System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Beata Kubaczyk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Przemieszczanie się w przestrzeni. Mobilność edukacyjna jako inwestycja w rozwój jednostki i społeczeństwa, Beata Kubaczyk
// W: Człowiek sam dla siebie wyzwaniem, 2017. / red. nauk. Paweł Prüfer, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, s. 245--252, ISBN: 9788365466310
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19943] [data modyf: 31-05-2019 11:25]
[2] Fima rodzinna. Wpływ więzi rodzinnych na funkcjonowanie przedsiębiostwa, Beata Kubaczyk
// W: Człowiek i jego relacje w perspektywie życia codziennego, 2016. / pod red. Mariusza Jabłońskiego, Katarzyny Ciuły-Urbanek,,Bogdana Koperskiego i Bogusława Piotrowskiego, Krosno : Wydawnictwo Novum, s. 86--98, ISBN: 9788365033017
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19260] [data modyf: 05-06-2019 11:21]
[3] Mobilność międzynarodowa - szansa rozwoju dla studentów i pracowników naukowych, Beata Kubaczyk
// W: Erasmus - relacja - internacjonalizacja, 2015. / red. nauk. Paweł Prüfer, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, s. 79--86, ISBN: 9788363134419
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18200] [data modyf: 07-10-2016 13:41]
[4] Pełnosprawni versus niepełnosprawni. Spostrzeganie niepełnosprawności i wzajemne relacje w kontaktach studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, Beata Kubaczyk
// W: Edukacja i niepełnosprawność w wyobraźni socjopedagogicznej, 2013. / red. nauk. Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 215--228, ISBN: 9788363134730
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18199] [data modyf: 07-10-2016 13:37]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Trajektorie dojrzewania i rozwoju człowieka oraz społeczeństwa w teorii maturacjonizmu linearno-cyklicznego Pawła Prüfera / Anna Dobrychłop, Beata Kubaczyk, Łukasz Budzyński, 2017. Społeczeństwo i Rodzina 50, nr 1, 70--92, ISSN: 1734-6614, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: development, dojrzewanie, individual, jednostka, maturation, przemiana, rozwoj, society, spoleczeństwo, transformation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21773] [data modyf: 10-10-2017 12:48]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski