System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Elżbieta Staniec
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Media and multimedia in therapeutic activities / Ewa Nowicka, Elżbieta Staniec
// W: ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources / ed. Eunika Baron-Polańczyk . vol. 13 .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 51--61 .- ISBN: 978838423652
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20831] [data modyf: 04-06-2019 11:47]
[2] Strategie aktywizacji społecznej: ograniczenie indywidualizmu? Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego? / Elżbieta Staniec
// W: Strategie aktywizacji społecznej. Między indywidualizmem a społeczeństwem obywatelskim / pod red. Piotra Nieporowskiego i Elżbiety Staniec .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 23--32 .- ISBN: 9788378422952
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19364] [data modyf: 05-06-2019 11:44]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Metody komunikacji niewerbalnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie / Elżbieta Staniec // Edukacja - Technika - Informatyka .- 2018, nr 4, s. 448--458, ISSN: 2080-9069, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: komunikacja, komunikacja alternatywna, komunikacja wspomagająca, niepełnosprawność
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.15584/eti.2018.4.65
[AWCZ-23472] [data modyf: 04-01-2019 09:54]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Strategie aktywizacji społecznej. Między indywidualizmem a społeczeństwem obywatelskim / (Red.) Piotr Nieporowski, Elżbieta Staniec .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 173 s. .- ISBN: 9788378422952
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5622] [data modyf: 31-05-2019 11:37]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski