System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Milena Grzegorczyk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Stosunek młodzieży licealnej z wybranych obszarów woj. lubuskiego do osób cierpiących na depresję. Prezentacja wyników badania / Milena Grzegorczyk
// W: Poszerzamy horyzonty [XI] / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał . t. XI .- Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2019 - s. 65--72 .- ISBN: 9788363216153
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20863] [data modyf: 28-05-2019 11:46]
[2] Znaczenie wykluczenia społecznego w zachowaniu zdrowia psychicznego na przykładzie procesu stygmatyzacji chorych na depresję / Milena Grzegorczyk
// W: Poszerzamy horyzonty. Tom VIII / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał .- Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2018 - s. 183--192 .- ISBN: 9788363216122
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20288] [data modyf: 04-06-2019 11:50]
[3] Aktywizacja społeczna w kontekście polityki społecznej realizowanej przez wybrane organizacje społeczne / Milena Grzegorczyk
// W: Strategie aktywizacji społecznej. Między indywidualizmem a społeczeństwem obywatelskim / pod red. Piotra Nieporowskiego i Elżbiety Staniec .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 135--150 .- ISBN: 9788378422952
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19451] [data modyf: 03-06-2019 11:49]
[4] Palenie tytoniu, picie alkoholu i stosowanie używek przez młodzież zielonogórskich szkół ponadgimnazjalnych / Milena Grzegorczyk
// W: Społeczne wymiary zdrowia i choroby: od teorii do praktyki / red. nauk. Beata Trzop i Katarzyna Walentynowicz-Moryl .- Zielona Góra : Fundacja Obserwatorium Społeczne Inter Alia, 2017 - s. 55--75 .- ISBN: 9788394577919
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19513] [data modyf: 31-05-2019 11:48]
[5] Analiza wybranych ofert internetowego poradnictwa psychologiczno-psychiatrycznego / Milena Grzegorczyk
// W: Współczesne aspekty badawcze gospodarka - świat - człowiek : Aspekty teoretyczno - prakyczne badań naukowych / pod red. Joanny Nowakowskiej - Grunt, Judyty Kabus . cz IV .- Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2016 - s. 103--111 .- ISBN: 9788365357588
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18825] [data modyf: 06-03-2017 11:15]
[6] Depresja jako skutek społeczny zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Milena Grzegorczyk, Sławomir Kozieł
// W: Wybrane aspekty badawcze : Gospodarka. Zarządzanie. Innowacje / red. nauk. Ireneusz Miciuła . t. 2 .- Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2016 - s. 29--46 .- ISBN: 9788365357212
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17999] [data modyf: 07-11-2016 08:40]
[7] Partycypacja społeczna i polityczna Polaków na tle polskiej demokracji w kontekście zjawiska bierności oraz zasobów kapitału społecznego / Milena Grzegorczyk
// W: Współczesne aspekty badawcze gospodarka - świat - człowiek : Aspekty teoretyczno - prakyczne badań naukowych / pod red. Joanny Nowakowskiej - Grunt, Judyty Kabus . cz IV .- Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2016 - s. 97--101 .- ISBN: 9788365357588
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18826] [data modyf: 06-03-2017 11:18]
[8] Stosunek studentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Zielonogórskiego do strefy euro / Milena Grzegorczyk, Renata Kowalewska-Szumilas
// W: Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej / red. nauk. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski .- Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 - s. 357--366 .- ISBN: 9788363856212
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18198] [data modyf: 05-10-2016 13:30]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Społeczne aspekty jakości życia w kontekście stanu zdrowia i samopoczucia Polaków w latach 2002-2014 na podstawie danych Europejskiego Sondażu Społecznego / Milena Grzegorczyk // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae .- 2017, v. 21, nr 3, t. I, s. 189--200, ISSN: 2081-2345, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: health, jakość życia, quality of life, samopoczucie, well-being, zdrowie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21859] [data modyf: 30-10-2017 09:21]
[2] Poziom wiedzy młodzieży u progu pełnoletności na temat profilaktyki chorób nowotworowych. Prezentacja wybranych wyników z badania / Milena Grzegorczyk, Aleksandra Kita // Relacje. Studia z nauk społecznych .- 2016, nr 2, s. 193--208, ISSN: 2543-5124, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: choroba nowotworowa, edukacja zdrowotna, młodzież, profilaktyka
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21645] [data modyf: 05-09-2017 09:08]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski