System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Maciej Małolepszy
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Prawa i Administracji Maciej Małolepszy
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 20 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Geldstrafe und bedingte Freiheitsstrafe nach deutschem und polnischem Recht : Rechtshistorische Entwicklung und gegenwärtige Rechtslage im Vergleich / Maciej Małolepszy .- Berlin : Duncker & Humblot, 2007 .- 361 s. - (Schriften zum Strafrecht ; 188) .- ISBN: 9783428121779
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8043] [data modyf: 26-09-2015 12:44]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Kilka uwag na temat projektowanych zmian kodeksu postępowania karnego / Maciej Małolepszy
// W: Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym / red. nauk. Paweł Wiliński .- Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2013 - s. 207--215 .- ISBN: 9788326445415
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15931] [data modyf: 26-09-2015 12:44]
[2] Rechtsschöpfung durch die höchstrichterliche Rechtsprechung in Deutschland und Polen - Zur Methodik eines Vergleichs der Rechtskulturen beider Länder / Maciej Małolepszy
// W: Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft / Hrsg. Christian von Bar, Arkadiusz Wudarski .- München : Sellier European Law Publishers, 2012 - s. 735--767 .- ISBN: 9783866531871
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15945] [data modyf: 26-09-2015 12:44]
[3] Kuturowe uwarunkowania procesu europeizacji prawa karnego na przykładzie orzecznictwa Sądu Najwyższego / Maciej Małolepszy
// W: Unijna polityka karna w świetle polskiego prawa / pod red. Andrzeja J. Szwarca i Justyna Piskorskiego .- Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2010 - s. 33--53 .- ISBN: 9788371776052
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12836] [data modyf: 26-09-2015 12:44]
[4] Dimensionen der Rechtsvergleichung - Traditionalität und Modernität der Rechtssysteme / Maciej Małolepszy
// W: Vergleichende Strafrechtswissenschaft. Frankfurter Festschrift für Andrzej J. Szwarc zum 70. Geburtstag / herausgegeben von Jan C. Joerden, Uwe Scheffler, Arndt Sinn und Gerhard Wolf .- Berlin : Duncker & Humblot, 2009 - s. 19--33 .- ISBN: 9783428127054
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11295] [data modyf: 26-09-2015 12:44]
[5] Europäisierung der polnischen Strafpolitik - Stand und Perspektiven / Maciej Małolepszy
// W: Europäisierung des Strafrechts in Polen und Deutschland - rechtsstaatliche Grundlagen / Jan C. Joerden und Andrzej J. Szwarc (Hg.) .- Berlin : Duncker & Humblot, 2007 - (Schriften zum Strafrecht ; 185) - s. 191--198 .- ISBN: 9783428123773
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9172] [data modyf: 26-09-2015 12:44]
[6] Kryminologiczne aspekty fluktuacji bezpieczeństawa społecznego / Maciej Małolepszy
// W: Bezpieczeństwo człowieka : konteksty i dylematy / red. Marek Rybakowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 61--69 .- ISBN: 9788374810685
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9701] [data modyf: 26-09-2015 12:44]
[7] Polska polityka karna na tle państw Unii Europejskiej / Maciej Małolepszy
// W: Europeizacja prawa karnego w Polsce i w Niemczech - podstawy konstytucyjnoprawne .- Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2007 - s. 189--201 .- ISBN: 9788371774690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9873] [data modyf: 26-09-2015 12:44]
[8] Refleksje po praktyce w Niemczech / Maciej Małolepszy
// W: Księga pamiątkowa. 50 lat Izby Adwokackiej w Zielonej Górze / red. Benedykt Banaszak, Lech Kochaniak, Walerian Piotrowski, Krzysztof Szymański .- Zielona Góra : Izba Adwokacka, Regionalne Centrum Animacji, 2003 - s. 73--75 .- ISBN: 8388059270
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9171] [data modyf: 26-09-2015 12:44]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kara grzywny a status materialny skazanego (w niemieckim prawie karnym) / Maciej Małolepszy, Damian Jakobek // Państwo i Prawo .- 2011, z. 5, s. 69--83, ISSN: 0031-0980,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15788] [data modyf: 26-09-2015 12:44]
[2] Samoistna kara grzywny - propozycje reformy / Maciej Małolepszy // Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej .- 2011, nr 5-6, s. 52--64, ISSN: 0031-0344, : summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15787] [data modyf: 26-09-2015 12:44]
[3] Dimensionen der Rechtsvergleichung: Ermessen des Gerichts / Maciej Małolepszy // Bonner Rechtsjournal .- 2010, 2, s. 181--185 .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15593] [data modyf: 26-09-2015 12:44]
[4] Art. 58 k.k. a kara grzywny / Maciej Małolepszy // Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej .- 2007, nr 3-4, s. 35--40, ISSN: 0031-0344,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12242] [data modyf: 26-09-2015 12:44]
[5] Kara grzywny w projektowanych zmianach kodeksu karnego / Maciej Małolepszy // Państwo i Prawo .- 2007, nr 6, s. 70--75, ISSN: 0031-0980,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12261] [data modyf: 26-09-2015 12:44]
[6] Ograniczenie stosowania zastępczej kary pozbawienia wolności / Maciej Małolepszy // Państwo i Prawo .- 2006, zeszyt 11, s. 92--97, ISSN: 0031-0980,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12241] [data modyf: 26-09-2015 12:44]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Zum Spannungsverhältnis zwischen dem deutschen und dem polnischen Strafrecht einerseits und den monotheistischen Religionen andererseits / Maciej Małolepszy(*) // W: Strafrechtsdogmatik und Rechtsphilosophie - ein Fruchtbares Spannungsverhältnis : Materialen eines deutsch-japanisch-polnisch-türkischen Kolloquiums im Jahre 2013 in Frankfurt an der Oder und Słubice (Polen). Frankfurt (Oder), Niemcy, 2013 .- Poznań : Wydaw. Nauka i Innowacje, 2014, s. 75--92 .- ISBN: 9788363795580
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21734] [data modyf: 26-09-2015 12:44]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Auslieferung von eigenen Staatsangehörigen - Probleme in der Praxis der deutsch-polnischen Zusammenarbeit in Strafsachen / (Red.) Maciej Małolepszy, Gudrun Hochmayr, Paweł Nalewajko .- Berlin : Logos Verlag, 2013, 169 s. .- ISBN: 9783832534110
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5188] [data modyf: 26-09-2015 12:44]
[2] Karne aspekty spowodowania uszczerbku na zdrowiu w prawie polskim, niemieckim i austriackim / (Red.) Elżbieta Hryniewicz, Maciej Małolepszy .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013, 154 s. .- ISBN: 9788323226505
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5186] [data modyf: 26-09-2015 12:44]
[3] Europäischer Haftbefehl und Übergabeverfahren zwischen Deutschland und Polen / (Red.) Maciej Małolepszy, Gudrun Hochmayr, Paweł Nalewajko .- Berlin : Logos Verlag, 2012, 259 s. .- ISBN: 9783832531584
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5189] [data modyf: 26-09-2015 12:44]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski