System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Tadeusz Stanisławski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 38 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce, 2011. Tadeusz Stanisławski, Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 182 s. , ISBN: 9788377023594,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13800] [data modyf: 25-05-2017 11:40]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] International Context of the Polish Model of Financing of Churches and Other Religious Communities from Public Resources, Tadeusz Stanisławski
// W: The influence of the European system of human right into national law, 2018. / eds. P. Steczkowski, M. Skwarzyński, Lublin : Wydaw. KUL, s. 19--35, ISBN: 9788380616257
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20762] [data modyf: 30-05-2019 15:53]
[20] [1]
[2] Zmiany w zakresie opodatkowania i ubezpieczeń społecznych kościołów i związków wyznaniowych w latach osiemdziesiątych XX wieku, Tadeusz Stanisławski
// W: Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1980-1989, 2016. / red. Elzbieta Wojcieszyk, Poznań : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Studia i Materiały Poznańskiego IPN 37), s. 41--49, ISBN: 9788380980020
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19037] [data modyf: 23-05-2017 10:06]
[3] Status prawny nieruchomości kościelnych na ziemiach odzyskanych w latach 1970-1980, Tadeusz Stanisławski
// W: Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1970-1980, 2014. / red. Elżbieta Wojcieszyk, Poznań : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Studia i Materiały Poznańskiego IPN 29), s. 105--112, ISBN: 9788363275143
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19034] [data modyf: 23-05-2017 09:17]
[4] Postępowanie przed Komisją Majątkową jako przejaw zasady bilateralizmu, Tadeusz Stanisławski
// W: Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, 2011. / red. Marek Bielecki, Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 237--242, ISBN: 9788377023372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19066] [data modyf: 24-05-2017 09:54]
[5] Charakter prawny rozstrzygnięcia w postępowaniu regulacyjnym przed Komisją Majątkową, Rafał Biskup, Tadeusz Stanisławski
// W: Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, 2010. / red. Stanisław Wrzosek et. al., Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, s. 259--272, ISBN: 9788325520137
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19064] [data modyf: 24-05-2017 09:46]
[6] Finanse i skarbowość w poglądach Ignacego Czumy, Tadeusz Stanisławski
// W: Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy, 2009. / red. Kazimierz Ostaszewski, Jacek Szczot, Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 89--96, ISBN: 9788373638952
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19056] [data modyf: 23-05-2017 14:17]
[7] Przejmowania majątku zgromadzeń zakonnych na podstawie prawa podatkowego i ustawy o dobrach martwej ręki w czasach PRL, Tadeusz Stanisławski
// W: Zakony żeńskie w PRL : prawo instrumentem walki władz komunistycznych z Kościołem i zakonami w Polsce, 2009. / red. Agata Mirek, Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, s. 21--29, ISBN: 9788360695241
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19057] [data modyf: 23-05-2017 14:28]
[8] Sposoby finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych ze środków publicznych, Tadeusz Stanisławski
// W: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009) : analizy - dyskusje - postulaty, 2009. / red. Dariusz Walencik, Katowice - Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 335--341, ISBN: 9788361310204
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19058] [data modyf: 24-05-2017 09:26]
[9] Prawo podatkowe, Tadeusz Stanisławski
// W: Kompendium wiedzy administratywisty, 2008. , Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 341--357, ISBN: 9788373636880
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19070] [data modyf: 24-05-2017 11:43]
[10] Ulgi z tytułu darowizn na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych, Tadeusz Stanisławski
// W: Problemy i kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych, 2008. / red. Beata Kucia-Guściora, Paweł Smoleń, Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 41--49, ISBN: 9788373638105
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19055] [data modyf: 23-05-2017 14:09]
[11] Aktualność zasad podatkowych, Tadeusz Stanisławski
// W: Dobra administracja : teoria a praktyka, 2007. / red. Jan Łukasiewicz, Stanisław Wrzosek, Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, s. 227--230, ISBN: 8392125541
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19053] [data modyf: 23-05-2017 12:16]
[12] Ewolucja źródeł dochdów kościelnych, Tadeusz Stanisławski
// W: Historia magistra vitae : księga jubileuszowa ku czci profesora Jerzego Flagi, 2007. / red. Antoni Dębiński et. al., Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 137--141, ISBN: 9788373635609
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19054] [data modyf: 23-05-2017 12:36]
[13] Sytuacja prawno-majątkowa kościoła, Tadeusz Stanisławski
// W: Prawo wyznaniowe : stan prawny na 1 lipca 2003 r., 2003. / red. Henryk Misztal, Piotr Stanisz, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski .- Wyd. 2 zm. i zaktual., s. 387--402, ISBN: 8373003134
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19052] [data modyf: 23-05-2017 11:51]
[14] Opodatkowanie i dochody kościoła oraz regulacje własności nieruchomości kościelnych, Tadeusz Stanisławski
// W: Prawo wyznaniowe : stan prawny na 1 lutego 2000 r., 2000. / red. Henryk Misztal, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, s. 444--459, ISBN: 838800672X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19051] [data modyf: 23-05-2017 11:52]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Formy zatrudnienia duchownego w instytucjach kościelnych po II wojnie światowej / Tadeusz Stanisławski, 2018. Studia z Prawa Wyznaniowego T. 21, 239--254, ISSN: 2081-8882, , eISSN: 2544-3003, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: church employer, clergyman, duchowny, employement of the clergy, forms of employment, formy zatrudnienia, praca, pracodawca kościelny, religious organization, remuneration, work, wynagrodzenie, zatrudnianie duchownych, związek wyznaniowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23768] [data modyf: 06-03-2019 12:48]
[7] [1]
[2] XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Prawo wyznaniowe formalne" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Zielona Góra - Kęszyca Leśna, 8-10 maja 2017 r. / Tadeusz Stanisławski, 2017. Studia z Prawa Wyznaniowego T. 20, 403--406, ISSN: 2081-8882, , eISSN: 2544-3003,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23769] [data modyf: 06-03-2019 14:14]
[0] [0]
[3] Konsekwencje budżetowe pośredniego wspierania instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce / Tadeusz Stanisławski, 2011. Studia z Prawa Wyznaniowego T. 14, 270--282, ISSN: 2081-8882, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21396] [data modyf: 24-05-2017 11:26]
[4] Darowizny na cele kultu religijnego i kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą / Tadeusz Stanisławski, 2009. Studia z Prawa Wyznaniowego T. 12, 229--339, ISSN: 2081-8882,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-21395] [data modyf: 24-05-2017 11:22]
[5] Nowe regulacje dotyczące darowizn na cele kościelne / Tadeusz Stanisławski, 2004. Studia z Prawa Wyznaniowego T. 7, 211--220, ISSN: 2081-8882,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-21394] [data modyf: 24-05-2017 11:19]
[6] Podatek kościelny czy darowizna na utrzymanie Kościoła? / Tadeusz Stanisławski, 2003. Studia z Prawa Wyznaniowego T. 6, 175--181, ISSN: 2081-8882,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-21393] [data modyf: 24-05-2017 11:16]
[7] Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego (Ogólnopolskie Sympozjum połączone ze Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Kazimierz Dolny, 14-16.01.2003) / Tadeusz Stanisławski, 2003. Państwo i Prawo, nr 8, 117--118, ISSN: 0031-0980, summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-21397] [data modyf: 18-03-2019 17:54]
[8] Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą / Tadeusz Stanisławski, 2001. Studia z Prawa Wyznaniowego T. 2, 81--91, ISSN: 2081-8882,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-21390] [data modyf: 24-05-2017 10:22]
[9] Ewolucja ryczałtowego sposobu opodatkowania przychodów osób duchownych / Tadeusz Stanisławski, 2001. Studia z Prawa Wyznaniowego T. 2, 67--79, ISSN: 2081-8882,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-21391] [data modyf: 24-05-2017 10:27]
[10] Spór o zasady opodatkowania dochodów osób duchownych w 1949 r. / Tadeusz Stanisławski, 2001. Studia z Prawa Wyznaniowego T. 3, 77--100, ISSN: 2081-8882,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-21392] [data modyf: 24-05-2017 11:07]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sytuacja prawna Kościoła Katolickiego na Ziemiach Zachodnich w kontekście integracji europejskiej / Tadeusz Stanisławski // W: Studia Paradyskie .- 2002, T. 12, s. 71--75, ISSN: 0860-8539,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-10521] [data modyf: 24-05-2017 11:12]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Charakter prawny rozstrzygnięcia w postępowaniu regulacyjnym przed Komisją Majątkową, 2010. Rafał Biskup, Tadeusz Stanisławski // W: Przegląd dyscyplin badawczych, pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego. Kazimierz Dolny, Polska Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2010, s. 259--272, ISBN: 9788377021033
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22610] [data modyf: 24-05-2017 10:03]
[2] Elementy mediacji w postępowaniu regulacyjnym przed Komisją Majątkową, 2009. Rafał Biskup, Tadeusz Stanisławski // W: Arbitraż i mediacja : aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Nałęczów Zdrój, Polska Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2009, s. 29--45, ISBN: 9788361312543
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22609] [data modyf: 23-05-2017 12:52]
[3] Darowizny jako sposób finansowania zadań publicznych związków wyznaniowych, 2006. Tadeusz Stanisławski // W: Funkcje publiczne związków wyznaniowych : materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego. Kazimierz Dolny, Polska Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007, s. 231--235, ISBN: 9788373636040
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22608] [data modyf: 23-05-2017 12:44]
[4] Zasadność formalnych ograniczeń wspierania organizacji pożytku publicznego, 2006. Tadeusz Stanisławski // W: Biurokracja = Bureaucracy : III międzynarodowa konferencja naukowa. Krynica Zdrój, Polska Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2006, s. 549--554, ISBN: 8392202996
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22607] [data modyf: 23-05-2017 12:09]
[5] Wykorzystanie opodatkowania kościoła w polityce wyznaniowej PRL, 2004. Tadeusz Stanisławski // W: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej : materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego. Kazimierz Dolny, Polska Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005, s. 263--270, ISBN: 837363293X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22606] [data modyf: 23-05-2017 12:00]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Bodźce prawno-finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej : zachęty i utrudnienia / (Red.) Tadeusz Stanisławski, Bogusław Przywora, Łukasz Jurek .- Lublin : Wydaw. KUL, 2016, 206 s. .- ISBN: 9788380612693
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5583] [data modyf: 25-05-2017 11:48]
[2] Reformy ustrojowe w Polsce 1989-1998-? / (Red.) Tadeusz Stanisławski, Bogusław Przywora, Łukasz Jurek .- Lublin : Wydaw. KUL, 2014, 406 s. .- ISBN: 9788380610033
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5581] [data modyf: 25-05-2017 11:17]
[3] Z najnowszej problematyki prawa publicznego i prywatnego / (Red.) Tadeusz Stanisławski, Bogusław Przywora, Łukasz Jurek, Paweł Śwital .- Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2014, 203 s. .- ISBN: 9788393807321
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5584] [data modyf: 25-05-2017 11:59]
[4] E-administracja : szanse i zagrożenia / (Red.) Tadeusz Stanisławski, Bogusław Przywora, Łukasz Jurek .- Lublin : Wydaw. KUL, 2013, 370 s. .- ISBN: 9788377028322
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5582] [data modyf: 25-05-2017 11:28]
[5] Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej / (Red.) Stanisław Wrzosek, Michał Domagała, Jan Izdebski, Tadeusz Stanisławski .- Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2010, 639 s. .- ISBN: 9788325520137
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5578] [data modyf: 24-05-2017 09:44]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] La legge naturale nella dottrina della Chiesa / / Zenon Grocholewski .- Rzym , 2008 (Rec.) Tadeusz Stanisławski // Studia Prawnicze KUL .- 2008, nr 2, s. 126--128
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych / / Krzysztof Warchałowski .- Lublin , 1998 (Rec.) Tadeusz Stanisławski // Studia z Prawa Wyznaniowego .- 2002, T. 4, s. 251--253
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski