System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików Ľródłowych   |   Kategorie osi±gnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Łukasz Stefanowicz
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Pracownia oprogramowania i komputeryzacji Centrum Komputerowego UZ Łukasz Stefanowicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 35 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inn± niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowi±zywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej li¶cie czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajduj± się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadaj±ca na pracownika
D - Czę¶ć slotu przypadaj±ca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkow±, po znaku "/" znajduj± się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach ksi±żkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Aplikacje internetowe w obliczu ataków sieciowych na przykładzie Codelgniter Framework, Łukasz Stefanowicz, Grzegorz Bazydło, Remigiusz Wi¶niewski
// W: Zdalne odczyty : kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane, 2015. / red. M. Węgrzyn, J. Jabłoński, M. Nowakowski, Legionowo : Wydaw. BTC, s. 133--140, ISBN: 9788364702051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17139] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[2] Ataki na strony internetowe oraz metody zabezpieczeń, Piotr Broniszewski, Daniel Kur, Remigiusz Wi¶niewski, Marek Węgrzyn, Łukasz Stefanowicz
// W: Transakcje i monety internetowe : kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane, 2014. / red. M. Węgrzyn, J. Jabłoński, M. Nowakowski, Legionowo : Wydaw. BTC, s. 171--178, ISBN: 9788360233986
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16125] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[3] Możliwo¶ci zastosowania waluty kryptograficznej Bitcoin, Łukasz Stefanowicz, Remigiusz Wi¶niewski, Grzegorz Bazydło
// W: Transakcje i monety internetowe : kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane, 2014. / red. M. Węgrzyn, J. Jabłoński, M. Nowakowski, Legionowo : Wydaw. BTC, s. 79--86, ISBN: 9788360233986
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16123] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[4] Selection algorithm using the theory of hypergraphs, Łukasz Stefanowicz
// W: New trends in digital systems design, 2014. / eds. A. Bukowiec, G. Borowik, M. Doligalski, Düsseldorf : VDI Verlag GmbH (Fortschritt - Berichte VDI Nr. 836), s. 22--31, ISBN: 9783183836109
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16426] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczaj± całkowit± warto¶ć punktow± danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymuj± tylko pewn± czę¶ć tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowi±zuj±cymi na UZ.
[1] Decomposition of Distributed Edge Systems Based on the Petri Nets and Linear Algebra Technique / Remigiusz Wi¶niewski, Andrei Karatkevich, Łukasz Stefanowicz, Marcin Wojnakowski, 2019. Journal of Systems Architecture Vol. 96, 20--31, ISSN: 1383-7621, , eISSN: 1873-6165, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Decomposition, Distributed system, Edge computing, Petri net
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1016/j.sysarc.2019.01.015         Cytowania wg Scopus: 3 [03-08-2020]
[AWCZ-23563] [data modyf: 07-10-2019 14:20]
[2] Algorytm selekcji wykorzystuj±cy teorię hipergrafów / Łukasz Stefanowicz, Remigiusz Wi¶niewski, Marian Adamski, 2014. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 60, nr 7, 516--518, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: State Machine Components (SMCs), exact transversal, hipergraf, hipergraf transweral dokładnych, hypergraph, implikanty proste, podsieci automatowe, prime implicants, selection, selekcja, transversal, transwersala, transwersala dokładna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18552] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[3] Wykorzystanie pseudostanów historii do modelowania sytuacji awaryjnych w maszynie stanów UML / Grzegorz Bazydło, Marian Adamski, Łukasz Stefanowicz, 2014. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 60, nr 7, 513--515, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: UML, history pseudostate, logic controller, maszyna stanów, pesudostan historii, state machine, sterownik logiczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18553] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[4] Zastosowanie hipergrafów w procesie selekcji implikantów prostych / Remigiusz Wi¶niewski, Łukasz Stefanowicz, 2013. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 59, nr 11, 1195--1197, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: exact transversal, hipergraf, hypergraph, minimalizacja funkcji logicznych, minimization of Boolean functions, selection of prime implicants, selekcja implikantów prostych, transwersala dokładna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17792] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[5] Application of hypergraphs to the reduction of the memory size in the Microprogrammed Controllers with Address Converter / Marian Adamski, Monika Wi¶niewska, Remigiusz Wi¶niewski, Łukasz Stefanowicz, 2012. Przegl±d Elektrotechniczny, nr 8, 134--136, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: address converter, hipergrafy, hypergraphs, konwerter adresów, memory, microprogrammed controllers, pamięćredukcja, reduction, sterowniki mikroprogramowane
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 15 [03-08-2020]
[AWCZ-16684] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[6] Zastosowanie układów reprogramowalnych FPGA w projekcie "Inteligentny Dom" / Łukasz Stefanowicz, Remigiusz Wi¶niewski, Marek Węgrzyn, 2012. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 58, nr 7, 614--616, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Android, FPGA, Windows Mobile, control system, inteligenny dom, intelligent house, remote control, reprogrammable devices, sterowanie zdalne, system sterowania, układy reprogramowalne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16676] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[7] Akceleracja obliczeń komputerowych za pomoc± układów graficznych z wykorzystaniem technologii CUDA / Łukasz Stefanowicz, Remigiusz Wi¶niewski, Monika Wi¶niewska, 2011. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 57, nr 8, 948--950, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: CPU, CUDA, GPU, compute, iteracja, iteration, multimedia, multithreading, obliczenia, parallel, procesor, processor, równoległo¶ć, wielow±tkowo¶ć
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15924] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[8] Programowanie kontrolerów gier i aplikacji w systemie Windows / Łukasz Stefanowicz, Grzegorz Łabiak, 2010. Metody Informatyki Stosowanej, nr 3, 169--176, ISSN: 1898-5297, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: ANSI C, Direct Input, DirectX, Windows, computer games, controller, peripheral devices
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15414] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Minimization of SM-Covers of Petri Net Specifications of Control Systems, 2019. Andrei Karatkevich, Łukasz Stefanowicz // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2019 : book of abstract of the 26th International Conference. Rzeszów, Polska ŁódĽ : Politechnika Łódzka, 2019, s. 132
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[KONF-23478] [data modyf: 30-07-2019 13:55]
[2] Safety Analysis of Petri Nets Based on the SM-Cover Computed with the Linear Algebra Technique, 2018. Remigiusz Wi¶niewski, Marcin Wojnakowski, Łukasz Stefanowicz // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2018. Thessaloniki, Grecja New York : AIP Publishing, 2018, AIP Conference Proceedings, Vol. 2040, s. 1--5
Słowa kluczowe: Safeness of Petri nets, linear algebra, place invariants, state machine components cover

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.5079142   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [03-08-2020]
[KONF-23306] [data modyf: 03-06-2019 17:41]
[3] Selection of state machine components for a Petri net based on the computation of an exact transversal, 2018. Łukasz Stefanowicz, Remigiusz Wi¶niewski, Andrei Karatkevich // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2018. Thessaloniki, Grecja New York : AIP Publishing, 2018, AIP Conference Proceedings, Vol. 2040, s. 1--5
Słowa kluczowe: Petri Nets, SM-cover, State Machine Components, exact transversal, hypergraph, selection

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.5079141   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[KONF-23305] [data modyf: 03-06-2019 12:39]
[4] A rule-based approach to model checking of UML state machines, 2016. Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Łukasz Stefanowicz // W: 12th International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2016. Athens, Grecja Melville : American Institute of Physics, 2016, AIP Conference Proceedings, Vol. 1790, s. 1--5, ISBN: 9780735414549
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4968655   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[KONF-22283] [data modyf: 19-01-2017 12:05]
[5] Application of modified Martinez-Silva algorithm in determination of net cover, 2016. Łukasz Stefanowicz, Iwona Grobelna // W: 12th International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2016. Athens, Grecja Melville : American Institute of Physics, 2016, AIP Conference Proceedings, Vol. 1790, s. 1--5, ISBN: 9780735414549
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4968657   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[KONF-22285] [data modyf: 19-01-2017 12:13]
[6] Conception of discrete systems decomposition algorithm using p-invariants and hypergraphs, 2016. Łukasz Stefanowicz // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016. Wilga, Polska Bellingham : SPIE, 2016, Proceedings of SPIE, Vol. 10031, s. 1, ISBN: 9781510604858
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2245786   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[KONF-22280] [data modyf: 21-02-2017 15:11]
[7] Partial reconfiguration of concurrent logic controllers implemented in FPGA devices, 2016. Remigiusz Wi¶niewski, Iwona Grobelna, Łukasz Stefanowicz // W: 12th International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2016. Athens, Grecja Melville : American Institute of Physics, 2016, AIP Conference Proceedings, Vol. 1790, s. 1--5, ISBN: 9780735414549
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4968656   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [03-08-2020]
[KONF-22284] [data modyf: 19-01-2017 12:23]
[8] Application of Hypergraphs in the Prime Implicants Selection Process, 2015. Remigiusz Wi¶niewski, Łukasz Stefanowicz, Grzegorz Bazydło, Marek Węgrzyn // W: 13th IFAC and IEEE Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Cracow, Polska Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2015, IFAC-PapersOnLine, 2015, Vol. 48, no. 4, s. 302--305, ISBN: ISSN: 2405-8963
Słowa kluczowe: selection of prime implicants, exact transversal, hypergraph, minimization of Boolean functions

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2015.07.051   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[KONF-22831] [data modyf: 24-11-2017 10:17]
[9] Aplikacje webowe w obliczu ataków internetowych - na przykł±dzie Codelgniter Framework, 2015. Łukasz Stefanowicz, Grzegorz Bazydło, Remigiusz Wi¶niewski // W: Kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane : zdalne odczyty : II konferencja naukowo-przemysłowa. Zielona Góra - Nowy Kisielin, Polska [b. m.], 2015, s. 1--21 .- [postery]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21892] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[10] Exact cover of states in the discrete state-space system, 2015. Remigiusz Wi¶niewski, Łukasz Stefanowicz, Monika Wi¶niewska, Daniel Kur // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2015. Athens, Grecja [B. m.] : AIP Publishing, 2015, AIP Conference Proceedings, Vol. 1702, s. 1--4, ISBN: 9780735413498
Słowa kluczowe: cover, discrete system, hypergraph, selection

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4938884   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [03-08-2020]
[KONF-22050] [data modyf: 08-04-2016 14:26]
[11] State Machine Components selection based on hypergraphs theory, 2015. Łukasz Stefanowicz // W: Proceedings of the 3rd Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy, Czechy Prague : Czech Technical University, 2015, s. 52--53, ISBN: 9788001057766
Słowa kluczowe: exact transversal, exact transversal hypergraph, hypergraph, selection, state machine components, transversal

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21864] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[12] State machine components selection based on minimal transversals, 2015. Łukasz Stefanowicz, Piotr Mróz // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2015. Athens, Grecja [B. m.] : AIP Publishing, 2015, AIP Conference Proceedings, Vol. 1702, s. 1--4, ISBN: 9780735413498
Słowa kluczowe: Petri net,, State Machine components, discrete system, exact transversal, hypergraph, minimal transversal, selection, transversal, xt-hypegraph

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4938885   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [03-08-2020]
[KONF-22049] [data modyf: 08-04-2016 14:25]
[13] Application of hypergraphs to SMCs selection, 2014. Łukasz Stefanowicz, Marian Adamski, Remigiusz Wi¶niewski, Jakub Lipiński // W: 5th IFIP WG 5.5/SOCOLNET Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems - D0CEIS. Costa de Caparica, Portugalia Berlin : Springer, 2014, s. 249--256, ISBN: 9783642547331
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-54734-8   (pkt: 15)
[KONF-21472] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[14] Aspects of selection of SM components with the application of the theory of hypergraphs, 2014. Łukasz Stefanowicz, Marian Adamski // W: 7th International Conference on Human System Interactions - HSI 2014 : USB proceedings. Lisbon, Portugalia New York : IEEE, 2014, s. 221--226, ISBN: 9781479947140
Słowa kluczowe: Petri net, State Machine Component, State Machine Components selection, decomposition, exact transversal, exact transversal hypergraph, hypergraph, selection, transversal

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/HSI.2014.6860479   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [03-08-2020]
[KONF-21366] [data modyf: 06-03-2017 10:03]
[15] Selection algrithm using the theory of hypergraphs, 2014. Łukasz Stefanowicz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 14 : materiały 11. konferencji naukowej. Karpacz, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 31--32
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21413] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[16] Theoretical aspects of Petri nets decomposition based on invariants and hypergraphs, 2014. Remigiusz Wi¶niewski, Łukasz Stefanowicz, Arkadiusz Bukowiec, Jakub Lipiński // W: Multimedia and Ubiquitous Engineering (MUE) : 8th International Conference. Zhangjiajie, Chiny [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, Lecture Notes in Electrical Engineering. Vol. 308, s. 371--376, ISBN: 9783642549007
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 21 [03-08-2020]
[KONF-21534] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[17] Translation UML diagrams into Verilog, 2014. Grzegorz Bazydło, Marian Adamski, Łukasz Stefanowicz // W: 7th International Conference on Human System Interactions - HSI 2014 : USB proceedings. Lisbon, Portugalia New York : IEEE, 2014, s. 267--271, ISBN: 9781479947140
Słowa kluczowe: Hierarchical Concurrent Finite State Machine (HCFSM), UML, Verolog, logic controller, state machine diagram

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/HSI.2014.6860487   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 20 [03-08-2020]
[KONF-21373] [data modyf: 06-03-2017 11:45]
[18] Application of an exact transversal hypergraph in selection of SM-components, 2013. Łukasz Stefanowicz, Marian Adamski, Remigiusz Wi¶niewski // W: Technological innovation for the internet of things : 4th IFIP WG 5.5/SOCOLNET Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems, DoCEIS 2013. Costa de Caparica, Portugalia Heidelberg - Dordrecht : Springer, 2013, s. 250--257, ISBN: 9783642372902
Słowa kluczowe: Petri nets, SM-Components, concurrency hypergraphs, exact transversal, extract cover, graphs, hypergraph, hypergraphs, transversal

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-37291-9   (pkt: 15)
[KONF-20897] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[19] Hipergrafy w selekcji podsieci automatowych, 2013. Łukasz Stefanowicz // W: XV International PHD Workshop - OWD 2013. Wisła, Polska [Gliwice] : Organising Committee of the Symposium PPEE & Seminar BSE, 2013, Conference Archives PTETIS; Vol. 33, 2013, s. 102--107, ISBN: 9788393542727
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21034] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[20] Zastosowanie hipergrafów w procesie selekcji implikantów prostych, 2013. Remigiusz Wi¶niewski, Łukasz Stefanowicz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '13 : X konferencja naukowa oraz warsztaty szkoleniowe : materiały konferencyjne. Łagów, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2013, s. 1--2 .- [CD-ROM ; 2 str. nlb.]
Słowa kluczowe: hipergraf, minimalizacja funkcji logicznych, selekcja implikantów prostych, transwersala dokładna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20920] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[21] Application of hypergraphs to the reduction of the memory size in the Microprogrammed Controllers with Address Converte, 2012. Marian Adamski, Monika Wi¶niewska, Remigiusz Wi¶niewski, Łukasz Stefanowicz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Słowa kluczowe: address converter, hipergrafy, hypergraphs, konwerter adresów, memory, microprogrammed controllers, pamięć, reduction, redukcja, sterowniki mikroprogramowane

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20379] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[22] Zastosowanie hipergrafu transwersal dokładnych w selekcji podsieci automatowych sieci Petriego, 2012. Łukasz Stefanowicz // W: XIV International PHD Workshop - OWD 2012. Wisła, Polska [Gliwice] : Organising Committee of the Symposium PPEE & Seminar BSE, 2012, Conference Archives PTETIS; Vol. 31, 2012, s. 37--40, ISBN: 9788393542703
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20511] [data modyf: 28-10-2015 10:52]
[23] Programowanie kontrolerów gier i aplikacji w systemie Windows, 2010. Łukasz Stefanowicz, Grzegorz Łabiak // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. ¦winouj¶cie, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 109--114
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19675] [data modyf: 28-10-2015 10:52]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski