System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Joanna Markiewicz-Stanny (dawniej: Markiewicz)
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Prawa i Administracji Joanna Markiewicz-Stanny Markiewicz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Instytut Politologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 29 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Pomoc konsularna w kontekście standardów prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego / Joanna Markiewicz-Stanny
// W: Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) / pod red. Pawła Czubika i Wojciecha Burka .- Kraków : Instytut Multimedialny, 2014 - s. 227--245 .- ISBN: 9788393413256
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16269] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[2] Problem granic dynamicznej wykładni Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w sprawie Stummer v. Austria / Joanna Markiewicz-Stanny
// W: Swoboda orzekania sądów międzynarodowych / pod red. Anny Wyrozumskiej .- Łódź : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 - s. 34--50 .- ISBN: 9788393710119
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15908] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[3] Problem zakresu zobowiązań z dziedziny praw człowieka w działalności organizacji miedzynarodowych i ich organów na przykladzie ONZ / Joanna Markiewicz-Stanny
// W: Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka : Nowe wyzwania - nowe rozwiązania / red. nauk. Jerzy Jaskiernia . tom 1 .- Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014 - s. 323--339 .- ISBN: 9788376662930
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16415] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[4] Eliminacja najgorszych form pracy dziecka w standardach i działalności Międzynarodowej Organizacji Pracy / Joanna Markiewicz-Stanny
// W: Prawa dziecka w prawie międzynarodowym / red. nauk. Elżbieta Karska .- Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2013 - (Prawa Człowieka i Prawo Międzynarodowe ; nr 2) - s. 121--135 .- ISBN: 9788364298004
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15518] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[5] Zastosowanie detencji wobec cudzoziemców w sytuacji nieregularnej z punktu widzenia standardów praw człowieka / Joanna Markiewicz-Stanny
// W: Status cudzoziemca w prawie miedzynarodowym publicznym : Implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym / pod red. Olgi Łachacz i Jana Galstera .- Olsztyn : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2013 - s. 10--26 .- ISBN: 9788362383429
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15985] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[6] Bezpieczeństwo państwa a ochrona praw człowieka - kazus cudzoziemców / Joanna Markiewicz-Stanny
// W: Bezpieczeństwo współczesnego świata : aspekty bezpieczeństwa narodowego / red. nauk. Kazimierz Adamek, Kamila Wilczyńska .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Handlu i Usług, 2012 - s. 187--203 .- ISBN: 9788361449485
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14900] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[7] Positive obligations of states in the context of protection of an individual against exploitation - remarks in the context of the case of rantsev vs. Cyprus and Russia / Joanna Markiewicz-Stanny
// W: Wykorzystywanie człowieka w XX i XXI wieku / pod red. Bronisława Sitka, Gaetano Dammacco, Dagmary Barańskiej, Kamili Naumowicz, Katarzyny Zaworskiej .- Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2012 - s. 137--151 .- ISBN: 9788362383184
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14663] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[8] ILO's Declaration on Social Justice for a Fair Globalization and its Meaning for the International Labour Law / Joanna Markiewicz-Stanny
// W: Human Rights, Spiritual Values and Global Economy / edited by Bronisław Sitek, Jakub J. Szczerbowski, Aleksander W. Bauknecht and Gaetano Dammacco .- South Jordan : Ecko House Publishing, 2011 - s. 426--439 .- ISBN: 9781427653246
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13848] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[9] Zastosowanie przymusu pracy i jego kwalifikacja prawna w międzynarodowym prawie humanitarnym / Joanna Markiewicz-Stanny
// W: Zbrodnia i kara : ludobójstwo - zbrodnie wojenne - zbrodnie przeciwko ludzkości / red. nauk. Wiesław Wacławczyk, Krzysztof Żarna .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2011 - s. 123--138 .- ISBN: 9788377801581
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14459] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[10] Granice ingerencji władzy publicznej w prawo do prywatności z punktu widzenia ochrony praw człowieka / Joanna Markiewicz-Stanny
// W: Interpretacje polityki : księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin / red. nauk. Roman Bäcker, Wiesław Hładkiewicz, Andrzej Małkiewicz, Robert Potocki .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010 - s. 173--182 .- ISBN: 9788376117386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12335] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[11] Prawo pracownika do prywatności w europejskim systemie ochrony praw człowieka / Joanna Markiewicz-Stanny
// W: Kontrola pracownika : możliwości techniczne i dylematy prawne / pod red. Zbigniewa Górala .- Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010 - s. 95--110 .- ISBN: 9788326402111
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12086] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[12] Przewidywalność prawa jako gwarancja ochrony praw człowieka / Joanna Markiewicz-Stanny
// W: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Białocerkiewicza / pod red. Tadeusza Jasudowicza i Michała Balcerzaka .- Toruń : TNOiK - Dom Organizatora, 2009 - s. 247--260 .- ISBN: 9788372854339
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12087] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[13] Prawnomiędzynarodowe gwarancje wolności pracy a współczesny rynek pracy - wybrane problemy / Joanna Markiewicz-Stanny
// W: Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej = Ľuomo tra diritto ed economia nel processo ďintegrazione europea / red. G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj .- Olsztyn - Bari : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet w Bari, 2008 - s. 609--620 .- ISBN: 9788389112644
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10904] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[14] Prawo do pracy a pojęcie pracy godnej. Uwagi na tle art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych / Joanna Markiewicz-Stanny
// W: W kręgu historii, prawa i nauki o polityce : księga dedykowana pamięci Profesora Alberta Pawłowskiego; praca zbiorowa / pod red. Wiesława Hładkiewicza .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 373--381 .- ISBN: 8388327801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6830] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[15] Jaworzno niejedno ma imię - rozważania nad prawem i odpowiedzialnością / Joanna Markiewicz-Stanny
// W: Historia martyrologii więźniów obozów w Jaworznie 1939-1956 .- Jaworzno : Muzeum Miasta Jaworzna, 2002 - s. 76--82 .- ISBN: 8391603305
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5321] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[16] Wokół problematyki prawnej roszczeń odszkodowawczych za pracę przymusową Polaków w III Rzeszy w latach 1939-1945 / Joanna Markiewicz-Stanny
// W: Historia i polityka w XX wieku .- Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001 - (Studia i Materiały Uniwersytetu Zielonogórskiego. Politologia ; nr 1) - s. 17--32 .- ISBN: 8389048000
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4720] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[17] Prawo pracy w latach 1950--1955 / Joanna Markiewicz-Stanny
// W: Z badań nad oporem społecznym w Europie Środkowej w latach 1948-1955 .- Wrocław : GAJT Wydaw. s. c., 2000 - (Studia i Materiały z Dziejów Opozycji i Oporu Społecznego ; t. 4) - s. 85--95 .- ISBN: 8388178059
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4826] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Obóz jako instrument ludobójstwa - analiza wybranych zagadnień / Joanna Markiewicz-Stanny // Międzynarodowe Prawo Humanitarne: Ludobójstwo jako zbrodnia międzynarodowa .- 2014, tom 5, s. 167--192, ISSN: 2081-5182, : summ.
Słowa kluczowe: camp, concentration map, genocide, international criminal law
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19293] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[2] Odpowiedzialność państwa za działania żołnierzy wielonarodowych sił zbrojnych w perspektywie ochrony praw człowieka / Joanna Markiewicz-Stanny // Międzynarodowe Prawo Humanitarne: Selektywna eliminacja i rozkaz wojskowy .- 2013, T. 4, s. 240--268, ISSN: 2081-5182, : summ.
Słowa kluczowe: human rights, multinational forces, state's responsibility
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17958] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[3] Implementing Security Council resolutions and the issue of the Protection of Human Rights in the Judgment of the European Court of Human Rights in the Case of Nada v. Switzerland / Joanna Markiewicz-Stanny // UWM Law Review .- 2012, vol. 4, s. 70--88, ISSN: 2080-9670, : summ. .- http://www.uwm.edu.pl/lawreview/sites/default/files/Markiewicz-Stanny%202012%20-%20Implementing%20Security%20Council%20resolutions.pdf
Słowa kluczowe: Human rights, Nada v. Switzerland, Security Council
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17053] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[4] Międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie zakazu niewolnictwa, poddaństwa i handlu istotami ludzkimi / Joanna Markiewicz-Stanny // Prokuratura Krajowa .- 2012, 7-8, s. 160--180, ISSN: 1233-2577, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16578] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[5] Sytuacja prawna cudzoziemców a respektowanie praw człowieka. Wybrane problemy / Joanna Markiewicz-Stanny // Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego .- 2011, nr 2, s. 107--128, ISSN: 2082-1786, : summ.
Słowa kluczowe: azyl, cudzoziemcy, polityka migracyjna, prawa człowieka, uchodźstwo
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16100] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ochrona tożsamości narodowej w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka. Uwagi na tle orzeczenia Aksu przeciwko Turcji / Joanna Markiewicz-Stanny // W: Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2013, nr 2, s. 41--56 : summ.
Słowa kluczowe: ETC, Romowie, Roms, Turcja, Turkey, mniejszość narodowa, national minority,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9959] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[2] Wolność związkowa a zmiany w strukturze zatrudnienia - uwagi na tle standartów Międzynarodowej Organizacji Pracy / Joanna Markiewicz-Stanny // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2010, Tom VI, s. 127--142, ISSN: 1733-8271, : summ. .- brak afiliacji UZ
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8858] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[3] The Employees' Right to Information on Interference in Their Privacy in the Workplace / Joanna Markiewicz-Stanny // W: UWM Law Review .- 2008, Vol. 1, s. 96--106, ISSN: 2080-9670, .- http://wpia.uwm.edu.pl/lawreview/node/17
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8280] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[4] Zakazy niewolnictwa, poddaństwa i pracy przymusowej w wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / Joanna Markiewicz-Stanny // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2007, nr 3, s. 103--113, ISSN: 1733-8271, : summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8218] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The Right of Access to Information Held by Public Authorities and National Security / Joanna Markiewicz-Stanny // W: Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights. Information in Relation to Human Rights : Collection of Papers from 12th International Conference on Human Rights held on June 1-2, 2012 in Bratislava. Bratislava, Słowacja, 2012 .- Bratislava : Comenius University in Bratislava Faculty of Law, 2013, s. 506--516 .- ISBN: 9788071603450
Słowa kluczowe: access to information, human rights, informational self-determination, international standards, national security

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21037] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[2] The employees' right to information on interference in their privacy in the workplace / Joanna Markiewicz-Stanny // W: Proceedings of the 8th International Conference on Human Rights : The Rights to Knowledge and Information in a Heterogenic Society. Olsztyn, Polska, 2008 .- - : Cambridge Scholars Publishing, 2009, s. 200--210
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19926] [data modyf: 26-09-2015 12:26]
[3] Równość płci w swietle Konstytucji PRL w swietle standardów europejskich i prawa polskiego / Joanna Markiewicz-Stanny // W: Polska - wobec europejskich standardów praw człowieka : materiały konferencji naukowej doktorantów i studentów UMK "W 50-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i 10-lecia Katedry Praw Człowieka i Prawa Europejskiego UMK". Toruń, Polska, 2000 .- Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2001, s. 67--78 .- ISBN: 8372850364
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14519] [data modyf: 26-09-2015 12:26]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski