System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Barbara Morawin
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o zdrowiu (100 %)
Jednostka: Jednostki kształcenia przedklinicznego
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 12 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] An Overview on Tribulus terrestris in Sports Nutrition and Energy Regulation / Andrzej Pokrywka, Barbara Morawin, Jarosław Krzywański, Agnieszka Zembroń-Łacny
// W: Sustained Energy for Enhanced Human Functions and Activity / ed. by Debasis Bagchi .- London : Academic Press Elsevier, 2017 - s. 155--165 .- ISBN: 9780128054130
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[WZCZ-19257] [data modyf: 31-05-2019 11:48]
[2] Poziom skoczności u dzieci w zależności od plci, wieku i sposobu wykonania skoku / Izabela Zaleska-Posmyk, Piotr Żurek, Mateusz Rynkiewicz(*), Barbara Morawin(*), Emilian Duda, Piotr Wójciak
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego [2015] / red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 619--630 .- ISBN: 9788378421924
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17712] [data modyf: 01-04-2016 11:34]
[3] Próba określenia dymorfizmu płciowego składu masy ciała u dzieci w wieku 7-12 lat / Piotr Wójciak, Izabela Zaleska-Posmyk, Mateusz Rynkiewicz(*), Piotr Żurek, Barbara Morawin(*), Tadeusz Rynkiewicz
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego [2015] / red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 539--548 .- ISBN: 9788378421924
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17711] [data modyf: 01-04-2016 11:06]
[4] Wpływ aktywności fizycznej na długość życia w zdrowiu; długowieczność sportowców / Barbara Morawin(*), Robert Plackowski, Agnieszka Zembroń-Łacny
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego [2015] / red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 331--337 .- ISBN: 9788378421924
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17502] [data modyf: 01-08-2016 09:10]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Peripheral brain-derived neurotrophic factor is related to cardiovascular risk factors in active and inactive elderly men / Agnieszka Zembroń-Łacny, Wioletta Dziubek, Mateusz Rynkiewicz, Barbara Morawin, Marek Woźniewski // Brazilian Journal of Medical and Biological Research .- 2016, 49 (7), s. 1--8, ISSN: 0100-879X, , eISSN: 1414-431X , : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Aging, Cardiorespiratory fitness, Lipoproteins, Neurotrophins, Oxidative damage
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 10 [14-10-2019]
[AWCZ-20187] [data modyf: 23-06-2016 11:35]
[2] The ability to maintain static balance in younger school children and its relation to the stability of a posturographic surface / Piotr Żurek, Mateusz Rynkiewicz(*), Piotr Wójciak, Barbara Morawin(*), Tadeusz Rynkiewicz // Journal of Sports Research .- 2015, 2 (2), s. 52--61, ISSN: 2413-8436, , eISSN: 2410-6534, : bibliogr.fot.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Ability, Children, Motor skills, Postural balance, Surface, Sways
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20054] [data modyf: 16-05-2016 10:26]
[3] Exercise training-induced changes in inflammatory mediators and heat shock proteins in canoeists / Barbara Morawin(*), Mateusz Rynkiewicz(*), Joanna Orysiak, Tadeusz Rynkiewicz, Agnieszka Zembroń-Łacny // Central European Journal of Sport Sciences and Medicine .- 2014, Vol. 8, No. 4, s. 27--34, ISSN: 2300-9705,
Słowa kluczowe: HSP27, HSP70, cytokines, inflammation, muscle damage
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18719] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[4] Nitric oxide generation in response to intense physical exercise / Barbara Morawin(*), Karol Kalina, Mateusz Rynkiewicz(*), Agnieszka Zembroń-Łacny // Rocznik Lubuski: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego .- 2014, Tom 40, część 2, s. 53--64, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: mioglobina, sklad ciała, tlenek azotu, uszkodzenie mięśni, wysiłek fizyczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18680] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[5] The combination of \alpha-lipoic acid intake with eccentric exercise modulates erythropoietin release / Barbara Morawin(*), D. Turowski, M. Naczk, I. Siatkowski, Agnieszka Zembroń-Łacny // Biology of Sport .- 2014, Vol 31, No 3, s. 179--185, ISSN: 0860-021X,
Słowa kluczowe: hydrogen peroxide, lipid peroxidation, muscle damage, nitric oxide, protein carbonylation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-18494] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[6] The role of nitric oxide in skeletal muscle regeneration / Agnieszka Zembroń-Łacny, Joanna Orysiak, Karol Kalina, Barbara Morawin(*), Andrzej Pokrywka(*) // Trends in Sport Sciences .- 2013, 4 (20), s. 173--179, ISSN: 2299-9590,
Słowa kluczowe: DOMS, arginine, hypoxia, inflammation, physical exercise, satellite cells
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18108] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Effect of intermittent hypoxic training on erythropoietin level in relation to inflammatory response / Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska, Barbara Morawin, Andrzej Pokrywka, Z. Szygula // W: 10th International Luebeck Conference on the Pathophysiology and Pharmacology of Erythropoietin and other Hemopoiethic Growth Factors : (American Journal of Hematology). Luebeck, Niemcy, 2015 .- Luebeck, 2015, s. 19 .- [abstract]
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1002/ajh.24103   (pkt: 15)
[KONF-22106] [data modyf: 28-02-2017 13:48]
[2] The relationship of inflammatory markers to muscle function in non-active older man / Barbara Morawin // W: 7th EFIS-EJI South East European Immunology School (SEEIS2015). Becici, Czarnogóra, 2015 .- - : --, 2015, s. 29 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22103] [data modyf: 23-03-2016 12:02]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski