System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Joanna Kasprowicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 50 pozycji bibliograficznych
36 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Projekt interwencji przeciwdziałającej przemocy domowej stosowanej wobec dzieci, 2018. Joanna Kasprowicz, Zielona Góra : - 83 s. , ISBN: 9788394445515,
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-14390] [data modyf: 09-05-2018 12:05]
[2] Kobiety z marginesu społecznego w XVI-XVIII wieku w Rzeczypospolitej, 2016. Joanna Kasprowicz, Zielona Góra : [b. w.] 74 s. , ISBN: 97883944455,
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13271] [data modyf: 28-09-2016 13:32]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Feliks Bentkowski - seminarzysta w Sulechowie, Joanna Kasprowicz
// W: Halle i Sulechów - ośrodki pietyzmu i edukacji : tło religijno-historyczne, powiązania europejskie, 2019. / red. B. Burda, A. Chodorowska, B. Husak, B. Klosterberg, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 307--316, ISBN: 9788378423768
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21108] [data modyf: 02-10-2019 10:50]
[2] Problem bezdomności kobiet w Zielonej Górze po 1989 roku i związane z nim rozwiązania polityki społecznej, Joanna Kasprowicz
// W: Zielona Góra: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Historia po 1989 r. Część 2, 2018. / red. Bogumiła Burda, Leszek Kania, Alina Polak-Woźniak, Małgorzata Szymczak, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział Zielona Góra, s. 85--96, ISBN: 9788394090739
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21133] [data modyf: 11-10-2019 09:42]
[3] Sytuacja kobiet żydowskich w XX w. w Europie Środkowo-Wschodniej z uwzględnieniem działalności Żydowskiego Związku Kobiet na pograniczu, Joanna Kasprowicz
// W: Żydzi żarscy a specyfika pogranicza polsko-niemieckiego, 2017. / pod red. Tomasza Jaworskiego i Tamary Włodarczyk, Żary-Żagań : Oficyna Wydawnicza Dekorgraf, s. 43--53, ISBN: 9788363532499
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19130] [data modyf: 03-06-2019 09:32]
[4] Wątki kultury w mitologii ukraińskiej w twórczości Łesi Ukrainki i Olgi Kobylańskiej, Joanna Kasprowicz
// W: Studia wschodniosłowiańskie. Literatura i język 2, 2016. / pod red. nauk. Małgorzaty Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszki Łazar i Aleksandry Urban-Podolan, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 69--77, ISBN: 9788378422273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19030] [data modyf: 23-05-2017 08:57]
[5] Miejsca pamięci o ofiarach hitleryzmu na Ziemi Lubuskiej w świadomości młodzieży wybranych miejscowości - komunikat, Joanna Kasprowicz
// W: Ziemia Lubuska. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia, 2015. / red. nauk. Tomasz Nodzyński, Marceli Tureczek, Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski : Polskie Towarzystwo Historyczne, s. 253--260, ISBN: 9788394090715
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17331] [data modyf: 13-11-2015 09:11]
[6] Życie poety, Joanna Kasprowicz
// W: Pod wielkim dachem nieba... : Publikacja pokonkursowa: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Pamiętajmy o poezji..." na wiersz zainspirowany życiem i twórczością Edwarda Stachury, 2010. , Bydgoszcz : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, s. 10, ISBN: 9788362545087
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17538] [data modyf: 25-01-2016 08:47]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Guillaume Dubois i jego Winnica w Gostchorzu koło Krosna Odrzańskiego / Joanna Kasprowicz, 2019. Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny, nr 13, 26--28, ISSN: 2451-0823,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24458] [data modyf: 21-10-2019 12:59]
[2] XI Kongres Regionalistów Polskich za nami / Joanna Kasprowicz, 2018. Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny, nr 11, 1, ISSN: 2451-0823,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24459] [data modyf: 21-10-2019 13:05]
[3] 50-lecie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie / Joanna Kasprowicz, 2017. Historyczny Głogów. Kwartalnik historyczno-kulturalny, nr 4, 8--9, ISSN: 2451-0815,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21479] [data modyf: 14-06-2017 09:52]
[4] Głogowski Nepomuk / Joanna Kasprowicz, 2017. Historyczny Głogów. Kwartalnik historyczno-kulturalny, nr 5, 1, ISSN: 2451-0815,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21480] [data modyf: 14-06-2017 09:53]
[5] Najpiękniejsze krośnieńskie budowle (cz. 1) / Joanna Kasprowicz, 2017. Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny, nr 4, 11--12, ISSN: 2451-0823,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21475] [data modyf: 14-06-2017 09:48]
[6] Najpiękniejsze krośnieńskie budowle (cz. 2) / Joanna Kasprowicz, 2017. Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny, nr 5, 1, ISSN: 2451-0823,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21476] [data modyf: 14-06-2017 09:49]
[7] Najpiękniejsze krośnieńskie budowle (cz. 3) / Joanna Kasprowicz, 2017. Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny, nr 6, 16--17, ISSN: 2451-0823,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22754] [data modyf: 17-05-2018 09:26]
[8] Światowej slawy profesor urodzony w Krośnie nad Odrą / Joanna Kasprowicz, 2017. Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny, nr 7, 28, ISSN: 2451-0823,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22755] [data modyf: 17-05-2018 09:27]
[9] Bożnica przy ulicy Kołłątaja w Głogowie / Joanna Kasprowicz, 2016. Historyczny Głogów. Kwartalnik historyczno-kulturalny, nr 3, 8--9, ISSN: 2451-0815,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21478] [data modyf: 14-06-2017 09:50]
[10] Dawne Krosno nad Odrą i jego wielki pisarz / Joanna Kasprowicz, 2016. Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny, nr 2, 1, ISSN: 2451-0823,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20409] [data modyf: 28-09-2016 12:43]
[11] Głogowskie Klaryski - ostoja polskości w niemieckim Głogowie / Joanna Kasprowicz, 2016. Historyczny Głogów. Kwartalnik historyczno-kulturalny, nr 1, 8--9, ISSN: 2451-0815,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20405] [data modyf: 28-09-2016 12:35]
[12] Książę Henryk III Głogowski / Joanna Kasprowicz, 2016. Historyczny Głogów. Kwartalnik historyczno-kulturalny, nr 2, 6--7, ISSN: 2451-0815,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20404] [data modyf: 28-09-2016 12:31]
[13] Obwodnica Krosna Odrzańskiego - konieczność czy fanaberia mieszkańców / Joanna Kasprowicz, 2016. Ziemia Lubuska, nr 2, 247--254, ISSN: 2450-3355,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21477] [data modyf: 14-06-2017 09:50]
[14] Odra - żywicielka / Joanna Kasprowicz, 2016. Merkuriusz Regionalny, nr 37, 2
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20406] [data modyf: 28-09-2016 12:37]
[15] Ponad pół wieku Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej / Joanna Kasprowicz, 2016. Merkuriusz Regionalny, nr 38, 7
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21472] [data modyf: 14-06-2017 09:43]
[16] Przed wojną w Krośnie Odrzańskim też były wagary / Joanna Kasprowicz, 2016. Merkuriusz Regionalny, nr 36, 6
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20407] [data modyf: 28-09-2016 12:39]
[17] Święta Barbara - zapomniana patronka artylerii / Joanna Kasprowicz, 2016. Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny, nr 3, 12--13, ISSN: 2451-0823,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21474] [data modyf: 14-06-2017 09:46]
[18] Wojsko nasze, wojsko... / Joanna Kasprowicz, 2016. Merkuriusz Regionalny, nr 39, 5
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21473] [data modyf: 14-06-2017 09:44]
[19] Żydowski duch na krośnieńskim starym mieście / Joanna Kasprowicz, 2016. Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny, nr 1, 4, ISSN: 2451-0823,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20408] [data modyf: 28-09-2016 12:42]
[20] Ich serca zostały nad Odrą / Joanna Kasprowicz, 2015. Merkuriusz Regionalny, nr 35, 3
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19744] [data modyf: 27-01-2016 11:54]
[21] Którędy do domu? / Joanna Kasprowicz, 2015. UZetka : Gazeta Studencka, nr 110, 2--3
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19738] [data modyf: 25-01-2016 08:49]
[22] Krosno Odrzańskie, czyli Polska w pigułce / Joanna Kasprowicz, 2011. Zielone Wiadomości, nr 3, 15, ISSN: 1898-8717,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19743] [data modyf: 27-01-2016 11:42]
[23] Promocja / Joanna Kasprowicz, 2009. Twój Rynek.pl, nr 4, 6, ISSN: 1734-5448,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19874] [data modyf: 02-03-2016 11:14]
[24] Z życia gwiazd / Joanna Kasprowicz, 2009. Twój Rynek.pl, nr 4, 6, ISSN: 1734-5448,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19875] [data modyf: 02-03-2016 11:14]
[25] Marzenia / Joanna Kasprowicz, 2008. UZetka : Gazeta Studencka, nr 48, 5
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19742] [data modyf: 27-01-2016 11:37]
[26] Miłość / Joanna Kasprowicz, 2008. UZetka : Gazeta Studencka, nr 48, 5
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19741] [data modyf: 27-01-2016 11:37]
[27] List tygodnia / Joanna Kasprowicz, 2005. Wysokie Obcasy, nr 11, 4, ISSN: 1506-9087,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19873] [data modyf: 02-03-2016 11:09]
[28] Będzie KKPN Krosno-Nasze Miasto / Joanna Kasprowicz, 2000. Tygodnik Powiatowy, nr 48, 3-4, ISSN: 1509-0167,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19879] [data modyf: 02-03-2016 11:23]
[29] "Kto żyje w pamięci innych, ten nigdy nie umarł" / Joanna Kasprowicz, 2000. Tygodnik Powiatowy, nr 42, 3, ISSN: 1509-0167,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19876] [data modyf: 02-03-2016 11:18]
[30] "Najlepsi przyjaciele człowieka" / Joanna Kasprowicz, 2000. Tygodnik Powiatowy, nr 46, 10, ISSN: 1509-0167,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19878] [data modyf: 02-03-2016 11:21]
[31] Wspomnienie o Ryśku Wiśniewskim / Joanna Kasprowicz, 2000. Tygodnik Powiatowy, nr 44, 3, ISSN: 1509-0167,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19877] [data modyf: 02-03-2016 11:19]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny / (Red.) Joanna Kasprowicz .- Krosno Odrzańskie : Joanna Kasprowicz, 2018
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5716] [data modyf: 17-05-2018 09:36]
[2] Historyczny Głogów. Kwartalnik historyczno-kulturalny / (Red.) Joanna Kasprowicz .- Krosno Odrzańskie : Joanna Kasprowicz, 2017
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5595] [data modyf: 14-06-2017 14:51]
[3] Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny / (Red.) Joanna Kasprowicz .- Krosno Odrzańskie : Joanna Kasprowicz, 2017
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5596] [data modyf: 14-06-2017 14:53]
[4] Historyczny Głogów. Kwartalnik historyczno-kulturalny / (Red.) Joanna Kasprowicz .- Krosno Odrzańskie : Joanna Kasprowicz, 2016, 8 s.
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5492] [data modyf: 28-09-2016 12:33]
[5] Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny / (Red.) Joanna Kasprowicz .- Krosno Odrzańskie : Joanna Kasprowicz, 2016, 12 s.
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5493] [data modyf: 28-09-2016 12:44]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Kłamstwo Bastylii. Szkice o wydarzeniach i ludziach Wielkiej Rewolucji Francuskiej / / A. M. Cisek .- Warszawa , 2010 (Rec.) Joanna Kasprowicz // Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny .- 2019, nr 14, s. 19--22
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Sergiusz Bułgakow i filozofowie Srebrnego Wielu. Rozważania o przyjaźni / / Lilianna Kiejzik .- Warszawa , 2015 (Rec.) Joanna Kasprowicz // Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny .- 2019, nr 12, s. 19--20
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] 20 lat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Nerka" w Zielonej Górze (1994-2014) / .- Zielona Góra , 2014 (Rec.) Joanna Kasprowicz // Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny .- 2018, nr 9, s. 18--19
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Szpital Wojewódzki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze (1945-2015) / / Tadeusz Dzwonkowski, Robert Skobelski, Hieronim Szczegóła .- Zielona Góra , 2015 (Rec.) Joanna Kasprowicz // Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny .- 2018, nr 10, s. 27--28
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Z Polonią i Polska w sercu / / Edward Papalski .- Bouvignies , 2016 (Rec.) Joanna Kasprowicz // Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny .- 2018, nr 8, s. 23--25
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Warta. Szkice z dziejów Środkowego Nadodrza / / Wiesław Hładkiewicz .- Zielona Góra , 2016 (Rec.) Joanna Kasprowicz // Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny .- 2017, nr 7, s. 26--27
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski