System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Karolina Rapp
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 40,95 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ: 25 (25)    WZ-ROZ: 15,95 (3,19)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

5,85 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
40,95 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ: 25 (25)    WZ-ROZ: 15,95 (3,19)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

5,85 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Das Orientbild in der deutschsprachigen Reiseliteratur des 20. und 21. Jahrhunderts : Zwischen Realität und Imagination / Karolina Rapp .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016 .- 308 s. - (Kultur - Literatur - Medien. Posener Schriften zur Germanistik) .- ISBN: 9783631670422
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13307] [data modyf: 15-03-2017 08:15]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] ,Die Weltgeschichte schreibt einem keine Entschuldigungszettel für den Alltag' - Die Individualerinnerungen der Kriegsenkel / Karolina Rapp
// W: Beiträge zur Germanistik. Germanistische Forschung in Polen. : Gegenstände und Methoden, Formen und Wirkungen / Hrsg. Ewa Żebowska, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Magdalena Latkowska .- Warszawa : Wissenschaftliche Beiträge des Verbandes Polnischer Germanisten, 2017 - s. 239--254 .- ISBN: 9788364020599
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19067] [data modyf: 09-10-2017 10:14]
[2] Die Antike in der deutschsprachigen Literatur der Gegenwart - Der Odysseus in den Werken von Perikles Monioudis / Karolina Rapp
// W: Die Antike in der populären Kultur und Literatur / Konrad Dominas, Bogdan Trocha, Paweł Wałowski (Hg.) .- Berlin : Frank&Timme, 2016 - s. 59--77 .- ISBN: 9783732902385
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18257] [data modyf: 13-10-2016 11:02]
[3] Miejsce jako czas zgęstniały i mnogi: o znaczeniu miejsc, przestrzeni i architektury dla wymiany wartości międzykulturowych na przykładzie okcydentalnego obrazu orientu / Karolina Rapp(*)
// W: Clash(es) and new beginnings in literature and culture = Zderzenie/a i nowe początki w literaturze i kulturze / ed. by Liliana Sikorska, Anna Chudzińska-Parkosadze, Joanna Jastrząb, Marta Frątczak .- Poznań : Wydział Anglistyki UAM, 2014 - (Interdiscyplinary Studies Series ; Vol. 1) - s. 181--194 .- ISBN: 9788393886814
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-17286] [data modyf: 03-11-2015 10:20]
[4] "Nichts ist so schwer, wie einfach zu leben". Zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Das Mosaik der Stadt und der Tanz des Lebens im Roman "Walpurgistag" (2011) von Annett Gröschner / Karolina Rapp
// W: Neuer Ernst in der Literatur? : Schreibpraktiken in deutschsprachigen Romanen der Gegenwart / Kristin Eichhorn (Hrsg.) .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2014 - (Beiträge zur Literatur und Literaturwissenschaft des 20. und 21. Jahrhunderts ; Band 25) - s. 139--150 .- ISBN: 9783631648766
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17282] [data modyf: 03-11-2015 08:39]
[5] Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach - o smaku słów i rzeczywistości oraz zmysłowym poszukiwaniu siebie w podróży / Karolina Rapp
// W: Świat zmysłów. O znaczeniu zmysłów w kulturze / red. Sylwia Góra, Justyna Kulczycka .- Kraków : Akademia Ignatianum, 2014 - s. 301--313 .- ISBN: 9788376141817
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-17287] [data modyf: 03-11-2015 10:29]
[6] Mity w czasach pomitycznych. Odyseusz współczesny w tekstach Periklesa Monioudisa "Die Stadt an den Golfen" oraz "Land" / Karolina Rapp(*)
// W: Filologiczne konteksty współczesności : Wyzwania literatury i języka w XX/XXI wieku / red. nauk. Zofia Czapiga, Jolanta Pasterska, Monika Kolodziej, Violetta Ciećko .- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013 - s. 123--132 .- ISBN: 9788373389526
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-17283] [data modyf: 03-11-2015 08:48]
[7] Na ile etniczny był naród? Etniczność w polskich i niemieckich dyskusjach narodowych; przeł. z j. niem. / Karolina Rapp
// W: Zrozumieć polską historię / Michael G. Müller .- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2012 - s. 37--50 .- ISBN: 9788371778834
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17285] [data modyf: 03-11-2015 09:33]
[8] Niemiecka "Ostforschung" - obrazy i wyobrażenia o historii Polski epoki nowożytnej; przeł. z j. niem. / Karolina Rapp
// W: Zrozumieć polską historię / Michael G. Müller .- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2012 - s. 19--36 .- ISBN: 9788371778834
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17284] [data modyf: 03-11-2015 09:31]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Du bist am Ende. Kehre um." - Die Suche nach bergenden Räumen als Reise- und Schreibprogramm bei Annemarie Schwarzenbach / Karolina Rapp // Thalloris .- 2016, nr 1, s. 227--242, ISSN: 2543-8689, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Orient, Schwarzenbach, space, travel report
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21276] [data modyf: 20-04-2017 09:14]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski