System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Bogdan Ślusarz
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Prawa i Administracji Bogdan Ślusarz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (50 %)
Dyscyplina dodatkowa: nauki o zarządzaniu i jakości (50 %)
Jednostka: Byli Pracownicy Jednostki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 62 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Grenzüberschreitendes entwicklungs- und handlungskonzept der Euroregion Spree-Neiße-Bober 2014-2020 = Plan działania i rozwoju Euroregionu "Sperwa-Nysa-Bóbr" na lata 2014-2020 / Bogdan Ślusarz, Jürgen Neumüller .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 .- 378 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788378420996
Kod: KSI-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11680] [data modyf: 08-09-2015 14:15]
[2] Strategia rozwoju gminy Czerwieńsk na lata 2011-2018 / Bogdan Ślusarz, Joanna Wyrwa, Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Szudra .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 .- 183 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788374813518
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9797] [data modyf: 09-06-2015 09:11]
[3] Sovremennyj celovek i ego bioetnosociokul'turnye determinacii / Bogdan Ślusarz .- Moskva : OOO "Firma Svetoton LTD", 2003 .- 135 s. : bibliogr. .- ISBN: 5934431676
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7381] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Stanovlenie sovremennogo celoveka i process transljacii kul'tury: filosofskij analiz / Bogdan Ślusarz .- Moskva : Rik im. Rusanova, 2003 .- 196 s. : bibliogr. .- ISBN: 59344301202
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7380] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[5] Transljacija kul'tury v tranzitivnom obscestve / Vladislav Dobrynin, Bogdan Ślusarz .- Moskva : Rik im. Rusanova, 2002 .- 217 s. : bibliogr. .- ISBN: 5934431722
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7379] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" w perspektywie finansowej 2014-2020, diagnoza oraz plan działania i rozwoju / Bogdan Ślusarz
// W: Współczesne problemy rozwoju regionalnego / red. B. Ślusarz, J. Wyrwa .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014 - (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze) - s. 17--39 .- ISBN: 9788387193959
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16406] [data modyf: 27-08-2015 12:12]
[2] System Zarządzania i Kontroli w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 / Bogdan Ślusarz
// W: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Rymarczyka / pod red. B. Skulskiej, M. Domiter, W. Michalczyka .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonom. we Wrocławiu, 2012 - s. 298--307 .- ISBN: 9788376952161
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14579] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[3] Szanse i bariery klasteringu na przykładzie Województwa Lubuskiego / Bogdan Ślusarz
// W: Problemy zarządzania strategicznego wobec przemian w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw / red. nauk. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010 - s. 409--427 .- ISBN: 9788392745518
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12063] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[4] Typologie kultur narzędziem ułatwiającym komunikowanie się w społeczeństwie wielokulturowym / Bogdan Ślusarz, Dariusz Stankiewicz
// W: Współczesne problemy bezpieczeństwa = contemporary problems of security / red. A. Gałecki, M. Dalecka, T. Tabaczniuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 444--451 .- ISBN: 9788374813556
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12222] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[5] Wpływ funduszy strukturalnych UE na gospodarkę województwa lubuskiego w obliczu kryzysu gospodarczego / Bogdan Ślusarz
// W: Globalny kryzys a jednocząca się Europa / red. nauk. W. Siwiński, D. Wojtowicz .- Warszawa : Wydaw. Poltext sp. z o.o., 2010 - s. 167--181 .- ISBN: 9788375611649
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12731] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[6] Europejska Współpraca Terytorialna - współpraca na pograniczu polsko-niemieckim na przykładzie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 / Bogdan Ślusarz
// W: Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim / red. K. Grysa .- Kielce : Wydaw. Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego, 2009 - s. 129--136 .- ISBN: 9788389714398
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11158] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[7] Promowanie najlepszych praktyk na podstawie projektu własnego samorządu województwa lubuskiego / Bogdan Ślusarz
// W: Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego / praca zbiorowa pod red. Waldemara Sługockiego .- Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2009 - s. 115--124 .- ISBN: 9788371518409
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11074] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[8] Województwo lubuskie dobrym przykładem współpracy przygranicznej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej / Bogdan Ślusarz
// W: Transformacja w nowych krajach Unii Europejskiej / red. nauk. K. Gomółka .- Elbląg : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009 - s. 49--56 .- ISBN: 9788392731559
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11277] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[9] Wspólna polityka handlowa, zagraniczna oraz bezpieczeństwa Unii Europejskiej / Bogdan Ślusarz
// W: Regionalizm i lokalizacja / red. nauk. J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk .- Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2009 - s. 487--496 .- ISBN: 9788392587637
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11120] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[10] Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa oraz Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej / Bogdan Ślusarz
// W: Bezpieczeństwo międzynarodowe : wyzwania i zagrożenia XXI wieku / red. P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak .- Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2009 - s. 323--336 .- ISBN: 8392125576
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10962] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[11] Wspólna polityka handlowa Uniin Europejskiej oraz stosunki handlowe z krajami trzecimi / Bogdan Ślusarz
// W: Unia Europejska w międzynarodowej perspektywie / red. nauk. M. Dudek .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008 - s. 23--37 .- ISBN: 9788374811736
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12183] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[12] Współpraca transgraniczna przykładem dobrych praktyk pomiędzy województwem lubuskim a Brandemburgią i Saksonią oraz wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój instytucji edukacyjnych / Bogdan Ślusarz
// W: Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy : wybrane zagadnienia / pod red. M. Fic .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2008 - s. 162--172 .- ISBN: 9788374812146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10450] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[13] Fundusze strukturalne w polskim regionie granicznym w latach 2004-2006 / Bogdan Ślusarz
// W: Globalizacja czy transgraniczność ? : Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej w regionie przygranicznym / red. Z.Głodek, P. Nisiewicz, M.J.Dudziak .- Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., 2006 - s. 23--41 .- ISBN: 8389682907
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8773] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Lubuska regionalna strategia innowacji - najlepsze praktyki / Bogdan Ślusarz
// W: Education in turbulent times = Edukacja w czasach burzliwych / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 246--258 .- ISBN: 837481037X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8555] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Cele i instrumenty finansowe polityki strukturalnej UE / Waldemar Sługocki, Bogdan Ślusarz
// W: Makroekonomia europejskich stosunków gospodarczych : wybrane problemy / red. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 207--216 .- ISBN: 8389712741
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7648] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Polityka turystyczna gminy / Lesław Koćwin, Bogdan Ślusarz
// W: Turystyka w strategii rozwoju miast i gmin Ziemi Kłodzkiej / red. L. Koćwin .- Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004 - (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu ; nr 16) - s. 125--138 .- ISBN: 8387708860
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6712] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Wykorzystanie funduszy pomocowych UE w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa lubuskiego / Magdalena Balak-Hryńkiewicz, Bogdan Ślusarz
// W: Ekonomika integracji europejskiej : wprowadzenie do gospodarki Unii Europejskiej / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Wydaw. "Maria", 2004 - s. 259--270 .- ISBN: 8388842641
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6991] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Globalny wymiar edukacji ustawicznej w oparciu o międzynarodowe doświadczenie w działalności firm symulacyjnych / Bogdan Ślusarz
// W: Globalizacja : wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego: praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesława Hładkiewicza, Andrzeja Małkiewicza .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Politologii, Regionalne Centrum Animacji Kultury, 2003 - s. 199--212 .- ISBN: 8388059378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6296] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Kształcenie młodzieży podstaw ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa w oparciu o doświadczenia firm symulacyjnych / Bogdan Ślusarz
// W: Praca : zawód : rynek pracy .- Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2003 - s. 257--267 .- ISBN: 8391199886
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6318] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Nauczanie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw na poziomie szkoły średniej o profilu ekonomicznym / Bogdan Ślusarz
// W: Problemy organizacji i zarządzania w instytucjach edukacyjnych / red. nauk. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2003 - s. 215--225 .- ISBN: 8388327682
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6033] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Obucenie ucascichsja v Pol'skich skolach s ekonomiceskoj specializaciej / Bogdan Ślusarz
// W: Innovacii v obrazovanii : opyt i perspektivy / red. I. A. Sasova, Z. Volk .- Novgorod : Rossijskaja Akademija Obrazovanija, 2003 - s. 87--94 .- ISBN: 575650219X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6228] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Działalność małych i średnich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarczej wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej / Bogdan Ślusarz
// W: Warunki działania małych i średnich przedsiębiorstw wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej .- Nowa Ruda : Wydaw. "Maria", 2002 - s. 119--125 .- ISBN: 8388842226
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5387] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Wybrane programy pomocowe Unii Europejskiej w zakresie kształcenia kadr pracowniczych a podwyższanie kwalifikacji w firmie symulacyjnej / Bogdan Ślusarz
// W: Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników / red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : [B.w.], 2002 - s. 481--490 .- ISBN: 839119886X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12873] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[24] Podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników w czasie wdrażania systemu zapewnienia jakości / Bogdan Ślusarz
// W: Czynniki determinujące aktywność zawodową pracowników .- Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, 2000 - s. 213--220 .- ISBN: 8391199800
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3972] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Istota zmian w systemie edukacji w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską / Bogdan Ślusarz
// W: Zarządzanie i finansowanie w systemie edukacji w Polsce a integracja z Unią Europejską .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999 - s. 79--84 .- ISBN: 8386832819
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4660] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w świetle obowiązujących aktów prawnych / Bogdan Ślusarz
// W: Transformacja i wartości : aksjologiczne aspekty transformacji ustrojowej w Polsce .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1997 - s. 189--192 .- ISBN: 8386832363
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3732] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej na przykładzie województwa lubuskiego / Bogdan Ślusarz, Aleksandra Mitela-Grzybek // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa .- 2013, nr 4, s. 269--278, ISSN: 1899-3524, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-18327] [data modyf: 20-08-2015 12:10]
[2] Raising and absorbing the European Union structural funds in the Lubuskie Region after 2004 / Bogdan Ślusarz // Management .- 2009, Vol. 13, no 2, s. 296--312, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14614] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[3] Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 niepowtarzalną szansą w rozwoju województwa / Bogdan Ślusarz // Region : Lubuskie Pismo Samorządowe .- 2006, nr 2, s. 15--16 : tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15702] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[4] Nie zaprzepaścić szansy / Bogdan Ślusarz // Przegląd Komunalny: dodatek specjalny .- 2005, nr 4, s. 12--13, ISSN: 1232-9126, : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15657] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[5] Półmetek ZPORR w Lubuskiem / Bogdan Ślusarz // Region : Lubuskie Pismo Samorządowe .- 2005, dod. spec. 3, s. 3
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15710] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[6] Regiony wiedzą najlepiej / Bogdan Ślusarz // Przegląd Komunalny: dodatek specjalny .- 2005, nr 4, s. 6--7, ISSN: 1232-9126, : rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15656] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[7] Wojewodschaft Lubuskie ein Vorbild für die grenzübergreifende Zusammenarbeit / Bogdan Ślusarz // Region : Lubuskie Pismo Samorządowe .- 2005, dod. spec., s. 4--5
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15706] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[8] Wzór współpracy transgranicznej : Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A w województwie lubuskim / Bogdan Ślusarz // Region : Lubuskie Pismo Samorządowe .- 2005, dod. spec., s. 4--5
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15704] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[9] Jesteśmy dobrze przygotowani do integracji europejskiej : z dr. Bogdanem Ślusarzem - dyrektorem Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego rozmawia Andrzej Karpiński, dziennikarz Radia "Zachód" w Zielonej Górze / Bogdan Ślusarz // Region : Lubuskie Pismo Samorządowe .- 2004, nr 1, s. 2--3 : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15713] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[10] Lubuskie w świetle polityki strukturalnej UE / Bogdan Ślusarz, Waldemar Sługocki // Region : Lubuskie Pismo Samorządowe .- 2004, nr 1, s. 10--13 : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15714] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[11] Stan prac nad realizacją projektu celowego / Bogdan Ślusarz // Region : Lubuskie Pismo Samorządowe .- 2004, nr 4, s. 10--11 : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15700] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[12] ZPORR szansą rozwoju Regionu Lubuskiego / Bogdan Ślusarz // Region : Lubuskie Pismo Samorządowe .- 2004, nr 3, s. 8--10
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15708] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[13] Obucenie i povysenie kvalifikacii kadrov v firmach-modeljach / Bogdan Ślusarz // Ekonomika v skole .- 2003, nr 4, s. 32--35 : tab.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10029] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Skole nuzen tvorceskij pedagog / Bogdan Ślusarz // Ucitel' .- 1999, nr 3, s. 76
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9153] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na kształtowanie zrównoważonego rozwoju regionu lubuskiego / Bogdan Ślusarz, Aleksandra Mitela-Grzybek // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2013, Nr 315, T. 2, s. 524--535, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: European Union, Unia Europejska, polityka regionalna, regional policy, sustainable development, zrównoważony rozwój,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9951] [data modyf: 24-08-2015 14:43]
[2] Programy transgraniczne szansą rozwoju Polski Zachodniej / Marek Suchanek, Bogdan Ślusarz, Aleksandra Grzybek-Mitela // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne .- 2011, Nr 3 (652), s. 5--39 : rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9236] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[3] The influence of structural funds of the European Union on the regional development in 2004-2006 in the Lubuskie Voivodship / Bogdan Ślusarz // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica .- 2010, Nr 241, s. 171--193, ISSN: 0208-6018, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: economic integration, regional development, the cross border cooperation, the pre-accession funds,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8876] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[4] Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w latach 2004-2006 na przykładzie województwa lubuskiego / Bogdan Ślusarz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2010, nr 150, s. 372--380, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.
Słowa kluczowe: fundusze strukturalne, integracja europejska, rozwój regionalny, współpraca transgraniczna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8933] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[5] Rola samorządu w ochronie środowiska - doświadczenia praktyczne / Bogdan Ślusarz // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej - (Inżynieria Środowiska) .- 1999, nr 15, s. 601--610 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6197] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[6] Problemy przygotowania i doskonalenia zawodowego menedżerów na przykładzie Zielonogórskich Zakładów Energetycznych S.A. w Zielonej Górze / Bogdan Ślusarz // W: Studia i Materiały - (Pedagogika Pracy ; 3) .- 1998, nr 45, s. 105--111 : tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4069] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] European Union Pre-accession aid programmes for Poland / Bogdan Ślusarz // W: Republica Moldova - beneficiarul şi partenerul asistenţei Uniunii Europene. Chişinău, Mołdawia, 2008 .- Chişinău : Editura ASEM, 2010, s. 16--25 .- ISBN: 9789975755221
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19605] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[2] Audyt i kontrola w systemie wdrażania Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA / Bogdan Ślusarz // W: Miejsce i rola RIO [Regionalnych Izb Obrachunkowych] i SKO [Samorządowych Kolegiów Odwoławczych] w systemie samorządu terytorialnego : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Zielona Góra, 22 września 2005. Zielona Góra, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Regionalna Izba Obrachunkowa, 2005, s. 325--334 .- ISBN: 8391942937
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17744] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Implementation of the infrastructural investments co-financed from the European Union assistance funds in the light of the Lubuskie Province development strategy update / Bogdan Ślusarz, Adrian Mirosławski // W: Innovation in building engineering : proceedings of the INTERREG IIIC 3-CIP conference. Zielona Góra, Polska, 2005 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2005, s. 133--152 .- ISBN: 8374810068
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17764] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Obucenie trudowych kadrov i povysenie kvalifikacii na firmach-modeljach / Bogdan Ślusarz // W: Celovek v mire sovremennoj techniki i technologii : Mezdunarodnaja konferencija. Niznij Novgorod, Rosja, 2003 .- Niznij Novgorod : [brak wydawcy], 2003, s. 16-17 [abstr.] .- ISBN: 576850045X
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15811] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Obučenie učascihsa v polskih školah s ekonomičeskoj specializaciej / Bogdan Ślusarz // W: Innovacii v obrazovanii: opyt i perspektivy. [Nižnij Novgorod], Rosja, 2003 .- Nižnij Novgorod : [brak wydawcy], 2003, s. 87--94 .- ISBN: 575650219X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16843] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[6] Vospitanie pol'skoj molodezi v uslovijach rynka / V. I. Dobrynina, Bogdan Ślusarz // W: Filosofskie i psichologo-pedagogiceskie problemy nravstvennoj zizni licnosti : materialy mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii. Voronez, Rosja, 2003 .- Voronez : [brak wydawcy], 2003, s. 177--181 .- ISBN: 5745809612
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16006] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Warunki działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w świetle programów pomocowych Unii Europejskiej / Bogdan Ślusarz // W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu III : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Legnica, Polska, 2003 .- Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2003 .- Cz. 2, s. 146--153 .- ISBN: 8391346595
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15636] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Problemy ekonomiceskogo obucenija v period sistemnoj transformacii v Pol'se / Bogdan Ślusarz // W: Pedagogiceskaja nauka i praktika v nepreryvnom obrazovanii : problemy integracii : Mezdunarodnaja naucno-prakticeskaja konferencija. Sankt-Peterburg, Rosja, 1999 .- Sankt-Peterburg : Izd. Smol'nogo Universiteta, 1999, s. 33--36
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15810] [data modyf: 24-11-2014 19:26]
[9] Wybrane problemy edukacji ekonomicznej w okresie transformacji systemowej w Polsce / Bogdan Ślusarz // W: Problemy edukacji w okresie transformacji systemowej w Polsce : III konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : ORGANON, 1999, s. 306--309 .- ISBN: 8387294063
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14279] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Izbrannye problemy kvalifikacii kadrov na pol'skich predprijatijach v period transformacii ekonomiki na prieme LFV v Zelena Gure / Bogdan Ślusarz // W: Obrazovanie kak spedstvo razvitija celoveka, obscestva, gosudarstva : Mezdunarodnaja Konferncija. Vitebsk, Białoruś, 1997 .- Vitebsk : [brak wydawcy], 1997, s. 200--203
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13674] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Promowanie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy sferą nauki i gospodarki w województwie lubuskim : konferencja inauguracyjna / (Red.) Bogdan Ślusarz .- Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury, 2006, 63 s. .- ISBN: 9788388059384
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4464] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski