System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Emilia Kuligowska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Koncepcja Edwina Eliasa Gordona / Lidia Kataryńczuk-Mania, Emilia Kuligowska
// W: Pedagogika przedszkolna szansą na świadome budowanie potencjału dziecka / pod red. Lidii Kataryńczuk Manii, Marzeny Magdy-Adamowicz, Agnieszki Olczak .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017 - s. 97--108 .- ISBN: 9788380196339
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19597] [data modyf: 31-05-2019 13:50]
[2] Usprawnianie muzyczne małych dzieci - metoda Edwina E. Gordona / Emilia Kuligowska
// W: Z zagadnień terapii artystycznej, logopedycznej i pedagogicznej / pod red. Lidii Kataryńczuk-Manii .- Zielona Góra : Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, 2017 - s. 99--112 .- ISBN: 9788394446727
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18726] [data modyf: 05-06-2019 11:52]
[3] Wprowadzanie dzieci do odbioru kultury / Marzena Kmetko, Emilia Kuligowska
// W: Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji. Relacje i działania / red. Lidia Kataryńczuk-Mania, Ewa Pasterniak-Kobyłecka .- Zielona Góra : Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 201--213 .- ISBN: 9788394571436
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20277] [data modyf: 09-07-2018 12:12]
[4] Integracja treści literackich z różnymi metodami pracy z dziećmi przedszkolnymi. Tydzień z Koziołkiem Matołkiem / Emilia Kuligowska
// W: Dziecko / uczeń - edukacja artystyczna - terapia / red. Lidia Kataryńczuk-Mania .- Zielona Góra - Skarbona : Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, 2016 - s. 273--291 .- ISBN: 9788394446710
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18416] [data modyf: 24-11-2016 09:54]
[5] Zdolności muzyczne dzieci - badania pilotażowe / Emilia Kuligowska
// W: Edukacja artystyczna - nowe wyzwania / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania .- Zielona Góra - Skarbona : Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, 2016 - s. 65--82 .- ISBN: 9788394446703
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18252] [data modyf: 13-10-2016 09:12]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Walory edukacyjne pieśni i piosenek religijnych / Lidia Kataryńczuk-Mania, Emilia Kuligowska // Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża .- 2018, 36, s. 263--275, ISSN: 0239-801X,
Słowa kluczowe: methods of learning songs, metody uczenia piosenek, pieśń, piosenka, religious repertoire, repertuar religijny, song
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23638] [data modyf: 06-02-2019 14:13]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Orientacje w metodologii badań edukacyjno-muzycznych (Directions in methodology of educational-musical research) / / Lidia Kataryńczuk-Mania, Maciej Kołodziejski, Mirosław Kisiel .- Zielona Góra : Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2018 (Rec.) .- Książka ważna i potrzebna / Emilia Kuligowska // Dydaktyka Literatury i Konteksty .- 2018, XXXVII, s. 137--138
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Edukacja artystyczna - nowe wyzwania / / Lidia Kataryńczuk-Mania (red.) .- Zielona Gora - Skarbona : Stowarzyszenie Polskich Muzykow Kameralistow , 2016 (Rec.) .- O znaczeniu edukacji artystycznej / Emilia Kuligowska // Dydaktyka Literatury i Konteksty .- 2016, XXXV, s. 147--151
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski