System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. arch. Piotr Kmiecik
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Architektury i Urbanistyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Artykuł statutowy młynarzy z Babimostu / Piotr Kmiecik, Aleksandra Makowicz-Kmiecik
// W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne . 2019 : Cz. II - Historia i społeczeństwo / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Wojciech Pryliński .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2019 - s. 39--49 .- ISBN: 9788366139183
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20895] [data modyf: 04-06-2019 11:24]
[2] Genealogia szlacheckiego rodu von Haugwitz z Bogaczowa na podstawie epitafiów nagrobnych / Piotr Kmiecik, Aleksandra Makowicz-Kmiecik
// W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne . 2019 : Cz. II - Historia i społeczeństwo / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Wojciech Pryliński .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2019 - s. 32--38 .- ISBN: 9788366139183
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20894] [data modyf: 04-06-2019 11:24]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Fasada dzierżoniowskiej synagogi - próba rekonstrukcji / Piotr Kmiecik // Rocznik Dzierżoniowski: 2015 .- 2016, T. 25, s. 5--9 : bibliogr.fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20071] [data modyf: 19-05-2016 13:30]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Sposób prowadzenia badań archeologiczno-architektonicznych, a możliwości wykorzystania ich wyników w procesie projektowym na przykładzie byłego szpitala im. Babińskiego we Wrocławiu / Justyna Kleszcz, Piotr Kmiecik // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2018 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 57 .- ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22963] [data modyf: 29-03-2018 16:17]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] XVI Letnia Szkoła Architektury - Wójtowice 2016 / Zbigniew Bać, Justyna Kleszcz, Piotr Kmiecik, Alicja Maciejko .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2016 ; 116s. Raport: SPR nr KAIU-ZTPAiSP/03/2016
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski