System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Katarzyna Krysińska (dawniej: Cwojdzińska)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 15 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Cisza i światło jako środki wyrażania sacrum (na przykładzie Pieśni o Bogu ukrytym Karola Wojtyły i tomiku Postać w bieli Czesława Sobkowiaka) / Katarzyna Krysińska
// W: Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Część I / pod red. Emanueli Bednarczyk-Stefaniak i Anastazji Seul . t. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonoórskiego, 2017 - (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.) - s. 119--129 .- ISBN: 9788378422884
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19334] [data modyf: 03-06-2019 11:24]
[2] Święty Jan Paweł II w poezji lubuskiej / Katarzyna Krysińska
// W: Święte i święci. Kult i wizerunek świętych w tekstach kultury / red. nauk. Elżbieta M. Kur, Beata Walęciuk-Dejneka .- Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016 - (Sacrum i sztuka ; T. 1) - s. 131--138 .- ISBN: 9788370518004
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18636] [data modyf: 25-01-2017 13:36]
[3] Duchowy i religijny wymiar świadectw pamięci o "innym świecie" we "Wspomnieniach starobielskich" i "Na nieludzkiej ziemi" Józefa Czapskiego w kontekście wspomnień lubuskich Sybirakow / Katarzyna Krysińska
// W: Czytając Czapskiego / pod red. Agaty Janiak, Dobrawy Lisak-Gębali .- Kraków : Księgarnia Akademicka, 2015 - s. 127--138 .- ISBN: 9878376385099
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17214] [data modyf: 09-10-2015 13:17]
[4] Kolejowy mikrokosmos w powieści Imre Kertésza "Los utracony" / Katarzyna Krysińska
// W: Kolej na kolej : Pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej / red. Kamila Gieba, Janusz Łastowiecki, Mirosława Szott .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 133--142 .- ISBN: 9788378422082
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17738] [data modyf: 07-04-2016 10:52]
[5] Sakralizacja małej i wielkiej ojczyzny w poezji lubuskiej / Katarzyna Krysińska
// W: Ślady, zerwania, powroty... Metafizyka i religia w literaturze współczesnej / red. Edyta Sołtys-Lewandowska .- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2015 - s. 473--480 .- ISBN: 9788324227174
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17219] [data modyf: 29-01-2016 13:24]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Poszukiwanie, bunt i kontemplacja. Inspiracje religijne w poezji Romualda Marka Jablonskiego / Katarzyna Krysińska // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2017, 3, s. 457--474, ISSN: 2450-3584,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22409] [data modyf: 21-02-2018 11:06]
[2] Kreacja Boga i jego wyznawcy w poezji Zygmunta Marka Piechockiego z tomu "Moje herezje" / Katarzyna Krysińska // Studia Ełckie .- 2016, 18, nr 4, s. 385--395, ISSN: 1896-6896, : summ.
Słowa kluczowe: Lubusz poetry, My heresies, Sigmunt Marek Piechocki's poems, creation of God, relationship between God and man
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21024] [data modyf: 13-02-2017 12:50]
[3] Spotkanie ze Sławomirem Iwasiowem, autorem książki "Reprezentacje Europy w prozie polskiej XXI wieku" / Katarzyna Krysińska // Uniwersytet Zielonogórski .- 2014, nr 4/5, s. 37--38, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18351] [data modyf: 29-07-2015 10:56]
[4] Świat Sybiru w lubuskiej pamięci (na podstawie wspomnień zatytułowanych "Sybirackie losy") / Katarzyna Krysińska // Pro Libris: Obszary .- 2012, nr 4, s. 90--94, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18352] [data modyf: 25-08-2014 14:49]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Żaden cud nie jest mniejszy...". Sakralizacje w poezji Ireny Dowgielewicz / Katarzyna Krysińska // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2015, nr 9, s. 227--236, ISSN: 1899-2722, : summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10263] [data modyf: 12-10-2015 11:29]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Biblia dla dzieci / (Red.) Katarzyna Cwojdzińska .- Zielona Góra : Wydawnictwo Elżbieta Jarmołkiewicz, Wydawnictwo Pallottinum, 2011, 256 s. .- ISBN: 9788377111741
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5227] [data modyf: 03-09-2014 09:51]
[2] Masza i niedźwiedź. Bajki dla najmłodszych / (Red.) Katarzyna Cwojdzińska .- Zielona Góra : Wydawnictwo Elżbieta Jarmołkiewicz, 2011, 63 s. .- ISBN: 9788377111208
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5229] [data modyf: 04-09-2014 08:46]
[3] Wesoła chatynka. Bajki dla najmłodszych / (Red.) Katarzyna Cwojdzińska .- Zielona Góra : Wydawnictwo Elżbieta Jarmołkiewicz, 2011, 63 s. .- ISBN: 9788377111192
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5230] [data modyf: 04-09-2014 08:50]
[4] Praca w firmie za granicą. Rynek pracy : Słownik tematyczny polsko-angielski / (Red.) Katarzyna Cwojdzińska .- Zielona Góra : Wydawnictwo Kanion Net, 2007 .- ISBN: 9788392408369
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5228] [data modyf: 04-09-2014 08:31]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Moje herezje / / Zygmunt Marek Piechocki .- Gorzów Wielkopolski : - , 2006 (Rec.) .- "Zostaję z pytaniem" - "Moje herezje" Zygmunta Marka Piechockiego / Katarzyna Krysińska // Pro Libris .- 2016, 1-4, s. 137--139
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski