System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Oleg Gorbaniuk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Psychologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 31 pozycji bibliograficznych
23 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Struktura potrzeb aktywizowanych przez reklamy prasowe / Magdalena Kolańska, Anna Kapinos, Oleg Gorbaniuk, Magdalena Chodara, Paweł Chochoł, Kamil Kazanowski, Tomasz Kliszcz, Kamil Mroczek
// W: Obraz i przestrzeń w komunikacji marketingowej / red. nauk. Sławomir Kowalski, Jacek Sztuka, Katarzyna Zadros .- Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015 - s. 157--172 .- ISBN: 9788365179296
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18444] [data modyf: 01-12-2016 10:29]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] An international survey of perceptions of the 2014 FIFA World Cup: National levels of corruption as a context for perceptions of institutional corruption / John B. Nezlek, David B. Newman, Astrid Schütz, - [et al.], Oleg Gorbaniuk(*), - [et al.] // PLoS One .- 2019, 14; 9, s. 1--19, ISSN: 1932-6203, , eISSN: 1932-6203,
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1371/journal.pone.0222492         Cytowania wg Scopus: 0 [15-10-2019]
[AWCZ-24418] [data modyf: 09-10-2019 11:25]
[2] Attribution Asymmetry in Perception of Companies' Successes and Failures / Oleg Gorbaniuk(*), Adam Żaliński // Contemporary Economics .- 2019, T. 13, nr 1, s. 5--19, ISSN: 2084-0845, , eISSN: 2084-0845, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Asymetria informacji, Information asymmetry, Success of the company, Sukces przedsiębiorstwa
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.5709/ce.1897-9254.295         Cytowania wg Scopus: 0 [15-10-2019]
[AWCZ-24419] [data modyf: 09-10-2019 11:47]
[3] Cultural Correlates of Internet Addiction / Agata Błachnio, Aneta Przepiórka, Oleg Gorbaniuk, [et. al] // Cyberpsychology Behavior and Social Networking .- 2019, Vol. 22, No. 4, s. 258--263, ISSN: 2152-2715, , eISSN: 2152-2723,
Słowa kluczowe: Internet addiction, countries, cultural indicators, economic indicators, social indicators, well-being
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1089/cyber.2018.0667         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-24035] [data modyf: 26-04-2019 11:23]
[4] Psiholeksična taksonomiâ leksikonu osobistnosti: perspektivi doslidžen' ukrains'koi movi / Olena V. Kuc, Oleg Gorbaniuk // Psychological Journal .- 2019, Vol. 5, Iss. 8, s. 44--64, ISSN: 2414-0023, , eISSN: 2414-004X,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.31108/1.2019.5.8
[AWCZ-24417] [data modyf: 09-10-2019 11:12]
[5] A Psycholexical Classification of Ukrainian Descriptors of Individual Differences / Oleg Gorbaniuk, Andrij Mirowich, Władysława Leoszko, Julia Gorbaniuk, Aleksandra Kordon, Maria Świderska, Olena Kuts, Anna Korczak // Current Problems of Psychiatry .- 2018, 19 (2), s. 1--8, ISSN: 2300-2875, , eISSN: 2353-8627, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Ukrainian language, individual differences, personality, psycholexical taxonomy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.2478/cpp-2018-0007
[AWCZ-23300] [data modyf: 16-11-2018 12:30]
[6] Do adjectives exhaust the personality lexicon? A psycholexical study of the lithuanian language / Ana Ivanova, Oleg Gorbaniuk, Dovile Blekaityte, Egle Dovydaityte, Austeja A. Čepuliene, Greta Mastauskaite, Rokas Ramanauskas, Ugne Jurgelyte, Ringaile Slapšinskaite // Current Issues in Personality Psychology .- 2018, 6, 3, s. 171--180, ISSN: 2353-4192, , eISSN: 2353-561X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Lithuanian language, individual differences, personality, psycholexical taxonomy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.5114/cipp.2018.73987
[AWCZ-23299] [data modyf: 20-11-2018 14:07]
[7] Język jako źródło wiedzy o różnicach indywidualnych / Oleg Gorbaniuk, Ana Ivanova // Nauka .- 2018, nr 4, s. 7--26, ISSN: 1231-8515,
Słowa kluczowe: exploratory research, image, individual differences, personality, psycho-lexical study
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-23384] [data modyf: 30-11-2018 13:21]
[8] Lietuvos politiniu partiju ivaizdžio vertinimo klausimyno adaptavimas ji modifikuojant. / Oleg Gorbaniuk, Ana Ivanova, Dovile Blekaityte, Gintalija Budraityte, Emilija Salomeja Pakalnyte // Psichologija .- 2017, 55, s. 22--40, ISSN: 2345-0061, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: attitude, image, political party, political party "personality", political preferences
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15388/Psichol.2017.55.10734
[AWCZ-21888] [data modyf: 03-11-2017 11:18]
[9] A Lexical Study of Comparisons with Typical Brand Users of Goods / Oleg Gorbaniuk(*), Magdalena Kolańska, Michał Wilczewski, Ana Ivanova // Lingwistyka Stosowana .- 2017, 22, s. 29--44, ISSN: 2080-4814, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-21616] [data modyf: 03-11-2017 10:31]
[10] Cultural differences, stereotypes and communication needs in intercultural communication in a global multicultural environment. The employees' perspective / Arkadiusz Gut, Michał Wilczewski, Oleg Gorbaniuk(*) // Journal of Intercultural Communication .- 2017, Iss. 43, s. 29--44, ISSN: 1404-1634, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Chinese managers, business communication, collectivism, cultural diversity, intercultural communication, psychological needs, stereotypes
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-23313] [data modyf: 19-11-2018 12:22]
[11] In Search of Ecological Norms in Brand Personality Diagnostics / Oleg Gorbaniuk(*), Michał Wilczewski // Journal of Management and Business Administration. Central Europe .- 2017, Vol. 25, No. 1, s. 2--15, ISSN: 2450-7814,
Słowa kluczowe: brand personality, ecological level, goods and services, normalization, quantitative research, symbolic benefits
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-23314] [data modyf: 19-11-2018 12:34]
[12] Measuring corporate personality: A critical review and new insights / Oleg Gorbaniuk(*), Wiktor Razmus, Kasia Firlej, Agnieszka Lebiedowicz, Maciej Leszczyński // Journal of Brand Management .- 2017, Vol. 24, Iss. 5, s. 423?-438 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Business organisations, Consumer behaviour, Corporate image, Psycho-lexical approach
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1057/s41262-017-0042-8         Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-23312] [data modyf: 19-11-2018 12:15]
[13] Searching for a common methodological ground for the study of politicians' perceived personality traits: A multilevel psycholexical approach / Oleg Gorbaniuk(*), Wiktor Razmus, Alona Slobodianyk, Oleksandr Mykhailych, Oleksandr Troyanowskyj, Myroslav Kashchuk, Maryna Drako, Albina Dioba, Larysa Kolisnyk // Journal of Research in Personality .- 2017, Vol. 70, s. 27--44, ISSN: 0092-6566, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Multilevel approach, Personality, Politicians, Psycholexical approach, Traits, Ukraine
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jrp.2017.05.004         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-23301] [data modyf: 16-11-2018 13:04]
[14] The External Validity of Psychometric Testing Methods and Their Meaning for Safe Road Performance / Adam Biela, Bohdan Roznowski, Oleg Gorbaniuk(*), Maria Biela-Warenica // Studia Psychologica .- 2017, Vol. 59, No. 4, s. 256--270, ISSN: 0039-3320, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: external validity, safety behavior, transport psychology
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-23308] [data modyf: 19-11-2018 09:57]
[15] The impact of individualism-collectivism orientation and communal orientation on employees? attitudes toward intercultural communication. The case of Chinese employees in an MNC / Michał Wilczewski, Arkadiusz Gut, Oleg Gorbaniuk(*) // Journal of Intercultural Communication .- 2017, Iss. 45, s. 1-9, ISSN: 1404-1634, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Chinese employees, communal orientation, communication awareness, individualism-collectivism, intercultural communication, perspective-taking
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-23310] [data modyf: 19-11-2018 11:43]
[16] Korzyści, potrzeby i cechy typowych użytkowników marek aktywizowane przez spoty telewizyjne: analiza treści reklam produktów materialnych = Need-appeals, benefit-appeals, and brand-user-trait appeals in television advertising: A content analysis of commercials / Oleg Gorbaniuk(*), Anna Kapinos, Magdalena Chodara, Paweł Chochoł, Kamil Kazanowski, Tomasz Kliszcz, Kamil Mroczek, Przemysław Kot, Magdalena Kolańska // Roczniki Psychologiczne .- 2016, 19, 4, s. 813--839, ISSN: 1507-7888, : bibliogr.tab.
Słowa kluczowe: korzyści, marki, potrzeby, produkty materialne, reklamy telewizyjne, typowy użytkownik marek
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20795] [data modyf: 14-03-2017 11:10]
[17] Metodične zabezpečennâ ocinjuvannâ bagatovimirnogo vplivu imidžu brendiv virobiv ta poslugna vlasnij obraz spoživača / Oleg Gorbaniuk, Olena V. Kuc // Organizacijna psihologiâ. Ekonomična psihologiâ .- 2016, 2-3 (5-6), s. 37--45, ISSN: 2411-3190, : bibliogr.tab.
Słowa kluczowe: products, questionnaire, self-congruity theory, self-evaluation motives, services, user image
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20709] [data modyf: 21-02-2017 10:38]
[18] Restrictions on the use of the Aaker model in the measurement of city brand personality: The sender's perspective / Ewa Glińska, Oleg Gorbaniuk // Place Branding and Public Diplomacy .- 2016, Vol. 12, Issue 1, s. 46--58, ISSN: 1751-8040, , eISSN: 1751-8059, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Aaker model of personality, city brand personality, city branding, projected city brand personality
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1057/pb.2015.20         Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[AWCZ-20339] [data modyf: 09-09-2016 09:49]
[19] Self-concept Congruity in the Light of the Theory, Research Methodology and Applied Research: Key Issues and Perspectives / Oleg Gorbaniuk, Magdalena Kolańska // Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools .- 2016, 4 (16), s. 20--27, ISSN: 2313-7525, : bibliogr.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20710] [data modyf: 14-03-2017 11:09]
[20] Struktura imidžu političnih partij v Ukraini i jogo vimirjuvannâ / Oleg Gorbaniuk, H. M. Bevz, Yu. A. Paskevska, O. V. Kuts // Problemi Političnoj Psihologii .- 2016, v. 4 (18), s. 154--171, ISSN: 2411-1449, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Ukraine, measurement invariance, multigroup confirmatory factor analysis, party image, party personality
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21887] [data modyf: 03-11-2017 11:03]
[21] Właściwości psychometryczne kwestionariusza do pomiaru wizerunku konsumenta / Oleg Gorbaniuk, Marzena Dudek // Psychologiczne Zeszyty Naukowe: Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca .- 2016, nr 1, s. 125--140, ISSN: 2451-1420, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: konfirmacyjna analiza czynnikowa, multi-level analysis, podejście psycholeksykalne, psycho-lexical approach, psychometric validity, the image of the consumer, walidacja psychometryczna, wizerunek konsumenta
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20228] [data modyf: 04-07-2016 09:04]
[22] Dimensions of Political Party "Personality" Perception / Oleg Gorbaniuk(*), Kaja Kusak, Aneta Kogut, Marta Kustos // Journal of Political Marketing .- 2015, 14, 1-2, s. 35--63, ISSN: 1537-7857, , eISSN: 1537-7865, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1080/15377857.2014.990840         Cytowania wg Scopus: 6 [14-10-2019]
[AWCZ-19650] [data modyf: 05-01-2016 08:25]
[23] Markery Wielkiej Szóstki polskiego leksykonu osobowości w badaniach samoopisowych / Oleg Gorbaniuk, Ewelina Włodarska // Psychologia Społeczna .- 2015, 10, 3 (34), s. 266--282, ISSN: 1896-1800, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: NEO-FFI, Wielka Piątka, aprobata społeczna, pięcioczynnikowy model osobowości, podejście psycholeksykalne, samoocena, samoopis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-19653] [data modyf: 04-01-2016 10:12]
[24] Metodične zabezpečennâ ocinjuvannâ imidžu osobistosti politikiv / Oleg Gorbaniuk, Wiktor Razmus, Krzysztof Kawa, Oleksandr Mihajlič // Marketing i Menedžment Innovacij .- 2015, 2, s. 36--47, ISSN: 2218-4511, , eISSN: 2227-6718, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: image building, image measurement, politicians' image, politicians' personality, preference for politicians
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19652] [data modyf: 21-02-2017 10:07]
[25] What is measured by the psychometric tools used for driver aptitude assessment in Poland? A research report / Oleg Gorbaniuk, Bohdan Rożnowski, Adam Biela, Maria Biela-Warenica // Roczniki Psychologiczne .- 2015, XVIII, 1, s. 144--155, ISSN: 1507-7888, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: diagnostic methods, traffic accident prevention, transport psychology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19651] [data modyf: 04-01-2016 09:16]
[26] Skale do pomiaru zmian w obrazie siebie pod wpływem zakupu marek produktów / Oleg Gorbaniuk(*), Magdalena Kolańska(*), Dorota Ryżak, Joanna Sabat, Honorata Nitkiewicz, Dorota Kędziorek, Joanna Kleniewska // Marketing i Rynek .- 2014, nr 9, s. 23--32, ISSN: 1231-7853,
Słowa kluczowe: benefits v. losses, brand image, korzyści v. straty, obraz siebie, self-image, the image of the consumer, wizerunek konsumenta, wizerunek marki
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20562] [data modyf: 23-03-2017 08:23]
[27] Systematyzacja i pomiar postrzeganych zmian w obrazie siebie konsumentów pod wpływem korzystania z marek usług / Oleg Gorbaniuk(*), Aleksandra Maciejewska, Aleksandra Kisiel, Magdalena Kolańska(*), Justyna Filipowska // Management and Business Administration .- 2014, Vol. 23, No. 2 (125), s. 3--22, ISSN: 2084-3356, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: benefits vs. loses, brand image, consumer image, korzyści vs. straty, obraz siebie, self-image, services, usługi, wizerunek konsumenta, wizerunek marki
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20563] [data modyf: 07-11-2016 11:14]
[28] Taksonomia postrzeganych korzyści z tytułu użytkowania preferowanych marek produktów z perspektywy celów realizowanych przez konsumentów / Anna Budzińska, Oleg Gorbaniuk(*), Magdalena Kolańska(*) // Psychologia Ekonomiczna .- 2014, nr 5, s. 40--63, ISSN: 2084-137X, , eISSN: 2353-7132, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: benefits, brand image, brand usage, cele, goals, korzyści, needs, potrzeby, uzytkowanie marek, values, wartości, wizerunek marki
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20564] [data modyf: 21-02-2017 09:29]
[29] Taksonomia psycholeksykalna języka białoruskiego / Oleg Gorbaniuk(*), Palina Kulewicz, Julia Gorbaniuk, Aleksandra Kordon, Władysława Leoszko, Ana Ivanova, Monika Suchomska // Current Problems of Psychiatry .- 2014, 15(2), s. 89--95, ISSN: 2081-3910, , eISSN: 2353-8627, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Belarusian language, język białoruski, osobowość, personality, psycho-lexical taxonomy, taksonomia psycholeksykalna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19654] [data modyf: 04-01-2016 10:30]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Brand Personality and Consumer-Based Brand Equity: A Study among Polish Consumers / Oleg Gorbaniuk(*), Tomasz Sokołowski, Eliana Markowska, Kamila Czajka, Adriana Mielczarek // W: Cultural Perspectives in a Global Marketplace : Proceedings of the 2010 Cultural Perspectives in Marketing Conference. Lille, Francja, 2010 .- Cham Heidelberg New York Dordrecht London : Springer, 2015, s. 88--93 .- ISBN: 9783319186955
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22043] [data modyf: 08-01-2016 09:32]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski