System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Mateusz Półtorak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 4 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Z zagadnień estetyki językowej w komunikacji internetowej - na przykładzie kształtowania zachowań językowych w relacjach nadawca-odbiorca w blogu, Mateusz Półtorak
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu, 2019. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 237--248, ISBN: 9788378423379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20876] [data modyf: 04-06-2019 11:51]
[2] Wpływ nadawcy na ksztaltowanie sie relacji nadawczo-odbiorczych w blogu (na podstawie blogów tematycznych o literaturze kryminalnej), Marzanna Uździcka, Mateusz Półtorak
// W: Kontakty językowe w komunikowaniu, 2016. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2015), s. 283--295, ISBN: 9788378422617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18654] [data modyf: 30-01-2017 10:36]
[3] Komunikowanie o literaturze kryminalnej w internecie (na podstawie blogu "Żywi i umarli" Mariusza Czubaja), Mateusz Półtorak
// W: Język w życiu wspólnoty, 2015. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2014), s. 131--149, ISBN: 9788378422334
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17716] [data modyf: 01-04-2016 12:18]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Blogi fan fiction jako nowy element współczesnej kultury (rekonesans badawczy) / Mateusz Półtorak, 2017. In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką vol. 17, 179--191, ISSN: 1899-2722, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: blog, communication, fan fiction, internet, komunikacja, kultura popularna, nadawca, odbiorca, pop culture, recipient, sender
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22016] [data modyf: 27-11-2017 09:16]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski