System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Magdalena Skibińska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 42 pozycji bibliograficznych
26 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe : Komentarz do zmian, 2020. Aneta Arkuszewska, Anna Banaszewska, Marcin Białecki, Łukasz Błaszczak, Joanna Bodio, Marcin Borek, Aleksandra Budniak-Rogala, Monika Cichorska, Sławomir Cieślak, Joanna Derlatka, -- [et. al.], Magdalena Skibińska ; red. nauk. T. Zembrzuski. . T. 1-2, Warszawa : Wolters Kluwer 1972 s. (Komentarze), ISBN: 9788381872393, bibliogr.
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15240] [data modyf: 18-12-2019 13:51]
[29] [0,29]
[2] Postępowanie cywilne : pytania egzaminacyjne, tablice, 2011. Natalia Banaś, Łukasz Błaszczak, Aleksandra Budniak, Izabella Gil, Piotr Gil, Justyna Kindrat-Nongiesser, Berenika Kaczmarek-Templin, Magdalena Mazur, Ewa Rudkowska-Ząbczyk, Magdalena Skibińska(*), Oliwia Żurawińska ; red. E. Marszałkowska-Krześ., Warszawa : Wydaw. C.H. Beck 467 s. (Ćwiczenia Becka), ISBN: 9788325511388,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13121] [data modyf: 25-05-2016 12:55]
[3] Postępowanie cywilne, 2009. Natalia Banaś, Aleksandra Budniak, Marcin Drabik, Berenika Kaczmarek, Justyna Kindrat-Nongiesser, Magdalena Skibińska(*), Oliwia Żurawińska ; red. E. Marszałkowska-Krześ., Warszawa : Wydaw. C.H. Beck 191 s. , ISBN: 9788325505073,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13120] [data modyf: 25-05-2016 12:39]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Dowód z przesłuchania świadka - adwokata lub radcy prawnego - a problem tajemnicy zawodowej, Magdalena Skibińska
// W: Aktualne zagadnienia postępowania dowodowego i środków dowodowych w postępowaniu cywilnym, 2020. / pod red. M. Skibińskiej, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 14), s. 55--86, ISBN: 9788378424154
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21610] [data modyf: 28-07-2020 09:17]
[20] [1]
[2] Ewolucja charakteru prawnego skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, Magdalena Skibińska
// W: Alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym, 2020. / red. nauk. W. Głodowski, Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Seria Prawo nr 240), s. 119--142, ISBN: 9788323236320
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21646] [data modyf: 31-08-2020 12:31]
[20] [1]
[3] Dowód z zeznań świadka w świetle projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 8.01.2019 r., Magdalena Skibińska
// W: Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane zmiany 2019, 2019. / red. nauk. G. Jędrejek, S. Kotas, F. Manikowski, Warszawa : Wolters Kluwer (Monografie), s. 119--141, ISBN: 9788381606073
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20919] [data modyf: 27-05-2019 14:30]
[20] [1]
[4] Postępowanie nieprocesowe, Magdalena Skibińska
// W: Postępowanie cywilne, 2019. / red. M. Rzewuski, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Podręczniki Prawnicze), s. 407--468, ISBN: 9788381589567
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21174] [data modyf: 25-10-2019 12:06]
[20] [1]
[5] Udział biegłego tłumacza języka migowego w postępowaniu cywilnym w przypadku braku zdolności postulacyjnej strony z przyczyn faktycznych, Magdalena Skibińska
// W: Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych, 2019. / red. D. Gil, P. Rogowski, Lublin : Wydaw. KUL, s. 473--496, ISBN: 9788380615953
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20961] [data modyf: 27-06-2019 14:49]
[20] [1]
[6] Warunki dopuszczalności skargi nadzwyczajnej w postępowaniu cywilnym, Magdalena Skibińska
// W: W obliczu reformy sądownictwa w Polsce : główne problemy przebiegu postępowań sądowych, 2019. / red. D. Gil, A. Piasecki, Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego .- Stan prawny na 15 maja 2018 r., s. 229--252, ISBN: 9788380842854
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20920] [data modyf: 27-05-2019 14:40]
[20] [1]
[7] Zasady postępowania cywilnego i przesłanki procesowe, Magdalena Skibińska
// W: Postępowanie cywilne, 2019. / red. M. Rzewuski, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Podręczniki Prawnicze), s. 23--63, ISBN: 9788381589567
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21173] [data modyf: 25-10-2019 12:04]
[20] [1]
[8] Źródła i stosowanie prawa postępowania cywilnego, Magdalena Skibińska
// W: Postępowanie cywilne, 2019. / red. M. Rzewuski, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Podręczniki Prawnicze), s. 1--22, ISBN: 9788381589567
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21172] [data modyf: 25-10-2019 12:02]
[20] [1]
[9] Macierzyństwo zastępcze w świetle prawa prywatnego międzynarodowego - analiza porównawcza na przykładzie Polski i USA, Magdalena Skibińska
// W: Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego, 2018. / red. nauk. J. Gołaczyński, W. Popiołek, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, s. 171--197, ISBN: 9788381580755
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20703] [data modyf: 30-05-2019 17:35]
[20] [1]
[10] Rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy cywilnej na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 148 KPC w świetle zasad postępowania cywilnego i treści art. 5 KPC, Magdalena Skibińska
// W: Ars in vita. Ars in iure : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Jankowskiemu, 2018. / red. nauk. A. Barańska, S. Cieślak, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, s. 151--170, ISBN: 9788381289900
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20598] [data modyf: 30-05-2019 16:24]
[20] [1]
[11] Wykorzystanie nowych środków dowodowych w sprawach o rozwód i separację a prawo do prywatności, Magdalena Skibińska
// W: Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym, 2018. / red. M. Łaszewska-Hellriegel, M. Skibińska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 8), s. 131--168, ISBN: 9788378423263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20405] [data modyf: 30-05-2019 16:55]
[20] [1]
[12] Artykuł 1481 K.P.C. jako przykład odformalizowania postępowania cywilnego, Magdalena Skibińska
// W: W kierunku odformalizowania postępowania sądowego, 2017. / red. D. Gil, Lublin : Wydaw. KUL, s. 286--302, ISBN: 9788380614154
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19874] [data modyf: 23-05-2019 17:59]
[20] [1]
[13] Mediacja, Magdalena Skibińska
// W: Meritum : postępowanie cywilne, 2017. / red. nauk. E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa : Wolters Kluwer SA (Meritum), s. 2009--2047, ISBN: 9788326489860
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18697] [data modyf: 29-05-2019 12:34]
[20] [1]
[14] O zasadności regulacji art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. i jej skutkach, Magdalena Skibińska
// W: Postępowanie cywilne w dobie przemian, 2017. / red. nauk. I. Gil, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 169--197, ISBN: 9788381077156
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19591] [data modyf: 29-05-2019 12:32]
[20] [1]
[15] Postępowanie nieprocesowe w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli, Magdalena Skibińska
// W: Meritum : postępowanie cywilne, 2017. / red. nauk. E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa : Wolters Kluwer SA (Meritum), s. 899--939, ISBN: 9788326489860
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18696] [data modyf: 29-05-2019 12:34]
[20] [1]
[16] Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich, Magdalena Skibińska
// W: Meritum : postępowanie cywilne, 2017. / red. nauk. E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa : Wolters Kluwer SA (Meritum), s. 551--575, ISBN: 9788326489860
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18694] [data modyf: 29-05-2019 12:33]
[20] [1]
[17] Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi, Magdalena Skibińska
// W: Meritum : postępowanie cywilne, 2017. / red. nauk. E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa : Wolters Kluwer SA (Meritum), s. 599--610, ISBN: 9788326489860
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18695] [data modyf: 29-05-2019 12:33]
[20] [1]
[18] Mediacja notarialna - pojęcie, podstawy prowadzenia oraz wzywania i możliwości na tle rozwiązań polskich i amerykańskich, Elwira Marszałkowska-Krześ, Magdalena Skibińska
// W: Polska Komparatystyka Prawa : Prawo obce w doktrynie prawa polskiego, 2016. / red. A. Wudarski, Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska Komparatystyka Prawa), s. 365--428, ISBN: 9788362921201
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17956] [data modyf: 14-06-2016 14:21]
[19] Nowe technologie w służbie zasad jawności i ustności w postępowaniu cywilnym, Magdalena Skibińska
// W: Zasady postępowań sądowych w perspektywie ostatnich nowelizacji, 2016. / red. D. Gil, E. Kruk, Lublin : Wydaw. KUL, s. 48--72, ISBN: 97883806212600
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18295] [data modyf: 21-10-2016 09:54]
[20] Rozważania wokół konstytucyjności regulacji art. 428 § 2 kpc w kontekście zasady równości i realizacji prawa do sądu, Magdalena Skibińska
// W: Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, 2015. / red. nauk. Ł. Błaszczak, Wrocław : PRESSCOM (Kazusy Becka), s. 251--269, ISBN: 9788364512544
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17909] [data modyf: 25-05-2016 12:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Komponenty pojęcia "alternatywne rozwiązanie sporów" w literaturze polskiej i anglosaskiej jako determinanty przynależności różnych metod do ADR / Magdalena Skibińska, 2019. ADR. Arbitraż i Mediacja, nr 4, 17--30, ISSN: 1898-942, bibliogr.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-25052] [data modyf: 18-03-2020 11:58]
[20] [1]
[2] Konfrontacja strony i świadka w postępowaniu cywilnym / Magdalena Skibińska, 2019. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, Z. 105(24), 126--144, ISSN: 1730-3508, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: application of the provisions mutatis mutandis, confrontation, contradictory testimonies of a witness and a party, discretionary assessment of evidences, examination of a party, fakultatywny charakter, konfrontacja, odpowiednie stosowanie przepisów, optional charakter, principle of truth, przesłuchanie strony, sprzeczność zeznań strony i świadka, zasada prawdy, zasada swobodnej oceny dowodów
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.15584/znurprawo.2019.24.9
[AWCZ-24907] [data modyf: 04-02-2020 09:38]
[20] [1]
[3] Udział zarządcy sukcesyjnego w postępowaniu cywilnym - uwagi na tle ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej / Magdalena Skibińska, 2018. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae R. 22, nr 3, t. 2, 219--233, ISSN: 2081-2345, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: kontynuacja postępowania, następstwo procesowe, przymioty procesowe, zarządca sukcesyjny, śmierć przedsiębiorcy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-24482] [data modyf: 24-10-2019 12:51]
[9] [1]
[4] Wybrane uwagi na temat rodzajów mediacji w sprawach cywilnych / Magdalena Skibińska, 2018. Klinika : Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Nr 25 (30), 12--16, ISSN: 1508-1583, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: conctractual mediation, court-referred mediation, evaluative mediation, facilitative mediation, forms of mediation, mediacja ewaluatywna, mediacja facylitatywna, mediacja sądowa, mediacja transformatywna, mediacja umowna, rodzaje mediacji, transformative mediation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-23715] [data modyf: 22-02-2019 10:23]
[2] [1]
[5] Mediacja a inne alternatywne formy rozwiązywania sporów na tle spraw rodzinnych - część I / Magdalena Skibińska, 2016. ADR. Arbitraż i Mediacja, nr 1, 71--80, ISSN: 1898-942X, summ.
Słowa kluczowe: alternative dispute resolution, alternatywne metody rozwiązywania sporów, family cases, mediacja, mediation, sprawy rodzinne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20099] [data modyf: 25-05-2016 12:05]
[6] Mediacja a inne alternatywne formy rozwiązywania sporów na tle spraw rodzinnych - część II / Magdalena Skibińska, 2016. ADR. Arbitraż i Mediacja, nr 3, 75--101, ISSN: 1898-942X, summ.
Słowa kluczowe: alternative dispute resolution, alternatywne metody rozwiązywania sporów, arb-med, arbitration, arbitraż, collaborative divorce, fact-finding, family cases, med-arb, mediacja, mediation, mini-rozprawa, mini-trial, negocjacje, negotiation, sprawy rodzinne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20519] [data modyf: 21-12-2016 14:24]
[7] Mediacja a inne alternatywne formy rozwiązywania sporów na tle spraw rodzinnych - część III / Magdalena Skibińska, 2016. ADR. Arbitraż i Mediacja, nr 4, 75--103, ISSN: 1898-942X, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20764] [data modyf: 21-12-2016 14:24]
[8] Przedmiot mediacji rodzinnych w sprawach niemajątkowych / Magdalena Skibińska, 2016. Rodzina i Prawo: kwartalnik sędziów rodzinnych, nr 37, 5--37, ISSN: 1895-5797, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-21664] [data modyf: 12-09-2017 13:34]
[9] Prawnicy oraz psychologowie jako mediatorzy w sprawach rodzinnych / Magdalena Skibińska, 2015. ADR. Arbitraż i Mediacja, nr 2, 49--65, ISSN: 1898-942X, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20098] [data modyf: 25-05-2016 11:59]
[10] Rola prawa i prawników w mediacjach rodzinnych / Magdalena Skibińska, 2015. ADR. Arbitraż i Mediacja, nr 4, 33--51, ISSN: 1898-942X, summ.
Słowa kluczowe: advisory role, law, lawyer as attorney in mediation, lawyer as mediator, lawyers, mediacja, mediation, prawnicy, prawnik jako mediator, prawnik jako pełnomocnik w mediacji, prawo, representation of parties in mediation, reprezentacja stron w mediacji, rola doradcza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20097] [data modyf: 25-05-2016 11:56]
[11] Certification of family mediators - Polish solutions in comparative perspective / Magdalena Skibińska(*), 2014. Comparative Law Review Vol. 18, 49--67, ISSN: 0866-9449, summ.
Słowa kluczowe: certification of family mediators, entities granting the certificate, mediation training, professionalization of mediation services, requirements for mediators
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.12775/CLR.2014.011
[AWCZ-20100] [data modyf: 25-05-2016 12:12]
[12] Zalety i wady mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów cywilnych / Magdalena Skibińska(*), 2010. ADR. Arbitraż i Mediacja, nr 3, 99--110, ISSN: 1898-942X, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20151] [data modyf: 14-06-2016 13:55]
[13] Koszty mediacji w sprawach cywilnych / Magdalena Skibińska(*), 2009. ADR. Arbitraż i Mediacja, nr 3, 41--60, ISSN: 1898-942X, tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20095] [data modyf: 25-05-2016 11:37]
[14] Mediacja w sprawach cywilnych - studium porównawcze na tle rozwiązań polskich i francuskich / Magdalena Skibińska(*), 2008. Rejent R. 18, nr 3, 46--73, ISSN: 1230-669X, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-20096] [data modyf: 25-05-2016 11:41]
[15] Przesłanki materialnoprawne unieważnienia małżeństwa cywilnego a stwierdzenie nieważności małżeństwa zawartego w obrządku Kościoła rzymskokatolickiego / Justyna Kindrat-Nongiesser, Magdalena Skibińska(*), 2007. Ius et Administratio Vol. 15, z. 3, 131--169, ISSN: 1732-7318, , eISSN: 2300-4797, summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-20094] [data modyf: 25-05-2016 11:31]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Aktualne zagadnienia postępowania dowodowego i środków dowodowych w postępowaniu cywilnym / (Red.) Magdalena Skibińska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2020, 142 s. .- ISBN: 9788378424154 .- (Acta Iuridica Lebusana Vol. 14)
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5917] [data modyf: 28-07-2020 09:24]
[2] Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym : Acta Iuridica Lebusana, Vol. 8 / (Red.) Martyna Łaszewska - Hellriegel, Magdalena Skibińska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 241 s. .- ISBN: 9788378423263
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5756] [data modyf: 27-06-2019 16:39]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski