System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Justyna Michalska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 32 pozycji bibliograficznych
26 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Przygotowanie do aplikacji prawniczych : testy, kazusy, 2018. Piotr Kapusta, Wiktor Trybka, Justyna Michalska . T. 1, Warszawa : C.H. BECK 430 s. (Aplikacje Prawnicze), ISBN: 9788381286794, bibliogr. tab.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14634] [data modyf: 30-05-2019 14:38]
[33,33] [0,33]
[2] Przygotowanie do aplikacji prawniczych : testy, kazusy, 2018. Piotr Kapusta, Wiktor Trybka, Justyna Michalska . T. 1 Wyd. 1 zmien., Warszawa : Wydaw. C.H. Beck 430 s. (Aplikacje Prawnicze), ISBN: 9788381582490, bibliogr. tab.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14785] [data modyf: 30-05-2019 17:48]
[33,33] [0,33]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Instytucja wywłaszczenia w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego - zagadniania wybrane, Justyna Michalska
// W: Konstytucyjne prawo własności - sposoby naruszenia i środki ochrony, 2020. / red. B. Stępień-Załucka, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Monografie Prawnicze), s. 217--224, ISBN: 9788381587020
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21918] [data modyf: 12-02-2021 11:39]
[20] [1]
[2] Polski bikameralizm w XX w. i w przyszłości, Justyna Michalska
// W: Ustrojowoprawny charakter Senatu RP na euroamerykańskim tle i postulaty zmian, 2020. / red. M. Bartoszewicz, A. Bisztyga, P. Kuczma, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 203--214, ISBN: 978837285925
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21580] [data modyf: 09-07-2020 12:42]
[20] [1]
[3] Gwarancja prawa do sądu w prawie polskim i międzynarodowym - zagadnienia wybrane, Justyna Michalska
// W: Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania, 2019. / red. nauk. J. Jaskiernia, K. Spryszak . T. 3, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 295--303, ISBN: 9788366220874
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20970] [data modyf: 03-07-2019 11:50]
[20] [1]
[4] Rola gminy w wykonaniu Kodeksu wyborczego, Justyna Michalska
// W: Prawo samorządu terytorialnego. Doświadczenia, wyzwania i perspektywy : Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego, 2019. / red. A. Bisztyga, A. Chodorowska, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 12), s. 271--280, ISBN: 9788378424000
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21540] [data modyf: 18-06-2020 12:05]
[20] [1]
[5] Status adwokata i radcy prawnego w procesie karnym, Justyna Michalska, Ewa Żołnierczyk
// W: Adwokatura : historia, współczesność, przyszłość, 2019. / red. nauk. T. J. Kotliński, M. Grzesik-Kulesza, Jarosław : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 107--121, ISBN: 9788365823298
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20972] [data modyf: 03-07-2019 12:06]
[2,5] [0,5]
[6] Stypendium sportowe przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, Justyna Michalska, Ewa Żołnierczyk
// W: Prawnoekonomiczne aspekty sportu - regulacje prawne a efektywność działalności sportowej, 2019. / red. B. Stępień-Załucka, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 36--43, ISBN: 9788379966387
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21144] [data modyf: 16-10-2019 14:43]
[10] [0,5]
[7] Kilka uwag o konstytucyjnym unormowaniu zasady instancyjności postępowania, Justyna Michalska
// W: Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka, 2018. / red. nauk. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 317--330, ISBN: 9788380198784
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20093] [data modyf: 23-09-2019 11:15]
[20] [1]
[8] O zasadzie dwuinstancyjności w obszarze prawa publicznego (wybrane zagadnienia), Justyna Michalska, Wiktor Trybka
// W: Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce, 2018. / red. A. Drozdek, Warszawa : Wydaw. Think & Make, s. 610--633, ISBN: 9788394794989
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19969] [data modyf: 06-06-2019 15:31]
[2,5] [0,5]
[9] "Sprawa" pojęcie definiowane w oparciu o art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, Justyna Michalska
// W: Dookoła Wojtek ... Księga pamiątkowa poświęcona doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, 2018. / red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie Nr 114), s. 505--510, ISBN: 9788366066
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20222] [data modyf: 24-05-2019 15:50]
[20] [1]
[10] Status prawny stypendysty sportowego, Piotr Kapusta, Justyna Michalska
// W: Wybrane prawne i ekonomiczne uwarunkowania sportu, 2018. / red. B. Stępień-Załucka, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 160--177, ISBN: 9788379965977
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20688] [data modyf: 30-05-2019 16:30]
[10] [0,5]
[11] Orzekanie merytoryczne sądów administracyjnych jako wyraz ochrony praw jednostki, Justyna Michalska
// W: Ochrona praw człowieka w Polsce : aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, 2017. / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 375--387, ISBN: 9788380196292
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19008] [data modyf: 28-05-2019 17:56]
[20] [1]
[12] Partycypacja pracownicza, Piotr Kapusta, Justyna Michalska
// W: Aktualne wyzwania demokracji partycypacyjnej w Polsce i na świecie, 2017. / red. P. Kuczma, Polkowice : Wydaw. Uczelni Jana Wyżykowskiego, s. 55--85, ISBN: 9788361234234
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19417] [data modyf: 05-06-2019 13:58]
[2,5] [0,5]
[13] Postępowanie dyscyplinarne na gruncie ustawy o Policji, Justyna Michalska
// W: 225 lat policji w Polsce. 2 : policja współczesna, 2017. / red. P. Majer, M. Seroka, Olsztyn : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 45--55, ISBN: 9788362383993
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19420] [data modyf: 29-05-2019 18:12]
[20] [1]
[14] Sądownictwo administracyjne w państwach UE, Justyna Michalska
// W: Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP : polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, 2017. / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 810--820, ISBN: 9788380197138
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19183] [data modyf: 26-06-2017 09:40]
[5] [1]
[15] Status sędziego w demokratycznym państwie prawnym, Justyna Michalska
// W: Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym - perspektywa praw jednostki : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Ziębie-Załuckiej w czterdziestą rocznicę pracy naukowej, 2017. / red. nauk. Małgorzata Grzesik-Kulesza, Grzegorz Pastuszko, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 119--129, ISBN: 9788379964321
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19245] [data modyf: 24-05-2019 12:31]
[20] [1]
[16] Zasady ponoszenia odpowiedzialności przez funkcjonariuszy Unii Europejskiej - uwag kilka, Aleksander Michalski, Justyna Michalska
// W: Aktualne problemy konstytucji : Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, 2017. , Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, s. 539--546, ISBN: 9788361389552
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19430] [data modyf: 19-10-2017 14:03]
[2,5] [0,5]
[17] Źródło odpowiedzialności państwa na gruncie zasady demokratycznego państwa prawnego i zasady legalizmu, Justyna Michalska
// W: Aktualne problemy konstytucji : Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, 2017. , Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, s. 547--560, ISBN: 9788361389552
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19431] [data modyf: 02-08-2019 13:40]
[5] [1]
[18] Rola Sądu Najwyższego oraz sadów powszechnych w procesie przeprowadzenia referendum, Justyna Michalska
// W: Aktualne problemy referendum, 2016. / red. B. Tokaj, A. Feja-Paszkiewicz, B. Banaszak, Warszawa : Krajowe Biuro Wyborcze, s. 61--71, ISBN: 9788393967469
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18350] [data modyf: 03-11-2016 12:46]
[19] Petycja jako instrument kontroli społecznej, Justyna Michalska
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, 2015. / red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie 62), s. 53--58, ISBN: 9788361370635
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18013] [data modyf: 29-06-2016 12:37]
[20] Pytania prejudycjalne sądów do TS UE, Justyna Michalska(*)
// W: Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP, 2015. / red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie Nr 58), s. 251--270, ISBN: 9788361370352
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18011] [data modyf: 29-06-2016 12:27]
[21] Znaczenie interesu publicznego w zakresie realizacji prawa petycji, Justyna Michalska
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, 2015. / red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie 62), s. 47--51, ISBN: 9788361370635
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18012] [data modyf: 29-06-2016 12:35]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Constitutional courts - Poland and East-Central Europe / Justyna Michalska, Piotr Kapusta, 2018. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie = Studi Polacco-Italiani di Toruń Vol. 14, 155--168, ISSN: 2083-1986, , eISSN: 2391-7865, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Central and Eastern Europe, Europa Środkowa i Wschodnia, Poland, Polska, constitutional courts, sądownictwo konstytucyjne, sądy konstytucyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.12775/TSP-W.2018.011
[AWCZ-24293] [data modyf: 07-08-2019 12:45]
[4,5] [0,5]
[2] Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej i zielonogórskiego spotkania konstytucjonalistów, pt. "Aktualne problemy referendum", Zielona Góra 17-19 października 2016 r. / Justyna Michalska, Bogusław Przywora, 2017. Przegląd Sejmowy, nr 3(140), 247--250, ISSN: 1230-5502,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21818] [data modyf: 19-10-2017 12:22]
[0] [0]
[3] Artykuł 145a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w świetle Konstytucji RP / Bogusław Banaszak, Justyna Michalska, 2016. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego R. 12, nr 4, 9--20, ISSN: 1734-803X, summ.
Słowa kluczowe: administracja publiczna, administrative court, administrative decision, amendment, decyzja administracyjna, nowelizacja, orzekanie merytoryczne, public administration, substantive adjudication, sąd administracyjny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20398] [data modyf: 23-09-2016 14:18]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The preliminary ruling of the court of justice, 2018. Justyna Michalska // W: European Union's history, culture and citizenship : proceedings of the international conference - 11th edition. Pitesti, Rumunia Bucharest : Publishing House C.H. Beck SRL, 2018, s. 315--324, ISBN: ISSN: 2360-395X
Słowa kluczowe: the EU law, the court of a Member State, the preliminary ruling of the Court of Justice, the principle of the primacy of EU law

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23018] [data modyf: 23-05-2018 14:20]
[0] [0]
[2] The EU law in the Polish legal system, 2017. Justyna Michalska // W: European Union's history, culture and citizenship : proceedings of the international conference - 10th edition. Pitesti, Rumunia Bucharest : Publishing House C.H. Beck SRL, 2017, s. 258--272, ISBN: ISSN: 2360-395X
Słowa kluczowe: EU law, The Constitutional Tribunal, enforcement of the EU law, the legal system of the UE Member States

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22602] [data modyf: 18-05-2017 12:49]
[0] [0]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Kodeks wyborczy : komentarz : [Aktualizacja Justyna Michalska] / (Red.) Justyna Michalska .- Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2018, 828 s. .- ISBN: 9788381289993
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5771] [data modyf: 31-05-2019 12:44]
[2] Aktualne problemy konstytucji : Księga Jubileuszowa z okazji 40-letnia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka / (Red.) Helena Babiuch, Piotr Kapusta, Justyna Michalska .- Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, 2017, 1170 s. .- ISBN: 9788361389552
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5628] [data modyf: 31-05-2019 11:46]
[3] Current constitutional issues / (Red.) Emilio Castorina, Ioan Ganfalean, Piotr Kapusta, Justyna Michalska .- Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2017, 545 s. .- ISBN: 9788381281362
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5631] [data modyf: 24-05-2019 12:00]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski