System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Van Hieu LE
Wydział: Wydział Fizyki i Astronomii
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 7 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 140 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
CZASOP: 110 (22)    KONF: 30 (15)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

20 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
70 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
CZASOP: 55 (11)    KONF: 15 (7,5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

10 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Application of ethanol infiltration for ultra-flattened normal dispersion in fused silica photonic crystal fibers / Van Hieu LE, Van Cao Long, Hue Nguyen Thi, An Nguyen Manh, Ryszard Buczyński, Rafał Kasztelanic // Laser Physics .- 2018, Vol. 28, no. 11, s. 1--8, ISSN: 1054-660X, , eISSN: 1555-6611, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: photonic crystal fiber, dispersion tailoring, supercontinuum generation, ultraflattened normal dispersion
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1088/1555-6611/aad93a         Cytowania wg Scopus: 0 [14-01-2019]
[AWCZ-23252] [data modyf: 02-11-2018 16:10]
[2] Broadband low-dispersion low-nonlinearity photonic crystal fiber dedicated to near-infrared high-power femtosecond pulse delivery / Van Thuy Hoang, Bartłomiej Siwicki, Marcin Franczyk, Grzegorz Stępniewski, Van Hieu LE, Van Cao Long, Mariusz Klimczak, Ryszard Buczyński // Optical Fiber Technology .- 2018, Vol. 42, s. 119--125, ISSN: 1068-5200,
Słowa kluczowe: Femtosecond signal delivery, High-power signal delivery, Low chromatic dispersion, Low nonlinearity, Silica photonic crystal fiber
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.yofte.2018.03.003         Cytowania wg Scopus: 0 [14-01-2019]
[AWCZ-22560] [data modyf: 28-03-2018 13:44]
[3] Influence of temperature and concentration of ethanol on properties of borosilicate glass photonic crystal fiber infiltrated by water - ethanol mixture / Van Hieu LE, Nguyen Hue Thi, Quang Ho Dinh, Van Cao Long // Communications in Physics .- 2018, Vol. 28, no. 1, s. 61--73, ISSN: 0868-3166, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: dispersion, photonic crystal fibers, supercontinuum generation, temperature
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15625/0868-3166/28/1/11084
[AWCZ-22970] [data modyf: 02-08-2018 14:54]
[4] Measurement of temperature and concentration influence on the dispersion of fused silica glass photonic crystal fiber infiltrated with water-ethanol mixture / Van Hieu LE, Ryszard Buczyński, Van Cao Long, Marek Trippenbach, Krzysztof Borzycki, An Nguyen Manh, Rafał Kasztelanic // Optics Communications .- 2018, Vol. 407, s. 417--422, ISSN: 0030-4018, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Dispersion, Fiber properties, Photonic crystal fibers, Temperature
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.optcom.2017.09.059         Cytowania wg Scopus: 3 [14-01-2019]
[AWCZ-22279] [data modyf: 31-01-2018 10:15]
[5] Optimization of optical properties of photonic crystal fibers infiltrated with carbon tetrachloride for supercontinuum generation with subnanojoule femtosecond pulses / Quang Ho Dinh, Jacek Pniewski, Van Hieu LE, Aleksander Ramaniuk, Van Cao Long, Krzysztof Borzycki, Khoa Dinh Xuan, Mariusz Klimczak, Ryszard Buczyński // Applied Optics .- 2018, Vol. 57, no. 15, s. 1--9, ISSN: 1559-128X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1364/AO.99.099999
[AWCZ-22785] [data modyf: 25-05-2018 12:15]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Dispersion engineering in soft glass photonic crystal fibers infiltrated with liquids / Tomasz Stefaniuk, Van Hieu LE, Jacek Pniewski, Van Cao Long, Aleksander Ramaniuk, Karol Grajewski, Lanh Chu Van, Mirosław Karpierz, Marek Trippenbach, Ryszard Buczyński // W: Optical Fibers and Their Applications - TAL 2015 : 16 scientific conference and 4 school. Lublin - Nałęczów, Polska, 2015 .- [B. m.] : [B.w.], 2015 .- Proceedings of SPIE, Vol. 9816, s. 1--6
Słowa kluczowe: dispersion, opto-fluidies, photonic crystal fibres, soft glass

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-01-2019]
[KONF-22105] [data modyf: 31-03-2016 12:12]
[2] Temperature sensitivity of photonic crystal fibers infiltrated with ethanol solutions / Lanh Chu Van, Tomasz Stefaniuk, Rafał Kasztelanic, Van Cao Long, Mariusz Klimczak, Van Hieu LE, Marek Trippenbach, Ryszard Buczyński // W: Optical Fibers and Their Applications - TAL 2015 : 16 scientific conference and 4 school. Lublin - Nałęczów, Polska, 2015 .- [B. m.] : [B.w.], 2015 .- Proceedings of SPIE, Vol. 9816, s. 1--6
Słowa kluczowe: dispersion, fiber optics, optofluidics, photonic crystal fibers

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-01-2019]
[KONF-22104] [data modyf: 31-03-2016 12:04]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2018 Uniwersytet Zielonogórski