System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Wojciech Szumiński
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki fizyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 13 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Analysis of a constrained two-body problem / Wojciech Szumiński, Tomasz Stachowiak
// W: Dynamical systems: theoretical and experimental analysis / ed. Jan Awrejcewicz .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics ; 182) - s. 361--372 .- ISBN: 9783319424071
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-42408-8_29   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[WZCZ-18229] [data modyf: 11-10-2016 11:47]
[2] Constrained n-body problems / Wojciech Szumiński, Maria Przybylska
// W: Applied non-linear dynamical systems / ed. J. Awrejcewicz .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2014 - (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics ; Vol. 93) - s. 305--317 .- ISBN: 9783319082653    DOI: 10.1007/978-3-319-08266-0
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[WZCZ-16382] [data modyf: 17-08-2015 14:27]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] On certain integrable and superintegrable weight-homogeneous Hamiltonian systems / Wojciech Szumiński // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation .- 2019, Vol. 67, s. 600--616, ISSN: 1007-5704, , eISSN: 1878-7274, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: direct search method, first integrals, systems in polar coordinates, weight-homogeneous Hamiltonian systems
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.cnsns.2018.06.030         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-23231] [data modyf: 29-10-2018 09:52]
[2] Integrability analysis of chaotic and hyperchaotic finance systems / Wojciech Szumiński // Nonlinear Dynamics .- 2018, Vol. 94, no. 1, s. 443--459, ISSN: 0924-090X, , eISSN: 1573-269X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: chaotic finance model, hyperchaotic finance model, non-Hamiltonian systems, non-integrability, numerical analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1007/s11071-018-4370-3         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-23224] [data modyf: 19-10-2018 16:01]
[3] Integrability analysis of natural Hamiltonian systems in curved spaces / Wojciech Szumiński // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation .- 2018, Vol. 64, s. 246--255, ISSN: 1007-5704, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Differential Galois theory, Hamiltonian systems in curved spaces, Liouville integrability obstructions, Morales?Ramis theory
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.cnsns.2018.04.023         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-22787] [data modyf: 25-05-2018 12:49]
[4] Non-integrability of the semiclassical Jaynes-Cummings models without the rotating-wave approximation / Andrzej Maciejewski, Wojciech Szumiński // Applied Mathematics Letters .- 2018, Vol. 82, s. 132--139, ISSN: 0893-9659, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Differential Galois group, Non-integrability, Poincaré cross sections, Semi-classical Jaynes-Cummings models, Variational equations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.aml.2018.02.009         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-22788] [data modyf: 25-05-2018 13:00]
[5] Anisotropic Kepler and anisotropic two fixed centres problems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Wojciech Szumiński // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy .- 2017, Vol. 127, iss. 2, s. 163--184, ISSN: 0923-2958, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Anisotropic Kepler problem, Anisotropic two fixed centres problem, Differential Galois theory, Morales-Ramis theory, Non-integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s10569-016-9722-z         Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-20449] [data modyf: 23-02-2017 12:33]
[6] Note on integrability of certain homogeneous Hamiltonian systems in 2D constant curvature spaces / Andrzej Maciejewski, Wojciech Szumiński, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2017, Vol. 381, iss. 7, s. 725--732, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Constant curvature spaces, Differential Galois theory, Integrability obstructions, Liouville integrability, Morales-Ramis theory
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2016.12.030         Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-20940] [data modyf: 24-01-2017 11:57]
[7] Non-integrability of restricted double pendula / Tomasz Stachowiak, Wojciech Szumiński // Physics Letters A .- 2015, Vol. 379, no. 47--48, s. 3017--3024, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Morales-Ramis theory, chaotic Hamiltonian systems, differential Galois group, double pendulum, non-integrability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2015.09.052         Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-19487] [data modyf: 04-11-2015 14:04]
[8] Note on integrability of certain homogeneous Hamiltonian systems / Wojciech Szumiński, Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Physics Letters A .- 2015, Vol. 379, no. 45-46, s. 2970--2976, ISSN: 0375-9601, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Liouville integrability, differential Galois theory, integrability obstructions, systems in curved spaces, systems in polar coordinates
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physleta.2015.08.032         Cytowania wg Scopus: 11 [14-10-2019]
[AWCZ-19488] [data modyf: 04-11-2015 14:03]
[9] Dynamics of multiple pendula without gravity / Wojciech Szumiński // Chaotic Modeling and Simulation - CMSIM .- 2014, no. 1, s. 57--67, ISSN: 2241-0503, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Hamiltonian systems, Morales-Ramis theory, Poincaré sections, differential Galois theory, integrability, multiple pendula, non-integrability
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-18642] [data modyf: 21-02-2017 15:23]
[10] Non-integrability of flail triple pendulum / Maria Przybylska, Wojciech Szumiński // Chaos, Solitions & Fractals .- 2013, Vol. 53, s. 60--74, ISSN: 0960-0779, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.chaos.2013.04.008         Cytowania wg Scopus: 8 [14-10-2019]
[AWCZ-17456] [data modyf: 20-08-2015 09:41]
[11] Non-integrability of the dumbbel and point mass problem / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Leon Simpson, Wojciech Szumiński // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy .- 2013, Vol. 117, s. 315--330, ISSN: 0923-2958, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s10569-013-9514-7         Cytowania wg Scopus: 6 [14-10-2019]
[AWCZ-17833] [data modyf: 20-08-2015 11:59]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski