System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Wojciech Szumiński
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki fizyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 15 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Analysis of a constrained two-body problem, Wojciech Szumiński, Tomasz Stachowiak
// W: Dynamical systems: theoretical and experimental analysis, 2016. / ed. Jan Awrejcewicz, Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 182), s. 361--372, ISBN: 9783319424071
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-42408-8_29   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[WZCZ-18229] [data modyf: 11-10-2016 11:47]
[2] Constrained n-body problems, Wojciech Szumiński, Maria Przybylska
// W: Applied non-linear dynamical systems, 2014. / ed. J. Awrejcewicz, Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics Vol. 93), s. 305--317, ISBN: 9783319082653    DOI: 10.1007/978-3-319-08266-0
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[WZCZ-16382] [data modyf: 17-08-2015 14:27]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Differential Galois integrability obstructions for nonlinear three-dimensional differential systems / Wojciech Szumiński, Maria Przybylska, 2020. Chaos Vol. 30, 1--12, ISSN: 1054-1500, , eISSN: 1089-7682, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1063/1.5128587         Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[AWCZ-24936] [data modyf: 12-02-2020 12:37]
[70] [0,5]
[2] Dynamics and integrability analysis of two pendulums coupled by a spring / Wojciech Szumiński, Dariusz Woźniak, 2020. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation Vol. 83, 1--16, ISSN: 1007-5704, , eISSN: 1878-7274, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Coupled pendulums, Differential Galois theory, Hamiltonian systems, Morales-Ramis theory, Non-integrability, Numerical analysis
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.cnsns.2019.105099         Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[AWCZ-24937] [data modyf: 12-02-2020 12:45]
[100] [1]
[3] On certain integrable and superintegrable weight-homogeneous Hamiltonian systems / Wojciech Szumiński, 2019. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation Vol. 67, 600--616, ISSN: 1007-5704, , eISSN: 1878-7274, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: direct search method, first integrals, systems in polar coordinates, weight-homogeneous Hamiltonian systems
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.cnsns.2018.06.030         Cytowania wg Scopus: 3 [10-08-2020]
[AWCZ-23231] [data modyf: 29-10-2018 09:52]
[100] [1]
[4] Integrability analysis of chaotic and hyperchaotic finance systems / Wojciech Szumiński, 2018. Nonlinear Dynamics Vol. 94, no. 1, 443--459, ISSN: 0924-090X, , eISSN: 1573-269X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: chaotic finance model, hyperchaotic finance model, non-Hamiltonian systems, non-integrability, numerical analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1007/s11071-018-4370-3         Cytowania wg Scopus: 8 [10-08-2020]
[AWCZ-23224] [data modyf: 19-10-2018 16:01]
[45] [1]
[5] Integrability analysis of natural Hamiltonian systems in curved spaces / Wojciech Szumiński, 2018. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation Vol. 64, 246--255, ISSN: 1007-5704, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Differential Galois theory, Hamiltonian systems in curved spaces, Liouville integrability obstructions, Morales?Ramis theory
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.cnsns.2018.04.023         Cytowania wg Scopus: 4 [10-08-2020]
[AWCZ-22787] [data modyf: 25-05-2018 12:49]
[45] [1]
[6] Non-integrability of the semiclassical Jaynes-Cummings models without the rotating-wave approximation / Andrzej Maciejewski, Wojciech Szumiński, 2018. Applied Mathematics Letters Vol. 82, 132--139, ISSN: 0893-9659, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Differential Galois group, Non-integrability, Poincaré cross sections, Semi-classical Jaynes-Cummings models, Variational equations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.aml.2018.02.009         Cytowania wg Scopus: 1 [10-08-2020]
[AWCZ-22788] [data modyf: 25-05-2018 13:00]
[35] [1]
[7] Anisotropic Kepler and anisotropic two fixed centres problems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Wojciech Szumiński, 2017. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy Vol. 127, iss. 2, 163--184, ISSN: 0923-2958, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Anisotropic Kepler problem, Anisotropic two fixed centres problem, Differential Galois theory, Morales-Ramis theory, Non-integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s10569-016-9722-z         Cytowania wg Scopus: 2 [10-08-2020]
[AWCZ-20449] [data modyf: 23-02-2017 12:33]
[15] [0,5]
[8] Note on integrability of certain homogeneous Hamiltonian systems in 2D constant curvature spaces / Andrzej Maciejewski, Wojciech Szumiński, Maria Przybylska, 2017. Physics Letters A Vol. 381, iss. 7, 725--732, ISSN: 0375-9601, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Constant curvature spaces, Differential Galois theory, Integrability obstructions, Liouville integrability, Morales-Ramis theory
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2016.12.030         Cytowania wg Scopus: 4 [10-08-2020]
[AWCZ-20940] [data modyf: 24-01-2017 11:57]
[15] [0,5]
[9] Non-integrability of restricted double pendula / Tomasz Stachowiak, Wojciech Szumiński, 2015. Physics Letters A Vol. 379, no. 47--48, 3017--3024, ISSN: 0375-9601, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Morales-Ramis theory, chaotic Hamiltonian systems, differential Galois group, double pendulum, non-integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2015.09.052         Cytowania wg Scopus: 4 [10-08-2020]
[AWCZ-19487] [data modyf: 04-11-2015 14:04]
[10] Note on integrability of certain homogeneous Hamiltonian systems / Wojciech Szumiński, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, 2015. Physics Letters A Vol. 379, no. 45-46, 2970--2976, ISSN: 0375-9601, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Liouville integrability, differential Galois theory, integrability obstructions, systems in curved spaces, systems in polar coordinates
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2015.08.032         Cytowania wg Scopus: 13 [10-08-2020]
[AWCZ-19488] [data modyf: 04-11-2015 14:03]
[11] Dynamics of multiple pendula without gravity / Wojciech Szumiński, 2014. Chaotic Modeling and Simulation - CMSIM, no. 1, 57--67, ISSN: 2241-0503, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, Morales-Ramis theory, Poincaré sections, differential Galois theory, integrability, multiple pendula, non-integrability
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)        Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[AWCZ-18642] [data modyf: 21-02-2017 15:23]
[12] Non-integrability of flail triple pendulum / Maria Przybylska, Wojciech Szumiński, 2013. Chaos, Solitions & Fractals Vol. 53, 60--74, ISSN: 0960-0779, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.chaos.2013.04.008         Cytowania wg Scopus: 10 [10-08-2020]
[AWCZ-17456] [data modyf: 20-08-2015 09:41]
[13] Non-integrability of the dumbbel and point mass problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Leon Simpson, Wojciech Szumiński, 2013. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy Vol. 117, 315--330, ISSN: 0923-2958, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s10569-013-9514-7         Cytowania wg Scopus: 9 [10-08-2020]
[AWCZ-17833] [data modyf: 20-08-2015 11:59]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski