System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Bogusław Banaszak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 75 pozycji bibliograficznych
40 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Kodeks wyborczy : komentarz, 2018. Bogusław Banaszak ; Aktualizacja J. Michalska. Wyd. 3 zaktual., Warszawa : Wydaw. C.H. Beck 828 s. (Komentarze Becka), ISBN: 9788381289993,
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14770] [data modyf: 30-05-2019 17:34]
[2] Hominum Causa Omne Ius Constitutum in Honour of Bogusław Banaszak : selected essays, 2016. Bogusław Banaszak ; ed. R. Arnold., Regensburg : Universitätsverlag 256 s. (Entwicklungen im Europäischen Recht Vol. 15), ISBN: 9783868451405, .- [zbiór wybranych publikacji]
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13395] [data modyf: 24-11-2016 09:33]
[3] Kodeks wyborczy : komentarz, 2015. Bogusław Banaszak Wyd. 2, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck 822 s. (Komentarze Becka), ISBN: 9788325579074,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12869] [data modyf: 10-12-2015 17:51]
[4] Prawo konstytucyjne, 2015. Bogusław Banaszak Wyd. 7, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck 636 s. (Studia Prawnicze), ISBN: 9788325572853,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12598] [data modyf: 28-08-2015 09:11]
[5] Słownik prawa i gospodarki : T. 1 niemiecko-polski = Rechts- und Wirtschaftswörterbuch : Bd 1 deutsch-polnisch, 2015. Bogusław Banaszak, Alexander von Brünneck, Tina de Vries, Marcin Krzymuski ; red. B. Banaszak., Warszawa : Wydaw. C.H. Beck 734 s. , ISBN: 9788325564803,
Kod: KSI-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12597] [data modyf: 18-01-2016 15:32]
[6] Słownik prawa i gospodarki : T. 2 polsko-niemiecki = Rechts- und Wirtschaftswörterbuch : Bd 2 Polnisch-Deutsch, 2015. Bogusław Banaszak, Mariusz Jabłoński, Tina de Vries, Marcin Krzymuski, Philipp Kubicki ; red. B. Banaszak. Wyd. 3, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck 761 s. , ISBN: 9788325575915,
Kod: KSI-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12920] [data modyf: 18-01-2016 15:59]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Prawne znaczenie Preambuły do Konstytucji RP z 1997 roku, Bogusław Banaszak
// W: Dookoła Wojtek ... Księga pamiątkowa poświęcona doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, 2018. / red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie Nr 114), s. 49--63, ISBN: 9788366066
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20213] [data modyf: 24-05-2019 15:44]
[2] Zakres przedmiotowy prawa łaski, Bogusław Banaszak
// W: Ustrój państwa, myśl polityczno-prawna, współczesne systemy rządów : prace ofiarowane profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji Jego Jubileuszu, 2018. / red. S. Bożyk, A. Olechno, Białystok : Wydaw. Temida 2, s. 25--31, ISBN: 9788365696007
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20322] [data modyf: 30-05-2019 18:01]
[3] Aspekty konstytucyjne zakresu poprawek Senatu do ustawy znowelizowanej przez Sejm, Bogusław Banaszak
// W: Współczesne wyzwania państwa i prawa : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni, 2017. / red. nauk. Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 228--235, ISBN: 9788380196537
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19027] [data modyf: 28-05-2019 18:17]
[4] Constitutional Tribunals' Judicial Review of Public Power in Poland, Bogusław Banaszak
// W: Rule of Law, Human Rights and Judicial Control of Power, 2017. / eds. Arnold Rainer, José Ignatio Martínez-Estay, Berlin : Springer International Publishing (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice Vol. 61), s. 243--257, ISBN: 9783319551845    DOI: 10.1007/978-3-319-55186-9
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19107] [data modyf: 29-05-2019 12:28]
[5] Diritti sociali e servizi pubblici nell'Europa centrale ed orientale, Bogusław Banaszak
// W: Lezioni di diritto comparato dei servizi pubblici, 2017. / a cura di Emilio Castorina, Napoli : Editoriale Scientifica s.r.l., s. 9--18, ISBN: 9788863420859
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19243] [data modyf: 05-06-2019 12:26]
[6] Koncepcja ograniczenia liczby kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ujęciu prawnoustrojowym, Bogusław Banaszak
// W: Wybrane aspekty ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych gminy, 2017. / red. nauk. I. Wieczorek, M. Mazuryk, Łódź : Wydaw. Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, s. 15--29, ISBN: 9788394783303
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19730] [data modyf: 05-06-2019 12:02]
[7] Konstytucyjna ochrona rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce, Bogusław Banaszak
// W: Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej : aspekty prawne, 2017. / red. nauk. P. Litwiniuk, Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, s. 283--294, ISBN: 9788391926048
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19593] [data modyf: 05-06-2019 13:42]
[8] Łączenia mandatu parlamentarnego w Polsce z pełnieniem funkcji komisarza Komisji Europejskiej, Bogusław Banaszak
// W: Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym - perspektywa praw jednostki : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Ziębie-Załuckiej w czterdziestą rocznicę pracy naukowej, 2017. / red. nauk. Małgorzata Grzesik-Kulesza, Grzegorz Pastuszko, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 501--508, ISBN: 9788379964321
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19247] [data modyf: 24-05-2019 12:31]
[9] Prawne dylematy łączenia jednostek samorządu terytorialnego, Bogusław Banaszak
// W: Wyzwania rozwoju miast : łączenie samorządów lokalnych, budżet obywatelski, 2017. / red. nauk B. Ślusarz, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 21--35, ISBN: 9788387193676
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19715] [data modyf: 29-01-2020 09:29]
[10] Zgodność z Konstytucją RP ustawy z dnia 10 września 2015 r. o uzgodnieniu płci, Bogusław Banaszak
// W: Człowiek, prawo, państwo : Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczenko, 2017. / red. Wojciech Żyłko, Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 79--91, ISBN: 9788388953279
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19097] [data modyf: 05-06-2019 13:15]
[11] Diritti sociali e servizi pubblici nell'Europa centrale ed orientale, Bogusław Banaszak
// W: Servizi pubblici, diritti fondamentali, costituzionalismo europeo, 2016. / a cura di Emilio Castorina, Napoli : Editoriale Scientifica s.r.l., s. 39--48, ISBN: 9788863429763
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19242] [data modyf: 02-08-2017 09:52]
[12] Dopłaty wyrównawcze dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) jako element realizacji zasady zrównoważonego rozwoju ustanowionej w art. 5 Konstytucji RP, Bogusław Banaszak
// W: Kwestia agrarna : zagadnienia prawne i ekonomiczne, 2016. / red. nauk. Przemysław Litwiniuk, Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, s. 143--151, ISBN: 9788391926031
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18454] [data modyf: 06-12-2016 09:37]
[13] Entstehungegeschichte und Entwicklung der Grundrechte. § 264, Bogusław Banaszak
// W: Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa : Bd. IX: Grundrechte in Ostmittel- und Osteuropa, 2016. / Hg. D. Merten, H.J. Papier, R. Arnold, [b.m.] : C.F. Müller, s. 91--107, ISBN: 9783811433304
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17562] [data modyf: 04-02-2016 10:45]
[14] Fundamental Freedoms and Rights in Contemporary Europe, Bogusław Banaszak
// W: The Convergence of the Fundamental Rights Protection in Europe, 2016. / ed. R. Arnold, Dordrecht : Springer Science+Business Media (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice Vol. 52), s. 99--111, ISBN: 9789401774635
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-94-017-7465-9_6   (pkt: 5)
[WZCZ-18419] [data modyf: 24-11-2016 13:51]
[15] Limitation of Sovereignty by the European Integration - The Polish Approach, Bogusław Banaszak
// W: Limitations of National Sovereignty through European Integration, 2016. / ed. R. Arnold, Dordrecht : Springer Science+Business Media (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice Vol. 51), s. 99--108, ISBN: 9789401774697
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-94-017-7471-0_6   (pkt: 5)
[WZCZ-17710] [data modyf: 30-03-2016 12:31]
[16] Możliwość uchylenia lub zmiany postanowienia Prezydenta w sprawie zarządzenia referendum ogólnokrajowego, Bogusław Banaszak
// W: Aktualne problemy referendum, 2016. / red. B. Tokaj, A. Feja-Paszkiewicz, B. Banaszak, Warszawa : Krajowe Biuro Wyborcze, s. 23--30, ISBN: 9788393967469
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18348] [data modyf: 03-11-2016 12:40]
[17] Obrona oficerskiego honoru czy zwykłe zabójstwo? Kontrowersje i dyskusja wokół wybranych orzeczeń wojskowego sądownictwa w II Rzeczypospolitej (do 1926 r.), Bogusław Banaszak, Grzegorz Kulka
// W: Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 2016. / red. Krzysztof Skotnicki, Konrad Składowski, Anna Michalak, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 19--32, ISBN: 9788379698417
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17893] [data modyf: 20-05-2016 10:11]
[18] Propozycje reformy samorządowych kolegiów odwoławczych w świetle zasad i standardów Konstytucji RP, Bogusław Banaszak
// W: Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej, 2016. / red. R. Bucholski, J. Jaśkiewicz, A. Mikos-Sitek, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Monografie Prawnicze), s. 3--18, ISBN: 9788325587895
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18396] [data modyf: 17-11-2016 10:20]
[19] The main principles of the reform of the Polish Constitutional Tribunal in December 2015: A comparative approach, Bogusław Banaszak
// W: Transformation of Law Systems in Central, Eastern and Southeastern Europe in 1989-2015 : Liber amicorum in honorem prof. dr. dres. H. C. Rainer Arnold, 2016. / ed. A. Szmyt, B. Banaszak, Gdańsk : Gdańsk University Press, s. 35--43, ISBN: 9788378654292
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18191] [data modyf: 04-10-2016 11:51]
[20] Wybory samorządowe - propozycje zmian, Bogusław Banaszak
// W: Między Klio a Themis : księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, 2016. / red. nauk. Janusz Włodzimierz Adamowski, Tadeusz Wallas, Ksenia Kakareko, Warszawa - Poznań : Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, s. 123--131, ISBN: 9788364447808
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18263] [data modyf: 07-09-2018 11:26]
[21] Zestrzelenie samolotu cywilnego : komentarz, Bogusław Banaszak, Piotr Kapusta
// W: Na straży państwa prawa : trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 2016. / red. nauk. Leszek Garlicki, Marta Derlatka, Marcin Wiącek, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 700--717, ISBN: 9788380923126
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17950] [data modyf: 10-06-2016 13:52]
[22] Zgodność z konstytucją pytań zawartych w postanowieniu o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego, Bogusław Banaszak
// W: 25 lat demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce ( 1991-2016) : Tom 1, 2016. / red. W. Hermeliński, B. Tokaj, Warszawa : Krajowe Biuro Wyborcze, s. 10--15, ISBN: 978839367445
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18058] [data modyf: 15-07-2016 11:35]
[23] El concepto de la familia en el derecho polaco, Bogusław Banaszak, Michał Zieliński
// W: Una filosofía del derecho en acción : Homenaje al profesor Andrés Ollero, 2015. / coord. C. H. del Lliano, J. A. Santos Arneiz, Madrid : Congreso de los Diputados, s. 2201--2215, ISBN: 9788479434892
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17443] [data modyf: 07-04-2017 13:34]
[24] Factors influencing the regulation of human rights in EU and its member states, Bogusław Banaszak
// W: Integration and fundamental rights in the European Union, 2015. / ed. C. H. del Llano, Saarbrücken : Scholar's Press, s. 1--15, ISBN: 9783639767612
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17442] [data modyf: 10-12-2015 17:11]
[25] Koncepcje horyzontalnego działania (obowiązywania) podstawowych praw jednostki w orzecznictwie sądowym RFN, Bogusław Banaszak
// W: Sądy i trybunały wobec problemu horyzontalnego działania praw jednostki, 2015. / red. M. Florczak-Wątor, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 31--42, ISBN: 9788323339953
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17441] [data modyf: 10-12-2015 16:28]
[26] Konstytucyjna regulacja praw i wolności jednostki w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Bogusław Banaszak
// W: 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, 2015. / red. E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, s. 181--194, ISBN: 9788377846919
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17222] [data modyf: 12-10-2015 09:54]
[27] Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucją materii pytań zawartych w projekcie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu krajowego referendum (druk senacki nr 899) [...], Bogusław Banaszak
// W: Projekt postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum - opinie prawne [Dokument elektroniczny], 2015. , Warszawa : Kancelaria Senatu (Opinie i Ekspertyzy 234), s. 3--6
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16949] [data modyf: 11-12-2015 09:10]
[28] Perspektywy wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) w Polsce, Bogusław Banaszak
// W: Aktualne problemy prawa wyborczego, 2015. / red. B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 1), s. 11--17, ISBN: 9788378422068
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17224] [data modyf: 12-10-2015 10:08]
[29] Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Dziecka w Polsce, Bogusław Banaszak
// W: W kręgu zagadnień konstytucjonalizmu oraz współczesnego państwa, 2015. / red. nauk. V. Serzhanova, Rzeszów : [B. w.], s. 313--320, ISBN: 9788363666552
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17221] [data modyf: 12-10-2015 09:47]
[30] Pożądane zmiany konstytucyjnej regulacji pozycji Trybunału Konstytucyjnego, Bogusław Banaszak
// W: Ustroje - tradycje i porównania : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiatą rocznicę urodzin, 2015. / pod red. P. Mikulego, A. Kuliga, J. Karpa, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, s. 818--823, ISBN: 9788376663920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17281] [data modyf: 02-11-2015 17:15]
[31] Prawo dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją - rozwiązania polskie na tle standardów Konwencji o Prawach Dziecka, Bogusław Banaszak(*), Łukasz Żukowski
// W: Konwencja o prawach dziecka : wybór zagadnień (artykuły i komentarze), 2015. / red. nauk. S.L. Stadniczenko, Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, s. 237--253, ISBN: 9788389658098
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17559] [data modyf: 03-02-2016 18:55]
[32] Skarga konstytucyjna w europejskim oraz amerykańskim modelu praw człowieka, Bogusław Banaszak
// W: Amerykański system ochrony praw człowieka : aksjologia - instytucje - efektywność, 2015. / red. nauk. J. Jaskiernia, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 454--467, ISBN: 9788380191396
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17004] [data modyf: 06-07-2015 15:18]
[33] Speech of the Dean Prof. Dr. habil. Dr h.c. mult. Bogusław Banaszak, Bogusław Banaszak
// W: Ubi Societas Ibi Ius : z okazji powstania Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielona Góra, 2015. / ed. R. Arnold, Regensburg : Universitätsverlag (Entwicklungen im Europäischen Recht Vol. 7), s. 21--30, ISBN: 9783868451276
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17185] [data modyf: 02-10-2015 12:00]
[34] Wpływ konstytucyjnej zasady udziału jednostek samorządu terytorialnego w dochodach publicznych na rozwój obszarów wiejskich, Bogusław Banaszak
// W: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich : 25 lat doświadczeń : nowe wyzwania, 2015. / red. nauk. P. Litwiniuk, Warszawa : Instytut Prawa Ustrojowego (Monografie Instytutu Prawa Ustrojowego), s. 11--23, ISBN: 9788393807390
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17701] [data modyf: 22-03-2016 10:27]
[35] Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego w Polsce w świetle uregulowań konstytucyjnych, Bogusław Banaszak
// W: Rechtsentwicklung im Rahmen der deutch-polnischen Beziehungen = Rozwój prawa w stosunkach polsko-niemieckich : Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników : księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 25-lecia, 2015. / red. nauk. E. Tuory-Schwierskott, Regensburg : Verlag de-iure-plUG & Co.KG, s. 47--58, ISBN: 9783981598384
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17045] [data modyf: 22-07-2015 15:05]
[36] Zasada nadrzędności Konstytucji w polskim porządku prawnym, Bogusław Banaszak
// W: Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP, 2015. / red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie Nr 58), s. 41--54, ISBN: 9788361370352
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17211] [data modyf: 08-10-2015 10:56]
[37] Czy informacja czyni nasze życie lepszym? Uwagi o instrumentalnym charakterze prawa do informacji publicznej, Bogusław Banaszak, Michał Bernaczyk
// W: W poszukiwaniu jakości życia : studium interdyscyplinarne : księga jubileuszowa dedykowana Romualdowi Derbisowi, 2014. / red. A. Wudarski, Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, s. 859--880, ISBN: 9788374553735
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20341] [data modyf: 11-09-2018 12:56]
[38] Konstytucyjna regulacja małżeństwa a prawo do zawarcia małżeństwa, Bogusław Banaszak(*)
// W: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, 2014. / red. M. Jabłoński, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie 45), s. 77--82, ISBN: 9788361370741
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17011] [data modyf: 07-07-2015 10:09]
[39] Konstytucyjne ujęcie prawa wyborczego obywatela, Bogusław Banaszak(*)
// W: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, 2014. / red. M. Jabłoński, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie 45), s. 421--430, ISBN: 9788361370741
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17013] [data modyf: 07-07-2015 10:18]
[40] Niezawisłość sędziowska i niezależność sądów - gwarancje i zagrożenia, Bogusław Banaszak(*)
// W: Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce - wybrane problemy, 2013. / red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis 3468), s. 37--56, ISBN: 9788322933558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17007] [data modyf: 07-07-2015 09:47]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Factor ifluencing the regulation of human rights in EU and its members states / Bogusław Banaszak, 2019. La Albolafia : Revista de Humanindades Y Cultura. Revista científica digital de periodicidad cuatrimestral, 15--26, ISSN: 2386-2491, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Carta de Derechos Fundamentales, Charter of Fundamental Rights, Conceptos de Derechos Humanos y libertades, Concepts of Human Rights and Liberties, Derecho Europeo, Derechos Humanos, European Union, European law, Human Rights, Unión Europea
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23671] [data modyf: 08-10-2019 14:15]
[2] Legal opinion on the analysis of the changes to the act on the Constitutional Tribunal and of the changes in the make-up of the Constitutional Tribunal in the light of the fundamental values of a democratic state of law lying at the base of the European Union, in particular article 2 of the treaty on the European Union / Bogusław Banaszak, 2019. La Albolafia : Revista de Humanindades Y Cultura. Revista científica digital de periodicidad cuatrimestral, 51--60, ISSN: 2386-2491, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Constitutional Tribunal, Democratic State, Estado Democrático, TEU, TUE, Tribunal Constitucional
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23676] [data modyf: 08-10-2019 14:16]
[3] Inspekcja farmaceutyczna - problemy z decentralizacją / Bogusław Banaszak, 2018. Dyskurs Prawniczy i Administracyjny, nr 1, 9--19, ISSN: 2657-926X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Główny Inspektor Farmaceutyczny, Main Pharmaceutical Inspectorate, decentralizacja, decentralization, inspekcja farmaceutyczna, pharmaceutical inspection, provincial pharmaceutical inspector, voivode, wojewoda, wojewódzki inspektor farmaceutyczny
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24924] [data modyf: 11-02-2020 12:38]
[4] O zgodności z Konstytucją RP bezwzględnego zakazu reklamy aptek / Bogusław Banaszak, 2017. Monitor Prawniczy, nr 8, 439--446, ISSN: 1230-6509, summ.
Słowa kluczowe: business freedom, compliance with Constitution, freedom of competition, prohibition of pharmacy advertising
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21501] [data modyf: 26-06-2017 12:43]
[5] Opinie w sprawie prawidłowości kontynuowania 33. plenarnego posiedzenia Sejmu w sali kolumnowej - 1A / Bogusław Banaszak, 2017. Przegląd Sejmowy, nr 1(138), 137--140, ISSN: 1230-5502,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21299] [data modyf: 20-04-2017 11:55]
[6] Opinie w sprawie prawidłowości kontynuowania 33. plenarnego posiedzenia Sejmu w sali kolumnowej - 1B / Bogusław Banaszak, 2017. Przegląd Sejmowy, nr 1(138), 141--145, ISSN: 1230-5502,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21300] [data modyf: 20-04-2017 11:56]
[7] Artykuł 145a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w świetle Konstytucji RP / Bogusław Banaszak, Justyna Michalska, 2016. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego R. 12, nr 4, 9--20, ISSN: 1734-803X, summ.
Słowa kluczowe: administracja publiczna, administrative court, administrative decision, amendment, decyzja administracyjna, nowelizacja, orzekanie merytoryczne, public administration, substantive adjudication, sąd administracyjny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20398] [data modyf: 23-09-2016 14:18]
[8] Kontrowersje dotyczące praktyki stosowania przez organy inspekcji farmaceutycznej klauzuli prowadzenia na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych / Bogusław Banaszak, 2016. Monitor Prawniczy, nr 17, 932--940, ISSN: 1230-6509, summ.
Słowa kluczowe: compliance with the Constitution, free competition, permit for running a pharmacy, pharmaceutical inspectorate
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20574] [data modyf: 10-11-2016 11:47]
[9] Opinia prawna w sprawie projektu raportu Komisji Weneckiej / Bogusław Banaszak, 2016. Prawo i Więź, nr 1, 62--81, ISSN: 2299-405X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20108] [data modyf: 30-05-2016 12:49]
[10] Raport zespołu ekspertów do spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2016 r. / Arkadiusz Adamczyk, Wojciech Arndt, Bogusław Banaszak, Andrzej Bryk, Paweł Czubik, Andrzej Dziadzio, Jolanta Jabłońska-Bonca, Anna Łabno, Jan Majchrowski, Maciej Marszał, Bogusław Nizieński, Bogdan Szlachta, Bogumił Szmulik, Jarosław Szymanek, 2016. Przegląd Sejmowy, nr 4(135), 169--237, ISSN: 1230-5502,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20664] [data modyf: 06-12-2016 10:01]
[11] The Changes to the Act on the Constitutional Tribunal and the Changes in the Make-up of the Constitutional Tribunal in Poland / Bogusław Banaszak, 2016. Osteuropa Recht Jg 62, Ht. 1, 94--102, ISSN: 0030-6444,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20039] [data modyf: 06-05-2016 13:32]
[12] Social Dialogue Council in Poland / Bogusław Banaszak, Jakub Stelina, Andrzej Szmyt, 2015. Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia Vol. 18, 62--71, ISSN: 1454-4075, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: constitutional axiology, social dialogue, statutory regulation
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20423] [data modyf: 04-10-2016 09:37]
[13] Wymiar sprawiedliwości w świetle Konstytucji kwietniowej w okresie II wojny światowej / Bogusław Banaszak, Grzegorz Kulka, 2015. Przegląd Sejmowy, nr 2(127), 65--83, ISSN: 1230-5502, summ.
Słowa kluczowe: April Constitution, Konstytucja kwietniowa, administration of justice, judiciary in exile, sądownictwo na emigracji, wymiar sprawiedliwości
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19110] [data modyf: 24-08-2015 13:08]
[14] Konstytucyjne aspekty ksiąg wieczystych / Bogusław Banaszak, Piotr Mysiak, 2014. Monitor Prawniczy, nr 23, 1238--1245, ISSN: 1230-6509,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19106] [data modyf: 04-08-2016 10:49]
[15] Konstytucyjne i ustawowe pojęcie rodziny / Bogusław Banaszak, Michał Zieliński, 2014. Monitor Prawniczy, nr 7, 352--361, ISSN: 1230-6509, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19137] [data modyf: 07-07-2015 09:38]
[16] Konstytucyjne ujęcie prawa dostępu do informacji o działalności władz publicznych / Bogusław Banaszak, 2014. Studia Prawa Publicznego, nr 3 (7), 11--30, ISSN: 2300-3936, summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19136] [data modyf: 06-07-2015 15:30]
[17] Unia Europejska jako wspólnota wartości / Bogusław Banaszak, 2014. Przegląd Sejmowy, nr 4, 9--21, ISSN: 1230-5502, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: European Union, Unia Europejska, family, human rights, prawa człowieka, prawa socjalne, social rights, values, wartości
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19205] [data modyf: 06-08-2015 10:41]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucją RP materii pytań zawartych w projekcie postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (druk senacki nr 1054) / Bogusław Banaszak // W: Opinie prawne dotyczące spraw rozpatrywanych na 81. posiedzeniu Senatu VIII kadencji 2, 3, i 4 września 2015 - (Opinie Prawne - Kancelaria Senatu) .- 2015, nr 166, s. 5--11, ISSN: 1897-7014,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10295] [data modyf: 11-12-2015 09:24]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Modification of the parliament's functions resulting from the integration processes in the European Union, 2017. Bogusław Banaszak // W: European Union's history, culture and citizenship : proceedings of the international conference - 10th edition. Pitesti, Rumunia Bucharest : Publishing House C.H. Beck SRL, 2017, s. 11--21, ISBN: ISSN: 2360-395X
Słowa kluczowe: European Union, Parliament's functions, modifications, processes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22600] [data modyf: 18-05-2017 12:49]
[2] Verfassungsgerichtshof, Ordentliche Gerichte und Verwaltungsgerichte: kooperation order konflikt?, 2015. Bogusław Banaszak, Andrzej Szmyt // W: Constitutional courts and ordinary courts: cooperation or conflict? : XVIII international congress on european and comparative constitutional law. Regensburg, Niemcy Regensburg : Universitätsverlag, 2017, s. 283--295, ISBN: 9783868451474
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22615] [data modyf: 30-05-2017 12:31]
[3] Meaning and importance of the Judicial Activism of the Supreme Court or Con, 2015. Bogusław Banaszak // W: Raporturile Curţii Constitutionale cu celelalte autoritaţi publice : conferenţa internaţionala. Chişinău, Mołdawia Chişinău : Europress, 2016, s. 206--219, ISBN: 9789975137058 .- 20th Anniversary of the Constitutional Court of the Republic of Moldova
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-22231] [data modyf: 06-03-2017 13:29]
[4] The contemporary local self-governments systems, 2015. Helena Babiuch, Bogusław Banaszak // W: European Union's history, culture and citizenship : proceedings of the international conference, 8th edition [Dokument elektroniczny]. Pitesti, Rumunia Bucharest : Publishing House C.H. Beck SRL, 2015, s. 38--45, ISBN: ISSN: 2360-1841
Słowa kluczowe: European integration, decentralization, local autonomy, local self-government, models of local self-government

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21770] [data modyf: 18-05-2017 12:38]
[5] Opinia prawna na temat przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, 2014. Bogusław Banaszak(*) // W: Seminarium na temat przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk sejmowy nr 1590) : konferencja. Warszawa, Polska Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2014, s. 63--78, ISBN: 9788376663357
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21857] [data modyf: 06-03-2017 13:50]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Aktualne problemy referendum / (Red.) Beata Tokaj, Anna Feja - Paszkiewicz, Bogusław Banaszak .- Warszawa : Krajowe Biuro Wyborcze, 2016, 393 s. .- ISBN: 9788393967469
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5505] [data modyf: 15-03-2017 09:43]
[2] Transformation of Law Systems in Central, Eastern and Southeastern Europe in 1989-2015 : Liber amicorum in honorem prof. dr. dres. H. C. Rainer Arnold / (Red.) Andrzej Szmyt, Bogusław Banaszak .- Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, 550 s. .- ISBN: 9788378654292
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5494] [data modyf: 04-10-2016 11:48]
[3] Aktualne problemy prawa wyborczego / (Red.) Bogusław Banaszak, Andrzej Bisztyga, Anna Feja - Paszkiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 484 s. .- ISBN: 9788378422068
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5364] [data modyf: 04-08-2016 12:11]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski