System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Rafał Wrzecionek
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 42 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Kodeks cywilny. Komentarz, 2020. Katarzyna Bagan-Karluta, Michał Barański, Jerzy Bieluk, Michał Chajda, Iwona Długoszewska-Kruk, Adam Doliwa, Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz, Katarzyna Jasińska, Piotr Kapusta, Anna Konert, Aneta Kowalczyk, Grzegorz Kozieł, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Anna Machnikowska, Mateusz Mądel, Piotr Mysiak, Przemysław Polański, Justyna Regan (Balcarczyk), Magdalena Rzewuska, Maciej Rzewuski, Marek Salamonowicz, Szymon Solarski, Tomasz Szanciło, Jakub J. Szczerbowski, Kamil Szpyt, Marek Świerczyński, Renata Świrgoń-Skok, Wiktor Trybka, Roman Uliasz, Weronika Wenda, Grzegorz Wolak, Rafał Wrzecionek, Konrad Zacharzewski, Mariusz Załucki ; red. M. Załucki., Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck XXVII, 2109 s. , ISBN: 9788381987462,
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15444] [data modyf: 31-07-2020 13:03]
[8,5] [0,09]
[2] Postępowanie notarialne w kodeksie spółek handlowych, 2013. Rafał Wrzecionek(*), Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA 252 s. , ISBN: 9788326443817,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13468] [data modyf: 21-12-2016 12:26]
[3] Czynności notarialne w prawie spółek, 2008. Rafał Wrzecionek(*), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business 212 s. (Biblioteka Prawa Handlowego), ISBN: 9788376012155,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13462] [data modyf: 20-12-2016 11:51]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Miejsce sporządzania aktu notarialnego a jego istnienie jako dokumentu urzędowego, Rafał Wrzecionek
// W: Aktualne zagadnienia postępowania dowodowego i środków dowodowych w postępowaniu cywilnym, 2020. / pod red. M. Skibińskiej, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 14), s. 87--99, ISBN: 9788378424154
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21612] [data modyf: 28-07-2020 09:17]
[20] [1]
[2] Przewłaszczenie własności nieruchomości na zabezpieczenie a staranność zawodowa notariusza, Rafał Wrzecionek
// W: Zabezpieczenia wierzytelności, 2020. / red. nauk. K. Szadkowski, K. Żok, Warszawa : Wolters Kluwer (Zagadnienia Prawne), s. 81--89, ISBN: 9788381871136
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21275] [data modyf: 08-01-2020 13:45]
[20] [1]
[3] Protokół z mediacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego, Rafał Wrzecionek
// W: Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji : zagadnienia prawne i ekonomiczne, 2012. / red. A. Binsztok, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego (Skrypty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), s. 31--41, ISBN: 9788376951034
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19611] [data modyf: 07-12-2017 11:39]
[4] Zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza (art. 406 § 2 k.s.h.), Rafał Wrzecionek(*)
// W: Prawo wobec wyzwań współczesności, 2010. / red. B. Guzik, N. Buchowska, P. Wiliński . T. 6, Poznań : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 195--206, ISBN: 9788361091295
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18537] [data modyf: 20-12-2016 14:23]
[5] Czynności notarialne - próba sformułowania definicji, Rafał Wrzecionek(*)
// W: Prawo wobec wyzwań współczesności, 2008. / red. B. Guzik, N. Buchowska, P. Woliński . T. 5, Poznań : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 157--169, ISBN: 9788361091684
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18536] [data modyf: 20-12-2016 11:59]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Poświadczenie notarialne listu przewozowego / Rafał Wrzecionek, 2017. Problemy Transportu i Logistyki, nr 4, 53--60, ISSN: 1644-275X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: consignment note, czynność notarialna, list przewozowy, notarial acts, odpis listu przewozowego, poświadczenie notarialne, poświadczenie notarialne listu przewozowego
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.18276/ptl.2017.40-05
[AWCZ-23094] [data modyf: 26-09-2018 09:49]
[10] [1]
[2] Upoważnienie zastępcy notarialnego jako element wyznaczenia zastępstwa przez notariusza / Rafał Wrzecionek, 2017. Rejent R. 27, nr 1, 69--79, ISSN: 1230-669X, summ.
Słowa kluczowe: assistant notary, deputy appointment, notary substitution, wyznaczenie zastępstwa, zastępca notarialny, zastępstwo notarialne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21207] [data modyf: 28-03-2017 12:24]
[8] [1]
[3] Funkcjonowanie instytucji "zastępcy notarialnego" w praktyce. Wyniki badania ankietowego / Rafał Wrzecionek, 2016. Prawo w Działaniu, nr 27, 74--82, ISSN: 2084-1906, tab. summ.
Słowa kluczowe: assistant notary, assistant notary public, authorization of assistant notary, designation of assistant notary, instytucja zastępcy notarialnego, post of assistant notary, upoważnienie zastępcy notarialnego, wyznaczenie zastępstwa notarialnego, zastępca notarialny, zastępstwo notarialne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21967] [data modyf: 20-11-2017 09:14]
[4] Pojęcie i charakter prawny "wyznaczenia zastępstwa" przez notariusza - ocena aktualnych regulacji i postulaty de lege ferenda / Rafał Wrzecionek, 2016. Rejent R. 26, nr 6, 133--143, ISSN: 1230-669X, summ.
Słowa kluczowe: assistant notary, deputy appoinment, notary substitution, wyznaczenie zastępstwa, zastępca notarialny, zastępstwo notarialne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20763] [data modyf: 21-12-2016 12:48]
[5] Uczestnictwo akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej a czynność notarialna spisania protokołu / Rafał Wrzecionek(*), 2014. Przegląd Prawa Handlowego, nr 3, 51--54, ISSN: 1230-2996, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20762] [data modyf: 21-12-2016 12:43]
[6] Forma notarialnego protokołu z otwarcia i ogłoszenia testamentu - odpowiedź na uwagi polemiczne / Rafał Wrzecionek, 2013. Nowy Przegląd Notarialny, nr 2, 41--54, ISSN: 1506-9443,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20760] [data modyf: 21-12-2016 12:29]
[7] Uzyskanie statusu zastępcy notarialnego / Rafał Wrzecionek, 2013. Nowy Przegląd Notarialny, nr 3, 77--84, ISSN: 1506-9443,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20761] [data modyf: 21-12-2016 12:36]
[8] W sprawie złożenia testamentu u notariusza / Rafał Wrzecionek, 2013. Rejent, nr 1, 109--120, ISSN: 1230-669X, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20759] [data modyf: 21-12-2016 12:08]
[9] Forma notarialnego protokołu z otwarcia i ogłoszenia testamentu / Rafał Wrzecionek, 2012. Rejent, nr 5, 127--134, ISSN: 1230-669X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20752] [data modyf: 21-12-2016 12:09]
[10] Złożenie testamentu u notariusza / Rafał Wrzecionek(*), 2012. Rejent, nr 10, 155--162, ISSN: 1230-669X, summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20758] [data modyf: 21-12-2016 12:09]
[11] Protokół z mediacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego w formie aktu notarialnego / Rafał Wrzecionek(*), 2009. Rejent R. 19, nr 1, 123--129, ISSN: 1230-669X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20748] [data modyf: 20-12-2016 14:04]
[12] Pytania i odpowiedzi / Rafał Wrzecionek(*), 2009. Rejent R. 19, nr 9, 179--185, ISSN: 1230-669X,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20750] [data modyf: 20-12-2016 14:09]
[13] Sporządzenie aktu uzupełniającego jako element notarialnego postępowania spadkowego / Rafał Wrzecionek(*), 2009. Rejent R. 19, nr 12, 79--95, ISSN: 1230-669X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20751] [data modyf: 20-12-2016 14:17]
[14] Sporządzenie zaświadczenia o wykonawcy testamentu jako czynność notarialna / Rafał Wrzecionek, 2009. Rejent R. 19, nr 7-8, 123--133, ISSN: 1230-669X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20749] [data modyf: 20-12-2016 14:07]
[15] Charakter procesowy art. 23 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym / Rafał Wrzecionek(*), 2008. Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach, nr 1, 68--75, ISSN: 1233-4634,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-20747] [data modyf: 20-12-2016 13:40]
[16] Konsul wykonujący czynności notarialne / Rafał Wrzecionek(*), 2008. Europejski Przegląd Sądowy, nr 1, 29--31, ISSN: 1895-0396, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-20744] [data modyf: 20-12-2016 12:09]
[17] Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia - próba sformułowania definicji / Rafał Wrzecionek(*), 2008. Rejent R. 18, nr 7-8, 148--163, ISSN: 1230-669X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-20745] [data modyf: 20-12-2016 12:12]
[18] Uwagi w związku z zastępowaniem notariusza / Rafał Wrzecionek(*), 2008. Rejent R. 18, nr 10, 139--151, ISSN: 1230-669X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-20746] [data modyf: 20-12-2016 12:14]
[19] Czy sąd rejestrowy bada formę notarialną? / Rafał Wrzecionek(*), 2007. Prawo Spółek, nr 7-8, 63--66, ISSN: 1426-2878,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-20718] [data modyf: 16-12-2016 13:21]
[20] "Danie" zadatku - czynność realna / Rafał Wrzecionek(*), 2007. Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach, nr 4, 49--53, ISSN: 1233-4634,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-20716] [data modyf: 16-12-2016 13:16]
[21] Instytucja przymusu notarialnego w ujęciu doktryny / Rafał Wrzecionek, 2007. Przegląd Prawa Handlowego, nr 9, 38--41, ISSN: 1230-2996,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-20742] [data modyf: 20-12-2016 11:10]
[22] Kiedy wręczać zadatek? / Rafał Wrzecionek(*), 2007. Radca Prawny, nr 4, 80--82, ISSN: 1230-1426,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-20729] [data modyf: 19-12-2016 15:16]
[23] Kontrola sądu rejestrowego nad czynnościami notarialnymi w spółkach kapitałowych / Rafał Wrzecionek(*), 2007. Przegląd Prawa Handlowego, nr 2, 26--33, ISSN: 1230-2996,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-20714] [data modyf: 16-12-2016 12:51]
[24] Notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu w prawie spółek / Rafał Wrzecionek(*), 2007. Prawo Spółek, nr 9, 37--40, ISSN: 1426-2878,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-20730] [data modyf: 19-12-2016 15:18]
[25] Obowiązki notariusza jako płatnika podatku od dokonywanych czynności cywilnoprawnych, w zakresie spółek kapitałowych / Rafał Wrzecionek(*), 2007. Rejent R. 17, nr 2, 77--89, ISSN: 1230-669X, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-20715] [data modyf: 16-12-2016 13:07]
[26] Wymogi formalne notarialnego protokołu z obrad zgromadzenia wspólników - zagadnienia wybrane / Rafał Wrzecionek(*), 2007. Rejent R. 17, nr 5, 122--134, ISSN: 1230-669X, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-20717] [data modyf: 16-12-2016 13:16]
[27] Zadatek - przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego / Rafał Wrzecionek(*), 2007. Monitor Prawniczy, nr 19, 1104--1107 summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-20732] [data modyf: 19-12-2016 15:23]
[28] Zakres czynności badawczych sądu rejestrowego / Rafał Wrzecionek(*), 2007. Prawo Spółek, nr 9, 57--58, ISSN: 1426-2878,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-20731] [data modyf: 19-12-2016 15:19]
[29] Zakres czynności badawczych sądu rejestrowego / Rafał Wrzecionek, 2007. Prawo Spółek, nr 10, 57--58, ISSN: 1426-2878,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-20743] [data modyf: 20-12-2016 11:15]
[30] Protokół z obrad zgromadzenia wspólników - zagadnienia wybrane / Rafał Wrzecionek(*), 2006. Nowy Przegląd Notarialny, nr 4, 41--52, ISSN: 1506-9443,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-20713] [data modyf: 16-12-2016 12:46]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rola notariusza w prawie spółek handlowych / Rafał Wrzecionek // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu .- 2013, T. 51, nr 6, s. 247--255, ISSN: 1426-9724, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10448] [data modyf: 21-12-2016 12:34]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Prawo o notariacie : przepisy z wprowadzeniem / (Red.) Rafał Wrzecionek(*) .- Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009, 176 s. .- ISBN: 9788326400148
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5524] [data modyf: 20-12-2016 13:58]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Działanie osoby prawnej / / Katarzyna Anna Dadańska .- Warszawa : C.H. Beck , 2006 (Rec.) Rafał Wrzecionek(*) // Rejent .- 2008, R. 18, nr 2, s. 175--181
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych / / Dominika Wajda .- Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o. , 2007 (Rec.) Rafał Wrzecionek(*) // Rejent .- 2008, R. 18, nr 12, s. 163--167
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski