System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr n med. Ryszard Stryjski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Jednostki kształcenia przedklinicznego
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 3 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Licea medyczne jako remedium na brak kadry medycznej w Polsce na tle podobnych rozwiązań w innych krajach UE, Róża Poźniak-Balicka, Ryszard Stryjski, Artur Stryjski
// W: Edukacja i praca w procesie rozwoju zawodowego, 2017. / red. nauk. A. Klementowska, B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 115--125, ISBN: 9788394231385
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19963] [data modyf: 29-05-2019 12:47]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Systemy kształcenia pielęgniarskiego w wybranych krajach europejskich / Artur Stryjski, Róża Poźniak-Balicka, Ryszard Stryjski, 2017. Problemy Profesjologii, nr 1, 89--99, ISSN: 1895-197X, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: education, kształcenie, learning, nauka, nursing, pielęgniarstwo, profession, professional qualifications, uprawnienia zawodowe, zawód
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22559] [data modyf: 28-03-2018 12:20]
[2] Systemy kształcenia lekarzy w wybranych krajach europejskich (studia lekarskie jedno- czy dwustopniowe?) / Ryszard Stryjski, Artur Stryjski, 2016. Problemy Profesjologii, nr 2, 83--96, ISSN: 1895-197X, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: admission, doctors' training, egzaminy, exams, faculty of medicine, kierunek lekarski, kształcenie lekarzy, medical studies, professional qualifications, przyjęcia na studia, specializations, specjalizacje, studia medyczne, uprawnienia zawodowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21171] [data modyf: 10-03-2017 14:47]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski