System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Tadeusz Stanisławski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 38 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce / Tadeusz Stanisławski .- Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2011 .- 182 s. .- ISBN: 9788377023594
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13800] [data modyf: 25-05-2017 11:40]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] International Context of the Polish Model of Financing of Churches and Other Religious Communities from Public Resources / Tadeusz Stanisławski
// W: The influence of the European system of human right into national law / eds. P. Steczkowski, M. Skwarzyński .- Lublin : Wydaw. KUL, 2018 - s. 19--35 .- ISBN: 9788380616257
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20762] [data modyf: 30-05-2019 15:53]
[2] Zmiany w zakresie opodatkowania i ubezpieczeń społecznych kościołów i związków wyznaniowych w latach osiemdziesiątych XX wieku / Tadeusz Stanisławski
// W: Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1980-1989 / red. Elzbieta Wojcieszyk .- Poznań : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016 - (Studia i Materiały Poznańskiego IPN ; 37) - s. 41--49 .- ISBN: 9788380980020
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19037] [data modyf: 23-05-2017 10:06]
[3] Status prawny nieruchomości kościelnych na ziemiach odzyskanych w latach 1970-1980 / Tadeusz Stanisławski
// W: Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1970-1980 / red. Elżbieta Wojcieszyk .- Poznań : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014 - (Studia i Materiały Poznańskiego IPN ; 29) - s. 105--112 .- ISBN: 9788363275143
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19034] [data modyf: 23-05-2017 09:17]
[4] Postępowanie przed Komisją Majątkową jako przejaw zasady bilateralizmu / Tadeusz Stanisławski
// W: Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych / red. Marek Bielecki .- Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2011 - s. 237--242 .- ISBN: 9788377023372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19066] [data modyf: 24-05-2017 09:54]
[5] Charakter prawny rozstrzygnięcia w postępowaniu regulacyjnym przed Komisją Majątkową / Rafał Biskup, Tadeusz Stanisławski
// W: Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej / red. Stanisław Wrzosek et. al. .- Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2010 - s. 259--272 .- ISBN: 9788325520137
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19064] [data modyf: 24-05-2017 09:46]
[6] Finanse i skarbowość w poglądach Ignacego Czumy / Tadeusz Stanisławski
// W: Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy / red. Kazimierz Ostaszewski, Jacek Szczot .- Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2009 - s. 89--96 .- ISBN: 9788373638952
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19056] [data modyf: 23-05-2017 14:17]
[7] Przejmowania majątku zgromadzeń zakonnych na podstawie prawa podatkowego i ustawy o dobrach martwej ręki w czasach PRL / Tadeusz Stanisławski
// W: Zakony żeńskie w PRL : prawo instrumentem walki władz komunistycznych z Kościołem i zakonami w Polsce / red. Agata Mirek .- Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2009 - s. 21--29 .- ISBN: 9788360695241
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19057] [data modyf: 23-05-2017 14:28]
[8] Sposoby finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych ze środków publicznych / Tadeusz Stanisławski
// W: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009) : analizy - dyskusje - postulaty / red. Dariusz Walencik .- Katowice - Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009 - s. 335--341 .- ISBN: 9788361310204
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19058] [data modyf: 24-05-2017 09:26]
[9] Prawo podatkowe / Tadeusz Stanisławski
// W: Kompendium wiedzy administratywisty .- Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008 - s. 341--357 .- ISBN: 9788373636880
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19070] [data modyf: 24-05-2017 11:43]
[10] Ulgi z tytułu darowizn na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych / Tadeusz Stanisławski
// W: Problemy i kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych / red. Beata Kucia-Guściora, Paweł Smoleń .- Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008 - s. 41--49 .- ISBN: 9788373638105
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19055] [data modyf: 23-05-2017 14:09]
[11] Aktualność zasad podatkowych / Tadeusz Stanisławski
// W: Dobra administracja : teoria a praktyka / red. Jan Łukasiewicz, Stanisław Wrzosek .- Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2007 - s. 227--230 .- ISBN: 8392125541
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19053] [data modyf: 23-05-2017 12:16]
[12] Ewolucja źródeł dochdów kościelnych / Tadeusz Stanisławski
// W: Historia magistra vitae : księga jubileuszowa ku czci profesora Jerzego Flagi / red. Antoni Dębiński et. al. .- Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007 - s. 137--141 .- ISBN: 9788373635609
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19054] [data modyf: 23-05-2017 12:36]
[13] Sytuacja prawno-majątkowa kościoła / Tadeusz Stanisławski
// W: Prawo wyznaniowe : stan prawny na 1 lipca 2003 r. / red. Henryk Misztal, Piotr Stanisz .- Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2003 .- Wyd. 2 zm. i zaktual. - s. 387--402 .- ISBN: 8373003134
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19052] [data modyf: 23-05-2017 11:51]
[14] Opodatkowanie i dochody kościoła oraz regulacje własności nieruchomości kościelnych / Tadeusz Stanisławski
// W: Prawo wyznaniowe : stan prawny na 1 lutego 2000 r. / red. Henryk Misztal .- Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2000 - s. 444--459 .- ISBN: 838800672X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19051] [data modyf: 23-05-2017 11:52]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Formy zatrudnienia duchownego w instytucjach kościelnych po II wojnie światowej / Tadeusz Stanisławski // Studia z Prawa Wyznaniowego .- 2018, T. 21, s. 239--254, ISSN: 2081-8882, , eISSN: 2544-3003, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: church employer, clergyman, duchowny, employement of the clergy, forms of employment, formy zatrudnienia, praca, pracodawca kościelny, religious organization, remuneration, work, wynagrodzenie, zatrudnianie duchownych, związek wyznaniowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23768] [data modyf: 06-03-2019 12:48]
[2] XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Prawo wyznaniowe formalne" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Zielona Góra - Kęszyca Leśna, 8-10 maja 2017 r. / Tadeusz Stanisławski // Studia z Prawa Wyznaniowego .- 2017, T. 20, s. 403--406, ISSN: 2081-8882, , eISSN: 2544-3003,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23769] [data modyf: 06-03-2019 14:14]
[3] Konsekwencje budżetowe pośredniego wspierania instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce / Tadeusz Stanisławski // Studia z Prawa Wyznaniowego .- 2011, T. 14, s. 270--282, ISSN: 2081-8882, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21396] [data modyf: 24-05-2017 11:26]
[4] Darowizny na cele kultu religijnego i kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą / Tadeusz Stanisławski // Studia z Prawa Wyznaniowego .- 2009, T. 12, s. 229--339, ISSN: 2081-8882,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-21395] [data modyf: 24-05-2017 11:22]
[5] Nowe regulacje dotyczące darowizn na cele kościelne / Tadeusz Stanisławski // Studia z Prawa Wyznaniowego .- 2004, T. 7, s. 211--220, ISSN: 2081-8882,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-21394] [data modyf: 24-05-2017 11:19]
[6] Podatek kościelny czy darowizna na utrzymanie Kościoła? / Tadeusz Stanisławski // Studia z Prawa Wyznaniowego .- 2003, T. 6, s. 175--181, ISSN: 2081-8882,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-21393] [data modyf: 24-05-2017 11:16]
[7] Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego (Ogólnopolskie Sympozjum połączone ze Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Kazimierz Dolny, 14-16.01.2003) / Tadeusz Stanisławski // Państwo i Prawo .- 2003, nr 8, s. 117--118, ISSN: 0031-0980, : summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-21397] [data modyf: 18-03-2019 17:54]
[8] Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą / Tadeusz Stanisławski // Studia z Prawa Wyznaniowego .- 2001, T. 2, s. 81--91, ISSN: 2081-8882,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-21390] [data modyf: 24-05-2017 10:22]
[9] Ewolucja ryczałtowego sposobu opodatkowania przychodów osób duchownych / Tadeusz Stanisławski // Studia z Prawa Wyznaniowego .- 2001, T. 2, s. 67--79, ISSN: 2081-8882,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-21391] [data modyf: 24-05-2017 10:27]
[10] Spór o zasady opodatkowania dochodów osób duchownych w 1949 r. / Tadeusz Stanisławski // Studia z Prawa Wyznaniowego .- 2001, T. 3, s. 77--100, ISSN: 2081-8882,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-21392] [data modyf: 24-05-2017 11:07]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sytuacja prawna Kościoła Katolickiego na Ziemiach Zachodnich w kontekście integracji europejskiej / Tadeusz Stanisławski // W: Studia Paradyskie .- 2002, T. 12, s. 71--75, ISSN: 0860-8539,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-10521] [data modyf: 24-05-2017 11:12]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Charakter prawny rozstrzygnięcia w postępowaniu regulacyjnym przed Komisją Majątkową / Rafał Biskup, Tadeusz Stanisławski // W: Przegląd dyscyplin badawczych, pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego. Kazimierz Dolny, Polska, 2010 .- Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2010, s. 259--272 .- ISBN: 9788377021033
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22610] [data modyf: 24-05-2017 10:03]
[2] Elementy mediacji w postępowaniu regulacyjnym przed Komisją Majątkową / Rafał Biskup, Tadeusz Stanisławski // W: Arbitraż i mediacja : aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Nałęczów Zdrój, Polska, 2009 .- Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2009, s. 29--45 .- ISBN: 9788361312543
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22609] [data modyf: 23-05-2017 12:52]
[3] Darowizny jako sposób finansowania zadań publicznych związków wyznaniowych / Tadeusz Stanisławski // W: Funkcje publiczne związków wyznaniowych : materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego. Kazimierz Dolny, Polska, 2006 .- Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007, s. 231--235 .- ISBN: 9788373636040
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22608] [data modyf: 23-05-2017 12:44]
[4] Zasadność formalnych ograniczeń wspierania organizacji pożytku publicznego / Tadeusz Stanisławski // W: Biurokracja = Bureaucracy : III międzynarodowa konferencja naukowa. Krynica Zdrój, Polska, 2006 .- Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2006, s. 549--554 .- ISBN: 8392202996
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22607] [data modyf: 23-05-2017 12:09]
[5] Wykorzystanie opodatkowania kościoła w polityce wyznaniowej PRL / Tadeusz Stanisławski // W: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej : materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego. Kazimierz Dolny, Polska, 2004 .- Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005, s. 263--270 .- ISBN: 837363293X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22606] [data modyf: 23-05-2017 12:00]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Bodźce prawno-finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej : zachęty i utrudnienia / (Red.) Tadeusz Stanisławski, Bogusław Przywora, Łukasz Jurek .- Lublin : Wydaw. KUL, 2016, 206 s. .- ISBN: 9788380612693
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5583] [data modyf: 25-05-2017 11:48]
[2] Reformy ustrojowe w Polsce 1989-1998-? / (Red.) Tadeusz Stanisławski, Bogusław Przywora, Łukasz Jurek .- Lublin : Wydaw. KUL, 2014, 406 s. .- ISBN: 9788380610033
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5581] [data modyf: 25-05-2017 11:17]
[3] Z najnowszej problematyki prawa publicznego i prywatnego / (Red.) Tadeusz Stanisławski, Bogusław Przywora, Łukasz Jurek, Paweł Śwital .- Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2014, 203 s. .- ISBN: 9788393807321
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5584] [data modyf: 25-05-2017 11:59]
[4] E-administracja : szanse i zagrożenia / (Red.) Tadeusz Stanisławski, Bogusław Przywora, Łukasz Jurek .- Lublin : Wydaw. KUL, 2013, 370 s. .- ISBN: 9788377028322
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5582] [data modyf: 25-05-2017 11:28]
[5] Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej / (Red.) Stanisław Wrzosek, Michał Domagała, Jan Izdebski, Tadeusz Stanisławski .- Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2010, 639 s. .- ISBN: 9788325520137
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5578] [data modyf: 24-05-2017 09:44]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] La legge naturale nella dottrina della Chiesa / / Zenon Grocholewski .- Rzym , 2008 (Rec.) Tadeusz Stanisławski // Studia Prawnicze KUL .- 2008, nr 2, s. 126--128
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych / / Krzysztof Warchałowski .- Lublin , 1998 (Rec.) Tadeusz Stanisławski // Studia z Prawa Wyznaniowego .- 2002, T. 4, s. 251--253
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski