System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski


Dyscypliny naukowe:
Jednostka:
Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski


Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 4 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Sytuacja ekonomiczna rodzin miejskich w II RP w świetle prasy kobiecej, Natalia Gorzkiewicz
// W: Dom, codzienność i święto. Przestrzeń domowa - ludzie i rzeczy. Studia historyczno-antropologiczne, 2018. / red. nauk. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 177--192, ISBN: 9788380841659    DOI: 10.24917/9788380841659
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20457] [data modyf: 04-06-2019 11:16]
[2] Możliwości edukacyjne kobiet w okresie międzywojennym, Natalia Gorzkiewicz
// W: Młodzież w perspektywie edukacyjnej, społecznej, kulturowej, 2017. / pod red. Grażyny Stańko, Małgorzaty Skotnickiej-Palki, Barbary Techmańskiej, Wrocław - Kraków : Wydawnictwo Avalon, s. 85--91, ISBN: 9788377302491
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19353] [data modyf: 05-06-2019 11:47]
[3] Kobieta a praca zawodowa w świetle czasopisma "Głos Kobiet" w latach 1907-1939, Małgorzata Szymczak, Natalia Gorzkiewicz
// W: Człowiek i praca, 2016. / red. nauk. Grażyna Pańko i Katarzyna Ruhland, Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, s. 267--281, ISBN: 9788394763428
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19726] [data modyf: 12-01-2018 13:41]
[4] Gorzowska babokracja, czyli kobiety w rozwoju kulturalnym miasta Gorzowa Wlkp. w latach 1945-1968, Natalia Gorzkiewicz
// W: Ziemia Lubuska. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia, 2015. / red. nauk. Tomasz Nodzyński, Marceli Tureczek, Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski : Polskie Towarzystwo Historyczne, s. 367--376, ISBN: 9788394090715
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17563] [data modyf: 04-02-2016 12:32]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski