System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Andrzej Bisztyga
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 73 pozycji bibliograficznych
26 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Panjatije glavnovo principa konstitucii. Polskij wzglâd, Andrzej Bisztyga
// W: XXI Century Constitution - Rule of Law Value of Person and Effectiveness of State, Collection materials, 2020. / eds. W. A. Malinovskij, B. M. Nurmuchanov, M. K. Badalev, M. S. Sulejmanova, Nursultan : Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan, s. 87--90
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21894] [data modyf: 22-01-2021 14:08]
[5] [1]
[2] Prawa socjalne i ich ochrona w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Bisztyga, Bogusław Przywora
// W: Ochrona praw człowieka : zagadnienia praktyczne, 2019. / red. A. Hauser, M. Urbaniak, Poznań : Wydaw. Nauka i Innowacje (Zagadnienia Teorii i Praktyki Prawa), s. 13--39, ISBN: 9788365988324
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21328] [data modyf: 04-02-2020 11:42]
[14,2] [0,71]
[3] Rzecznik praw obywatelskich jako organ wykonujący zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji, Andrzej Bisztyga, Justyna Węgrzyn
// W: Orzecznictwo sądowe jako źródło prawa : Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, 2019. , Opole : Wydawnictwo Scriptorium, s. 53--70, ISBN: 9788395578014
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21577] [data modyf: 09-07-2020 11:42]
[2,5] [0,5]
[4] Teoretyczne i komparatystyczne uwagi o trybie zmiany konstytucji i jej preambuły, Andrzej Bisztyga, Daniel Wojtczak
// W: Dookoła Wojtek ... Księga pamiątkowa poświęcona doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, 2018. / red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie Nr 114), s. 65--76, ISBN: 9788366066
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20214] [data modyf: 24-05-2019 15:44]
[14,2] [0,71]
[5] Zarys systemu ochrony wolności i praw jednostki w Związku Australijskim. Geneza, fundamenty, specyfika, Andrzej Bisztyga
// W: Nowe wyzwania i rozwiązania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii, 2018. / red. nauk. J. Jaskiernia, K. Spryszak . T. 2, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 9--22, ISBN: 9788380198760
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20157] [data modyf: 30-05-2019 16:14]
[20] [1]
[6] Charakterystyka afrykańskiego systemu ochrony praw człowieka. Geneza, ewolucja, specyfika, Andrzej Bisztyga
// W: Ochrona praw człowieka w Afryce : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka, 2017. / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak . T. 2, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 177--190, ISBN: 9788380196278
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19020] [data modyf: 24-05-2019 13:57]
[20] [1]
[7] Idee wolności i niezależności a zmiana Konstytucji RP, Andrzej Bisztyga
// W: Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym - perspektywa praw jednostki : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Ziębie-Załuckiej w czterdziestą rocznicę pracy naukowej, 2017. / red. nauk. Małgorzata Grzesik-Kulesza, Grzegorz Pastuszko, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 37--50, ISBN: 9788379964321
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19244] [data modyf: 24-05-2019 12:24]
[20] [1]
[8] Instytucja stanu klęski żywiołowej w polskim systemie prawnym, Andrzej Bisztyga, Katarzyna Płonka-Bielenin
// W: Współczesne wyzwania państwa i prawa : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni, 2017. / red. nauk. Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 597--611, ISBN: 9788380196537
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19028] [data modyf: 28-05-2019 18:17]
[14,2] [0,71]
[9] Ochrona uchodźców w Kanadzie. Regulacje, procedury, praktyka, Andrzej Bisztyga, Anna Chodorowska
// W: O prawach człowieka : księga jubileuszowa profesora Romana Wieruszewskiego, 2017. / red. nauk. G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 481--491, ISBN: 9788381076906
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20156] [data modyf: 23-05-2019 18:16]
[10] [0,5]
[10] Słowo wstępne, Andrzej Bisztyga, Piotr Zientarski
// W: Kazachstan - Polska : wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne, 2017. / red. nauk. A. Bisztyga, P. Zientarski, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 7--10, ISBN: 9788380196964
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20154] [data modyf: 04-06-2018 11:55]
[2,5] [0,5]
[11] Standardy demokratyczne Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie a Konstytucja RP - doświadczenia praktyki ustrojowej, Andrzej Bisztyga
// W: Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP : polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, 2017. / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 454--481, ISBN: 9788380197138
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19180] [data modyf: 26-06-2017 09:33]
[5] [1]
[12] Uwagi o Senacie i Mażilisie Parlamentu Republiki Kazachstanu oraz o wyborach deputowanych tych izb, Andrzej Bisztyga, Piotr Zientarski
// W: Kazachstan - Polska : wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne, 2017. / red. nauk. A. Bisztyga, P. Zientarski, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 103--115, ISBN: 9788380196964
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20155] [data modyf: 23-05-2019 18:14]
[14,2] [0,71]
[13] Dekalogi europejskiej i islamskiej koncepcji praw człowieka, Andrzej Bisztyga
// W: Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka : inspiracja uniwersalna, uwarunkowania kulturowe, bariery realizacyjne, 2016. / red. nauk. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 95--104, ISBN: 9788380192232
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17834] [data modyf: 29-04-2016 10:59]
[14] Historyczny rys konstytucjonalizmu Kazachstanu, Andrzej Bisztyga
// W: Społeczeństwo i prawo w państwach azjatyckich, 2016. / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Mariusz Bidziński, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 9--25, ISBN: 9788380193604
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17979] [data modyf: 21-06-2016 13:29]
[15] Pozycja ustrojowa, organizacja i kompetencje Rady Konstytucyjnej Republiki Kazachstanu, Andrzej Bisztyga
// W: Od Chanatu do Republiki : historyczne i współczesne uwarunkowania państwowości Kazachstanu, 2016. / red. nauk. Władysław Sokołowski, Chełm : Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, s. 179--187, ISBN: 9788361787846
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17980] [data modyf: 21-06-2016 13:43]
[16] Specyfika brytyjskiego systemu prawnego - casus Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jako podstawy rozstrzygnięć brytyjskich sądów w okresie przedinkorporacyjnym, Andrzej Bisztyga
// W: Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne : księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, 2016. / red. R. Kłosowicz, B. Kosowska-Gąstoł, G. M. Kowalski, T. Wieciech, Ł. Jakubiak, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 75--89, ISBN: 9788323340652
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17835] [data modyf: 29-04-2016 11:46]
[17] The Senate of the Republic of Poland: Origins, position in the legal system and current challenges, Andrzej Bisztyga
// W: Transformation of Law Systems in Central, Eastern and Southeastern Europe in 1989-2015 : Liber amicorum in honorem prof. dr. dres. H. C. Rainer Arnold, 2016. / ed. A. Szmyt, B. Banaszak, Gdańsk : Gdańsk University Press, s. 45--62, ISBN: 9788378654292
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18192] [data modyf: 04-10-2016 11:53]
[18] Źródła prawa, Andrzej Bisztyga, Bogusław Przywora
// W: Podstawy prawa, 2016. / red. Andrzej Bisztyga, Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, s. 33--50, ISBN: 9788360953891
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18984] [data modyf: 04-05-2017 12:04]
[19] Gospodarstwo rodzinne jako kategoria konstytucyjna. Wykładnicze uwagi do artykułu 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Bisztyga
// W: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich : 25 lat doświadczeń : nowe wyzwania, 2015. / red. nauk. P. Litwiniuk, Warszawa : Instytut Prawa Ustrojowego (Monografie Instytutu Prawa Ustrojowego), s. 91--104, ISBN: 9788393807390
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17702] [data modyf: 22-03-2016 10:33]
[20] Hope for coexistence. European jurisprudence towards Islam, Andrzej Bisztyga
// W: Rechtsentwicklung im Rahmen der deutch-polnischen Beziehungen = Rozwój prawa w stosunkach polsko-niemieckich : Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników : księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 25-lecia, 2015. / red. nauk. E. Tuory-Schwierskott, Regensburg : Verlag de-iure-plUG & Co.KG, s. 11--18, ISBN: 9783981598384
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17044] [data modyf: 22-07-2015 14:51]
[21] Konstitucionnye aspekty mestnogo samoupravleniâ v Pol'še i v Kazahstane, Andrzej Bisztyga
// W: Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych, 2015. / red. nauk. A. Bisztyga, P.B. Zientarski, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 31--100, ISBN: 9788380191945
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16919] [data modyf: 04-08-2015 09:01]
[22] Konstytucyjne oraz gospodarczo-społeczne przesłanki wprowadzenia euro w Polsce, Andrzej Bisztyga
// W: W kręgu zagadnień konstytucjonalizmu oraz współczesnego państwa, 2015. / red. nauk. V. Serzhanova, Rzeszów : [B. w.], s. 215--220, ISBN: 9788363666552
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17220] [data modyf: 12-10-2015 09:45]
[23] Słowo wstępne, Andrzej Bisztyga
// W: Prawa człowieka : współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia, 2015. / pod red. Anny Kalisz . T. 1, Sosnowiec : Oficyna Wydaw. "Humanitas", s. 14--15, ISBN: 9788364788031
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16916] [data modyf: 16-06-2015 17:15]
[24] Słowo wstępne, Andrzej Bisztyga, Tomasz Zienkiewicz
// W: Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych, 2015. / red. nauk. A. Bisztyga, P.B. Zientarski, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 7--11, ISBN: 9788380191945 .- [tekst w j. polskim i rosyjskim]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16918] [data modyf: 31-08-2015 10:41]
[25] The Council of Europe Commissioner for Human Rights as a non-judicial institution for the protection and promotion of human rights, Andrzej Bisztyga
// W: Ubi Societas Ibi Ius : z okazji powstania Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielona Góra, 2015. / ed. R. Arnold, Regensburg : Universitätsverlag (Entwicklungen im Europäischen Recht Vol. 7), s. 69--76, ISBN: 9783868451276
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17188] [data modyf: 02-10-2015 12:09]
[26] Transformacja ustrojowa poradzieckich państw Azji Centralnej, Andrzej Bisztyga
// W: 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, 2015. / red. E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, s. 425--433, ISBN: 9788377846919
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17223] [data modyf: 12-10-2015 09:56]
[27] Wolność jednostki a zagrożenie terroryzmem w ujęciu Sądu Najwyższego USA, Andrzej Bisztyga
// W: Amerykański system ochrony praw człowieka : aksjologia - instytucje - efektywność, 2015. / red. nauk. J. Jaskiernia, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 553--559, ISBN: 9788380191396
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17005] [data modyf: 07-03-2017 07:44]
[28] Zakres kontroli Najwyższej Izby Kontroli wobec organów wyborczych oraz Krajowego Biura Wyborczego, Andrzej Bisztyga
// W: Aktualne problemy prawa wyborczego, 2015. / red. B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 1), s. 33--42, ISBN: 9788378422068
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17225] [data modyf: 12-10-2015 10:10]
[29] O upodmiotowieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Bisztyga
// W: Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, 2014. / red. nauk. A. Bisztyga, P. Zientarski, Warszawa : Kancelaria Senatu, s. 5--16, ISBN: 9788363220815
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16917] [data modyf: 04-08-2015 09:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Anna Hernandez-Połczyńska, Procedury specjalne Rady Praw Człowieka ONZ, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2019 / Andrzej Bisztyga, 2020. Państwo i Prawo, -, ISSN: 0031-0980, bibliogr. .- [w druku]
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 35; artykuł recenzyjny)
[AWCZ-25469] [data modyf: 10-07-2020 12:39]
[70] [1]
[2] Critic of Attendance Threshold in a Nationwide Referendum / Andrzej Bisztyga, 2020. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, no 6(58), 45--53, ISSN: 2082-1212, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: attendance threshold, demokracja bezpośrednia, direct democracy, nationwide referendum, próg frekwencyjny, referendum ogólnokrajowe, to the Constitution of the Republic of Poland, zmiana Konstytucji RP
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.15804/ppk.2020.06.03
[AWCZ-26142] [data modyf: 11-02-2021 13:33]
[100] [1]
[3] Kamil Spryszak: Wpływ "miękkiego prawa" organizacji międzynarodowych na zmiany norm konstytucyjnych w wybranych państwach Europy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydaw. Adam Marszałek, 2019 / Andrzej Bisztyga, 2020. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, -, ISSN: 2082-1212, bibliogr. .- [art. recenzyjny; w druku]
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 50; artykuł recenzyjny)
[AWCZ-25468] [data modyf: 14-07-2020 10:36]
[100] [1]
[4] Problem zgodności unormowań dotyczących przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej pracodawców z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej / Andrzej Bisztyga, 2020. Przegląd Prawa i Administracji (Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis) No. 121, 185--205, ISSN: 0137-1134, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)
[AWCZ-26087] [data modyf: 22-01-2021 13:17]
[40] [1]
[5] Significance of the constitutional public interest clause for the process of amending the constitution / Andrzej Bisztyga, 2020. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Nr 5 (57), 49--61, ISSN: 2082-1212, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)
[AWCZ-26088] [data modyf: 22-01-2021 13:24]
[100] [1]
[6] Transformation of Some Functions of the State in the Information Society / Andrzej Bisztyga, S. M. Srapilov, G. A. Alibayeva, Z. F. Tarap, A. G. Duysenkul, 2020. Al-Farabi Kazakh National University Journal of Actual Problems of Jurisprudence No. 4(96), 16--22
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-26090] [data modyf: 22-01-2021 14:33]
[1] [0,2]
[7] Nature of Organization for Security and Co-operation in Europe Commitments in the Area of Democracy, the Rule of Law and Human Rights / Andrzej Bisztyga, 2019. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, No. 5, 271--284, ISSN: 2082-1212, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: OSCE democracy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organization for Security and Co-operation in Europe, demokracja, human rights, legal obligation, obowiązek prawny, political commitment, prawa człowieka, praworządność, rules of law, zobowiązanie polityczne
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.15804/ppk.2019.05.19
[AWCZ-24909] [data modyf: 04-02-2020 09:54]
[100] [1]
[8] Interpretation of the Principle of Informing Parties in Polish Administrative Proceeding ? Conclusions and Postulates / Andrzej Bisztyga, Katarzyna Płonka-Bielenin, 2018. International and Comparative Law Review, 231--239, ISSN: 1213-8770, , eISSN: 2464-6601,
Słowa kluczowe: Interpretation, Polish administrative proceedings, rules of informing parties
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2478/iclr-2018-0034
[AWCZ-24910] [data modyf: 04-02-2020 10:15]
[2,5] [0,5]
[9] Jakub Robel, Wpływ Rady Europy na realizację koncepcji bezpieczeństwa demokratycznego w państwach członkowskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016 / Andrzej Bisztyga, 2017. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 33, 245--251, ISSN: 2082-1212, .- [recenzja]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4,5; artykuł recenzyjny)
[AWCZ-25467] [data modyf: 30-09-2020 14:25]
[9] [1]
[10] 13th Watch Docs travelling film festival: Human rights in film Zielona Góra, 29-30.10.2015 / Andrzej Bisztyga, Justyna Węgrzyn, 2016. Silesian Journal of Legal Studies Vol. 8, 164--165, ISSN: 2080-1912,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21110] [data modyf: 27-02-2017 14:36]
[11] Current issues of electoral law in Poland 57th Conference of Departments of Constitutional Law Zielona Góra, 17-19.09.2015 / Andrzej Bisztyga, Justyna Węgrzyn, 2016. Silesian Journal of Legal Studies Vol. 8, 153--159, ISSN: 2080-1912,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21109] [data modyf: 27-02-2017 14:33]
[12] Aktualne zagadnienia polskiego prawa wyborczego - 57. Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego 17-19 września 2015r., Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski / Andrzej Bisztyga, Justyna Węgrzyn, 2015. Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe, nr 18, 261--270, ISSN: 2082-971X,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21321] [data modyf: 04-05-2017 12:23]
[13] General characteristics of the constitutional regulation of the individual freedoms and rights in Kazakhstan / Andrzej Bisztyga, 2015. Časopis Kiivskogo Universitetu Prava: ukrainskij naukovo-teoretičnij časopis, No. 1, 317--320, ISSN: 2219-5521,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19084] [data modyf: 08-01-2016 09:57]
[14] General characteristics of the constitutional regulation of the individual freedoms and rights in Kazakhstan / Andrzej Bisztyga, 2015. Kamu Hukuku Arşivi : KHukA Vol. 15, no. 2, 93--101, ISSN: 1303-2416,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22829] [data modyf: 05-06-2018 12:14]
[15] Opinia w sprawie zakresu odpowiedzialności prawnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli : 7* / Andrzej Bisztyga, 2015. Przegląd Sejmowy, nr 6(131), 173--178, ISSN: 1230-5502, summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22825] [data modyf: 05-06-2018 11:15]
[16] Polish-Kazakh Seminar, Warsaw, Senate of the Republic of Poland, 15 June 2015, (report) / Andrzej Bisztyga, 2015. Polish Political Science Yearbook Vol. 44, 303--305, ISSN: 0208-7375,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22827] [data modyf: 05-06-2018 12:01]
[17] Regulation of social rights in the constitution of the Republic of Poland / Andrzej Bisztyga, 2015. Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia Vol. 18, 124--131, ISSN: 1454-4075, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Constitution of Republic of Poland, constitutional appeal, constitutional right, human rights, human rights protection, social rights
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20426] [data modyf: 04-10-2016 09:51]
[18] Seminarium polsko-kazachstańskie, Warszawa, 16 czerwca 2015 roku / Andrzej Bisztyga, 2015. Studia Orientalne, nr 2, 127--129, ISSN: 2299-1999,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21005] [data modyf: 09-02-2017 12:39]
[19] Sprawozdanie z II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, Toruń, 21-22 maja 2015 roku / Andrzej Bisztyga, 2015. Studia Orientalne, nr 1, 159--163, ISSN: 2299-1999,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21006] [data modyf: 09-02-2017 12:43]
[20] The 2nd International Asian Congress, Toruń, 21-22 May 2015, (report) / Andrzej Bisztyga, 2015. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Nr 6, 263--267, ISSN: 2082-1212, bibliogr. summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.15804/ppk.2015.06.16
[AWCZ-22826] [data modyf: 05-06-2018 11:28]
[21] Pozycja ustrojowa, organizacja i kompetencje Rady Konstytucyjnej Republiki Kazachstanu / Andrzej Bisztyga(*), 2014. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Nr 2, 41--53, ISSN: 2082-1212, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan, Rada Konstytucyjna Republiki Kazachstanu, constitutional system of the Republic of Kazakhstan, ustrój konstytucyjny Republiki Kazachstanu
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20178] [data modyf: 21-06-2016 13:18]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Zasada samorządu terytorailnego i decentralizacji władzy publicznej na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, 2020. Andrzej Bisztyga // W: Problemi transformacii konstitucijnih zasad finansovoi ta material'noi osnovi miscevogo samovrâduvannâ v umovah decentralizacii publičnoi vladi v Ukraini : materiali miznarodnoi onlajn-konferencii z pitan' decentralizacii 25 červca 2020 roku (Prisvâčeno 24-ij ričnicy Konstytucii Ukraini). Iwanofrankiwsk, Ukraina -- : Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini, 2020, s. 19--28
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23783] [data modyf: 22-01-2021 13:12]
[0] [0]
[2] Ponâtie glavnogo principa Konstitucii Respubliki Pol'ša, 2013. Andrzej Bisztyga // W: Demidovskie Čteniâ - Tula, 2013 : ekonomika i obrazovanie : materialy ežegodnoj naučno-praktičeskoj konferencii s meždunarodnym učastiem. Tula, Rosja Kaluga : Obrazovatel'nyj Konsorcium "Srednerusskij Universitet", 2013, s. 33--37, ISBN: 9785879544077
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23661] [data modyf: 04-08-2020 11:39]
[3] Problema ohrany okružaiuscej sredy v evropejskom prave, 2013. Andrzej Bisztyga // W: Razvitie nauki, obrazovaniâ i kul'tury nezavisimogo Kazahstana v usloviâh global'nyh vyzovovo sovremennosti : trudy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Šymkent, Kazachstan Šymkent : Užno-Kazahstanskij Gosudarstvennyj Universitet im. A. Auzzova, 2013, s. 322--326, ISBN: 9965032955
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23660] [data modyf: 04-08-2020 11:27]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Ustrojowoprawny charakter Senatu RP na euroamerykańskim tle i postulaty zmian / (Red.) Michał Bartoszewicz, Andrzej Bisztyga, Paweł Kuczma .- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania "Dom Organizatora", 2020, 346 s. .- ISBN: 9788372859259
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5913] [data modyf: 09-07-2020 12:52]
[2] Prawo samorządu terytorialnego. Doświadczenia, wyzwania i perspektywy / (Red.) Andrzej Bisztyga, Anna Chodorowska, Anna Feja - Paszkiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019 .- ISBN: 9788378424000
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5904] [data modyf: 03-06-2020 10:22]
[3] Kazachstan - Polska : wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne / (Red.) Andrzej Bisztyga, Piotr Zientarski .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2017, 270 s. .- ISBN: 9788380196964
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5730] [data modyf: 23-05-2019 18:14]
[4] Podstawy prawa / (Red.) Andrzej Bisztyga .- Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2016, 170 s. .- ISBN: 9788360953891
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5572] [data modyf: 04-05-2017 11:59]
[5] Aktualne problemy prawa wyborczego / (Red.) Bogusław Banaszak, Andrzej Bisztyga, Anna Feja - Paszkiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 484 s. .- ISBN: 9788378422068
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5364] [data modyf: 04-08-2016 12:11]
[6] Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych / (Red.) Andrzej Bisztyga, Piotr B. Zientarski .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2015, 252 s. .- ISBN: 9788380191945
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5321] [data modyf: 11-09-2015 11:36]
[7] Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP / (Red.) Andrzej Bisztyga, Piotr B. Zientarski .- Warszawa : Kancelaria Senatu, 2014, 272 s. .- ISBN: 9788363220815
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5322] [data modyf: 11-09-2015 11:31]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności z perspektywy determinantów prawnych / / Renata Kusiak-Winter .- Wrocław : Uniwersytet Wrocławski , 2019 (Rec.) Andrzej Bisztyga // Studia Prawa Publicznego .- 2019, nr 4, s. 179--182
Kod: REC-KSI    BibTeX    DOI: 10.14746/spp.2019.4.28.9   (pkt: 0)
[2] Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce / / Anna Rakowska-Trela .- Łodź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego , 2015 (Rec.) Andrzej Bisztyga // Studia Wyborcze .- 2016, T. 22, s. 115--119
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Obserwowanie wyborów jako instrument implementacji międzynarodowych standardów prawnych w dziedzinie demokracji / / Kamil Spryszak .- Toruń , 2014 (Rec.) Andrzej Bisztyga // Studia Wyborcze .- 2016, T. 21, s. 127--133
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Problem prawa do środowiska w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka / / Łukasz Baratyński .- Kielce : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego , 2015 (Rec.) Andrzej Bisztyga // Przegląd Prawa Konstytucyjnego .- 2016, nr 4, s. 269--277
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Wolność myśli, sumienia i religii. Poszukiwanie standardu europejskiego / / Witold Sobczak .- Toruń : Dom. Wydaw. DUET , 2013 (Rec.) Andrzej Bisztyga // Przegląd Sejmowy .- 2015, nr 2(127), s. 181--188
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Postępowanie ustawodawcze w parlamencie Zjednoczonego Królestwa w zakresie rządowych projektów ustaw publicznych / / Anna Michalak .- Warszawa : Wydaw. Sejmowe , 2013 (Rec.) Andrzej Bisztyga // Przegląd Sejmowy .- 2013, nr 2(121), s. 161--167
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski