System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Zbigniew Ficek
Wydział: Wydział Fizyki i Astronomii
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 23 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 95 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ: 25 (25)    CZASOP: 70 (8,75)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

9,5 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
95 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ: 25 (25)    CZASOP: 70 (8,75)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

9,5 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Quantum-Limit Spectroscopy / Zbigniew Ficek, Ryszard Tanaś .- New York : Springer, 2017 .- 376 s. : bibliogr.rys. - (Springer Series in Optical Sciences) .- ISBN: 9781493937387
Kod: MON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-1-4939-3740-0   (pkt: 25)
[WZ-13556] [data modyf: 01-02-2017 14:14]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Preparation of a single-photon dark state in a chiral quantum system / Fengzheng Zhu, Teng Zhao, Hebin Zhang, Gao-xiang Li, Zbigniew Ficek // Physical Review A .- 2017, Vol. 95, s. 1--14, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevA.95.023817
[AWCZ-21255] [data modyf: 10-04-2017 11:39]
[2] Mirror and cavity formations by chains of collectively radiating atoms / Jian-Zhong Que, Zbigniew Ficek // Physical Review A .- 2016, Vol. 94, iss. 5, s. 1--2, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.rys.summ. .- afiliacja również The National Centre for Applied Physics, KACST, Riyadh, Saudi Arabia
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevA.94.053831
[AWCZ-20590] [data modyf: 21-11-2016 09:07]
[3] Dynamics of entangled states in a correlated reservoir / Khalid Aloufi, Smail Bougouffa, Zbigniew Ficek(*) // Physica Scripta .- 2015, Vol. 90, no. 7, s. 1--11, ISSN: 0031-8949, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1088/0031-8949/90/7/074020
[AWCZ-19604] [data modyf: 09-12-2015 16:34]
[4] Efficient scheme for perfect collective Einstein-Podolsky-Rosen steering / M. Wang, O. H. Gong, Zbigniew Ficek(*), O. Y. He // Scientific Reports .- 2015, Vol. 5, s. 1--9, ISSN: 2045-2322, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1038/srep12346
[AWCZ-19607] [data modyf: 09-12-2015 17:58]
[5] Radiation pattern of two identical emitters driven by a Laguerre-Gaussian beam: An atom nanoantenna / Vassilis E. Lembessis, Andreas Lyras, Anwar Al Rsheed, Omar M. Aldossary, Zbigniew Ficek(*) // Physical Review A .- 2015, Vol. 92, s. 1--11, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevA.92.023850
[AWCZ-19606] [data modyf: 09-12-2015 17:50]
[6] Einstein-Podolsky-Rosen paradox and quantum steering in a three-mode optomechanical system / Qiongyi He, Zbigniew Ficek(*) // Physical Review A .- 2014, Vol. 89, no. 2, s. 1--15, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevA.89.022332
[AWCZ-19602] [data modyf: 09-12-2015 16:19]
[7] Establishment of correlated states in a quantum dot interacting with an acoustic-phonon reservoir / Hui Huang, Gao-xiang Li, Wen-ju Gu, Zbigniew Ficek(*) // Physical Review A .- 2014, Vol. 90, no. 2, s. 1--12, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevA.90.023815
[AWCZ-19605] [data modyf: 10-04-2017 11:36]
[8] Role of thermal noise in tripartite quantum steering / Meng Wang, Qihuang Gong, Zbigniew Ficek(*), Qiongyi He // Physical Review A .- 2014, Vol. 90, no. 2, s. 1--12, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevA.90.023801
[AWCZ-19603] [data modyf: 09-12-2015 16:26]
[9] Atoms versus photons as carriers of quantum states / Smail Bougouffa, Zbigniew Ficek(*) // Physical Review A .- 2013, Vol. 88, no. 2, s. 1--16, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevA.88.022317
[AWCZ-19599] [data modyf: 09-12-2015 16:04]
[10] Effect of retardation in the atom-field interaction on entanglement in a double Jaynes-Cummings system / Smail Bougouffa, Zbigniew Ficek(*) // Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics .- 2013, Vol. 46, no. 22, s. 1--7, ISSN: 0953-4075, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1088/0953-4075/46/22/224006
[AWCZ-19601] [data modyf: 09-12-2015 16:15]
[11] Two-atom system as a nanoantenna for mode switching and light routing / Vassilis E. Lembessis, Anwar Al Rsheed, Omar M. Aldossary, Zbigniew Ficek(*) // Physical Review A .- 2013, Vol. 88, no. 5, s. 1--14, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevA.88.053814
[AWCZ-19600] [data modyf: 09-12-2015 16:08]
[12] Effect of retardation on the dynamics of entanglement between atoms / Qurrat-ul-Ain Gulfam, Zbigniew Ficek(*), Jörg Evers // Physical Review A .- 2012, Vol. 86, no. 2, s. 1--15, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1103/PhysRevA.86.022325
[AWCZ-19597] [data modyf: 09-12-2015 15:29]
[13] Entanglement transfer between bipartite systems / Smail Bougouffa, Zbigniew Ficek(*) // Physica Scripta .- 2012, s. 1--4, ISSN: 0031-8949, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1088/0031-8949/2012/T147/014005
[AWCZ-19589] [data modyf: 08-12-2015 18:05]
[14] First-order coherence versus entanglement in a nanomechanical cavity / Li-hui Sun, Gao-xiang Li, Zbigniew Ficek(*) // Physical Review A .- 2012, Vol. 85, no. 2, s. 1--14, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1103/PhysRevA.85.022327
[AWCZ-19595] [data modyf: 09-12-2015 15:20]
[15] Probing multipartite entanglement in a coupled Jaynes-Cummings system / Peng Xue, Zbigniew Ficek(*), Barry C. Sanders // Physical Review A .- 2012, Vol. 86, no. 4, s. 1--10, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1103/PhysRevA.86.043826
[AWCZ-19598] [data modyf: 09-12-2015 15:59]
[16] Two-particle dark-state cooling of a nanomechanical resonator / Jia-pei Zhu, Gao-xiang Li, Zbigniew Ficek(*) // Physical Review A .- 2012, Vol. 85, no. 3, s. 1--11, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1103/PhysRevA.85.033835
[AWCZ-19596] [data modyf: 10-04-2017 11:36]
[17] Generating coherence and entanglement with a finite-size atomic ensemble in a ring cavity / Li-hui Sun, Gao-xiang Li, Wen-ju Gu, Zbigniew Ficek(*) // New Journal of Physics .- 2011, Vol. 13, s. 1--27, ISSN: 1367-2630, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/1367-2630/13/9/093019
[AWCZ-19594] [data modyf: 09-12-2015 15:16]
[18] Generating two-photon entangled states in a driven two-atom system / Khulud Almutairi, Ryszard Tanaś, Zbigniew Ficek(*) // Physical Review A .- 2011, Vol. 84, no. 1, s. 1--11, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1103/PhysRevA.84.013831
[AWCZ-19593] [data modyf: 09-12-2015 14:45]
[19] Conservation rules for entanglement transfer between qubits / Stanley Chan, M. D. Reid, Zbigniew Ficek(*) // Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics .- 2010, Vol. 43, no. 21, s. 1--8, ISSN: 0953-4075, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1088/0953-4075/43/21/215505
[AWCZ-19590] [data modyf: 08-12-2015 18:14]
[20] Deterministic creation of stationary entangled states by dissipation / A. F. Alharbi, Zbigniew Ficek(*) // Physical Review A .- 2010, Vol. 82, no. 5, s. 1--4, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1103/PhysRevA.82.054103
[AWCZ-19591] [data modyf: 09-12-2015 12:50]
[21] Entanglement created by spontaneously generated coherence / Zhao-hong Tang, Gao-xiang Li, Zbigniew Ficek(*) // Physical Review A .- 2010, Vol. 82, no. 6, s. 1--11, ISSN: 1050-2947, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1103/PhysRevA.82.063837
[AWCZ-19592] [data modyf: 09-12-2015 12:49]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Coherence and entanglement in a nano-mechanical cavity / Li-hui Sun, Gao-xiang Li, Zbigniew Ficek(*) // W: Quantum Communication, Measurement and Computation - QCMC : eleventh international conference. Vienna, Austria, 2012 .- [B. m.] : AIP Publishing, 2014 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 1633, s. 243--245
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.4903150   (pkt: 15)
[KONF-21980] [data modyf: 08-12-2015 17:59]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski