System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Arkadiusz Wudarski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 72 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Der Pfandbrief und sein Treuhänder: Eine rechtsvergleichende Untersuchung zum polnischen und deutschen Recht (Internationalrechtliche Studien), 2006. Arkadiusz Wudarski, Frakfurt am Main : Peter Lang GmbH 530 s. , ISBN: 9783631550649,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14358] [data modyf: 16-04-2018 13:11]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Digitalisierung des deutschen Notariats - eine rechtsvergleichende Betrachtung, Arkadiusz Wudarski, Oskar Szerkus
// W: Aktuelle Themen zur Notariatspraxis, 2018. . Vol. 4, Bern : Schweizerischer Notarenverband (SNV), s. 164--212, ISBN: 9783907663530
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19926] [data modyf: 06-06-2019 15:35]
[2,5] [0,5]
[2] Prawo odkupu w Niemczech, Arkadiusz Wudarski
// W: Z badań nad prawem prywatnym : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi, 2017. / red. nauk. A. Olejniczak, M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Seria Prawo 207), s. 565--582, ISBN: 9788323232421
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19770] [data modyf: 29-05-2019 18:04]
[20] [1]
[3] Wina w wyroku rozwodowym - konieczność czy anachronizm? Rozważania z perspektywy prawa niemieckiego, Arkadiusz Wudarski
// W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, 2017. / red. nauk. M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 1277--1290, ISBN: 9788381071567
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19771] [data modyf: 29-05-2019 18:04]
[20] [1]
[4] Das Grundbuch als Instrument zur Verdinglichung der Schuldrechte? Eine rechtsvergleichende Analyse am Beispiel des Mietrechts, Artur Barański, Arkadiusz Wudarski
// W: Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, 2016. / Hrsg. A. Wudarski, Berlin : Duncker & Humblot (Schriften zum Internationalen Recht Bd 212), s. 171--202, ISBN: 9783428146383
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18073] [data modyf: 02-08-2016 13:51]
[5] Das Grundbuch in der Registerwelt. Eine rechtsvergleichende Untersuchung zum deutschen und polnischen Grundbuch im europäischen Kontext, Arkadiusz Wudarski
// W: Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, 2016. / Hrsg. A. Wudarski, Berlin : Duncker & Humblot (Schriften zum Internationalen Recht Bd 212), s. 23--82, ISBN: 9783428146383
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18072] [data modyf: 02-08-2016 13:20]
[6] Der öffentliche Glaube als Bestandteil des österreichischen Grundbuchsystems. Eine Funktionsanalyse mit rechtsvergleichenden Anmerkungen, Romana Cierpiał-Magnor, Arkadiusz Wudarski
// W: Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, 2016. / Hrsg. A. Wudarski, Berlin : Duncker & Humblot (Schriften zum Internationalen Recht Bd 212), s. 287--313, ISBN: 9783428146383
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18074] [data modyf: 02-08-2016 13:55]
[7] Die Effektivität der polnischen Grundbuchführung im Wandel, Arkadiusz Wudarski
// W: Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, 2016. / Hrsg. A. Wudarski, Berlin : Duncker & Humblot (Schriften zum Internationalen Recht Bd 212), s. 551--613, ISBN: 9783428146383
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18076] [data modyf: 02-08-2016 14:07]
[8] Jawność formalna ksiąg wieczystych w Niemczech, Arkadiusz Wudarski
// W: Rejestry publiczne : jawność i interoperacyjność, 2016. / red. A. Gryszczyńska, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Monografie Prawnicze), s. 311--333, ISBN: 9788325586843
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18077] [data modyf: 02-08-2016 14:24]
[9] Nadużycie prawa przez poszkodowanego w fazie likwidacji szkód w praktyce ubezpieczeniowej - perspektywa porównawcza, Paweł Sikora, Arkadiusz Wudarski
// W: Polska Komparatystyka Prawa : Prawo obce w doktrynie prawa polskiego, 2016. / red. A. Wudarski, Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska Komparatystyka Prawa), s. 177--199, ISBN: 9788362921201 .- A. Wudarski - podwójna afiliacja
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17955] [data modyf: 04-05-2017 13:37]
[10] Zur Entwicklung des Grundbuchs in Europa mit Schwerpunkten Österreich und Deutschland, Werner Ogris, Arkadiusz Wudarski, Artur Barański
// W: Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, 2016. / Hrsg. A. Wudarski, Berlin : Duncker & Humblot (Schriften zum Internationalen Recht Bd 212), s. 471--494, ISBN: 9783428146383
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18075] [data modyf: 02-08-2016 13:57]
[11] Die Universalität des Grundbuchs als Ausdruck der Ordnungsfunktion, Arkadiusz Wudarski
// W: Festschrift für Dieter Martiny zum 70. Geburtstag, 2014. / Hrsg. N. Witzleb et. all., Tübingen : Mohr Siebeck GmbH & Co. KG, s. 1261--1285, ISBN: 9783161532580
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18078] [data modyf: 03-08-2016 10:42]
[12] Jakość ksiąg wieczystych. Analiza prawno-porównawcza w kontekście europejskim, Arkadiusz Wudarski
// W: Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego : księga pamiątkowa deykowana profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, 2014. / red. A. Dańko-Roesler, A. Oleszko, R. Pastuszko, Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy RP, s. 444--468, ISBN: 9788362921126
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21527] [data modyf: 09-06-2020 15:28]
[13] Ustalenie i weryfikacja pochodzenia a poczucie jakości życia - zagadnienia wybrane w ujęciu prawno-porównawczym, Arkadiusz Wudarski
// W: W poszukiwaniu jakości życia : studium interdyscyplinarne : księga jubileuszowa dedykowana Romualdowi Derbisowi, 2014. / red. A. Wudarski, Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, s. 147--180, ISBN: 9788374553735
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18451] [data modyf: 05-12-2016 14:58]
[14] Aktuelle Fragen des Familienrechts in Deutschland und in Polen im europäischen Kontext, Arkadiusz Wudarski
// W: Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, 2012. / red. Ch. von Bar, A. Wudarski, München : Sellier European Law Publishers, s. 565--615, ISBN: 9783866531871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17249] [data modyf: 17-10-2015 13:18]
[15] Das Fehlen der subjektiven Geschäftsgrundlage im deutschen, polnischen und europäischen Privatrecht, Peter Mankowski, Arkadiusz Wudarski
// W: Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, 2012. / red. Ch. von Bar, A. Wudarski, München : Sellier European Law Publishers, s. 159--191, ISBN: 9783866531871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17248] [data modyf: 17-10-2015 13:15]
[16] Das formelle Publizitätsprinzip des Grundbuchs, Arkadiusz Wudarski
// W: Ius est ars boni et aequi : Festschrift für Stanisława Kalus, 2010. / red. M. Habdas, A. Wudarski, Frankfurt am Main : Peter Lang, s. 629--698, ISBN: 9783631587799
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17250] [data modyf: 06-06-2019 15:59]
[17] Wspólny System Odniesienia - na drodze do Europejskiego Kodeksu Cywilnego?, Arkadiusz Wudarski
// W: Współczesne problemy w administracji publicznej, 2008. / red. P. Chmielnicki, E. Książek, K. Winiarski, Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im Jana Długosza, s. 59--78, ISBN: 9788374550321
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17254] [data modyf: 19-10-2015 13:27]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Absence of the subjective basis of the legal transaction in German, Polish, Georgian and European Private Law / Peter Mankowski, Arkadiusz Wudarski, Lado Sirdadze, 2020. Deutsch-Georgische Zeitschrift für Rechtsvergleichung, no. 3, 1--31, ISSN: 2587-5191, bibliogr. .- [wyd. w jęz. gruzińskim]
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25262] [data modyf: 17-05-2020 10:08]
[1,67] [0,33]
[2] Kształtowanie się zasad dostępu do zasobów cyfrowych w ramach zarządu powierniczego w Stanach Zjednoczonych / Arkadiusz Wudarski, 2020. Forum Prawnicze, nr 1, 3--21, ISSN: 2081-688X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: PEAC, UFADAA, digital assets, dostęp powierniczy do konta zmarłego użytkownika, fiduciary access to account of deceased user, zasoby cyfrowe
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.32082/fp.v1i1(57).280
[AWCZ-25191] [data modyf: 23-04-2020 13:23]
[40] [1]
[3] Zaskarżenie ojcostwa przez ojca biologicznego w prawie niemieckim / Arkadiusz Wudarski, 2019. Transformacje Prawa Prywatnego, nr 4, 157--174, ISSN: 1641-1609, , eISSN: 1641-1609,
Słowa kluczowe: German family law, biological father, contesting paternity, double social fatherhood, niemieckie prawo rodzinne, ojciec biologiczny, podwójne ojcostwo społeczne, social and family relationship, więź społeczno-rodzinna, zaskarżenie ojcostwa
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)
[AWCZ-24740] [data modyf: 30-12-2019 11:35]
[40] [1]
[4] Ustanovlenie proishoždeniâ rebenka: sravnitel'no-pravovoj aspekt - Germaniâ, Pol'sa, Rossiâ / Arkadiusz Wudarski, A. A. Novikov, 2018. Častnoe Pravo, 268--307, ISSN: 2658-6037, , eISSN: 2658-3623, bibliogr.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.21638/11701/spbu25.2018.204
[AWCZ-24630] [data modyf: 26-11-2019 09:17]
[2,5] [0,5]
[5] Funkcje ksiąg wieczystych w ujęciu prawno-porównawczym / Arkadiusz Wudarski, 2015. Rejent R. 25, nr 5, 9--16, ISSN: 1230-669X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19118] [data modyf: 05-12-2016 14:36]
[6] Funktionswandel des elektronischen Grundbuchsystems in Polen / Arkadiusz Wudarski, 2015. Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WIRO), Nr 2, 1--13, ISSN: 0941-6293,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19127] [data modyf: 04-09-2015 10:04]
[7] Kompjutorizacija zemljišnih knjiga u poljskom i hrvatskom pravu / Arkadiusz Wudarski, Tatjana Josipović, 2015. Zbornik Pravnogo Fakulteta u Zagrebu Vol. 65, no. 1, 5--54, ISSN: 0350-2058, , eISSN: 1849-1154, http://hrcak.srce.hr/138068
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19124] [data modyf: 01-03-2017 14:23]
[8] Kształtowanie funkcji ochronnej rejestru nieruchomości w Szkocji. Studium prawno-porównawcze / Kenneth G. C. Reid, Arkadiusz Wudarski, 2015. Rejent R. 25, nr 5, 17--48, ISSN: 1230-669X, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19119] [data modyf: 01-07-2015 14:06]
[9] Le registre foncier "transparent" au service de la protection du marché immobilier? / Arkadiusz Wudarski, 2015. European Property Law Journal Vol. 4, iss. 1, 3--21, ISSN: 2190-8362, , eISSN: 2190-8273, bibliogr.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1515/eplj-2015-0002
[AWCZ-25358] [data modyf: 05-06-2020 10:29]
[10] Le registre foncier "transparent" au service de la protection du marché immobilier ? / Arkadiusz Wudarski, 2015. Revue Trimestrielle de Droit Immobilier, no. 2, 71--76, ISSN: 2259-2989,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19228] [data modyf: 21-12-2016 10:27]
[11] Rola ksiąg wieczystych oraz notariatu w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami w polskim i niemieckim systemie prawnym - zagadnienia wybrane / Aleksander Oleszko, Arkadiusz Wudarski, 2015. Rejent R. 25, nr 5, 87--128, ISSN: 1230-669X, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19121] [data modyf: 01-07-2015 14:24]
[12] Usuwanie wad tytułów prawnych jako funkcja angielskiego Land Register - perspektywa porównawcza / Simon Cooper, Arkadiusz Wudarski, 2015. Rejent R. 25, nr 5, 49--86, ISSN: 1230-669X, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19120] [data modyf: 01-07-2015 14:11]
[13] Vybrané otázky formální publicity katastru nemovitostí v ČR a pozemkové knihy v Polsku / Arkadiusz Wudarski, Eva Dobrovolná, 2015. Rekodifikace & Praxe, č. 1, 14--20, ISSN: 1805-6822, summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19125] [data modyf: 01-03-2017 14:24]
[14] Wpis wzmianki a funkcja ochronna niemieckiej księgi wieczystej / Arkadiusz Wudarski, Roland Böttcher, 2015. Rejent R. 25, nr 5, 129--161, ISSN: 1230-669X, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19123] [data modyf: 02-07-2015 13:31]
[15] Ustalenie i weryfikacja pochodzenia a poczucie jakości życia. Zagadnienia wybrane w ujęciu prawnoporównawczym / Arkadiusz Wudarski, 2014. Kwartalnik Prawa Prywatnego R. 23, z. 2, 285--322, ISSN: 1230-7173,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20282] [data modyf: 03-08-2016 10:11]
[16] Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2011 r., SK 45/09, Dz.U. 2011, Nr 254, poz. 1530 / Arkadiusz Wudarski, Michael Stürner, 2013. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Nr 2, 229--241, ISSN: 2082-1212,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19122] [data modyf: 02-07-2015 13:28]
[17] Verfassungswidriges europäisches Internationales Verfahrensrecht? : zu polnischer Verfassungsgerichtshof, 16.112011 - SK 45/09, Dz. U. Nr 254 Pos. 1530) / Arkadiusz Wudarski, Michael Stürner, 2013. IPRax : Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, Ht. 3, 278--282
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19126] [data modyf: 21-12-2016 10:23]
[18] Polen: Auf dem Weg zum EDV-Grundbuch - Teil 1 / Arkadiusz Wudarski, 2011. Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WIRO), Nr 5, 139--145, ISSN: 0941-6293,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19433] [data modyf: 21-12-2016 10:24]
[19] Polen: Auf dem Weg zum EDV-Grundbuch - Teil 2 / Arkadiusz Wudarski, 2011. Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WIRO), Nr 6, 176--181, ISSN: 0941-6293,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19434] [data modyf: 21-12-2016 10:24]
[20] Umowa zabezpieczająca jako surogat akcesoryjności długu gruntowego / Arkadiusz Wudarski, 2010. Kwartalnik Prawa Prywatnego R. 19, z. 2, 433--491, ISSN: 1230-7173,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19435] [data modyf: 19-10-2015 13:02]
[21] Der Zugang zur Umweltinformation in Polen / Agnieszka Buch, Arkadiusz Wudarski, 2009. DPJZ : Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift Jg 2, Nr 2, 6--13, ISSN: 1615-9063, rys. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-25642] [data modyf: 18-09-2020 13:37]
[22] W poszukiwaniu konstrukcji eurohipoteki / Arkadiusz Wudarski, 2009. Kwartalnik Prawa Prywatnego R. 18, z. 1, 207--240, ISSN: 1230-7173,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20281] [data modyf: 02-08-2016 14:32]
[23] Wandelschuldverschreibungen als Bereicherungsgegenstand im polnischen Recht / Arkadiusz Wudarski, 2009. Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WIRO), Nr 12, 359--363, ISSN: 0941-6293,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19438] [data modyf: 21-12-2016 10:25]
[24] Die Unabhängigkeit des Pfandbrieftreuhänders nach dem polnischen Recht - Teil 1 / Arkadiusz Wudarski, 2007. Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WIRO), Nr 10, 289--294, ISSN: 0941-6293,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19436] [data modyf: 21-12-2016 10:25]
[25] Die Unabhängigkeit des Pfandbrieftreuhänders nach dem polnischen Recht - Teil 2 / Arkadiusz Wudarski, 2007. Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WIRO), Nr 11, 327--332, ISSN: 0941-6293,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19437] [data modyf: 21-12-2016 10:25]
[26] Osteuropa-Umschau / Arkadiusz Wudarski, 2007. Monatschefte für Osteuropäisches Recht - WGO Jg 49, no. 5-6, 483--487, ISSN: 0042-9678, bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-25649] [data modyf: 22-09-2020 10:15]
[27] Wybrane aspekty prawa sprzedaży towarów konsumpcyjnych / Peter Mankowski, Beata Schneider, Arkadiusz Wudarski(*), 2004. Rejent R. 14, nr 8, 46--71, ISSN: 1230-669X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-19424] [data modyf: 17-10-2015 13:14]
[28] Doręczanie pism procesowych / Arkadiusz Wudarski, 2003. Kwartalnik Prawa Prywatnego R. 12, z. 4, 937--952, ISSN: 1230-7173,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-19429] [data modyf: 19-10-2015 09:59]
[29] Doręczanie pism procesowych w ujęciu prawnoporównawczym / Arkadiusz Wudarski, 2003. Kwartalnik Prawa Prywatnego R. 12, z. 4, 877--915, ISSN: 1230-7173,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-19428] [data modyf: 19-10-2015 09:57]
[30] Modernisierung des Grundbuchs in Polen / Arkadiusz Wudarski, 2003. Monatschefte für Osteuropäisches Recht - WGO Jg 45, no. 6, 402--404, ISSN: 0042-9678,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19430] [data modyf: 20-10-2015 13:00]
[31] Odpowiedzialność za szkody prenatalne na tle orzecznictwa sądów niemieckich i austriackich / Arkadiusz Wudarski, 2003. Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej, nr 5-6, 171--180, ISSN: 0031-0344,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-19431] [data modyf: 19-10-2015 11:57]
[32] Podstawy prawne działalności banków hipotecznych / Arkadiusz Wudarski, 2003. Prawo Bankowe, nr 1, 83--95
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19432] [data modyf: 19-10-2015 12:23]
[33] XI. Polnische Juristentage / Arkadiusz Wudarski, 2003. Monatschefte für Osteuropäisches Recht - WGO Jg 45, no. 5, 355--357, ISSN: 0042-9678,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19439] [data modyf: 20-10-2015 13:00]
[34] Rundfunkrecht in Polen / Robert Rittler, Arkadiusz Wudarski, 2002. Medien und Recht, nr 3, 186--190 bibliogr.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: [5])
[AWCZ-25643] [data modyf: 21-09-2020 11:54]
[35] Rundfunkrecht in Polen (II) / Robert Rittler, Arkadiusz Wudarski, 2002. Medien und Recht, nr 4, 261--269 bibliogr.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: [5])
[AWCZ-25647] [data modyf: 21-09-2020 11:55]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A bizalmi vagyonkezeles elemei a magyar es a lengyel jogban, külösnös tekintettel az új magyar Pkt.-ra / Balázs Bodzási, Arkadiusz Wudarski // W: Bibliotheca Juridica .- 2009, s. 219--225 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10765] [data modyf: 22-09-2020 11:33]
[2] Cel i metoda pracy Grupy Studyjnej do spraw Europejskiego Kodeksu Cywilnego\ Mary-Rose McGuire; tł. z niem. / Arkadiusz Wudarski(*), Zbigniew Dzianok // W: Studia Prawa Prywatnego .- 2009, z. 2, s. 163--174
Kod: TLU-A    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10268] [data modyf: 17-10-2015 13:08]
[3] Nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych / Arkadiusz Wudarski // W: Gubernaculum et Administratio. Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie .- 2004, s. 87--100, ISSN: 1730-2889,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10269] [data modyf: 19-10-2015 10:55]
[4] Instytucja doręczenia w prawie europejskim / Arkadiusz Wudarski // W: Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie .- 2002, z. 2, s. 135--155 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10764] [data modyf: 21-09-2020 12:25]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Zabezpieczenie wierzytelności w prawie niemieckim, 2003. Arkadiusz Wudarski // W: XI Ogólnopolskie Dni Prawnicze : materiały konferencyjne. Katowice, Polska [B. m.] : [B. w.], 2003, s. 25--33
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21940] [data modyf: 19-10-2015 13:39]
[2] Ausgewählte Fragen der Sicherung der Forderungen von Pfandbriefen im polnischen Recht - de lege lata und de lege ferenda, 2002. Arkadiusz Wudarski(*) // W: Zabezpečenie pohl'adávok a ich uspokojenie = Sicherung von Forderungen und deren Befriedigung : VII. Lubyho právnické dni = VII. Rechtstage von Luby. Smolenice, Słowacja Trnava : [Trnavska Univerzita], 2002, s. 133--152
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21939] [data modyf: 17-10-2015 13:30]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts / (Red.) Arkadiusz Wudarski .- Berlin : Duncker & Humblot, 2016, 783 s. .- ISBN: 9783428146383
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5473] [data modyf: 02-08-2016 13:14]
[2] Prawo obce w doktrynie prawa polskiego : Polska Komparatystyka Prawa / (Red.) Arkadiusz Wudarski .- Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 2016, 969 s. .- ISBN: 9788362921201
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5457] [data modyf: 23-06-2020 10:35]
[3] W poszukiwaniu jakości życia : studium interdyscyplinarne : księga jubileuszowa dedykowana Romualdowi Derbisowi / (Red.) Arkadiusz Wudarski .- Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2014, 1024 s. .- ISBN: 9788374553735
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5474] [data modyf: 03-08-2016 12:07]
[4] Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft / (Red.) Christian von Bar, Arkadiusz Wudarski(*) .- München : Sellier European Law Publishers, 2012, 791 s. .- ISBN: 9783866531871
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5368] [data modyf: 17-10-2015 12:43]
[5] Ius est ars boni et aequi : Festschrift für Stanisława Kalus / (Red.) Magdalena Habdas, Arkadiusz Wudarski(*) .- Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010, 726 s. .- ISBN: 9783631587799
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5369] [data modyf: 17-10-2015 14:07]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Verbraucherrechte bei Lieferung einer vertragswidrigen Ware nach deutschem und polnischem Recht / / Katarzyna Guzenda .- Hamburg : Verlag Dr. Kovač , 2007 (Rec.) Arkadiusz Wudarski // DPJZ : Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift .- 2010, Jg 3, Nr 2, s. 36--38
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Polnisches Immobilienrecht. Zivilrechtliche Aspekte / / Romana, Cierpiał .- Wien-Gratz : BWV-Berliner Wissenschafts-Verlag , 2006 (Rec.) Arkadiusz Wudarski // Monatschefte für Osteuropäisches Recht - WGO .- 2007, Nr 1-2, s. 77--80
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Deutsches Sachenrecht in polnischer Gerichtspraxis / / Wojciech Dajczak, Hans-Georg Knothe .- Berlin : Duncker & Humbolt , 2005 (Rec.) Arkadiusz Wudarski // Monatschefte für Osteuropäisches Recht - WGO .- 2006, Nr 4, s. 292--296
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Polnische und deutsche Grundpfandrechte im Vergleich / / Monika Jaschinska .- Berlin : Duncker & Humbolt , 2004 (Rec.) Arkadiusz Wudarski // Monatschefte für Osteuropäisches Recht - WGO .- 2006, Nr 6, s. 433--435
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Mobiliarsicherheiten in Osteuropa / / Ulrich Drobning, Marianne Roth, Alexander Trunk .- Berlin : Berliner Wissenschaftsverlag , 2002 (Rec.) Arkadiusz Wudarski // Monatschefte für Osteuropäisches Recht - WGO .- 2003, Nr 3, s. 208--211
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski