System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Marek Dolatowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 16 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Nominale Marker und syntaktische Exponenten im Alznerischen - eine diachrone Analyse, Marek Dolatowski
// W: Wortschätze und Sprachwelten. Beiträge zu Sprachtypologie, kontrastiver Wort- bzw. Wortschatzforschung und Pragmatik, 2019. . Band 10, Berlin : Peter Lang GmbH (Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik), s. 103--114, ISBN: 9783631792155
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21165] [data modyf: 25-10-2019 09:20]
[2] Synkretyzm przypadkow w polskim, niemieckim i włoskim - analiza porównawcza, Marek Dolatowski(*)
// W: Język w Poznaniu 7, 2017. / red. nauk. Victoria Kamasa, Beata Mikołajczyk, Janusz Taborek, Miłosz Woźniak, Marta Woźnicka, Władysław Zabrocki, Poznań : Wydawnictwo Rys, s. 21--33, ISBN: 9788365483348
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20164] [data modyf: 31-05-2019 11:26]
[3] Ablaut w etnolekcie hałcnowskim, Marek Dolatowski
// W: Perfectum. Badania diachroniczne w Polsce III, 2016. / red. Bożenna Bojar, Warszawa : Uniwersytet Warszawski Katedra Hungarystyki, s. 105--118, ISBN: 9788391020746
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20172] [data modyf: 06-06-2018 11:40]
[4] Alznerisches Verb aus synchroner Sicht, Marek Dolatowski
// W: Die deutsche Sprache in vielfältigen Forschungsparadigmen. : Beiträge polnischer Doktoranden anlässlich der 9. Linguistischen Tagung-Łódź, 2016. / Hrsg. Zenon Weigt, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , s. 27--41, ISBN: 9788380880634
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20203] [data modyf: 15-06-2018 12:45]
[5] Rozwój systemu przypadków w językach: włoskim, niemieckim i polskim. Analiza porównawcza, Marek Dolatowski
// W: Badania diachroniczne w Polsce II. Między współczesnością a przeszłością, 2016. / red. Anna Krzyżanowska, Małgorzata Posturzyńska-Bosko, Piotr Sorbet, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 155--168, ISBN: 9788377847985
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20171] [data modyf: 06-06-2018 11:34]
[6] Spolszczanie nazw stacji i przystanków kolejowych województw lubelskiego i lubuskiego - statystyczna analiza porównawcza, Marek Dolatowski
// W: Język w Poznaniu 5, 2015. / red. nauk. Konrad Juszczyk, Victoria Kamasa, Beata Mikołajczyk, Janusz Taborek, Władyslaw Zabrocki, Poznań : Wydawnictwo Rys, s. 39--54, ISBN: 978888365483072
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20161] [data modyf: 05-06-2018 11:50]
[7] Tabu językowe o tematyce przyrodniczej w prajęzykach, Marek Dolatowski
// W: Język w Poznaniu 6, 2015. / red. nauk. Victoria Kamasa, Beata Mikołajczyk, Janusz Taborek, Władysław Zabrocki, Poznań : Wydawnictwo Rys, s. 9--22, ISBN: 9788365483089
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20163] [data modyf: 05-06-2018 12:20]
[8] Najstarsze kontakty rzymsko-germańskie i ich ślady we współczesnych językach włoskim i niemieckim, Marek Dolatowski
// W: Język w Poznaniu 4, 2014. / red. nauk. Konrad Juszczyk, Beata Mikołajczyk, Janusz Taborek, Władyslaw Zabrocki, Poznań : Wydawnictwo Rys, s. 35--50, ISBN: 9788363664688
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20160] [data modyf: 05-06-2018 11:38]
[9] Projekt kursu e-learningowego wspomagającego nauczanie historii jezykow, Marek Dolatowski, Ida Stria
// W: Młodzi o języku, 2014. / pod red. Moniki Kresy, Warszawa : Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, s. 47--55, ISBN: 9788364006982
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20170] [data modyf: 06-06-2018 10:18]
[10] Co kryją w sobie nazwy zwierząt? Etymologiczna analiza porównawcza, Marek Dolatowski
// W: Język w Poznaniu 3, 2012. / red,. nauk. Konrad Juszczyk, Beata Mikolajczyk, Janusz Taborek, Władysław Zabrocki, Poznań : Wydawnictwo Rys, s. 37--48, ISBN: 9788363664091
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20165] [data modyf: 05-06-2018 12:54]
[11] Die Bedeutung der Baumnamenin der Suche nach der Urheimat der Völker, Marek Dolatowski(*)
// W: Untersuchungen zur deutschen Sprache und zu ihrer Anwendung in der Kommunikation : Beiträge polnischer Doktoranden anlässlich der 6. Linguistischen Germanistentagung, 2012. / Hrsg. Zenon Weigt, Marta Wylot, Łódź : Wydawnictwo PRIMUM VERBUM, s. 17--28, ISBN: 9788362157587
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20202] [data modyf: 15-06-2018 12:36]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] O pochodzeniu pierwszych Hałcnowian - studium historyczno-językoznawcze / Marek Dolatowski, 2019. Thalloris 3/2018, 229--238, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bielsko-Biała enclave, German dialectology, Halcnovian lect, Hałcnów, Ostsiedlung
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24874] [data modyf: 27-01-2020 14:37]
[2] Negation im Alznerischen / Marek Dolatowski, 2018. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica, nr 14, 33--41, ISSN: 1427-9665, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1427-9665.14.04
[AWCZ-24583] [data modyf: 15-11-2019 12:51]
[3] Fałszywi przyjaciele - falsche Freunde - Faux amis - w języku polskim, niemieckim i francuskim / Marek Dolatowski, Małgorzata Karczewska, 2017. Thalloris, 2, 303--317, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: French, German, Polish, false friends
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23130] [data modyf: 27-09-2018 12:01]
[4] Pochodzenie etnolektu hałcnowskiego w świetle fonetyki i fonologii historycznej / Marek Dolatowski, 2015. Studia Indogermanica Lodziensia: Badania diachroniczne w Polsce. Pamięci profesora Witolda Stefańskiego (1953-2013) (Seria: Acta Universitatis Lodziensis) vol. 4, 25--40, ISSN: 1506-7254, bibliogr. summ. .- (Supplementary Series)
Słowa kluczowe: German dialectology, Halcnov, Halcnovian ethnolect, Hałcnów, dialektologia niemiecka, etnolekt hałcnowski, fonologia historyczna, historia języka niemieckiego, historical phonology, history of the German language, language island research, wyspa językowa
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22834] [data modyf: 06-06-2018 10:34]
[5] Słownictwo hałcnowskie jako odbicie historii etnolektu i historii wsi / Marek Dolatowski(*), 2013. Kwartalnik Językoznawczy, nr 3, 1--11, ISSN: 2081-5441, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22871] [data modyf: 15-06-2018 12:56]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski