System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Marta Górka
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 19 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Dekoncentracja wewnętrzna w prawie administracyjnym, 2017. Marta Górka, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek 230 s. , ISBN: 9788380196827, bibliogr.
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-13839] [data modyf: 29-05-2019 12:29]
[100] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Kodeks dobrych praktyk sponsoringowych w sporcie dotyczący spółek z udziałem Skarbu Państwa, Marta Górka
// W: Wybrane prawne i ekonomiczne uwarunkowania sportu, 2018. / red. B. Stępień-Załucka, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 58--68, ISBN: 9788379965977
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20687] [data modyf: 30-05-2019 16:30]
[20] [1]
[2] Budżet partycypacyjny - mechanizm kreowania budżetu gminy przez jej mieszkańców - wybrane zagadnienia, Marta Górka
// W: Wyzwania rozwoju miast : łączenie samorządów lokalnych, budżet obywatelski, 2017. / red. nauk B. Ślusarz, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 156--168, ISBN: 9788387193676
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19720] [data modyf: 29-01-2020 09:30]
[20] [1]
[3] Monitoring wizyjny w otwartej przestrzeni publicznej a prawo do prywatności, Marta Górka
// W: Antywartości w prawie administracyjnym : VI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, 2016. / red. nauk. A. Błaś, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 391--399, ISBN: 9788326486654
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18590] [data modyf: 16-01-2017 12:27]
[4] Dekoncentracja wewnętrzna - instytucja umożliwiająca realizację wartości prawa administracyjnego, Marta Górka
// W: Wartości w prawie administracyjnym : V Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, 2015. / red. nauk. Jan Zimmermann, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, s. 408--414, ISBN: 9788326482083
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19151] [data modyf: 14-06-2017 09:47]
[5] Rodzaje dekoncentracji wewnętrznej w materialnym prawie administracyjnym, Marta Górka(*)
// W: Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, 2015. / red. nauk. Małgorzata Giełda, Renata Raszewska-Skałecka, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie 71), s. 51--65, ISBN: 9788365431035
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19152] [data modyf: 14-06-2017 11:18]
[6] Problematyka samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Marta Górka
// W: Dwadzieścia lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce, 2011. / red. nauk. J. Sługocki, D. Wacinkiewicz, Gorzów Wlkp. : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 33--40, ISBN: 9788389682994
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19794] [data modyf: 30-01-2018 10:24]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Electronic territorial self-government - the impact of new information and communication technologies on the development of the local civic dialogue / Marta Górka, 2018. Com.press, no. 3, 24--35 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ITC tools, civil dialogue, dialog obywatelski, local government, narzędzia ITC, new technologies, nowe technologie, samorząd terytorialny
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23182] [data modyf: 05-10-2018 13:43]
[5] [1]
[2] Dekoncentracja wewnętrzna dotycząca wykonywania kompetencji kolegialnych organów administracji publicznej / Marta Górka, 2016. Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka, nr 1, 80--107, ISSN: 1896-0049, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20845] [data modyf: 16-01-2017 12:45]
[3] Samorządowe centra usług wspólnych - nowe rozwiązanie prawne dla jednostek samorządu terytorialnego / Marta Górka, 2016. Prawo Finansów Publicznych, nr 6, 28--31, ISSN: 2083-1013,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20843] [data modyf: 16-01-2017 12:35]
[4] Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu sprawozdań o należnościach / Marta Górka, 2014. Prawo Finansów Publicznych: Kontrola Zarządcza i Audyt, nr 4, 35--37, ISSN: 2083-1013,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23185] [data modyf: 05-10-2018 14:02]
[5] Najczęściej występujące błędy przy sporządzaniu sprawozdań o zobowiązaniach / Marta Górka, 2014. Prawo Finansów Publicznych: Kontrola Zarządcza i Audyt, nr 4, 39--44, ISSN: 2083-1013,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23184] [data modyf: 05-10-2018 14:00]
[6] Najnowsze zmiany we wzorze Wieloletniej Prognozy Finansowej / Marta Górka, 2014. Prawo Finansów Publicznych: kontrola zarządcza i audyt, nr 7, 39--42, ISSN: 2083-1013, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23082] [data modyf: 19-09-2018 11:04]
[7] Nieprawidłowości w zakresie realizacji kontroli zarządczej / Marta Górka, 2014. Prawo Finansów Publicznych: kontrola zarządcza i audyt, nr 8, 27--31, ISSN: 2083-1013, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23083] [data modyf: 19-09-2018 11:04]
[8] Okres obowiązywania WPF a okres na jaki planuje sie przedsięwzięcia / Marta Górka, 2014. Prawo Finansów Publicznych: kontrola zarządcza i audyt, nr 11, 40, ISSN: 2083-1013, bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23086] [data modyf: 19-09-2018 11:13]
[9] Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym / Marta Górka, 2014. Prawo Finansów Publicznych: kontrola zarządcza i audyt, nr 10, 35--39, ISSN: 2083-1013, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23085] [data modyf: 19-09-2018 11:10]
[10] Umowy o partnerstwie publiczno-prawnym a zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego / Marta Górka, 2014. Prawo Finansów Publicznych: kontrola zarządcza i audyt, nr 9, 10--12, ISSN: 2083-1013, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23084] [data modyf: 19-09-2018 11:11]
[11] Zmiany w zakresie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego / Marta Górka, 2014. Prawo Finansów Publicznych: Kontrola Zarządcza i Audyt, nr 3, 41--45, ISSN: 2083-1013,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23183] [data modyf: 05-10-2018 13:50]
[12] Zmiany w zakresie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego / Marta Górka, 2013. Prawo Finansów Publicznych, nr 3, 41--45, ISSN: 2083-1013, rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22273] [data modyf: 05-10-2018 13:51]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski