System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Anita Łukowiak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 6 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Działalność Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej - wsparcie osób niepełnosprawnych na przestrzeni lat 2006-2016 / Anita Łukowiak
// W: Niepełnosprawność a społeczeństwo. Teoria i praktyka / red. nauk. Paweł Prüfer .- Gorzówk Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2018 - s. 169--179 .- ISBN: 9788365466471
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20648] [data modyf: 04-06-2019 11:49]
[2] Aktywność społeczna młodzieży - wolontariat Szkolnych Kół Caritas Diecezji Zielonogósko - Gorzowskiej / Anita Łukowiak, Sławomir Kozieł
// W: Współczesne aspekty badawcze gospodarka-świat-człowiek : Aspekty teoretyczno-praktyczne badań naukowych cz.VI / pod red nauk. Joanny Nowakowskiej-Grunt, Wojciecha Janika i Judyty Kabus .- Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2017 - s. 171--182 .- ISBN: 9788365357885
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19363] [data modyf: 05-06-2019 11:44]
[3] Potrzeba zmiany a zgoda na zmianę w procesie pracy nad sobą na przykładzie klientów OPS w Miedzyrzeczu / Anita Łukowiak
// W: Człowiek sam dla siebie wyzwaniem / red. nauk. Paweł Prüfer .- Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2017 - s. 139--149 .- ISBN: 9788365466310
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19942] [data modyf: 31-05-2019 11:25]
[4] Wolontariat charytatywny jako narzędzie budowania kapitału społecznego. Parafialne Zespoły Caritas w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej / Anita Łukowiak, Sławomir Kozieł
// W: Charakterystyka wybranych aspektów badawczych w teorii i praktyce / red. nauk. Joanna Nowakowska-Grunt, Ludomila Shulgina .- Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2017 - s. 129--137 .- ISBN: 9788365357731
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19186] [data modyf: 31-05-2019 11:31]
[5] Wybrane inicjatywy na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego w Gorzowie Wielkopolskim / Anita Łukowiak
// W: Strategie aktywizacji społecznej. Między indywidualizmem a społeczeństwem obywatelskim / pod red. Piotra Nieporowskiego i Elżbiety Staniec .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 151--160 .- ISBN: 9788378422952
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19375] [data modyf: 04-06-2019 12:04]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ekonomia społeczna w województwie lubuskim. Stan i perspektywy rozwoju / Anita Łukowiak // Relacje. Studia z nauk społecznych .- 2017, nr 4, s. 145--159, ISSN: 2543-5124, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: ekonomia społeczna, inkluzja społeczna, podmioty ekonomii społeczenej, przedsiębiorczośc, spółdzielnie, wykluczenie społeczne
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22654] [data modyf: 16-04-2018 12:37]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski