System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Sławomir Maciejewski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 37 pozycji bibliograficznych
21 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Prawo pracy z wzorami pism i umów. Poradnik praktyczny [wyd. 2], 2008. Sławomir Maciejewski(*) wyd. 2, Lublin : Lechaa Consulting Sp. z o.o. 221 s. , ISBN: 8389305321,
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12588] [data modyf: 26-06-2015 13:09]
[2] Prawo pracy wg stanu prawnego na 01.12.2006 r., 2006. Sławomir Maciejewski(*), Lublin : LECHAA Sp. z o.o. 270 s. , ISBN: 8389305321,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12587] [data modyf: 26-06-2015 13:06]
[3] Prawo Pracy, 2005. Sławomir Maciejewski(*), Lublin : LECHAA Sp. z o.o. 217 s. , ISBN: 8389305283,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12586] [data modyf: 26-06-2015 13:09]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, Sławomir Maciejewski
// W: Generosos animos labor nutrit, 2019. / red. nauk. I. Gawłowicz, S. Maciejewski, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 175--191, ISBN: 9788366220270
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21207] [data modyf: 07-11-2019 09:04]
[2] Employees in the information society and the law of the technologies, Sławomir Maciejewski, Renata Maciejewska
// W: The law of new technologies in the international dimension, 2017. / ed. J. Osiejewicz, Regensburg : Universitätsverlag (Entwicklungen im Europäischen Recht Vol. 18), s. 205--214, ISBN: 9783868451498
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20041] [data modyf: 05-06-2019 12:06]
[3] Godna praca jako realizacja zasady godności człowieka (osoby ludzkiej), Sławomir Maciejewski
// W: Człowiek. Społeczeństwo. Gospodarka, 2017. / pod red. Marii Agnieszki Paszkowicz, Anatoliiego Hrynenko, Bogusława Pietrulewicza . T. 3, Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, s. 35--42, ISBN: 9788394231347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20059] [data modyf: 11-05-2018 12:32]
[4] Prawo do zabezpieczenia społecznego w konstytucjach polskich na przykładzie systemu emerytalnego, Sławomir Maciejewski
// W: Aktualne problemy konstytucji : Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, 2017. , Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, s. 471--487, ISBN: 9788361389552
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19429] [data modyf: 02-08-2019 13:40]
[5] Problems of the Modern Labour Market, Sławomir Maciejewski
// W: Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regarding Contemporary Challenges, 2017. / eds. Bohdan Halczak, Barbara Szura, Bernadetta Nitschke-Szram, Ewaryst Kowalczyk, Sławomir Maciejewski, Michał Zieliński, Agnieszka Szczap, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 5), s. 197--207, ISBN: 9788378422983
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19277] [data modyf: 31-05-2019 13:05]
[6] Publiczne systemy emerytalne UE - różnorodność czy unifikacja?, Sławomir Maciejewski
// W: Wybrane problemy prawa administracyjnego, 2017. / red. nauk. P. Bieś-Srokosz, J. Srokosz, A. Talik, E. Żelasko-Makowska, Częstochowa : Wydaw. im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, s. 217--232, ISBN: 9788374555548
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20057] [data modyf: 23-05-2019 16:52]
[7] Relacja między przepisami kodeksu postępowania cywilnego w kwestii egzekucji z wynagrodzenia za pracę a przepisami prawa pracy, Sławomir Maciejewski
// W: Między prawem cywilnym materialnym a procesowym, 2017. / red. T. Giaro, Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego (Studia Iuridica 70), s. 149--162, ISBN: 9788323531722
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20061] [data modyf: 23-05-2019 17:24]
[8] The meaning of security in public pension systems, Sławomir Maciejewski, Renata Maciejewska
// W: The term "security" in legal sciences - selected aspects, 2017. / ed. Izabela Gawłowicz, Joanna Osiejewicz, Regensburg : Universitätsverlag, s. 82--92, ISBN: 9783868451450
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19018] [data modyf: 05-06-2019 12:57]
[9] Wybrane elementy komunikowania sie związków zawodowych z pracodawcą, Izabela Gawłowicz, Sławomir Maciejewski
// W: Komunikacja w organizacjach. Teoria i praktyka, 2017. / red. Justyna Alnajjar, Saarbrücken : Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, s. 353--377, ISBN: 9783639891539
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19024] [data modyf: 23-10-2019 12:32]
[10] Zarządzanie niepełnosprawnością w organizacji, Renata Maciejewska, Sławomir Maciejewski
// W: Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej. T. 2: 25-lecie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Polsce, 2017. / red. nauk. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego, s. 107--120, ISBN: 9788378423065
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20040] [data modyf: 03-06-2019 11:09]
[11] Zasada godziwego wynagrodzenia za pracę jako prawo pracownicze, Sławomir Maciejewski
// W: Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka, 2017. / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak . T. 1, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 291--304, ISBN: 9788380196261
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20058] [data modyf: 29-05-2019 14:35]
[12] Europejski system ochrony praw osób starszych na przykładzie repartycyjnych systemów emerytalnych, Sławomir Maciejewski
// W: Europejski system ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna - uwarunkowania kulturowe - bariery realizacyjne, 2016. / red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 68--85, ISBN: 9788380192249
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20056] [data modyf: 10-05-2018 17:54]
[13] Rola placówek opiekuńczo-wychowawczych w procesie powrotu dzieci do wychowania w rodzinie, Renata Maciejewska, Sławomir Maciejewski
// W: Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie, 2016. / red. Małgorzata Szyszka, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 209--229, ISBN: 9788380612204
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19415] [data modyf: 19-10-2017 09:47]
[14] Społeczne i instytucjonalne problemy w procesie usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Renata Maciejewska, Sławomir Maciejewski
// W: Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-kulturowych, 2015. / red. nauk. M. Petrykowska, D. Sarzała, Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, s. 355--369, ISBN: 9788375492330
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17755] [data modyf: 08-04-2016 12:49]
[15] Zarządzanie wiekiem jako odpowiedź na zachodzące zmiany demograficzne, Renata Maciejewska, Sławomir Maciejewski
// W: Wybrane problemy i wyzwania społeczne : filozofia, psychologia, socjologia, demografia, ekonomia społeczna, 2015. / red. J. Bartoszewski, Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 145--162, ISBN: 97883650380607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17756] [data modyf: 08-04-2016 13:48]
[16] Czas pracy efektywnym czynnikiem kierowania kapitałem ludzkim, Sławomir Maciejewski(*)
// W: Współczesne konteksty zarządzania, 2013. / red. nauk. Anna Zarębska, Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, s. 149--163, ISBN: 9788360617380
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16957] [data modyf: 24-06-2015 15:07]
[17] Konstytucyjny ststus jednostki na przykładzie systemu emerytalnego, Sławomir Maciejewski(*)
// W: Zdrowie i zabezpieczenie społeczne w badaniach młodych naukowców, 2013. / red. nauk. Joanna Wrzesińska, Agnieszka Wartecka-Ważyńska, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoly Handlu i Usług, s. 145--157, ISBN: 9788361449805
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16958] [data modyf: 24-06-2015 15:17]
[18] Socjologiczne i prawne aspekty funkcjonowania rodziny z osobą niepełnosprawną, Renata Maciejewska(*), Sławomir Maciejewski(*)
// W: Rodzina polska. Wybrane aspekty funkcjonowania, 2013. , Lublin : Instytut Sądecko-Lubelski, s. 97--115, ISBN: 9788393239283
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16761] [data modyf: 27-08-2015 09:05]
[19] Współczesny system emerytalny - zasada solidarności czy samoubezpieczenia?, Sławomir Maciejewski(*)
// W: Prawo wobec wyzwań współczesności, 2011. / pod red. Piotra Ruczkowskiego, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, s. 151--177, ISBN: 9788360056745
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16968] [data modyf: 26-06-2015 10:35]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Pojęcie zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP na przykładzie systemu emerytalnego / Sławomir Maciejewski, 2018. Dyskurs Prawniczy i Administracyjny, nr 1, 171--184, ISSN: 2657-926X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Konstytucja, pension system, social insurance, social security, system emerytalny, the Constitution, ubezpieczenia społeczne, zabezpieczenie społeczne
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24931] [data modyf: 11-02-2020 13:05]
[2] Prawo pracownika do godziwego wynagrodzenia za pracę / Sławomir Maciejewski, 2018. Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 19, z. 9, cz. 2, 185--196, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dignity, employee, remuneration, work
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23717] [data modyf: 22-02-2019 11:07]
[3] Współpracę kształtuje dialog - komunikowanie się związków zawodowych z pracownikami / Sławomir Maciejewski, Izabela Gawłowicz, 2017. Lingwistyka Stosowana t. 24, nr 4, 83--94, ISSN: 2080-4814, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-21824] [data modyf: 25-10-2017 09:46]
[4] Zasada solidarności między pokoleniami na przykładzie systemu emerytalnego / Sławomir Maciejewski, 2016. Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia Vol. 41, no. 2, 77--89, ISSN: 2300-7540, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: generation, pokolenie, polityka społeczna, social policy, social security, solidarity, solidarność, zabezpieczenie społeczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.17951/i.2016.41.2.77
[AWCZ-21812] [data modyf: 19-10-2017 09:26]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zasada solidarności między pokoleniami w repartycyjnych systemach emerytalnych w dobie przemian społecznych / Sławomir Maciejewski(*) // W: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .- 2014, Nr 179, s. 163--172, ISSN: 2083-8611, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10190] [data modyf: 25-01-2016 09:19]
[2] Solidarność między pokoleniami w systemie konstytucyjnoprawnym na przykładzie repartycyjnego ststemu emerytalnego / Sławomir Maciejewski(*) // W: Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze) - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; 720) .- 2012, nr 3, s. 5--36, ISSN: 0867-5805, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWI-10192] [data modyf: 26-06-2015 08:59]
[3] Dobro rodziny a konstytucyjne zadania państwa / Sławomir Maciejewski(*) // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2011, vol. 239, s. 13--23, ISSN: 1899-3192, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dobro dziecka, dziecko, konstytucja, macierzyństwo, małżeństwo, rodzicielstwo, rodzina,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10191] [data modyf: 26-06-2015 08:39]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Prawne i społeczne aspekty funkcjonowania domów pomocy społecznej w Polsce, 2016. Sławomir Maciejewski, Renata Maciejewska // W: Právní ROZPRAVY 2016 : mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - teorie, vývoj, praxe práva. Hradec Králové, Czechy Hradec Králové : Magnanimitas, 2016, R. VI, s. 450--460, ISBN: 9788087952139
Słowa kluczowe: domy pomocy społecznej, pomoc społeczna, social assistance, social welfare homes

Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-22107] [data modyf: 08-04-2016 13:59]
[2] Solidarity between generations in public pension systems, 2015. Sławomir Maciejewski // W: Díâl''níst'' organív publíčnoi vladi šodo zabezpečennâ stabíl''ností ta bezpeki susíl"stva. Sumi, Ukraina Sumi : Sumis"kiju deržavnij uníversitet, 2015, s. 277--279
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21821] [data modyf: 27-07-2015 15:29]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Generosos animos labor nutrit / (Red.) Izabela Gawłowicz, Sławomir Maciejewski .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2019, 302 s. .- ISBN: 9788366220270
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5851] [data modyf: 07-11-2019 08:31]
[2] Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regarding Contemporary Challenges / (Red.) Bohdan Halczak, Barbara Szura, Bernadetta Nitschke-Szram, Ewaryst Kowalczyk, Sławomir Maciejewski, Michał Zieliński, Agnieszka Szczap .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 300 s. .- ISBN: 9788378422893
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5615] [data modyf: 03-06-2019 11:12]
[3] Odpowiedzialność prawna za błąd w sztuce lekarskiej / (Red.) Martyna Łaszewska - Hellriegel, Sławomir Maciejewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, 165 s. .- ISBN: 9788378422846 .- (Acta Iuridica Lebusana, Vol. 4).
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5599] [data modyf: 11-07-2019 11:41]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski