, farmland bird, habitat overlap
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-18427] [data modyf: 20-08-2015 12:33]
[47] Are the nesting probabilities of the red-backed shrike related to proximity to roads? / Federico Morelli, 2013. Nature Conservation Vol. 5, 1--11, ISSN: 1314-6947, , eISSN: 1314-3301, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: GLM, Lanius collurio, Road, nest, occurrence, suitable shrub
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.3897/natureconservation.5.4511         Cytowania wg Scopus: 12 [24-02-2020]
[AWCZ-18431] [data modyf: 21-02-2017 16:20]
[48] First description of red-backed shrike Lanius collurio food caching in Central Italy: prey?s type and spatial position into the larders / Federico Morelli, Maurizio Saltarelli, Fabio Pruscini, Yanina Benedetti, 2013. Avocetta Vol. 37, 27--34, ISSN: 0404-4266,
Słowa kluczowe: breeding, farmland, food store, impaling, shrub
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18426] [data modyf: 20-08-2015 11:51]
[49] Landscape heterogeneity metrics as indicators of bird diversity: Determining the optimal spatial scales in different landscapes / Federico Morelli, Fabio Pruscini, Riccardo Santolini, Paolo Perna, Yanina Benedetti, Davide Sisti, 2013. Ecological Indicators Vol. 34, 372--379, ISSN: 1470-160X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Biodiversity indicators, Bird richness, GIS, Land cover map, Landscape heterogeneity, Spatial scale
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.ecolind.2013.05.021         Cytowania wg Scopus: 58 [24-02-2020]
[AWCZ-18420] [data modyf: 20-08-2015 11:51]
[50] L'ortolano Emberiza hortulana nella Regione Marche: analisi della distribuzione e preferenze ambientali / Fabio Pruscini, Federico Morelli, Paolo Perna, Nicola Felicetti, Riccardo Santolini, 2013. Avocetta Vol. 37, 15--20, ISSN: 0404-4266,
Słowa kluczowe: habitat, presenza, status
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18419] [data modyf: 20-08-2015 12:05]
[51] Quantifying effects of spatial heterogeneity of farmlands on bird species richness by means of similarity index pairwise / Federico Morelli, 2013. International Journal of Biodiversity Vol. (2013), 1--9, ISSN: 2314-4149, , eISSN: 2314-4157, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1155/2013/914837
[AWCZ-18428] [data modyf: 21-02-2017 16:56]
[52] Relative importance of marginal vegetation (shrubs, hedgerows, isolated trees) surrogate of HNV farmland for bird species distribution in Central Italy / Federico Morelli, 2013. Ecological Engineering Vol. 57, 261--266, ISSN: 0925-8574, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Agro-ecology, Conservation, Farmland birds, HNV, Hedgerows, Hierarchical partitioning, Shrubs
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.ecoleng.2013.04.043         Cytowania wg Scopus: 38 [24-02-2020]
[AWCZ-18412] [data modyf: 20-08-2015 11:43]
[53] Breeding habitat of red-backed shrike Lanius collurio on farmland hilly areas of Central Italy: is functional heterogeneity one important key? / Federico Morelli, Riccardo Santolini, Davide Sisti, 2012. Ethology Ecology & Evolution Vol. 24, 127--139, ISSN: 0394-9370, , eISSN: 1828-7131,
Słowa kluczowe: GIS, Lanius collurio, edge density, farmland, habitat features, heterogeneity, land-use cover
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/03949370.2011.635696         Cytowania wg Scopus: 17 [24-02-2020]
[AWCZ-18422] [data modyf: 06-10-2014 15:19]
[54] Correlations between landscape features and crop type and the occurrence of the Ortolan Bunting Emberiza hortulana in farmlands of Central Italy / Federico Morelli, 2012. Ornis Fennica Vol. 89, 264--272, ISSN: 0030-5685,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 13 [24-02-2020]
[AWCZ-18430] [data modyf: 07-10-2014 15:34]
[55] Curlews on stuble / Federico Morelli, Fabio Pruscini, Maurizio Saltarelli, 2012. British Birds Vol. 105, 542--544
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18425] [data modyf: 06-10-2014 18:00]
[56] Declining in Europe but increasing in Italy? Preliminary indications of a possible increase of ortolan bunting Emberiza hortulana in Central Italy / Federico Morelli, Fabio Pruscini, Mauro Furlani, 2012. Alula Vol. 19, no. 1-2, 87--96
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18423] [data modyf: 06-10-2014 15:37]
[57] Modelling the environmental niche of a declining farmland bird species / M. Girardello, Federico Morelli, 2012. Italian Journal of Zoology Vol. 79, no. 3, 434--440, ISSN: 1125-0003, , eISSN: 0748-5851,
Słowa kluczowe: BIOMOD, GIS, Red-backed shrike, species distribution modelling
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/11250003.2012.666572         Cytowania wg Scopus: 6 [24-02-2020]
[AWCZ-18432] [data modyf: 07-10-2014 15:55]
[58] Montagu's harrier Circus pygargus in the northern Marche region of central Italy: first evidence of a possible population increase / Federico Morelli, Fabio Pruscini, Niki Morganti, Claudio Urbinati, Simone Asprea, Sandro Casali, Alessandro Fosca, Paolo Magalotti, Mauro Mencarelli, Francesca Morici, 2012. Avocetta Vol. 36, 59--64, ISSN: 0404-4266,
Słowa kluczowe: Central Italy, Circus pygargus, breeding habitat, cultivated, natural fields, population
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-18421] [data modyf: 06-10-2014 15:00]
[59] Plasticity of habitat selection by red-backed shrikes (Lanius collurio) breeding in different landscapes / Federico Morelli, 2012. The Wilson Journal of Ornithology Vol. 124, no. 1, 51--56, ISSN: 1559-4491,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-18441] [data modyf: 08-10-2014 15:03]
[60] Breeding habitat and nesting site of the red-backed shrike Lanius collurio in farmland of the Marche region, Italy / Federico Morelli, Massimo Pandolfi, 2011. Avocetta Vol. 35, 43--49, ISSN: 0404-4266,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 4 [24-02-2020]
[AWCZ-18424] [data modyf: 06-10-2014 15:52]
[61] Importance of road proximity for the nest site selection of the Red-backed shrike (Lanius collurio) in an agricultural environment in central Italy / Federico Morelli, 2011. Journal of Mediterranean Ecology Vol. 11, 21--29 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Lanius collurio, nesting distribution, roads, suitable shrubs
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18413] [data modyf: 03-10-2014 14:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski