System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Wiktor Wolak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki fizyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 9 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Enhancing silica surface deprotonation by using magnetic nanoparticles as heating agents / Wiktor Wolak, Anatoly B. Kolomeisky, Mirosław Dudek, Maciej Marć, Lidia Najder-Kozdrowska, 2019. Journal of Physics D : Applied Physics Vol. 52, 1--7, ISSN: 0022-3727, , eISSN: 1361-6463, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: deprotonation, magnetic heating, magnetic nanoparticles, silica
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1088/1361-6463/ab39
[AWCZ-24431] [data modyf: 14-10-2019 13:20]
[22,14] [0,32]
[2] Impact resistance of composite magnetic metamaterials / Krzysztof Dudek, Wiktor Wolak, Ruben Gatt, Joseph N. Grima, 2019. Scientific Reports Vol. 9, 1--9, ISSN: 2045-2322, , eISSN: 2045-2322, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- K. Dudek afiliacja również University of Malta
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1038/s41598-019-40610-w         Cytowania wg Scopus: 4 [24-02-2020]
[AWCZ-24027] [data modyf: 24-04-2019 14:35]
[70] [0,5]
[3] Magnetocaloric materials with ultra-small magnetic nanoparticles working at room temperature / Mirosław Dudek, Krzysztof Dudek, Wiktor Wolak, K. W. Wojciechowski, J. N. Grima, 2019. Scientific Reports Vol. 9, 1--10, ISSN: 2045-2322, , eISSN: 2045-2322, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1038/s41598-019-53617-0         Cytowania wg Scopus: 1 [24-02-2020]
[AWCZ-24822] [data modyf: 14-01-2020 12:48]
[46,67] [0,33]
[4] Programmable magnetic domain evolution in magnetic auxetic systems / Krzysztof Dudek, Wiktor Wolak, Mirosław Dudek, Roberto Caruana-Gauci, R. Gatt, Krzysztof W. Wojciechowski, J. N. Grima, 2017. Physica Status Solidi. Rapid Research Letters Vol. 11, no. 8, 1-6, ISSN: 1862-6254, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ising model, auxetic, magnetic domains, mechanical metamaterials
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1002/pssr.201700122         Cytowania wg Scopus: 5 [24-02-2020]
[AWCZ-21662] [data modyf: 31-10-2018 11:49]
[11,67] [0,33]
[5] On magnetite concentrate grains with respect to their use in concrete / J. Borucka-Lipska, W. Kiernożycki, N. Guskos, Mirosław Dudek, Dinh Quang HO, Wiktor Wolak, Maciej Marć, Jacek Juliusz Kozioł, Joanna Kalaga, 2016. International Journal of Engineering Research & Science (IJOER) Vol. 2, iss. 4, 97--103, ISSN: 2395-6992, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: compressive strength, concrete, magnetite concentrate, magnetite grains, pH value
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20250] [data modyf: 11-07-2016 12:10]
[6] Understanding of the role of pH in filling mesoporous silica with magnetic nanoparticles / Wiktor Wolak, Mirosław Dudek, Dinh Quang HO, Karol Marcjan, 2016. Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics Vol. 15, no. 1, 191--196, ISSN: 2299-9965, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: magnetic nanoparticles, mesoporous silica, point of zero charge
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.17512/jamcm.2016.1.19
[AWCZ-19976] [data modyf: 12-04-2016 10:13]
[7] A Hypothesis for Reactivation of Pulmonary Tuberculosis : How Thoracic Wall Shape Affects the Epidemiology of Tuberculosis / Aaron R. Casha, Liberato Camilleri, Alexander Manché, Ruben Gatt, Daphne Attard, Wiktor Wolak, Krzysztof Dudek, Marilyn Gauci, Christopher Giordimaina, Joseph N. Grima, 2015. Clinical Anatomy Vol. 28, 614--620, ISSN: 0897-3806, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: body mass index, epidemiology, reactivation, tuberculosis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1002/ca.22544         Cytowania wg Scopus: 4 [24-02-2020]
[AWCZ-21755] [data modyf: 31-10-2018 09:28]
[8] Is there a biomechanical cause for spontaneous pneumothorax? / Aaron R. Casha, Alexander Manché, Ruben Gatt, Wiktor Wolak, Krzysztof Dudek, Marilyn Gauci, Pierre Schembri-Wismayer, Marie Therese Camilleri-Podesta, Joseph N. Grima, 2014. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery Vol. 45, iss. 6, 1011--1016, ISSN: 1010-7940, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1093/ejcts/ezt659         Cytowania wg Scopus: 13 [24-02-2020]
[AWCZ-21758] [data modyf: 31-10-2018 09:51]
[9] On the properties of real finite-sized planar and tubular stent-like auxetic structures / Ruben Gatt, Roberto Caruana-Gauci, Daphne Attard, Aaron R. Casha, Wiktor Wolak(*), Krzysztof Dudek(*), Luke Mizzi, Joseph N. Grima, 2014. Physica Status Solidi B-Basic Research Vol. 251, no. 2, 321--327, ISSN: 0370-1972, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Young's modulus, finite-sized structures, negative Poisson's ratio, stents
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1002/pssb.201470109
[AWCZ-21759] [data modyf: 31-10-2018 09:49]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski