System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Anna Góralewska-Słońska
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Ekonomii i Zarządzania Anna Góralewska-Słońska Góralewska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: psychologia (75 %)
Dyscyplina dodatkowa: nauki o zarządzaniu i jakości (25 %)
Jednostka: Instytut Psychologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 6 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wybrane zachowania nieetyczne w kierowaniu ludźmi w sytuacji kryzysu gospodarczego, Anna Góralewska-Słońska
// W: Przedsiębiorczość czyli pochwała kryzysu, 2014. / red. nauk. Zofia Ratajczak, Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, s. 264--276, ISBN: 9788360953853
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17692] [data modyf: 18-03-2016 14:17]
[2] Wybrane zagrożenia psychospołeczne determinujące brak równowagi pomiędzy życiem pozazawodowym a pracą, Anna Góralewska-Słońska
// W: Relacje praca - życie pozazawodowe : drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, 2014. / red. R. Tomaszewska-Lipiec, Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 211--233, ISBN: 9788380180055
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17693] [data modyf: 18-03-2016 14:25]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Experiencing mobbing at workplace facing psychological gender and occupational burnout / Anna Góralewska-Słońska, 2019. Management Vol. 23, no. 1, 156--173, ISSN: 1429-9321, , eISSN: 2299-193X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: mobbing, occupational burnout, psychological gender, płeć psychologiczna, wypalenie zawodowe
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/manment-2019-0009
[AWCZ-24212] [data modyf: 10-10-2019 10:00]
[20] [1] / [20] [1]
[2] Mobbing w środowisku pracy. Rys teoretyczny / Anna Góralewska-Słońska, 2016. Relacje. Studia z nauk społecznych, nr 2, 61--74, ISSN: 2543-5124, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: czynniki determinujące mobbing, definicja mobbingu, fazy i działania mobbingowe, konsekwencje mobbingu
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21639] [data modyf: 04-09-2017 11:36]
[3] Wpływ autorytetu (umundurowania) na posłuszeństwo w zakresie postrzegania przez pieszych przepisów o ruchu drogowym / Anna Góralewska-Słońska, Małgorzata Kuchar-Pietrzak, Magdalena Siwczyk-Kępa, 2016. Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 2, 173--183, ISSN: 2451-1420, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: autorytet, posłuszeństwo, uprawomocniony uniform - mundur policyjny
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21443] [data modyf: 02-06-2017 11:52]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Od romansu do molestowania seksualnego w środowisku pracy / Anna Góralewska-Słońska // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica .- 2013, Nr 288, s. 295--304, ISSN: 0208-6018, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10344] [data modyf: 18-03-2016 14:16]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski