System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr n med. Franciszek Pietraszkiewicz
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Franciszek Pietraszkiewicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Jednostki kształcenia klinicznego
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 11 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Jak ocenić stan funkcjonalny?, Franciszek Pietraszkiewicz, Katarzyna Kot-Bryćko
// W: Osteoporoza w codziennej praktyce, 2019. / red. nauk. Wojciech Pluskiewicz, Warszawa : Medical Tribune Polska, s. 56--69, ISBN: 9788395347214
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20846] [data modyf: 04-06-2019 11:15]
[2] Jak poprawić stan funkcjonalny?, Franciszek Pietraszkiewicz, Agnieszka Twardochleb, Katarzyna Kot-Bryćko
// W: Osteoporoza w codziennej praktyce, 2019. / red. nauk. Wojciech Pluskiewicz, Warszawa : Medical Tribune Polska, s. 118--128, ISBN: 9788395347214
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20847] [data modyf: 04-06-2019 11:15]
[3] Stan funkcjonalny jako czynnik zagrożenia złamaniami, Franciszek Pietraszkiewicz, Agnieszka Twardochleb
// W: Osteoporoza w codziennej praktyce, 2019. / red. nauk. Wojciech Pluskiewicz, Warszawa : Medical Tribune Polska, s. 25--32, ISBN: 9788395347214
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20845] [data modyf: 04-06-2019 11:15]
[4] Jak rehabilitować osoby starsze z osteoporozą?, Franciszek Pietraszkiewicz
// W: Starzenie się a może długowieczność, 2017. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 49--59, ISBN: 9788378422914
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19267] [data modyf: 31-05-2019 13:55]
[5] Psychologiczne aspekty choroby zwyrodnieniowej stawów, Katarzyna Kot-Bryćko, Franciszek Pietraszkiewicz
// W: Kompleksowe leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów, 2017. / red. nauk. Wieslaw E. Tomaszewski, Warszawa : Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultory ARS MEDICA, s. 427--437, ISBN: 97883934943
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19109] [data modyf: 31-05-2019 11:27]
[6] Ocena sprawności, Franciszek Pietraszkiewicz, Katarzyna Kot-Bryćko
// W: Osteoporoza*, 2015. / red. nauk. Wojciech Pluskiewicz, Warszawa : Medical Tribune, s. 23--32, ISBN: 9788364153266
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16830] [data modyf: 23-11-2015 15:10]
[7] Osteoporoza starcza, Wojciech Pluskiewicz, Franciszek Pietraszkiewicz
// W: Osteoporoza*, 2015. / red. nauk. Wojciech Pluskiewicz, Warszawa : Medical Tribune, s. 101--108, ISBN: 9788364153266
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16831] [data modyf: 23-11-2015 15:10]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Efekty rehabilitacji pacjenta po przebytym wieloogniskowym zapaleniu mózgu. Opis przypadku / Szymon Jurga, Zbigniew Guzek, Franciszek Pietraszkiewicz, Agnieszka Twardochleb, 2019. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 1(58), 81--86, ISSN: 1643-3203, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: multifocal encephalitis, neurological rehabilitation, niedowład czterokończynowy, quadriplegia, rehabilitacja neurologiczna, viral encephalitis, wieloogniskowe zapalenie mózgu, wirusowe zapalenie mózgu
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.20883/ppnoz.2019.14
[AWCZ-24689] [data modyf: 13-12-2019 12:58]
[2] Rehabilitacja po złamaniu bliższego końca kości udowej / Franciszek Pietraszkiewicz, Agnieszka Twardochleb, Artur Sikora, 2018. Medycyna po Dyplomie vol. 27, nr 9, 35--46, ISSN: 1231-1812, bibliogr. fot. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23208] [data modyf: 12-10-2018 12:21]
[3] Wpływ otępienia na ryzyko upadków u pacjentów po udarze mózgu / Adam Pietraszkiewicz, Franciszek Pietraszkiewicz, Aleksandra Mazur, 2018. Gerontologia Polska vol. 26, 288--293, ISSN: 1425-4956, , eISSN: 1734-4581, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ryzyko upadków, udar mózgu, upadki, zaburzenia poznawcze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-23994] [data modyf: 03-04-2019 11:30]
[4] Aktywność fizyczna a łagodne zaburzenia poznawcze / Katarzyna Kot-Bryćko, Franciszek Pietraszkiewicz, Urszula Piotrowska, 2017. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu t. 23, nr 2, 129--133, ISSN: 2083-4543, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: MCI, aktywność fizyczna, łagodne zaburzenia poznawcze,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21608] [data modyf: 21-08-2017 08:31]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski