System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Kamil Kleszczyński
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 6 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] O różnych sposobach krytyki internetu / Kamil Kleszczyński
// W: Medioznawstwo personalistyczne. Tom 2 : Wybrane zagadnienia z kultury mediów / red. nauk. ks. Jarosław Jęczeń, Piotr Guzdek .- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018 - s. 669--684 .- ISBN: 9788380615779
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20381] [data modyf: 04-06-2019 11:23]
[2] Gry komputerowe a militaryzm / Kamil Kleszczyński
// W: Wojna / pokój. Humanistyka wobec wyzwań współczesności / red. Roman Sapeńko, Piotr Pochyły .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 514--534 .- ISBN: 9788362352432
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19679] [data modyf: 03-07-2019 11:16]
[3] Prehistoria grywalizacji. Praktyczne zastosowania mechaniki gier w dziejach / Kamil Kleszczyński
// W: Homo ludens. Zabawki i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów / red. Agnieszka Teterycz-Puzio, Wojciech Bejda, Lech Kościelak .- Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2017 - s. 531--542 .- ISBN: 9788374672887
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19986] [data modyf: 03-06-2019 09:31]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Myths about the digitalization of society and a crisis of values / Kamil Kleszczyński // Paradigma. Filosofsko-kul'turologičeskij Al'manah .- 2018, 28, s. 7--20, ISSN: 1818-734X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22725] [data modyf: 09-05-2018 12:56]
[2] Mądrość w XXI wieku. O tym, jak Internet zmienia nasze pojmowanie kategorii mądrości i wiedzy / Kamil Kleszczyński // The Peculiarity of Man: Fundamentalne kategorie ludzkiego poznania: ilość - jakość (1) .- 2015, nr 21, s. 131--141, ISSN: 2083-9235, : summ.
Słowa kluczowe: Internet, Wikipedia, crowdsourcing, knowledge, quality, quantity, wisdom
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20084] [data modyf: 23-05-2016 10:02]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Filozoficzne aspekty krytyki internetu. Typologia zagadnień / Kamil Kleszczyński // W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny. Poznań, Polska, 2015 .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015, s. 500 .- ISBN: 978370921620
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22516] [data modyf: 09-02-2017 11:46]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski