System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Magdalena Kolańska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Psychologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Struktura potrzeb i wartości aktywizowanych w reklamach kampanii społecznych 2014--2015 / Magdalena Kolańska
// W: Pomoc - wsparcie - ratownictwo. O optymalizacji rozwoju i edukacji człowieka na różnych etapach życia / red. nauk. Anna Knocińska i Przemysław Frąckowiak .- Poznań - Gniezno : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2017 - s. 137--147 .- ISBN: 9788379861712
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20022] [data modyf: 03-06-2019 10:29]
[2] Struktura potrzeb aktywizowanych przez reklamy prasowe / Magdalena Kolańska, Anna Kapinos, Oleg Gorbaniuk, Magdalena Chodara, Paweł Chochoł, Kamil Kazanowski, Tomasz Kliszcz, Kamil Mroczek
// W: Obraz i przestrzeń w komunikacji marketingowej / red. nauk. Sławomir Kowalski, Jacek Sztuka, Katarzyna Zadros .- Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015 - s. 157--172 .- ISBN: 9788365179296
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18444] [data modyf: 01-12-2016 10:29]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Psychological aspects of diving in selected theoretical and research perspectives = Psychologiczne aspekty nurkowania w wybranych perspektywach teoretyczno-badawczych / Dorota Niewiedział, Magdalena Kolańska, Zbigniew Dąbrowiecki, Mateusz Jerzemowski, Piotr Siermontowski, Zdzisław Kobos, Romuald Olszański // Polish Hyperbaric Research .- 2018, Vol. 62, Iss. 1, s. 43--54, ISSN: 1734-7009, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: diving psychology, psychologia nurkowania, psychological adaptation mechanisms in divers, psychological aspects of diving, psychologiczne aspekty nurkowania, psychologiczne mechanizmy adaptacyjne nurka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.2478/phr-2018-0003
[AWCZ-23319] [data modyf: 20-11-2018 11:49]
[2] A Lexical Study of Comparisons with Typical Brand Users of Goods / Oleg Gorbaniuk(*), Magdalena Kolańska, Michał Wilczewski, Ana Ivanova // Lingwistyka Stosowana .- 2017, 22, s. 29--44, ISSN: 2080-4814, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-21616] [data modyf: 03-11-2017 10:31]
[3] Korzyści, potrzeby i cechy typowych użytkowników marek aktywizowane przez spoty telewizyjne: analiza treści reklam produktów materialnych = Need-appeals, benefit-appeals, and brand-user-trait appeals in television advertising: A content analysis of commercials / Oleg Gorbaniuk(*), Anna Kapinos, Magdalena Chodara, Paweł Chochoł, Kamil Kazanowski, Tomasz Kliszcz, Kamil Mroczek, Przemysław Kot, Magdalena Kolańska // Roczniki Psychologiczne .- 2016, 19, 4, s. 813--839, ISSN: 1507-7888, : bibliogr.tab.
Słowa kluczowe: korzyści, marki, potrzeby, produkty materialne, reklamy telewizyjne, typowy użytkownik marek
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20795] [data modyf: 14-03-2017 11:10]
[4] Obraz ciała a przekonanie o własnej skuteczności u sportowców i aktorów teatralnych / Magdalena Kolańska // Psychologiczne Zeszyty Naukowe .- 2016, nr 2, s. 115--129, ISSN: 2451-1420, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: aktor, obraz ciała, przekonanie o własnej skuteczności, sport
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21440] [data modyf: 02-06-2017 11:51]
[5] Self-concept Congruity in the Light of the Theory, Research Methodology and Applied Research: Key Issues and Perspectives / Oleg Gorbaniuk, Magdalena Kolańska // Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools .- 2016, 4 (16), s. 20--27, ISSN: 2313-7525, : bibliogr.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20710] [data modyf: 14-03-2017 11:09]
[6] Skale do pomiaru zmian w obrazie siebie pod wpływem zakupu marek produktów / Oleg Gorbaniuk(*), Magdalena Kolańska(*), Dorota Ryżak, Joanna Sabat, Honorata Nitkiewicz, Dorota Kędziorek, Joanna Kleniewska // Marketing i Rynek .- 2014, nr 9, s. 23--32, ISSN: 1231-7853,
Słowa kluczowe: benefits v. losses, brand image, korzyści v. straty, obraz siebie, self-image, the image of the consumer, wizerunek konsumenta, wizerunek marki
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20562] [data modyf: 23-03-2017 08:23]
[7] Systematyzacja i pomiar postrzeganych zmian w obrazie siebie konsumentów pod wpływem korzystania z marek usług / Oleg Gorbaniuk(*), Aleksandra Maciejewska, Aleksandra Kisiel, Magdalena Kolańska(*), Justyna Filipowska // Management and Business Administration .- 2014, Vol. 23, No. 2 (125), s. 3--22, ISSN: 2084-3356, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: benefits vs. loses, brand image, consumer image, korzyści vs. straty, obraz siebie, self-image, services, usługi, wizerunek konsumenta, wizerunek marki
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20563] [data modyf: 07-11-2016 11:14]
[8] Taksonomia postrzeganych korzyści z tytułu użytkowania preferowanych marek produktów z perspektywy celów realizowanych przez konsumentów / Anna Budzińska, Oleg Gorbaniuk(*), Magdalena Kolańska(*) // Psychologia Ekonomiczna .- 2014, nr 5, s. 40--63, ISSN: 2084-137X, , eISSN: 2353-7132, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: benefits, brand image, brand usage, cele, goals, korzyści, needs, potrzeby, uzytkowanie marek, values, wartości, wizerunek marki
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20564] [data modyf: 21-02-2017 09:29]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski