System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Marta Choptiany (dawniej: Skotnicka)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Ochrony Przyrody
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Stronność funkcjonalna i jej modele u dzieci w wieku 8-10 lat / Józef Tatarczuk, Marta Choptiany
// W: Medyczne wymiary dobrostanu / red. nauk. Józef Tatarczuk, Henryk Duda, Halina Król .- Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2018 - s. 283--290 .- ISBN: 9788361495918
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20180] [data modyf: 29-05-2019 11:46]
[2] Poziom sprawności fizycznej reprezentantek województwa lubuskiego w wybranych dyscyplinach sportu / Józef Tatarczuk, Joanna Solan, Marta Choptiany
// W: Zagrożenie życia i zdrowia człowieka / red. nauk. Józef Tatarczuk, Bożena Zboina, Paweł Dąbrowski .- Lublin : Wydaw. Naukowe NeuroCentrum, 2017 - s. 303--330 .- ISBN: 9788361495710
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19088] [data modyf: 05-06-2019 12:24]
[3] Budowa somatyczna dzieci w wieku 10-12 lat województwa lubuskiego / Marta Choptiany
// W: Dobrostan a rozwój i zdrowie dzieci i młodzieży / red. K. Markocka-Mączka, H. Król .- Lublin : Wydawn. Naukowe NeuroCentrum, 2016 - s. 45--64 .- ISBN: 9788361495512
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18230] [data modyf: 11-10-2016 12:49]
[4] Opinie o sporcie studentów wychowania fizycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w ujęciu socjologicznym / Józef Tatarczuk, Alan Broka, Marta Skotnicka
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego [2015] / red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 505--528 .- ISBN: 9788378421924
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17507] [data modyf: 17-10-2016 09:32]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Asymetria i symetria funkcjonalna u dzieci w wieku 11-13 lat / Marta Choptiany // Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe .- 2018, tom 1, nr 2, s. 12--24, ISSN: 1505-4241, : bibliogr.summ. .- [w druku][dawniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Seria: Kultura Fizyczna]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-23165] [data modyf: 03-10-2018 14:12]
[2] Symetria i asymetria wzroku, słuchu i powonienia wśród młodzieży szkolnej w wieku 10-12 lat / Marta Choptiany // Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku .- 2017, nr 1-4, s. 163--168, ISSN: 2299-744X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: asymetria sensoryczna, młodzież szkolna, symetria
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-22078] [data modyf: 07-12-2017 14:49]
[3] Poziom rozwoju somatycznego i niektóre przejawy asymetrii ciała w aspekcie morfologicznym, funkcjonalnym i sensorycznym wśród 10-12 letnich / Marta Choptiany // Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku .- 2016, 2 (30), s. 5--15, ISSN: 2299-744X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: body symmetry, rozwój somatyczny, somatic developement, symetria ciała
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20450] [data modyf: 11-10-2016 12:35]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Asymmetry among students of primary schools / Marta Choptiany // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 89 .- ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22275] [data modyf: 11-10-2016 12:17]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski