System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Monika Lato-Pawłowska
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Monika Lato-Pawłowska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Zdrowiu
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 15 pozycji bibliograficznych
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Profilaktyka wypalenia zawodowego wśród pracowników Ochrony Zdrowia : Praktyczny poradnik dla pielęgniarek, 2017. Justyna Jasik-Pyzdrowska, Iwona Bonikowska, Monika Lato-Pawłowska, Grażyna Milewska-Wilk, Joanna Hoffmann-Aulich, Zielona Góra : Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa 14 s. , ISBN: -, rys. tab.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13991] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Czy oferta edukacji zdrowotnej w mediach dotrzymuje kroku starzejącemu się społeczeństwu?, Justyna Jasik-Pyzdrowska, Jolanta Chmielowiec, Iwona Bonikowska, Monika Lato-Pawłowska
// W: Starzenie się a może długowieczność, 2017. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 81--93, ISBN: 9788378422914
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19269] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[2] Praca pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej a syndrom wypalenia zawodowego, Monika Lato-Pawłowska, Joanna Hoffmann-Aulich, Iwona Bonikowska, Justyna Jasik-Pyzdrowska, Grażyna Milewska-Wilk, Jolanta Chmielowiec
// W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t.4], 2017. / pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej . Tom. 4, Wrocław : Wydawnictwo Continuo, s. 252--268, ISBN: 9788362182664
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19140] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[3] Problemy pielęgniarskie w chorobach psychicznych w aspekcie starzenia się społeczeństwa, Jolanta Chmielowiec, Iwona Bonikowska, Monika Lato-Pawłowska, Grażyna Milewska-Wilk, Justyna Jasik-Pyzdrowska
// W: Starzenie się a może długowieczność, 2017. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 127--135, ISBN: 9788378422914
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19271] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[4] Przygotowanie pielęgniarek do pełnienia funkcji edukacyjnej z zakresu czynników ryzyka choroby sercowo-naczyniowej, Monika Lato-Pawłowska, Grażyna Milewska-Wilk, Iwona Bonikowska, Jolanta Chmielowiec, Justyna Jasik-Pyzdrowska, Joanna Hoffmann-Aulich
// W: Starzenie się a może długowieczność, 2017. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--22, ISBN: 9788378422914
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19265] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[5] Rola i zadania pielęgniarki szkolnej w promocji zdrowia uczniów, Joanna Hoffmann-Aulich, Monika Lato-Pawłowska, Grażyna Milewska-Wilk
// W: Dziecko w zdrowiu i chorobie. Wybrane problemy., 2017. / red. nauk. Iwona Banach, Anetta Soroka - Fedorczuk, - : Wydawnictwo internetowe e-bookowo.pl .- wyd. I, s. 119--136, ISBN: 978-83-7859-794-0
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18935] [data modyf: 05-06-2019 11:50]
[6] Samokontrola glikemii chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach domowych, Iwona Bonikowska, Jolanta Chmielowiec, Monika Lato-Pawłowska, Justyna Jasik-Pyzdrowska
// W: Starzenie się a może długowieczność, 2017. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 23--35, ISBN: 9788378422914
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19266] [data modyf: 12-02-2020 17:20]
[7] Formy zwracania się pielęniarek do pacjentów seniorów w placówkach medycznych, Monika Lato-Pawłowska, Iwona Bonikowska, Grażyna Milewska-Wilk, Joanna Hoffmann-Aulich, Arleta Wojciechowska-Łącka, Jan Łącki
// W: Starość - poznać, przeżyć, zrozumieć, 2016. / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Elżbiety Kramkowskiej, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 377--390, ISBN: 9788374315067
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18753] [data modyf: 14-02-2017 10:34]
[8] Wpływ samodzielnego funkcjonowania seniora na poziom satysfakcji z życia i nasilenie depresji, Joanna Hoffmann-Aulich, Arleta Wojciechowska-Łącka, Grażyna Milewska-Wilk, Monika Lato-Pawłowska, Jan Łącki
// W: Starość - poznać, przeżyć, zrozumieć, 2016. / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Elżbiety Kramkowskiej, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 281--297, ISBN: 9788374315067
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18751] [data modyf: 14-02-2017 10:29]
[9] Choroby nowotworowe a zmiany demograficzne, Arleta Wojciechowska-Łącka, Joanna Hoffmann-Aulich, Anna Pławiak-Mowna, Grażyna Milewska-Wilk, Monika Lato-Pawłowska, Jan Łącki
// W: Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie Środkowej, 2015. / red. Dorota Szaban, Hanna Kurowska, Robert Wróbel, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Zielonogórskie Spotkania z Demografią IV), s. 216--223, ISBN: 9788393525843
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17368] [data modyf: 26-11-2015 09:56]
[10] Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne pacjentki z atopowym zapaleniem skóry (AZS), Joanna Hoffmann-Aulich, Urszula Szuter, Monika Lato-Pawłowska
// W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t. 2], 2015. / pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beata Jankowskiej-Polańskiej . t. 2, Wrocław : Wydawnictwo Continuo, s. 183--197, ISBN: 9788362182480
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16805] [data modyf: 23-11-2015 14:32]
[11] Starzejące się społeczeństwo a demografia, Joanna Hoffmann-Aulich, Arleta Wojciechowska-Łącka, Anna Pławiak-Mowna, Monika Lato-Pawłowska, Grażyna Milewska-Wilk, Jan Łącki
// W: Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie Środkowej, 2015. / red. Dorota Szaban, Hanna Kurowska, Robert Wróbel, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Zielonogórskie Spotkania z Demografią IV), s. 118--132, ISBN: 9788393525843
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17364] [data modyf: 26-11-2015 09:43]
[12] Znajomość czynników ryzyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego u kobiet powyżej 55. roku życia z rozpoznana chorobą serca, Monika Lato-Pawłowska, Grażyna Milewska-Wilk
// W: Starzejąca się kobieta, 2014. / red. J. Hoffmann-Aulich, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 15--24, ISBN: 9788378421757
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16833] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Styl komunikacji interpersonalnej stosowany w relacji między pielęgniarką a hospitalizowanym pacjentem w wieku senioralnym / Monika Lato-Pawłowska, Joanna Hoffmann-Aulich, 2019. Pielęgniarstwo Polskie 3 (73), 277--284 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: pielęgniarka, relacje, senior, styl komunikacyjny
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.20883/pielpol.2019.37
[AWCZ-25016] [data modyf: 06-03-2020 12:52]
[2] Oczekiwania pielęgniarek dotyczące formy zwracania się do nich pacjentów / Joanna Hoffmann-Aulich, Monika Lato-Pawłowska, 2018. Lubelski Rocznik Pedagogiczny Vol 37, No 3, 107--122, ISSN: 0137-6136, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: communication, forms of address, formy zwrotów, komunikacja, nurse, pielęgniarka, siostro, sister
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.17951/lrp.2018.37.3.107-122
[AWCZ-24137] [data modyf: 06-06-2019 14:03]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski