System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Konrad Opaliński
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Psychologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Medykalizacja świadomości choroby pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii / Konrad Opaliński
// W: Zdrowie i choroba w badaniach humanistycznych i społecznych / red. Katarzyna Szmigiero, Dorota Gonigroszek .- Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2017 - s. 191--199 .- ISBN: 9788377261293
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20060] [data modyf: 31-05-2019 11:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Jakościowa perspektywa na badania ilościowe. Problematyczność konstrukcji narzędzi kwestionariuszowych na przykładzie kwestionariusza KADS / Konrad Opaliński // Psychologiczne Zeszyty Naukowe: Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca .- 2016, nr 1, s. 153--162, ISSN: 2451-1420, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: KADS Scale, badania jakościowe, discursive psychology, kwestionariusz KADS, psychologia dyskursywna, qualititive method
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20229] [data modyf: 04-07-2016 09:04]
[2] Pominięte konteksty doświadczania choroby - krytyka krótkiej skali poczucia wpływu na przebieg choroby / Konrad Opaliński // Relacje. Studia z nauk społecznych .- 2016, nr 1, s. 139--147, ISSN: 2543-5124,
Słowa kluczowe: discoursive psychology, metody ilościowe, psychologia dyskurywna, quantitative methods, schizofrenia, schizophrenia
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21079] [data modyf: 23-02-2017 11:39]
[3] "Czuję się chory, ale nie mam choroby" - wgląd w chorobę u pacjentów z diagnoza schizofrenii / Konrad Opaliński // Wiadomości Psychiatryczne .- 2012, t. 15, nr 1, s. 5--10, ISSN: 1505-7429, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: badania jakościowe, dyskurs psychiatryczny, insight into illness, psychiatric discourse, qualitative analysis, schizofrenia, schizophrenia, wgląd w chorobę
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-20238] [data modyf: 20-07-2016 11:32]
[4] Psychiatrists' Accounts of Insight / Dariusz Galasiński, Konrad Opaliński // Qualitative Health Research .- 2012, Vol. 22, No. 11, s. 1460--1467, ISSN: 1049-7323,
Słowa kluczowe: discourse analysis, medicalization, psychiatry, schizophrenia
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)        Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[AWCZ-20237] [data modyf: 07-07-2016 10:01]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski