System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Małgorzata Kozłowska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Bariery psychospołeczne w aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością słuchową, Anita Famuła-Jurczak, Małgorzata Kozłowska
// W: Niepełnosprawność a społeczeństwo. Teoria i praktyka, 2018. / red. nauk. Paweł Prüfer, Gorzówk Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, s. 233--244, ISBN: 9788365466471
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20651] [data modyf: 04-06-2019 11:49]
[2] Wybrane problemy logopedyczne dzieci z klas zerowych (wyniki badań własnych) - przyczynek do dyskusji o profilaktyce, Małgorzata Kozłowska
// W: Wielowymiarowość przestrzeni profilaktyki logopedycznej, 2017. / red. nauk. Ewa M. Skorek, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, s. 295--309, ISBN: 9788394571429
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19782] [data modyf: 03-06-2019 11:37]
[3] Muzyka jako swoista forma komunikacji, Grzegorz Hryniewicz, Małgorzata Kozłowska
// W: Edukacyjne oblicza komunikacji. Dyskurs interdyscyplinarny, 2016. / red. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna B. Kochan, Ewa M. Skorek, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, s. 255--253, ISBN: 9788394571405
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18516] [data modyf: 16-12-2016 11:13]
[4] Rozwój wspomagającej i alternatywnej komunikacji w Polsce i na świecie - wybrane zagadnienia, Małgorzata Kozłowska, Grzegorz Hryniewicz
// W: Edukacyjne oblicza komunikacji. Dyskurs interdyscyplinarny, 2016. / red. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna B. Kochan, Ewa M. Skorek, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, s. 99--117, ISBN: 9788394571405
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18509] [data modyf: 16-12-2016 10:20]
[5] Czy wyjątek potwierdza regułę?, Małgorzata Kozłowska
// W: Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki logopedycznej, 2013. / red. Ewa Małgorzata Skorek, Katarzyna Barbara Kochan, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 265--269, ISBN: 9788378421078
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18228] [data modyf: 11-10-2016 11:22]
[6] Studium przypadku dziewczynki z uszkodzonym narządem słuchu, Małgorzata Kozłowska
// W: Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki logopedycznej, 2013. / red. Ewa Małgorzata Skorek, Katarzyna Barbara Kochan, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 277--283, ISBN: 9788378421078
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18241] [data modyf: 12-10-2016 11:02]
[7] Articulatory movement method developed by J. Falana-Kozłowska, Małgorzata Kozłowska, Jolanta Falana-Kozłowska
// W: Methods of diagnosis and speech therapy in logopaedics. Selected issues : Methods of direct stimulation in speech therapy, 2010. / edited by Ewa Małgorzata Skorek . Part 1, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 96--105, ISBN: 9788374813433
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18224] [data modyf: 11-10-2016 11:03]
[8] A case study of a girl with hearing impairment, Małgorzata Kozłowska
// W: Case study in speech - language pathology, 2009. / ed. Ewa Małgorzata Skorek & Zbigniew Tarkowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 135--141, ISBN: 9788374812924
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18227] [data modyf: 11-10-2016 11:19]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Metoda Ruchów Artykulacyjnych szansą na rozwój mowy dziecka / Jolanta Falana-Kozłowska, Małgorzata Kozłowska, Anita Famuła-Jurczak, 2019. Wielkopolski Przegląd Logopedyczny, nr 1, 19--34, ISSN: 1731-0792, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24420] [data modyf: 10-10-2019 10:46]
[2] Dziecięcy mutyzm wybiórczy - studium / Małgorzata Kozłowska, Anita Famuła-Jurczak, Grzegorz Hryniewicz, 2018. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 27, 203--214, ISSN: 1896-8333, , eISSN: 2449-9013, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: komunikacja, mutyzm, rodzina, rozwój, wychowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23018] [data modyf: 27-08-2018 13:44]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski