System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Agnieszka Droś
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 2 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 7 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 5 (5)    CZASOP: 2 (2)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

3,5 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
7 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 5 (5)    CZASOP: 2 (2)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

3,5 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Czy miarą mądrości może być egoizm? - polemika z "Cnotą egoizmu" Ayn Rand / Agnieszka Droś
// W: Sprawności moralne jako przedmiot refleksji wychowawczej / red. nauk. Iwaona Jazukiewicz, Ewa Rojewska .- Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018 - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. 1023) - s. 49--63 .- ISBN: 9788379722129
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20638] [data modyf: 07-01-2019 13:34]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Jesteśmy zepsuci do ostatnich granic", czyli Mandeville'a niewygodna prawda o nas samych / Agnieszka Droś // Tekstoteka Filozoficzna .- 2018, nr 7, s. 65--72, ISSN: 2299-8152, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Bernard Mandeville, domy publiczne, egoizm, hipokryzja, natura ludzka, potrzeba seksualna, prostytucja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-23175] [data modyf: 05-10-2018 09:36]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski