System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Joanna Hadzicka
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Psychologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sprawozdanie z II Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej "Projekt: Mistrz" / Joanna Hadzicka // Psychologiczne Zeszyty Naukowe .- 2017, nr 2, s. 219--224, ISSN: 2451-1420, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22632] [data modyf: 11-04-2018 13:17]
[2] Opieka i wychowanie w nowoczesnej świetlicy szkolnej - sprawozdanie z konferencji / Grażyna Gajewska, Krzysztof Zajdel, Joanna Hadzicka, Natalia Harewska // Relacje. Studia z nauk społecznych .- 2016, nr 1, s. 223--225, ISSN: 2543-5124,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20777] [data modyf: 08-03-2017 11:23]
[3] Postawy wychowawcze matek i babć / Joanna Hadzicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2016, nr 10, s. 48--55, ISSN: 0552-2188, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21008] [data modyf: 14-03-2017 10:56]
[4] Rodzinna piecza zastępcza w Polsce i w wybranych krajach. Lokalne systemy i sposoby wprowadzania zmian - sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji / Grażyna Gajewska, Krzysztof Zajdel, Joanna Hadzicka, Natalia Harewska // Relacje. Studia z nauk społecznych .- 2016, nr 1, s. 227--229, ISSN: 2543-5124,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20778] [data modyf: 08-03-2017 11:25]
[5] Uczestnictwo w gupach sforalizowanych a rozwój tożsamości we wczesnej adolescencji na przykładzie ZHP / Joanna Hadzicka // Psychologiczne Zeszyty Naukowe .- 2016, nr 2, s. 11--25, ISSN: 2451-1420, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: eksploracja, grupa formalna, grupa rówieśnicza, harcerstwo
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21437] [data modyf: 02-06-2017 11:51]
[6] V Dni Rodzinnej Opieki Zastępczej / Joanna Hadzicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2016, nr 2, s. 53--55, ISSN: 0552-2188,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20141] [data modyf: 10-06-2016 09:44]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Preferencje studentów różnych kierunków w posługiwaniu się wybranymi metaforami wyjaśniającymi zachowania dzieci a poziom wiedzy z zakresu psychologii rozwoju człowieka / Joanna Hadzicka // W: XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej : Rozwój przez edukację w biegu życia: obszary nadal nierozpoznane. Kraków, Polska, 2016 .- Kraków, 2016, s. 134
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22524] [data modyf: 10-02-2017 08:37]
[2] Rodzice i dziadkowie. Wspólny front czy na przekór sobie? / Joanna Hadzicka // W: Rodzicielstwo w różnych etapach rozwoju rodziny : III międzynarodowa konferencja naukowa. Kamień Śląski, Polska, 2015 .- [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22162] [data modyf: 10-06-2016 09:41]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski