System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Wiktor Wolak
Wydział: Wydział Fizyki i Astronomii
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 6 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 95 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
CZASOP: 95 (15,83)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

15,83 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
40 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
CZASOP: 40 (6,67)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

6,67 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Programmable magnetic domain evolution in magnetic auxetic systems / Krzysztof Dudek, Wiktor Wolak, Mirosław Dudek, Roberto Caruana-Gauci, R. Gatt, Krzysztof W. Wojciechowski, J. N. Grima // Physica Status Solidi. Rapid Research Letters .- 2017, Vol. 11, no. 8, s. 1-6, ISSN: 1862-6254, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Ising model, auxetic, magnetic domains, mechanical metamaterials
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1002/pssr.201700122         Cytowania wg Scopus: [12-11-2018]
[AWCZ-21662] [data modyf: 31-10-2018 11:49]
[2] On magnetite concentrate grains with respect to their use in concrete / J. Borucka-Lipska, W. Kiernożycki, N. Guskos, Mirosław Dudek, Dinh Quang HO, Wiktor Wolak, Maciej Marć, Jacek Juliusz Kozioł, Joanna Kalaga // International Journal of Engineering Research & Science (IJOER) .- 2016, Vol. 2, iss. 4, s. 97--103, ISSN: 2395-6992, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: compressive strength, concrete, magnetite concentrate, magnetite grains, pH value
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20250] [data modyf: 11-07-2016 12:10]
[3] Understanding of the role of pH in filling mesoporous silica with magnetic nanoparticles / Wiktor Wolak, Mirosław Dudek, Dinh Quang HO, Karol Marcjan // Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics .- 2016, Vol. 15, no. 1, s. 191--196, ISSN: 2299-9965, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: magnetic nanoparticles, mesoporous silica, point of zero charge
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.17512/jamcm.2016.1.19
[AWCZ-19976] [data modyf: 12-04-2016 10:13]
[4] A Hypothesis for Reactivation of Pulmonary Tuberculosis : How Thoracic Wall Shape Affects the Epidemiology of Tuberculosis / Aaron R. Casha, Liberato Camilleri, Alexander Manché, Ruben Gatt, Daphne Attard, Wiktor Wolak, Krzysztof Dudek, Marilyn Gauci, Christopher Giordimaina, Joseph N. Grima // Clinical Anatomy .- 2015, Vol. 28, s. 614--620, ISSN: 0897-3806, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: body mass index, epidemiology, reactivation, tuberculosis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1002/ca.22544         Cytowania wg Scopus: [12-11-2018]
[AWCZ-21755] [data modyf: 31-10-2018 09:28]
[5] Is there a biomechanical cause for spontaneous pneumothorax? / Aaron R. Casha, Alexander Manché, Ruben Gatt, Wiktor Wolak, Krzysztof Dudek, Marilyn Gauci, Pierre Schembri-Wismayer, Marie Therese Camilleri-Podesta, Joseph N. Grima // European Journal of Cardio-Thoracic Surgery .- 2014, Vol. 45, iss. 6, s. 1011--1016, ISSN: 1010-7940, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1093/ejcts/ezt659         Cytowania wg Scopus: [12-11-2018]
[AWCZ-21758] [data modyf: 31-10-2018 09:51]
[6] On the properties of real finite-sized planar and tubular stent-like auxetic structures / Ruben Gatt, Roberto Caruana-Gauci, Daphne Attard, Aaron R. Casha, Wiktor Wolak(*), Krzysztof Dudek(*), Luke Mizzi, Joseph N. Grima // Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics .- 2014, Vol. 251, no. 2, s. 321--327, ISSN: 0370-1972, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Young's modulus, finite-sized structures, negative Poisson's ratio, stents
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1002/pssb.201470109
[AWCZ-21759] [data modyf: 31-10-2018 09:49]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2018 Uniwersytet Zielonogórski