System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Joanna Kasprowicz
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 43 pozycji bibliograficznych
32 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 7,36 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 7,36 (2,45)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

,23 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
7,36 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 7,36 (2,45)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

,23 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Projekt interwencji przeciwdziałającej przemocy domowej stosowanej wobec dzieci / Joanna Kasprowicz .- Zielona Góra : -, 2018 .- 83 s. .- ISBN: 9788394445515
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-14390] [data modyf: 09-05-2018 12:05]
[2] Kobiety z marginesu społecznego w XVI-XVIII wieku w Rzeczypospolitej / Joanna Kasprowicz .- Zielona Góra : [b. w.], 2016 .- 74 s. .- ISBN: 97883944455
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13271] [data modyf: 28-09-2016 13:32]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Sytuacja kobiet żydowskich w XX w. w Europie Środkowo-Wschodniej z uwzględnieniem działalności Żydowskiego Związku Kobiet na pograniczu / Joanna Kasprowicz
// W: Żydzi żarscy a specyfika pogranicza polsko-niemieckiego / pod red. Tomasza Jaworskiego i Tamary Włodarczyk .- Żary-Żagań : Oficyna Wydawnicza Dekorgraf, 2017 - s. 43--53 .- ISBN: 9788363532499
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19130] [data modyf: 08-06-2017 12:27]
[2] Wątki kultury w mitologii ukraińskiej w twórczości Łesi Ukrainki i Olgi Kobylańskiej / Joanna Kasprowicz
// W: Studia wschodniosłowiańskie. Literatura i język 2 / pod red. nauk. Małgorzaty Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszki Łazar i Aleksandry Urban-Podolan .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 69--77 .- ISBN: 9788378422273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19030] [data modyf: 23-05-2017 08:57]
[3] Miejsca pamięci o ofiarach hitleryzmu na Ziemi Lubuskiej w świadomości młodzieży wybranych miejscowości - komunikat / Joanna Kasprowicz
// W: Ziemia Lubuska. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia / red. nauk. Tomasz Nodzyński, Marceli Tureczek .- Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2015 - s. 253--260 .- ISBN: 9788394090715
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17331] [data modyf: 13-11-2015 09:11]
[4] Życie poety / Joanna Kasprowicz
// W: Pod wielkim dachem nieba... : Publikacja pokonkursowa: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Pamiętajmy o poezji..." na wiersz zainspirowany życiem i twórczością Edwarda Stachury .- Bydgoszcz : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, 2010 - s. 10 .- ISBN: 9788362545087
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17538] [data modyf: 25-01-2016 08:47]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] 50-lecie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie / Joanna Kasprowicz // Historyczny Głogów. Kwartalnik historyczno-kulturalny .- 2017, nr 4, s. 8--9, ISSN: 2451-0815,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21479] [data modyf: 14-06-2017 09:52]
[2] Głogowski Nepomuk / Joanna Kasprowicz // Historyczny Głogów. Kwartalnik historyczno-kulturalny .- 2017, nr 5, s. 1, ISSN: 2451-0815,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21480] [data modyf: 14-06-2017 09:53]
[3] Najpiękniejsze krośnieńskie budowle (cz. 1) / Joanna Kasprowicz // Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny .- 2017, nr 4, s. 11--12, ISSN: 2451-0823,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21475] [data modyf: 14-06-2017 09:48]
[4] Najpiękniejsze krośnieńskie budowle (cz. 2) / Joanna Kasprowicz // Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny .- 2017, nr 5, s. 1, ISSN: 2451-0823,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21476] [data modyf: 14-06-2017 09:49]
[5] Najpiękniejsze krośnieńskie budowle (cz. 3) / Joanna Kasprowicz // Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny .- 2017, nr 6, s. 16--17, ISSN: 2451-0823,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22754] [data modyf: 17-05-2018 09:26]
[6] Światowej slawy profesor urodzony w Krośnie nad Odrą / Joanna Kasprowicz // Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny .- 2017, nr 7, s. 28, ISSN: 2451-0823,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22755] [data modyf: 17-05-2018 09:27]
[7] Bożnica przy ulicy Kołłątaja w Głogowie / Joanna Kasprowicz // Historyczny Głogów. Kwartalnik historyczno-kulturalny .- 2016, nr 3, s. 8--9, ISSN: 2451-0815,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21478] [data modyf: 14-06-2017 09:50]
[8] Dawne Krosno nad Odrą i jego wielki pisarz / Joanna Kasprowicz // Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny .- 2016, nr 2, s. 1, ISSN: 2451-0823,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20409] [data modyf: 28-09-2016 12:43]
[9] Głogowskie Klaryski - ostoja polskości w niemieckim Głogowie / Joanna Kasprowicz // Historyczny Głogów. Kwartalnik historyczno-kulturalny .- 2016, nr 1, s. 8--9, ISSN: 2451-0815,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20405] [data modyf: 28-09-2016 12:35]
[10] Książę Henryk III Głogowski / Joanna Kasprowicz // Historyczny Głogów. Kwartalnik historyczno-kulturalny .- 2016, nr 2, s. 6--7, ISSN: 2451-0815,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20404] [data modyf: 28-09-2016 12:31]
[11] Obwodnica Krosna Odrzańskiego - konieczność czy fanaberia mieszkańców / Joanna Kasprowicz // Ziemia Lubuska .- 2016, nr 2, s. 247--254, ISSN: 2450-3355,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21477] [data modyf: 14-06-2017 09:50]
[12] Odra - żywicielka / Joanna Kasprowicz // Merkuriusz Regionalny .- 2016, nr 37, s. 2
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20406] [data modyf: 28-09-2016 12:37]
[13] Ponad pół wieku Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej / Joanna Kasprowicz // Merkuriusz Regionalny .- 2016, nr 38, s. 7
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21472] [data modyf: 14-06-2017 09:43]
[14] Przed wojną w Krośnie Odrzańskim też były wagary / Joanna Kasprowicz // Merkuriusz Regionalny .- 2016, nr 36, s. 6
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20407] [data modyf: 28-09-2016 12:39]
[15] Święta Barbara - zapomniana patronka artylerii / Joanna Kasprowicz // Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny .- 2016, nr 3, s. 12--13, ISSN: 2451-0823,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21474] [data modyf: 14-06-2017 09:46]
[16] Wojsko nasze, wojsko... / Joanna Kasprowicz // Merkuriusz Regionalny .- 2016, nr 39, s. 5
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21473] [data modyf: 14-06-2017 09:44]
[17] Żydowski duch na krośnieńskim starym mieście / Joanna Kasprowicz // Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny .- 2016, nr 1, s. 4, ISSN: 2451-0823,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20408] [data modyf: 28-09-2016 12:42]
[18] Ich serca zostały nad Odrą / Joanna Kasprowicz // Merkuriusz Regionalny .- 2015, nr 35, s. 3
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19744] [data modyf: 27-01-2016 11:54]
[19] Którędy do domu? / Joanna Kasprowicz // UZetka : Gazeta Studencka .- 2015, nr 110, s. 2--3
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19738] [data modyf: 25-01-2016 08:49]
[20] Krosno Odrzańskie, czyli Polska w pigułce / Joanna Kasprowicz // Zielone Wiadomości .- 2011, nr 3, s. 15, ISSN: 1898-8717,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19743] [data modyf: 27-01-2016 11:42]
[21] Promocja / Joanna Kasprowicz // Twój Rynek.pl .- 2009, nr 4, s. 6, ISSN: 1734-5448,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19874] [data modyf: 02-03-2016 11:14]
[22] Z życia gwiazd / Joanna Kasprowicz // Twój Rynek.pl .- 2009, nr 4, s. 6, ISSN: 1734-5448,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19875] [data modyf: 02-03-2016 11:14]
[23] Marzenia / Joanna Kasprowicz // UZetka : Gazeta Studencka .- 2008, nr 48, s. 5
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19742] [data modyf: 27-01-2016 11:37]
[24] Miłość / Joanna Kasprowicz // UZetka : Gazeta Studencka .- 2008, nr 48, s. 5
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19741] [data modyf: 27-01-2016 11:37]
[25] List tygodnia / Joanna Kasprowicz // Wysokie Obcasy .- 2005, nr 11, s. 4, ISSN: 1506-9087,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19873] [data modyf: 02-03-2016 11:09]
[26] Będzie KKPN Krosno-Nasze Miasto / Joanna Kasprowicz // Tygodnik Powiatowy .- 2000, nr 48, s. 3-4, ISSN: 1509-0167,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19879] [data modyf: 02-03-2016 11:23]
[27] "Kto żyje w pamięci innych, ten nigdy nie umarł" / Joanna Kasprowicz // Tygodnik Powiatowy .- 2000, nr 42, s. 3, ISSN: 1509-0167,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19876] [data modyf: 02-03-2016 11:18]
[28] "Najlepsi przyjaciele człowieka" / Joanna Kasprowicz // Tygodnik Powiatowy .- 2000, nr 46, s. 10, ISSN: 1509-0167,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19878] [data modyf: 02-03-2016 11:21]
[29] Wspomnienie o Ryśku Wiśniewskim / Joanna Kasprowicz // Tygodnik Powiatowy .- 2000, nr 44, s. 3, ISSN: 1509-0167,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19877] [data modyf: 02-03-2016 11:19]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny / (Red.) Joanna Kasprowicz .- Krosno Odrzańskie : Joanna Kasprowicz, 2018
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5716] [data modyf: 17-05-2018 09:36]
[2] Historyczny Głogów. Kwartalnik historyczno-kulturalny / (Red.) Joanna Kasprowicz .- Krosno Odrzańskie : Joanna Kasprowicz, 2017
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5595] [data modyf: 14-06-2017 14:51]
[3] Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny / (Red.) Joanna Kasprowicz .- Krosno Odrzańskie : Joanna Kasprowicz, 2017
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5596] [data modyf: 14-06-2017 14:53]
[4] Historyczny Głogów. Kwartalnik historyczno-kulturalny / (Red.) Joanna Kasprowicz .- Krosno Odrzańskie : Joanna Kasprowicz, 2016, 8 s.
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5492] [data modyf: 28-09-2016 12:33]
[5] Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny / (Red.) Joanna Kasprowicz .- Krosno Odrzańskie : Joanna Kasprowicz, 2016, 12 s.
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5493] [data modyf: 28-09-2016 12:44]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] 20 lat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Nerka" w Zielonej Górze (1994-2014) / .- Zielona Góra , 2014 (Rec.) Joanna Kasprowicz // Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny .- 2018, nr 9, s. 18--19
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Z Polonią i Polska w sercu / / Edward Papalski .- Bouvignies , 2016 (Rec.) Joanna Kasprowicz // Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny .- 2018, nr 8, s. 23--25
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Warta. Szkice z dziejów Środkowego Nadodrza / / Wiesław Hładkiewicz .- Zielona Góra , 2016 (Rec.) Joanna Kasprowicz // Krosno nad Odrą. Kwartalnik historyczno-kulturalny .- 2017, nr 7, s. 26--27
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski