System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Michał Grobelny
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Michał Grobelny
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 23 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Transformation of UML 2.x Activity Diagrams into Control Interpreted Petri Nets in Hardware Behavioural Modelling / Michał Grobelny
// W: Advanced numerical modelling : International Interdyscyplinary PhD Workshop - IIPhDW / Sikora J., Wójcik W., Wójtowicz S. .- Warszawa : Electrotechnical Institute, 2011 - s. 61--62 .- ISBN: 9788361956020
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-13608] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A comparison of Polish law informations systems / Michał Grobelny, Robert Wysocki // Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia .- 2018, Vol. 21, s. 409--424, ISSN: 1454-4075, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: knowledge management, law information system, legal project management
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23965] [data modyf: 27-03-2019 11:30]
[2] Problem hierarchii w transformacji diagramów aktywności UML 2.x do sieci Petriego sterowania / Michał Grobelny, Iwona Grobelna // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2011, Vol. 57, nr 7, s. 729--732, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: UML activity diagrams, behavioral modelling, control Petri nets, diagramy aktywności UML, formal verification methods, metody formalnej weryfikacji, modelowanie behawioralne, sieci Petriego sterowania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15884] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[3] Diagramy aktywności języka UML i sieci Petriego w systemach sterowania binarnego - od transformacji do weryfikacji / Michał Grobelny, Iwona Grobelna // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 10, s. 1154--1158, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: diagramy aktywności UML, sieci Petriego, weryfikacja modelowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15159] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[4] Gaps in design and tests of dependable embedded systems / Iwona Grobelna, Michał Grobelny // Metody Informatyki Stosowanej .- 2010, nr 2, s. 45--51, ISSN: 1898-5297, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: dependable embedded systems, design, model checking, temporal logic, tests
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15211] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[5] Transformacja diagramów aktywności UML 2.0 do sieci Petriego w systemach sterowania binarnego / Michał Grobelny // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2009, nr 7, s. 498--500, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Petri nets, UML 2.0 activity diagrams, diagramy aktywności UML 2.0, sieci Petriego
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13906] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[6] Osadzony serwer WWW w bezprzewodowych sieciach sensorowych / Michał Grobelny, Marek Węgrzyn // Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne .- 2008, nr 6, s. 790--792 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: SoPC, WWW server, Wireless Sensor Networks, bezprzewodowe sieci sensorowe, data presentation, prezentacja danych, serwer WWW
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13094] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[7] Implementation of WWW serwer in SoPC / Michał Grobelny, Marek Węgrzyn // Proceedings of SPIE .- 2006, Vol. 6347, s. [8]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11311] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[8] Kiedy zaczyna się metropolia? / Iwona Jóźwiak, Michał Grobelny // Computerworld. Polska .- 2006, nr 8, s. 4--6 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12876] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[9] Miasto w komputerze / Iwona Jóźwiak, Michał Grobelny // Computerworld. Polska .- 2006, nr 6, s. 10--11 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12875] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[10] Mobilna aplikacja CRM jako odpowiedź na wymagania rynku małych i średnich przediębiorstw / Piotr Bubacz, Michał Grobelny, Iwona Jóźwiak // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, wyd. spec., s. 97--99, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: customer relationship management, mCRM, mobile CRM, mobilna aplikacja CRM, zarządzanie relacjami z klientami
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11009] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[11] Wi-Fi technologia przyszłości czy etap przejściowy? / Iwona Jóźwiak, Michał Grobelny // Computerworld. Polska .- 2005, s. 8--9 : rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12874] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Transformation of UML 2.x activity diagrams into control interpreted Petri nets in hardware behavioural modelling / Michał Grobelny // W: Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute .- 2011, z. 251, s. 87--95, ISSN: 0032-6216, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Petri nets, UML Activity Diagrams, control process, hardware behavioural modelling, transformation,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9134] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[2] Petri nets and activity diagrams in logic controller specification - transformation and verification / Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Marian Adamski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Telekomunikacja i Elektronika .- 2010, Nr 256 (13), s. 79--91, ISSN: 1899-0088, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Petri nets, UML Activity Diagrams, diagramy aktywności UML, formal verification, formalna weryfikacja, logic controller, model checking, sieci Petriego, sterownik logiczny, weryfikacja modelowa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8924] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] User Awareness in IoT Security. A Survey of Polish users / Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Grzegorz Bazydło // W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2018. Thessaloniki, Grecja, 2018 .- New York : AIP Publishing, 2018 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 2040, s. 1--5
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.5079136   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-23307] [data modyf: 03-06-2019 17:43]
[2] Formal verification method of reconfigurable / Iwona Grobelna, Michał Grobelny // W: Forum Innowacji Młodych Badaczy 2011. Łódź, Polska, 2011 .- Łódź : [brak wydawcy], 2011, s. [4] .- http://www.fimb.p.lodz.pl/pl/wydawnictwo
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20324] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[3] Problem hierarchii w transformacji diagramów aktywności UML 2.x do sieci Petriego sterowania / Michał Grobelny, Iwona Grobelna // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 249--252
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20045] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[4] Diagramy aktywności języka UML i sieci Petriego w systemach sterowania binarnego - od transformacji do weryfikacji / Michał Grobelny, Iwona Grobelna // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 225--230
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19685] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[5] Gaps in design and tests of dependable embedded systems / Iwona Grobelna, Michał Grobelny // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 15--18
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19662] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[6] Petri nets and activity diagrams in logic controller specification - transformation and verification / Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Marian Adamski // W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2010 : 17th International Conference. Wrocław, Polska, 2010 .- Łódź : Department of Microelectronics and Computer Science, Technical University of Łódź, 2010, s. 607--612 [CD] .- ISBN: 9788392875635
Słowa kluczowe: Activity Diagrams, Petri nets, UML, logic controller, model checking, terms-formal verification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 12 [18-11-2019]
[KONF-19810] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[7] Embedded WWW server in Wireless Sensor Networks / Iwona Grobelna, Michał Grobelny, Agnieszka Węgrzyn, Marek Węgrzyn // W: Discrete-Event System Design - DESDes '09 : preprints of the 4th IFAC Workshop. Gandia Beach, Hiszpania, 2009 .- [B. m.] : [B. w.], 2009, s. 258--263 .- ISBN: 9783902661692
Słowa kluczowe: FPGA, SoPC, WWW server, Wireless Sensor Networks, embedded systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-19351] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[8] Transformacja diagramów aktywności UML 2.0 do sieci Petriego w systemach sterowania binarnego / Michał Grobelny // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 31--33
Słowa kluczowe: Petri nets, UML 2.0 activity diagrams, diagramy aktywności UML 2.0, sieci Petriego

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19216] [data modyf: 09-11-2015 10:36]
[9] A short comparison between UML Activity Diagrams and Petri Nets in hardware behavioural modelling / Michał Grobelny // W: X International PHD Workshop - OWD 2008. Wisła, Polska, 2008 .- [Gliwice] : [brak wydawcy], 2008 .- Conference Archives PTETiS ; Vol. 25, s. 433--436 .- ISBN: 8392224248
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18979] [data modyf: 09-11-2015 10:36]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski