System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Izabela Gawłowicz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 28 pozycji bibliograficznych
18 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] MEDEA 2018 : Gene, Meme, Techne : Sixth International Interdisciplinary Symposium on Art, Science and Technology, 2019. Andreas Guskos, Jarosław Rybicki, Izabela Gawłowicz, Nikos Guskos ; eds. A. Guskos, J. Rybicki, I. Gawłowicz, N. Guskos., Gdańsk : Task Publishing, Gdańsk University of Technology 200 s. , ISBN: 9788395177538,
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-15198] [data modyf: 15-11-2019 13:31]
[5] [0,25]
[2] Prawo dyplomatyczne w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, 2018. Izabela Gawłowicz, Warszawa : C.H. BECK 296 s. (Monografie Prawnicze), ISBN: 9788381289689, bibliogr.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14684] [data modyf: 24-05-2019 16:39]
[100] [1]
[3] MEDEA 2016 Summa Technologiae : Fourth International Symposium on Art/Science/Technology, 2017. Andreas Guskos, Jarosław Rybicki, Izabela Gawłowicz ; ed. A. Guskos, J. Rybicki, I. Gawłowicz., Odesa : Feniks Publishing 226 s. , ISBN: 9789669282200,
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14230] [data modyf: 05-06-2019 13:55]
[6,67] [0,33]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Opinie sędziów w pracach Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Izabela Gawłowicz
// W: Generosos animos labor nutrit, 2019. / red. nauk. I. Gawłowicz, S. Maciejewski, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 61--72, ISBN: 9788366220270
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21202] [data modyf: 07-11-2019 08:41]
[20] [1]
[2] Subsidiarity means everyone has a part to play - przyczynek do rozważań nad subsydiarnością z perspektywy prawnomiędzynarodowej, Izabela Gawłowicz
// W: Prawo samorządu terytorialnego. Doświadczenia, wyzwania i perspektywy : Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego, 2019. / red. A. Bisztyga, A. Chodorowska, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 12), s. 149--162, ISBN: 9788378424000
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21536] [data modyf: 18-06-2020 11:49]
[20] [1]
[3] Dyplomatyczne aspekty sporu między Demokratyczną Republiką Konga a Ugandą przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, Izabela Gawłowicz
// W: Aktualne problemy konstytucji : Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, 2017. , Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, s. 150--166, ISBN: 9788361389552
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19423] [data modyf: 02-08-2019 13:40]
[5] [1]
[4] Looking for the state's security in the European Energy Union - a new challenge for international courts, Izabela Gawłowicz, Joanna Osiejewicz
// W: The term "security" in legal sciences - selected aspects, 2017. / ed. Izabela Gawłowicz, Joanna Osiejewicz, Regensburg : Universitätsverlag, s. 8--30, ISBN: 9783868451450
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19017] [data modyf: 05-06-2019 12:57]
[2,5] [0,5]
[5] Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wobec praw jednostki - przyczynek do rozważań, Izabela Gawłowicz
// W: Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka, 2017. / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak . T. 1, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 331--349, ISBN: 9788380196261
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19006] [data modyf: 29-05-2019 14:35]
[20] [1]
[6] The outstanding need to deal with the space law - time for international court of justice, Izabela Gawłowicz
// W: The law of new technologies in the international dimension, 2017. / ed. J. Osiejewicz, Regensburg : Universitätsverlag (Entwicklungen im Europäischen Recht Vol. 18), s. 10--17, ISBN: 9783868451498
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19569] [data modyf: 05-06-2019 12:03]
[5] [1]
[7] Wybrane elementy komunikowania sie związków zawodowych z pracodawcą, Izabela Gawłowicz, Sławomir Maciejewski
// W: Komunikacja w organizacjach. Teoria i praktyka, 2017. / red. Justyna Alnajjar, Saarbrücken : Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, s. 353--377, ISBN: 9783639891539
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19024] [data modyf: 23-10-2019 12:32]
[2,5] [0,5]
[8] Das neue Konzept der grenzüberschreitenden Nacheile aus der Sicht des Völker-, des Europa- und des Verfassungsrechts, Izabela Gawłowicz, Joanna Osiejewicz
// W: Die deutsch-polnische Zusammenarbeit im Bereich der grenzüberschreitenden Nacheile, 2016. / Hrsg. M. Małolepszy, M. Soiné, A. Zurakowska, Berlin : Logos Verlag, s. 47--70, ISBN: 9783832542962
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18071] [data modyf: 01-08-2016 13:44]
[9] Nowa koncepcja pościgu transgranicznego z perspektywy prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej i prawa konstytucyjnego, Izabela Gawłowicz, Joanna Osiejewicz
// W: Współpraca polsko-niemiecka w zakresie pościgów transgranicznych, 2016. / red. M. Małolepszy, A. Żurakowska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 3), s. 45--64, ISBN: 9788378422648
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18305] [data modyf: 24-10-2016 10:42]
[10] Referendum ogólnokrymskie jako instrument manipulowania prawem międzynarodowym, Izabela Gawłowicz, Joanna Osiejewicz
// W: Aktualne problemy referendum, 2016. / red. B. Tokaj, A. Feja-Paszkiewicz, B. Banaszak, Warszawa : Krajowe Biuro Wyborcze, s. 185--201, ISBN: 9788393967469
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18346] [data modyf: 03-11-2016 12:37]
[11] Work Life Balance wśród stymulatorów bezpieczeństwa demokratycznego państwa, Izabela Gawłowicz
// W: Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych, 2016. / red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 604--617, ISBN: 9788380192225
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17967] [data modyf: 15-06-2016 12:45]
[12] Beziehungen zwischen diplomatischer und konsularischer Aktivität, Izabela Gawłowicz
// W: Ubi Societas Ibi Ius : z okazji powstania Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielona Góra, 2015. / ed. R. Arnold, Regensburg : Universitätsverlag (Entwicklungen im Europäischen Recht Vol. 7), s. 77--88, ISBN: 9783868451276
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17189] [data modyf: 02-10-2015 12:12]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The charter of fundamental rights of the EU and protocol on the application of the charter of fundamental rights of the EU to Poland and United Kingdom / Izabela Gawłowicz, 2019. La Albolafia : Revista de Humanindades Y Cultura. Revista científica digital de periodicidad cuatrimestral, 27--33, ISSN: 2386-2491, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Carta de Derechos Fundamentales, Charter of Fundamental Rights, Derecho Internacional, European Union, International Law, Unión Europea
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23673] [data modyf: 08-10-2019 14:15]
[5] [1]
[2] The Notion "Interest of the Legal Nature" in the International Court of Justice's Jurisprudence / Izabela Gawłowicz, 2018. Applied Linguistics Papers Vol. 25, no. 4, 183--193, ISSN: 2080-4814,
Słowa kluczowe: International Court of Justice (ICJ), interest of the legal nature, international dispute settlement, international jurisprudence, legal interest
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-23544] [data modyf: 17-01-2019 15:56]
[13] [1]
[3] Pojęcie "wspólnota międzynarodowa" w retoryce Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości / Izabela Gawłowicz, 2017. Lingwistyka Stosowana t. 24, nr 4, 45--56, ISSN: 2080-4814, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-21839] [data modyf: 25-10-2017 09:51]
[13] [1]
[4] Współpracę kształtuje dialog - komunikowanie się związków zawodowych z pracownikami / Sławomir Maciejewski, Izabela Gawłowicz, 2017. Lingwistyka Stosowana t. 24, nr 4, 83--94, ISSN: 2080-4814, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-21824] [data modyf: 25-10-2017 09:46]
[6,5] [0,5]
[5] Rola sądów międzynarodowych w rozstrzyganiu kolizji zasad prawa wewnętrznego i prawa międzynarodowego na przykładzie immunitetu jurysdykcyjnego państwa / Izabela Gawłowicz, 2015. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Nr 4, 103--124, ISSN: 2082-1212, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: immunitet jurysdykcyjny państwa, jurisdictional immunity, kolizja praw, prawo dostępu do sądu, state?s sovereign equity, suwerenna równość państw, the collision of rights, the right to access to the court
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19611] [data modyf: 10-12-2015 14:54]
[6] Some reflections on international customary law in the context of the problem of the sources of public international law / Izabela Gawłowicz, 2015. Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia Vol. 18, 72--78, ISSN: 1454-4075, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: custom, international law order, sources of international law
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20424] [data modyf: 21-12-2016 10:26]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Some reflections on modern subsidiary law-making processes in public international law with special regard to diplomatic international law / Izabela Gawłowicz // W: Annali del Dipartamenti Jonico in Sistemi Giuridici Economici del Mediterraneo : Societa, Ambiente, Culture .- 2015, Vol. 2015, s. 179--189, ISSN: -, , eISSN: -,
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-10338] [data modyf: 03-03-2017 10:10]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Generosos animos labor nutrit / (Red.) Izabela Gawłowicz, Sławomir Maciejewski .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2019, 302 s. .- ISBN: 9788366220270
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5851] [data modyf: 07-11-2019 08:31]
[2] / (Red.) Andreas Guskos, Jarosław Rybicki, Izabela Gawłowicz, Nikos Guskos .- Gdańsk : Task Publishing, Gdansk University of Technology, 2019, 200 s. .- ISBN: 9788395177538
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5852] [data modyf: 15-11-2019 13:41]
[3] MEDEA 2016 Summa Technologiae : 4th International Symposium on Art/Science/Technology / (Red.) Andreas Guskos, Jarosław Rybicki, Izabela Gawłowicz .- Odesa : Feniks Publishing, 2017, 226 s. .- ISBN: 9789669282200
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5674] [data modyf: 22-01-2018 12:08]
[4] The term "security" in legal sciences - selected aspects / (Red.) Izabela Gawłowicz, Joanna Osiejewicz .- Regensburg : Universitätsverlag, 2017, 114 s. .- ISBN: 9783868451450
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5575] [data modyf: 05-06-2019 12:58]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski