System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Mateusz Jakub Ciepliński
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Zoologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 28 pozycji bibliograficznych
20 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Rezerwaty / Mateusz Jakub Ciepliński, Ewa Burda
// W: Formy ochrony przyrody Zielonej Góry : przewodnik / red. L. Jerzak, M. Bocheński, O. Ciebiera .- Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 167--170 .- ISBN: 9788394374532
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19973] [data modyf: 19-04-2018 09:03]
[2] Użytki ekologiczne / Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Ariel Durajski, Andżelina Łopińska, Ewa Burda
// W: Formy ochrony przyrody Zielonej Góry : przewodnik / red. L. Jerzak, M. Bocheński, O. Ciebiera .- Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 147--165 .- ISBN: 9788394374532
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19946] [data modyf: 05-11-2018 16:36]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The effect of dipotassium EDTA and lithium heparin on hematologic values of farmed brown trout Salmo trutta (L.) spawners / Mateusz Jakub Ciepliński, Mariusz Kasprzak, Monika Grandtke, Aleksandra Steliga, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak // Aquaculture International .- 2019, Vol. 27, iss. 1, s. 79--87, ISSN: 0967-6120, , eISSN: 1573-143X, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: anticoagulant, blood, brown trout, erythrocyte, hematology
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s10499-018-0308-5         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-23210] [data modyf: 06-09-2019 12:54]
[2] Analysis of peripheral blood white blood cell parameters in European White Storks (Ciconia ciconia L.) chicks that varies by sex / Monika Grandtke, Mariusz Kasprzak, Mateusz Jakub Ciepliński, Ewa Burda, Ariel Durajski, Joachim Siekiera, Leszek Jerzak // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Naturae .- 2018, Vol. 3, s. 41--51, ISSN: 2543-8832, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: bocian biały, hematologia, hematology, krwinki białe, morfometria, morphometric, white blood cells size, white stork
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2491/25438832.3.3
[AWCZ-24362] [data modyf: 20-09-2019 13:47]
[3] Pattern of secondary infection with Saprolegnia spp. in wild spawners of UDN - affected sea trout Salmo trutta m. trutta (L.), the Słupia River, N Poland / Mateusz Jakub Ciepliński, Mariusz Kasprzak, Monika Grandtke, Marian Giertych, Aleksandra Steliga // Oceanological and Hydrobiological Studies .- 2018, Vol. 47, iss. 3, s. 230--238, ISSN: 1730-413X, , eISSN: 1897-3191, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Saprolegnia, infection pattern, sea trout, secondary infection, ulcerative dermal necrosis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/ohs-2018-0022         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-23151] [data modyf: 18-10-2018 11:20]
[4] The impact of UDN on selectwed blood parameters of female sea trout Salmo trutta m. trutta L. spawners / Mateusz Jakub Ciepliński, Mariusz Kasprzak, Monika Grandtke, Aleksandra Steliga, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Naturae .- 2018, Vol. 3, suppl., s. 7--16, ISSN: 2543-8832, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Ulcerative Dermal Necrosis, blood, haematology, hematologia, krew, sea trout, troć wędrowna, wrzodziejąca martwica skóry UDN
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2491/25438832.3supp.1
[AWCZ-24361] [data modyf: 20-09-2019 11:58]
[5] Influence of crowding on body mass, serum total protein and aminotransferase (ALT, AST) concentration and activity in the feral pigeon Columbia livia f. urbana / Mariusz Kasprzak, Mateusz Jakub Ciepliński, Aleksandra Steliga, Tomasz Hetmański, Piotr Kamiński, Monika Grandtke, Andżelina Łopińska // International Studies on Sparrows .- 2016, Vol. 40, s. 5--8, ISSN: 1734-624X, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: ALT, AST, Columbia livia f. urbana, body weight, crowding, pigeon, total protein
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.1515/isspar-2015-0035
[AWCZ-21745] [data modyf: 02-10-2017 18:34]
[6] UDN - tajemnicza choroba troci wędrownej / Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Monika Janczak, Mariusz Kasprzak // Gawron: kwartalnik Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych .- 2015, nr 3, s. 9--13, ISSN: 1640-2103, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19868] [data modyf: 29-02-2016 11:43]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Fungal infection of brown trout (Salmo trutta morpha trutta) - case study / Agnieszka Pękala-Safińska, Piotr Jedziniak, Anna Kycko, Mariusz Kasprzak, Mateusz Jakub Ciepliński, Ewa Paździor, Beata Więcek, Łukasz Panasiuk // W: 40th Mycotoxin Workshop : conference abstracts. Munich, Niemcy, 2018 .- [B. m.] : --, 2018, s. 130
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23099] [data modyf: 07-08-2018 09:59]
[2] The impact of UDN on selected blood parameters of female sea trout Salmo trutta m. Trutta (L.) spawners / Mariusz Kasprzak, Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, A. Steliga, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak // W: Animal Physiology 2018 : 14th international scientific conference. Kraków, Polska, 2018 .- Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego, 2018, s. 30 .- ISBN: 9788380841529
Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.24917/9788380841529   (pkt: 0)
[KONF-23230] [data modyf: 03-10-2018 14:14]
[3] The influence of sex on morphological parameters of white blood cells of juvenile White Stork (Ciconia ciconia) / Monika Grandtke, Mateusz Jakub Ciepliński, Ariel Durajski, Ewa Burda, Leszek Jerzak, Mariusz Kasprzak, J. Siekiera // W: Animal Physiology 2018 : 14th international scientific conference. Kraków, Polska, 2018 .- Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego, 2018, s. 20 .- ISBN: 9788380841529
Słowa kluczowe: blood cell size, hematology, morphology, morphometric, white stork

Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.24917/9788380841529   (pkt: 0)
[KONF-23229] [data modyf: 30-04-2019 14:51]
[4] Analysis of the genetic differentiation of the white stork (Ciconia ciconia) / E. Zygielewicz, M. Burnicka, A. Gniewczyńska, Ewa Burda, Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Marcin Bocheński, Elżbieta Heger // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 12th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, s. 61 .- ISBN: 9788394374525
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22874] [data modyf: 21-12-2017 13:39]
[5] The effect of sodium heparin on erythrocyte morphology of sand lizard (Lacerta agilis) / Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Magdalena Wieczorek, Mariusz Kasprzak, Bartłomiej Najbar // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 12th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, s. 65 .- ISBN: 9788394374525
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22875] [data modyf: 21-12-2017 13:42]
[6] Morphological characteristics of the leukocytes in circulating blood of the white stork (Ciconia ciconia) chick's / Monika Grandtke, Mateusz Jakub Ciepliński, Ariel Durajski, R. Petela, Mariusz Kasprzak // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 76 .- ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22410] [data modyf: 02-10-2017 18:17]
[7] Sand lizard (Lacerta agilis) and common lizard (Zootoca vivipara) erythrocyte morphology comparison / Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Magdalena Wieczorek, Mariusz Kasprzak, Bartłomiej Najbar // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 79 .- ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22411] [data modyf: 03-01-2017 14:28]
[8] Saprolegnia infection pattern in UDN-affected sea trout (Salmo trutta trutta) from the Słupia river / Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Mariusz Kasprzak // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 75 .- ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22409] [data modyf: 03-01-2017 14:21]
[9] Comparison of white blood cells of White Storks Ciconia ciconia developing in pure and heavy metal polluted environments / Monika Grandtke, Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Janczak, Aleksandra Steliga, Arkadiusz Stamm, Marcin Bocheński, Mariusz Kasprzak, Leszek Jerzak // W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 22 .- ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21867] [data modyf: 13-10-2015 16:21]
[10] Morphological characteristics of the capercaillie (Tetrao urogallus) leukocytes / Monika Grandtke, Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Janczak, Aleksandra Steliga // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 120 .- ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21995] [data modyf: 01-12-2015 18:31]
[11] Nieuchwytny zabójca - wrzodziejąca martwica skóry (UDN) / Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Monika Janczak, Aleksandra Steliga, Mariusz Kasprzak // W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 56 .- ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21871] [data modyf: 13-10-2015 16:20]
[12] Sea trout (Salmo trutta trutta) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) red blood cells measurements comparison / Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Monika Janczak, Aleksandra Steliga // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 118 .- ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22273] [data modyf: 06-10-2016 10:26]
[13] Autumn of animal life on primates and carnivores example- osteological approach / Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Monika Janczak, A. Stamm // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 9th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2014 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2014, s. 144
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22486] [data modyf: 30-01-2017 14:57]
[14] Morphological characteristics of the White Stork (Ciconia ciconia) chick's leukocytes / Monika Grandtke, Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Janczak, Arkadiusz Stamm // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 9th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2014 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2014, s. 147
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21922] [data modyf: 13-10-2015 16:42]
[15] Technique of blood sampling from White Stoks (Ciconia ciconia) chicks: possible mistakes and risks / Monika Janczak, Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Arkadiusz Stamm, Aleksandra Steliga // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 9th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2014 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2014, s. 148
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21923] [data modyf: 13-10-2015 16:44]
[16] Yellow baboon (Papio cynocephalus) none microarchitecture / Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Monika Janczak, A. Stamm // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 9th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2014 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2014, s. 145
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22487] [data modyf: 30-01-2017 15:00]
[17] Czy warto żyć długo? - W świetle badań osteologicznych / Mateusz Jakub Ciepliński, Paweł Maleszka, Zbigniew Zawada // W: Ewolucja strategii reprodukcyjnych i życiowych : XII Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Toruń, Polska, 2011 .- Toruń : [brak wydawcy], 2011, s. 13 [abstr.]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20520] [data modyf: 08-10-2015 13:24]
[18] Faustianka's ammonites / Mateusz Jakub Ciepliński, Zbigniew Zawada // W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 5th international conference. Zielona Góra, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 10 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19859] [data modyf: 08-10-2015 13:24]
[19] Pan troglodytes (Blumenbach 1775) chimpanzee osteology / Mateusz Jakub Ciepliński, Zbigniew Zawada // W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 4th international conference. Zielona Góra, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 8 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19475] [data modyf: 08-10-2015 13:24]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Dlaczego zebry nie maja wrzodów? Psychofizjologia stresu : recenzja książki / / Robert M. Sapolsky .- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN , 2014 (Rec.) Mateusz Jakub Ciepliński // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa .- 2015, nr 2, s. 91
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski