System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Michał Zieliński
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 17 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Nowy model Senatu, czyli Senat jako izba debaty, Michał Zieliński
// W: Ustrojowoprawny charakter Senatu RP na euroamerykańskim tle i postulaty zmian, 2020. / red. M. Bartoszewicz, A. Bisztyga, P. Kuczma, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 215--236, ISBN: 978837285925
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21581] [data modyf: 09-07-2020 12:45]
[20] [1]
[2] O ciszy wyborczej inaczej, Michał Zieliński
// W: Prawo samorządu terytorialnego. Doświadczenia, wyzwania i perspektywy : Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego, 2019. / red. A. Bisztyga, A. Chodorowska, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 12), s. 327--342, ISBN: 9788378424000
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21542] [data modyf: 18-06-2020 12:13]
[20] [1]
[3] Budżet partycypacyjny, a zagadnienia odpowiedzialności, Michał Zieliński
// W: Wyzwania rozwoju miast : łączenie samorządów lokalnych, budżet obywatelski, 2017. / red. nauk B. Ślusarz, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 182--196, ISBN: 9788387193676
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19721] [data modyf: 29-01-2020 09:30]
[20] [1]
[4] President of the Republic of Poland versus Benjamin Constant's Idea of the Head of State, Michał Zieliński
// W: Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regarding Contemporary Challenges, 2017. / eds. Bohdan Halczak, Barbara Szura, Bernadetta Nitschke-Szram, Ewaryst Kowalczyk, Sławomir Maciejewski, Michał Zieliński, Agnieszka Szczap, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 5), s. 247--257, ISBN: 9788378422983
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19278] [data modyf: 31-05-2019 13:05]
[20] [1]
[5] Problematyka zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego w Polsce, Michał Zieliński
// W: Aktualne wyzwania demokracji partycypacyjnej w Polsce i na świecie, 2017. / red. P. Kuczma, Polkowice : Wydaw. Uczelni Jana Wyżykowskiego, s. 39--54, ISBN: 9788361234234
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19416] [data modyf: 05-06-2019 13:58]
[5] [1]
[6] Współczesne metody nauczania prawa konstytucyjnego, Michał Zieliński
// W: Aktualne problemy konstytucji : Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, 2017. , Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, s. 1120--1129, ISBN: 9788361389552
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19440] [data modyf: 02-08-2019 13:40]
[5] [1]
[7] El concepto de la familia en el derecho polaco, Bogusław Banaszak, Michał Zieliński
// W: Una filosofía del derecho en acción : Homenaje al profesor Andrés Ollero, 2015. / coord. C. H. del Lliano, J. A. Santos Arneiz, Madrid : Congreso de los Diputados, s. 2201--2215, ISBN: 9788479434892
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17443] [data modyf: 07-04-2017 13:34]
[8] Niebezpieczeństwa związane z regulacją stanów nadzwyczajnych, Michał Zieliński
// W: Stan nadzwyczajny : analizy z perspektywy nauk politycznych i prawnych, 2015. / red. J. Markiewicz-Stanny, P. Łukomski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 135--156, ISBN: 9788378422266
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17973] [data modyf: 17-06-2016 09:47]
[9] Racja bytu głosowania elektronicznego, Michał Zieliński
// W: Aktualne problemy prawa wyborczego, 2015. / red. B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 1), s. 471--482, ISBN: 9788378422068
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17229] [data modyf: 12-10-2015 10:26]
[10] Zasada pierwszeństwa stosowania prawa UE w pracach nad Konstytucją RP z 1997 r., Mariusz Jabłoński, Michał Zieliński
// W: Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP, 2015. / red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie Nr 58), s. 17--39, ISBN: 9788361370352
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17746] [data modyf: 07-04-2016 14:27]
[11] Obowiązki konstytucyjne a ustrój państwa, Michał Zieliński
// W: Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki : prace uczniów i współpracowników dedykowane Profesorowi Bogusławowi Banaszakowi, 2014. / red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie 50), s. 399--415, ISBN: 9788361370901
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17010] [data modyf: 07-07-2015 09:56]
[12] Obywatelskie prawo inicjatywy ustawodawczej, Michał Zieliński
// W: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, 2014. / red. M. Jabłoński, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie 45), s. 485--499, ISBN: 9788361370741
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17014] [data modyf: 07-07-2015 10:20]
[13] Wolność osobista, jej charakter oraz gwarancje, Michał Zieliński
// W: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, 2014. / red. M. Jabłoński, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie 45), s. 83--97, ISBN: 9788361370741
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17012] [data modyf: 27-08-2015 11:31]
[14] Trybunał stanu jako organ sprawujący wymiar sprawiedliwości, Michał Zieliński
// W: Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce - wybrane problemy, 2013. / red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis 3468), s. 197--216, ISBN: 9788322933558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17009] [data modyf: 07-07-2015 09:50]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Konstytucyjne i ustawowe pojęcie rodziny / Bogusław Banaszak, Michał Zieliński, 2014. Monitor Prawniczy, nr 7, 352--361, ISSN: 1230-6509, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19137] [data modyf: 07-07-2015 09:38]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regarding Contemporary Challenges / (Red.) Bohdan Halczak, Barbara Szura, Bernadetta Nitschke-Szram, Ewaryst Kowalczyk, Sławomir Maciejewski, Michał Zieliński, Agnieszka Szczap .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 300 s. .- ISBN: 9788378422893
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5615] [data modyf: 03-06-2019 11:12]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski